Archiv - estetika


PT + III. A - Léto a Den dětí
(31. května 2017) 

Čeká nás poslední školní měsíc, který vždy odstartuje svátek všech dětí. Sešli jsme se, abychom ho společně oslavili. V červnu začíná léto, o kterém jsme si chvíli povídali. Všichni se už těšíme na prázdniny, a tak se mnohé děti pochlubily, co je o prázdninách čeká. Svůj Den dětí jsme pak oslavili tancem a spoustou soutěží a her. Na závěr nesměla chybět sladká odměna.

Den dětí

RaZe

PT + III. A - Vystoupení ke Dni matek
(10. května 2017) 

Na vystoupení, které jsme s dětmi připravili k svátku maminek, ukázal nejprve své umění žák 3. třídy při hře na klávesy. Ani naši nejmenší se nenechali zahanbit a zahráli rodičům pohádku O veliké řepě. Po společném pásmu písní a básní pak darovaly děti svým maminkám vlastnoručně vyrobené přáníčko.

Den matek

RaZe

Malá Mína zmlsaná - Divadlo loutek (IV. A)
(24. dubna 2017) 

18. dubna 2017 se třída IV. A vydala do Divadla loutek v Ostravě na hudební představení s názvem Malá Mína zmlsaná. Žáci na alternativní scéně zhlédli příběh, který je jim samotným blízký. Mína je zmlsaná dívenka, která by nejraději jedla stále jen hamburgery a hranolky, na konci se ale ukáže, že i „normálnímu“ jídlu se může dát nějaká ta šance. Příběh žáky zaujal a vzali si z něj ponaučení.

LePo

PT + III. A – Tematický den – Jaro a Velikonoce
(12. dubna 2017) 

Práce na jarní téma byla časově náročná, proto jsme ji rozdělili do dvou dnů. Nejprve jsme přivolali jarní vílu a ozdobili jsme jí šaty jarními symboly. A protože k jaru patří Velikonoce, nesmělo chybět zdobení kraslic. Velikonoční dekoraci si pak děti odnesly domů, aby ozdobily sváteční stůl.

Jaro

RaZe

Estetika ve výuce – Co se děje v trávě?
(28. března 2017) 

V estetické výchově jsme si zahráli na mravenečky, kteří pozorují, co všechno mohou vidět na jaře na louce. Navázali jsme tak na učivo z prvouky o bezobratlých živočiších. Našli jsme také spoustu pohádek, básniček a písniček o hmyzu. Na závěr jsme naše představy ztvárnili výtvarně.

Estetika ve III. A

RaZe

PT + III. A - Karneval
(15. února 2017) 

Na letošní karneval přišla většina dětí bez masky. Přesto si děti užily spoustu zábavy, tance a soutěží. A ti, kteří si masku pečlivě připravili, dostali za odměnu diplom a hodnotné odměny.

Karneval

RaZe

Beseda s Policií ČR
(18. ledna 2017) 

Beseda probíhala formou hry. Paní policistky měly pro každý ročník připravený velmi zábavný program. Třeťáci si zahráli na kriminalisty, nejlepší z nich pak dostali pěknou odměnu.

Beseda s Policií

RaZe

Estetika ve výuce I. A
(12. ledna 2017) 

Zima – lidé a zvířátka v zimě
S žáky jsme si povídali o zimě, kdy nastává a jak lidé zimu pociťují, zda musíme přihlížet na kvalitnější oblečení /teplejší/ a jak to je u zvířátek, zda ony si mohou oblékat kabátky, jak jim se přizpůsobuje srst či peří.
Na koberci jsme si rozložili připravené obrázky a děti /po jednom/ vybírali oděv či obuv, kterou by si v zimním období oblékly /tvořili jsme jednoduché věty, vysvětlovali jsme si pojmy, jednotlivá slova/.
Poté v lavicích děti obdrželi pracovní list se zvířátky, kde jsme u jednotlivých obrázků poznávali zvířátka, určovali, zda mají srst, peří a jak se jim v období zimy mění.
Na závěr jsme si na barevných obrázcích ukázali barvu zvířat, jakou mají ve skutečnosti a děti obrázky ve svém pracovním listě vybarvili.

Zima – lidé a zvířátka v zimě

MaSk

Tematický den Zima, Vánoce - Možná přijde i Ježíšek - PT a III. A
(1. ledna 2017) 

Tradičně jsme spolu oslavili poslední školní den před Vánoci. Nejprve třeťáci nachystali slavnostní tabuli, pak přivítali děti z nulťáčku. Po nezbytném slavnostním přípitku jsme si povídali o zimě a vánočních svátcích a tradicích. Aby nám čekání na Ježíška rychleji ubíhalo, zahrály si děti mnoho her nejen se zimní tématikou. A pak už přišel ten nejočekávanější okamžik - zazvonil zvoneček. Dárečky jsme letos našli pod stromečkem u nulťáčků, kteří dostali spoustu hraček. Třeťáci dostali praktičtější dárky - nové vybavení pouzdra a omalovánku.

Ježíšek

RaZe

Vánoční akademie
(1. ledna 2017) 

Po rozsvícení vánočního stromečku zahrály děti z III. A svůj Vánoční příběh. Potom společně s nulťáčky zazpívaly mnoho čertovských i vánočních písní, mezi které byla zařazena vystoupení žáků z dalších tříd. Básničky nám zarecitovaly děti z I. A, pohádku O veliké řepě zahráli žáci z I. B. Shlédli jsme také jejich taneční vystoupení, a pak přišli žáci ze IV. B se svým pásmem básní a písní a pohádkou Boudo, budko. Své dovednosti z kroužku předvedly dívky ze IV. A - některé nám zatančily, jiné zahrály na flétnu. Dočkali jsme se také sólového latinsko-amerického tance dívky z V. A. Na závěr jsme si uvařili novoroční polévku ze speciálních ingrediencí.

Vánoční akademie

RaZe

Vánoční vystoupení pro rodiče - PT a III. A
(16. prosince 2016) 

Letos jsme nevystupovali na Masarykově náměstí, ale pozvali jsme rodiče na vánoční vystoupení přímo do školy. Kromě pásma básní a písní se rodiče dočkali i Vánočního příběhu s krásnými hereckými výkony, sólové hry na klávesy a společné hry paní učitelky Ondrové s žákem z V. A. Rodiče byli nadšení a odnesli si kromě malého dárečku i velký zážitek.

Vystoupení

RaZe

Mikulášská nadílka v PT a III. A
(5. prosince 2016) 

Opět k nám po roce přišel čert. Tentokrát se ho báli jen ti, kteří měli špatné svědomí. Nakonec však slíbili, že se polepší, a tak i oni dostali od Mikuláše, čerta a anděla sladkosti.

Mikuláš

RaZe

Projektový den Volba povolání v III. A
(30. listopadu 2016) 

Nejprve jsme si povídali o tom, jaké povolání by chtěly děti v budoucnu mít. V pracovním sešitě jsme třídili práci na fyzickou a duševní. Po poslechu písně Dělání, dělání jsme se naučili správně postavit zeď. I v dalších písničkách jsme objevili různá povolání. Tak jsme si mohli zahrát na muzikanty a vojáky. Pak už přišly na řadu křížovky. Díky 1. tajence si dvě dívky vyzkoušely práci paní učitelky. Dále jsme si vybrali policistu, který řídil křižovatku. Potom jsme se všichni proměnili ve zdravotní sestry a velmi zábavný den jsme zakončili jako módní návrháři. Celé dopoledne jsme se společně dobře bavili.

Volba povolání

RaZe

Podzim - tematický den v PT a III. A
(11. listopadu 2016) 

Dnešní den jsme věnovali podzimu. Zopakovali jsme si změny v přírodě, jaké plody dozrávají, kteří ptáci odlétají do teplých krajin, co všechno můžeme na podzim dělat… Pouštěli jsme si písničky a hledali v nich podzimní znaky. Potom jsme si zopakovali typické podzimní barvy – některé znají třeťáci i anglicky – a zahráli si hry Na barvičky a Na podzimní listí. Poslední dvě hodiny jsme věnovali vyrábění papírových jablíček a hrušek.

Podzim

RaZe

Zážitková dílna – Pan Barvička 1
(21. října 2016) 

I v letošním roce máme možnost být součástí příběhů pana Barvičky. Loutkoherci Hanka a Tomáš skvěle vtáhnou děti do děje – děti se podílejí na tom, co a jak bude pan Barvička prožívat. Příběhy jsou poučné, úsměvné a dětem se líbí.
Tak se budeme těšit, s čím nás překvapí příště…


IvOn
© 2008 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz, tel.: 596 134 328, mobil: 731 152 658