ŠPP
Školní poradenské pracoviště
  Školní poradenské pracoviště zřízené na naší škole slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.
  Služby zde budou zabezpečovat:
  - školní psycholog nebo školní speciální pedagog
  - výchovný poradce (kariérový poradce)
  - školní metodik prevence

  Od školního roku 2016/2017 v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212, jsou součástí ŠPP nové odborné pozice: školní psycholog, speciální pedagog a školní asistent, které maji dětem a žákům pomoci lépe zvládat školní docházku, posilovat třídní kolektiv a pomoci řešit jejich individuální strasti a starosti. Další informace o projektu můžete zjistit na stránce socialnizaclenovani.ostrava.cz
  Na naší škole pracují:
  Školní psycholog: Mgr. Šárka Vosáhlová
  Sociální pedagog: Mgr. Libuše Pecková Svitáková, DiS.
  Speciální pedagog: Mgr. Romana Tatíčková


  Pracovní doba ŠPP:
  den pracoviště Gebauerova pracoviště Ibsenova
  Pondělí 7.00 – 14.00: Mgr. Šárka Vosáhlová, Mgr. Romana Tatíčková
  12.00 – 16.00: Mgr. Libuše Pecková Svitáková, DiS.
  -----
  Úterý 7.30 – 11.30: Mgr. Libuše Pecková Svitáková, DiS. 7.00 – 14.00: Mgr. Romana Tatíčková, Mgr. Šárka Vosáhlová
  Středa 7.00 – 14.00: Mgr. Romana Tatíčková
  12.00 – 16.00: Mgr. Libuše Pecková Svitáková, DiS.
  7.00 – 14.00: Mgr. Šárka Vosáhlová
  Čtvrtek 7.00 – 14.00: Mgr. Šárka Vosáhlová, Mgr. Romana Tatíčková
  7.30 – 11.30: Mgr. Libuše Pecková Svitáková, DiS.
  -----
  Pátek 7.00 – 14.00: Mgr. Šárka Vosáhlová
  12.00 – 16.00: Mgr. Libuše Pecková Svitáková, DiS.
  7.00 – 14.00: Mgr. Romana Tatíčková

  Případné konzultace pro rodiče po předchozí domluvě.
  V čem Vám může být nápomocné naše školní poradenské zařízení zjistíte ZDE


  Výchovný poradce pracuje na obou pracovištích naší školy.
  Plán Výchovného poradenství.
  Na pracovišti Gebauerova je to Ing. Jana Nováková, na pracovišti Ibsenova Mgr. Leona Gierc.
  Celoroční plán výchovného poradce na šk. rok 2017-2018: pracoviště Gebauerova a pracoviště Ibsenova.

  Školní metodik prevence každoročně zpracovává Minimální preventivní program, který je v souladu s dlouhodobou Školní preventivní strategii, zpracovanou na léta 2013/2018.
  Školní preventivní strategie na období 2013-2018

© 2008 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz, tel.: 596 134 328, mobil: 731 152 658