ŠPP
Školní poradenské pracoviště
  Školní poradenské pracoviště zřízené na naší škole slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.
  Služby zde budou zabezpečovat:
  - školní psycholog nebo školní speciální pedagog
  - výchovný poradce (kariérový poradce)
  - školní metodik prevence
  - školní asistent
  Od školního roku 2016/2017 v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212, jsou součástí ŠPP nové odborné pozice: školní psycholog, speciální pedagog a školní asistent, které maji dětem a žákům pomoci lépe zvládat školní docházku, posilovat třídní kolektiv a pomoci řešit jejich individuální strasti a starosti. Další informace o projektu můžete zjistit ZDE
  Ve školním roce 2018/2019 v rámci uvedeného projektu pracuje sociální pedagog. Školní psycholog a speciální pedagog jsou zaměstnanci školy.
  Na naší škole pracují:
  Školní psycholog: Mgr. Šárka Zapletalová; náplň práce školního psychologa

  Sociální pedagog: Mgr. Libuše Pecková Svitáková, DiS.; náplň práce sociálního pedagoga

  Speciální pedagog: Mgr. Romana Tatíčková; náplň práce speciálního pedagoga


  Pracovní doba ŠPP:

  Případné konzultace pro rodiče po předchozí domluvě.
  V čem Vám může být nápomocné naše školní poradenské zařízení zjistíte ZDE


  Výchovný poradce pracuje na obou pracovištích naší školy.
  Plán Výchovného poradenství.
  Na pracovišti Gebauerova je to Ing. Jana Nováková, na pracovišti Ibsenova Mgr. Leona Gierc.
  Celoroční plán výchovného poradce na šk. rok 2017-2018: pracoviště Gebauerova a pracoviště Ibsenova.

  Školní metodik prevence každoročně zpracovává Minimální preventivní program, který je v souladu s dlouhodobou Školní preventivní strategii, zpracovanou na léta 2013/2018.
  Školní preventivní strategie na období 2013-2018
  Pozice Školní asistent je na naší škole obsazena díky projektu Dejme dětem další šanci, který realizujeme v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a který je spolufinancován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů. Školní asistent zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školou - pomáhá v překonávání bariér mezi školou a rodinou, při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit a poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti.

© 2008 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz, tel.: 596 134 328, mobil: 731 152 658