Školní klub

Školní klub

Školní rok 2017/2018
Vychovatelka: Věra StaškováPROVOZ ŠKOLNÍHO KLUBU VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

pondělí 11:40 - 15:30
úterý 11:40 - 15:30
středa 12:35 - 15:35
čtvrtek 10:45 - 15:35
pátek 12:35 - 15:05

V rámci Školního klubu je pro žáky 5. - 9. ročníku zajištěn:
 • prostor k odpočinku a relaxaci
 • vyplnění volného času
 • vhodnou formou doplňuje výuku (vypracování domácích úkolů nebo doučování)
 • činnost zájmových kroužků - v tomto školním roce jsou kroužky realizovány v rámci projektů
 • příležitostné akce (nutnost písemného přihlášení)


 • ROZPIS KROUŽKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018  v tomto školním roce jsou kroužky realizovány v rámci projektů

  ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU
  1. Školní klub umožňuje žákům odpočinek a rekreaci po školním vyučování, zapojení se do volnočasových aktivit, rozvíjí jejich osobité zájmy a schopnosti. Umožňuje pobyt ve škole po vyučování nebo mezi ním pod odborným pedagogickým dozorem.
  2. Žáci přichází po vyučování sami. Za žáka, který se nedostaví, vychovatelka neodpovídá.
  3. Žáci se řídí pokyny vychovatelky případně asistenta pedagoga a respektují je. Zachovávají ustanovení školního řádu.
  4. Žáci nepoužívají vulgárních slov, jsou ohleduplní k mladším a slabším spolužákům a respektují se navzájem.
  5. Do školního klubu jsou přijímáni žáci z II. stupně. Mohou být však přijati i žáci I. st., kteří nedochází do ŠD. Rodiče přihlásí žáky vyplněním zápisního lístku.
  6. Školní klub poskytuje zájmové vzdělávání dle aktuální nabídky zájmových útvarů v příslušném školním roce.
  7. Při vstupu se žáci nahlásí vychovatelce.
  8. Všichni žáci se chovají tak, aby neohrozili zdraví své a svých spolužáků či jiných osob.
  9. Do herny žáci vstupují přezutí, upravení. Hygienické zásady dodržují dle platných norem. V herně je nutné udržovat čistotu a pořádek.
  10. Žáci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení. Poškodí-li žák zařízení či vybavení, je povinen škodu uhradit.
  11. Do prostoru herny není povolen vstup nepřihlášeným žákům, rodičům ani cizím osobám.
  12. V případě nedodržování tohoto řádu může být žák z herny školního klubu vyloučen.

  Kompletní Vnitřní řád školního klubu  Hodnocení činnosti ředitelkou školy:

  6. 5. 2014
  Téměř rok činnosti má za sebou školní klub při ZŠ Gebauerova, jediný v rámci centrálního městského obvodu. A třeba říct, že nad očekávání úspěšně: kapacita šedesát žáků je plná neustále. Odhlášky jsou minimální a v pořadníku čekají další. Pohrůžka, že v případě problémů ve vyučování nebudou mít „zlobidla“ do klubu přístup, funguje spolehlivě. „Takový zájem jsem, přiznám se, nečekala. Až jsme z toho byli zpočátku zaskočeni, přece jen na naší škole nebývá zvykem, aby se někam žáci hrnuli,“ hodnotí premiérový rok vedoucí klubu Věra Stašková, která zde jinak vyučuje angličtinu.
  A co jsou největší taháky? Podle pedagogického dozoru jednoznačně přístup na internet, kulečník, šipky, stolní fotbal a stolní tenis. „Kvůli enormnímu zájmu o ping-pong jsme přidali ještě jeden stůl, teď přibyl ještě další fotbálek. Zájem je i o stolní hry, nebo prostě jen tak posedět a povykládat na relaxačních pytlích,“ doplňuje. Ale oddech není jediným účelem: u stolů si mohou žáci udělat úkoly, dopsat chybějící učivo či na internetu najít informace k probíraným tématům. „Velká absence je naším problémem, a tak je fajn, že je ve škole místo, kde děti mohou v poklidu doplnit sešity či splnit další povinnosti,“ pochvaluje si.
  Že klub boduje a má smysl, potvrzuje ředitelka ZŠ Radka Hanusová. „Velmi se nám to osvědčilo. Děti zde smysluplně tráví čas, mají možnost zde zažít něco nového, co z domu neznají. Nezapomínejme, že většina našich žáků pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí a mnozí žijí v sociálně vyloučených komunitách. Klub tak funguje jako prevence kriminality a sociálně patologických jevů.“


  © 2008 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz, tel.: 596 134 328, mobil: 731 152 658