Projekty > Projekt ŠPŽ


Školní rok 2015/16 - akce v rámci udržitelnosti projektu

Když není svět jen černobílý
(6. října 2015) 

V úterý jsme si zpříjemnili den výtvarným tvořením s názvem Když není svět jen černobílý.
Nejprve jsme si představovali, jak smutný by byl svět bez barev. Během krátkého výletu do naší fantazie jsme pak nahlédli do přírody, kde jsme viděli její krásu a barevnost. Nálada se nám rázem zlepšila. Už jsme byli zase veselí, šťastní a spokojení. Své nové pocity jsme pak zobrazili nejprve každý sám, potom jsme se je snažili ve skupinkách spojit do jednoho výtvarného celku.

RaZe

Netradiční třídní schůzky
(5. října 2015) 

Třídní schůzky probíhaly od 8.00-10.00 hodin. Nejprve jsme rodiče seznámili s prospěchem a chováním žáků, omlouváním absence, s domácí přípravou psacích pomůcek, vysvětlili jsme jak vypracovávat domácí úkoly. Poté rodiče kladli otázky na učitele, případně probíhaly individuální pohovory. Následně děti učily rodiče básničku Drak a společně si vyrobili dráčka k dekoraci.

Netradiční třídní schůzky

JiOn

Školní rok 2014/15 - akce v rámci udržitelnosti projektu

Podzim v přírodě
(12. listopadu 2014) 

V polovině listopadu proběhla ve 2.A výuka prvouky s prvky estetické výchovy na téma Podzim v přírodě, zvířata na podzim. Děti si formou projektového vyučování a netradičních metod upevnily znalosti o ročních dobách, znacích podzimu, přípravách zvířat na zimu, rozlišení savců a ptáků, při hrách si upevnily své vědomosti a komunikační a sociální dovednosti, při modelování si kromě legrace a dobrého pocitu z tvořivé práce rozvíjely jemnou motoriku. Využíváním prvků estetické výchovy při výuce se žáci 1.stupně naučí více než klasickým vyučováním a navíc ani netuší, že se učí. Učivo vnímají více smysly, mohou si je „ohmatat“, učení hrou a střídání činností je baví, pevněji si je zapamatují a navíc nemají čas „zlobit“. Estetická hodina se nám všem líbila a práce nás bavila.
Esv ve výuce 2.A

HaPi

Netradiční třídní schůzky
(6. 11. 2014) 

Dne 6. 11. 2014 se na naší škole konaly třídní schůzky. V rámci udržitelnosti projektu Škola pro život jsme je ve 2. A pojali trochu netradičně.
Rodiče přišli i se svými dětmi a kromě informací o prospěchu a chování svých ratolestí je čekala také hromada materiálu pro společnou Podzimní dílničku. S pomocí větviček, šišek, barevného listí, žaludů, kaštanů, ořechů a dalších přírodnin a výtvarného materiálu si během hodinky vyrobili s dětmi podzimní věnec (který někteří pojali už jako adventní) a také svícínek, na němž jsme si nakonec rozsvítili svíčky.
Strávili jsme všichni společně příjemnou chvilku a děti i rodiče měli radost z výrobků, které si sami vyrobili a potom odnesli domů.
Netradiční třídní schůzky

hapi

Školní rok 2013/14 - akce v rámci udržitelnosti projektu

Projektový den ve IV. A
(18. 11. 2013) 

V rámci projektového dne zaměřeného na volbu povolání si žáci ihned na úvod výukového bloku zahráli na detektivy, když vyplnili křížovku, ve které sami zjistili, jaké téma je vlastně po celé čtyři vyučovací hodiny čeká. V legendě křížovky si přitom žáci zopakovali učivo českého jazyka, anglického jazyka, matematiky i přírodovědy. Braistromingovou metodou jmenovali zaměstnání, se kterými se již setkali, případně, o kterých by v budoucnu chtěli uvažovat. Následně si vyzkoušeli své komunikační schopnosti při přiřazování definic k jednotlivým profesím a samostatném vymýšlení definic ve formě hádanek pro třídu.
Součástí druhé části výukového bloku byla dramatizace. V tomto okamžiku si žáci vybrali ve dvojicích jisté zaměstnání, které předvedli v krátké scénce, kterou si sami režírovali. V závěru pak žáci dali průchod svým uměleckým ambicím a ztvárnili se v roli zaměstnance.
Projektový den IV.A

katr

O houbách se čtvrťáky
(4. 11. 2013) 

Dne 4. 11. 2013 se konala ve IV. B tzv. estetika ve výuce v rámci udržitelnosti projektu Škola pro život. Tato hodina proběhla v hodině prvouky na téma houby. Žáci si připomněli podzimní toulky lesem a rozpovídali se o tom, kde byli na houbách oni. Popisovali, jaké houby tam viděli, kde je našli. Povídali si o houbách jedlých, ale i jedovatých, jak se v lese musí chovat. Žáky téma velice zajímalo a z nakreslených hřibů si udělali výstavku i na chodbě školy, aby si i druzí žáci připomněli krásný podzim.
houby IV. B

dapo

Školní rok 2012/13 - akce v rámci udržitelnosti projektu

Projektový den ve IV. B
(18. 4. 2012) 

Projektový den byl zaměřený na volbu povolání a byl rozdělen na 4 etapy. Na úvod žáci shlédli DVD- Kam na školu, poté následovala diskuse na dané téma.
Hlavní náplní dne byly soutěže, hry ve skupinách, které zápolily o co nejlepší umístění. Týmy řešily doplňovačku, která souvisela se znalostmi různých povolání. Žáci ukazovali své herecké dovednosti - pantomimou předváděli své povolání, ostatní týmy měly uhodnout to správné. Následoval oblíbený AZ kvíz - otázky a odpovědi, soutěž Uhodni, kdo jsem. Družstva byla za jednotlivá vítězství odměněna žetony, jejichž součet nám ve finále určil pořadí týmů. Odměnou za soutěživost a bojovnost byl diplom, který dostali všichni účastníci.
Následovala výtvarná soutěž, ve které žáci kreslili své povolání. Výtvory jsme hodnotili a vytvořily si z nich výstavku ve třídě.
Na úplný závěr dnešního projektového dne jsme provedli jeho rekapitulaci. Musela jsem žáky je pochválit nejen jako týmy, ale i jako jednotlivce, poněvadž opravdu pracovali všichni a s velkým úsilím. Děti se ptaly, kdy opět budeme mít takové vyučování, což svědčí o tom, že se jim dopoledne líbilo. Bylo nejen zpestřením školní práce, taková škola hrou, ale určitě přispělo i k lepší orientaci při výběru budoucího povolání.
projektový den IV. B

leru

Školní rok 2011/12

Workshop s rodiči
(30. 4. 2012) 

Tak, jako v loňském roce, i letos se na naší škole konalo pracovní setkání žáků 2.B třídy s jejich rodiči. Žáci se už od rána těšili a pokukovali po lákavých sladkostech a limonádě. Společně s rodiči pak vyráběli barevnou papírovou květinu. Někteří rodiče s dětmi pracovali podle předem připravených šablon, jiní si vymýšleli vlastní tvary květin. Rodiče se svými dětmi velice hezky spolupracovali, všechno se neslo v duchu klidné pohody. Zhotovené výrobky si žáci odnesli domů společně z hezkým pocitem z pěkně prožitého dopoledne.
dapo

Projektový den
(19. 4. 2012) 

Projektový den v 5. A začal hodinou s panem asistentem J. Myškou, který ve svém životě provozoval 8 různých povolání. Mimo jiné žákům vysvětlil rozdíl mezi učilištěm a střední školou zakončenou maturitou, žáci si mohli prohlédnout výuční list i maturitní vysvědčení. Pan asistent obeznámil žáky s výhodami a nevýhodami absolvovaných povolání.
Tři dny před projektovým dnem byl žákům zadán domácí úkol – „s pomocí rodičů vypiš co nejvíc současných druhů povolání“, žák s nejvyšším počtem vypsaných povolání dostal sladkou odměnu, v závěru hodiny proběhla diskuse na téma povolání mých rodičů.
Dále žáci byli rozděleni do pěti tříčlenných skupin, ve třídě bylo připraveno sedm stolečků s materiálem nezbytným pro různá povolání (lékař, kuchař-číšník, kadeřnice, švadlena, sekretářka, školník, prodavačka) a žáci měli za úkol vžít se do daného povolání a toto povolání dramatizovat. Každá skupina si vyzkoušela všech sedm povolání, kuchař-číšník měl za úkol připravit pohoštění pro každou skupinu a třídu 4.B.
Na závěr si každý žák vybral jedno povolání a formou pantomimy jej převedl. Ostatní žáci hádali, o jaké povolání se jedná. Tři nejlepší herci byli odměněni, v závěru hodiny žáci zhodnotili klady a zápory každého povolání.
Projektový den

kabe

Exkurze
(20. 3. 2012) 

Trocha Arménie po česku, aneb jak to vlastně bylo s Marlenkou…
Exkurze do Nošovic – Pivovar Radegast
Letošní zážitkový výlet projektu Škola pro život nás zavedl do malebného prostředí Pobeskydí, kde se zároveň nacházejí i dva významné potravinářské závody severní Moravy, které se staly zdejšími unikáty. Řeč je o společnostech MIKO International s.r.o. z Frýdku-Místku, která vyrábí světoznámý medový dort podle tradiční staroarménské receptury – Marlenku a nošovickém pivovaru Radegast, členu velké pivovarnické skupiny Plzeňský Prazdroj. Ale popořadě…
Úterý 20. března se stalo pro mnohé naše žáky vítanou možností opustit brány školy a podívat se na vlastní oči, jak se vyrábí tradiční arménská pochutina, sladký dezert, pojmenovaný podle maminky zakladatele zdejší společnosti, pana Gevorga Avetisyana, Marlenka. Hodinová prohlídka ve zdejší společnosti nás seznámila s historií a vývojem místního potravinářského závodu s následnou ochutnávkou jednotlivých lahodných pochutin. Nahlédli jsme „pod pokličku“ výroby několika produktů, které se ve zdejší továrně zhotovují. Vrcholem celé prohlídky byla bezpochyby skoro osmdesátimetrová unikátní linka, která slouží k výrobě dortu Marlenka. A aby to našim blízkým nebylo líto, nakoupili jsme si za zvýhodněnou cenu i něco dobrého domů.
Po krátkém přesunu autobusem, jsme se ocitli před branami pivovaru Radegast, v Nošovicích. Exkurze pivovarem začala návštěvou Radegastovy svatyně – návštěvnického centra, kam nás zavedl zdejší průvodce, aby nám ukázal, jak to vlastně s tím pivem je. Shlédli jsme několikaminutový spot o historii pivovaru, varním procesu a všem, co Radegast pro své příznivce dělá. Unikátem zdejší prohlídky byla interaktivní „učebna“, která slouží jako perfektní ukázka veškerých procesů, které vedou k přípravě několika druhů tohoto lahodného moku. Ačkoliv jsme nemohli ochutnat, přivítali jsme alespoň možnost si závod projít a podívat se na jednotlivé součásti tohoto soukolí. K vidění bylo mnoho: sladovna, varna či stáčírna s kapacitou přes 50.000 lahví za hodinu! Vše doprovázeno typickým aroma chmele a ostatních vstupních surovin…
Co dodat? Doufejme, že se brzy dočkáme dalších nevšedních zážitků, které obohatí naše školní léta a budou mít za následek intenzivnější poznání jednotlivých lidských činností.
Exkurze

alpa

Burza práce
(29. 2. 2012) 

Říkává se, že řemeslo má zlaté dno. My, učitelé, jsme na to již přišli před mnoha lety, naši svěřenci – žáčci, na to přicházejí postupně a doufejme, že se jim v budoucnu podaří najít profesi, ve které by se cítili jako pomyslná ryba ve vodě. Abychom jim však jejich poznávání usnadnili, uskutečnila se pro žáky 2.stupně na naší škole v rámci projektu Škola pro život další, v pořadí již 2., Burza práce. Úspěšné loňské aktéry letos vystřídaly jiné zajímavé profese: sociální kurátor, malíři a natěrači, truhláři a DJ (pro ty staršího data – diskjockey). Opět jsme byli svědky zajímavých vyprávění, která měla za úkol seznámit dychtivé publikum se specifiky jednotlivých profesí. Tyto prezentace měly především ukázat, že na manuální práci v podání malířů, natěračů, anebo truhlářů, či na práci s lidmi, kteří jsou v těžkých životních situacích, často nemají kde složit hlavu, jsou bez rodiny, práce, materiálního a zdravotního zázemí aj. potřebných věcí, je něco krásného, často i ušlechtilého, a člověka pak takováto smysluplná činnost baví daleko více, když vidí, že má smyl. Pro ty nejúspěšnější je pak připravena i odměna v podání kvalitního příjmu a mnoha spokojených zákazníků-klientů. Bezpochyby největším lákadlem burzy se stal DJ Kmin z ostravského rádia Helax, který nás nechal nakouknout do své hudební kuchyně. Ukázal nám, že lze dospět i do stádia, kdy se stává práce zároveň i koníčkem.
Burza práce

alpa

Netradiční třídní schůzky
(10. 11. 2011) [ fotky ]

Žáci se na třídní schůzky velice těšili, protože přišli i se svými rodiči. Na stolech bylo přichystáno občerstvení. Na počátku hodiny byly rodičům sděleny onformace ohledně výuky, třídy a dalších záležitostí. Také jsme si povídali o naší ostravské ZOO, kam děti chodí s rodiči a požádala jsem je, aby společně vymodelovali zvířátka, která tam viděli. Rodiče se svými dětmi velice hezky pracovali a modelování provázela velice příjemná, veselá atmosféra. S rodiči jsme se i vyfotili a také jsme vyfotili jejich společné práce. Na závěr žáci rodičům zatančili taneček. Rodičům se tyto třídní schůzky líbily a odešli spokojeně domů.
ab

Školní rok 2010/11

Projektový den
(4. dubna 2011) [ fotky ]

Projektový den 4. 4. 2011 na ZŠ Gebauerova ve třídě 5.A a 5.B

Projektový den byl zaměřený na snadnější orientaci ve výběru povolání pro své žáky, jichž se sice volba povolání netýká bezprostředně v tomto školním roce, ale přece jen už se jedná o starší žáky, kteří si své názory na to, co budou za čtyři roky dělat, vytřibují.

Projektu jsme se věnovali dvě vyučovací hodiny: v té první jsme připravili besedu s p. asistentem Myškou, který je mj. původním povoláním vyučen kuchař-číšník. Podle předběžných dotazů ve svých třídách paní učitelky zjistily, že poměrně dost dětí se pro toto povolání rozhodně, znají jej a připadá jim dosti zajímavé. Další početná skupinka žáků inklinuje k povolání pekař-cukrář.

Beseda žáky viditelně zaujala, obě třídy seděly zticha, měly dotazy a bylo vidět, že v hlavách se jim honí myšlenky spojené s tím, co zrovna na besedě slyšely.

Dále obě třídy pracovaly samostatně, třídní učitelky připravily zábavné dotazníky, kde děti seřazovaly názvy povolání podle abecedy, psaly povolání matky, otce, čím oni sami chtějí být, řešily osmisměrky apod. Učitelky na téma výběru povolání také samy diskutovaly ve svých třídách, usměrňovaly představy žáků s realitou a hlavně-apelovaly na děti, že smyslem života člověka je zejména jeho povolání, práce, kterou má mít rád, ke které je zapotřebí delší či kratší vzdělání. Není smyslem přípravy na život ukončit své vzdělávání v deváté třídě a jít na úřad práce.

Projektový den zpestřil žákům obou pátých ročníků jejich školní práci a věříme, přispěl ke správné orientaci v jejich budoucí profesní sféře.

tř. uč. 5.A: Mgr. Lenka Růžičková, tř. uč. 5.B: Mgr. Alexandra Gabrielová

Projektový den 4. 4. 2011 na ZŠ Gebauerova ve třídě 3.B

Projektový den jsme začali písničkou „Řemeslníci“ a pak jsme si povídali o různých povoláních - prodavač, krejčí, pekař, kuchař, stolař, malíř, opravář aut, zedník. Ke každému povolání jsme měli obrazový materiál. Zaměřili jsme se na zedníky a s obrázky jsme si říkali, co dělají a poté jsme začali stavět město. Žáci si vzali různé krabičky, barevné papíry a lepidla. Z krabiček lepili domy, kostel, menší domečky, také stromy, auta i chodce. Vše jsme pak nalepili na velký, tvrdý výkres. Žáci se snažili, práce je bavila a závěrečné dílo se jim líbilo.

tř. uč. 3.B: Mgr. Dagmar Podborská

kol

Burza práce
(9. února 2011) [ fotky ]

Nejenom učením jsou živi naši školáci. Jelikož jsme přesvědčeni o tom, že podpora vzdělání a možnosti uplatnění jsou tím správným směrem, jak snížit procento nezaměstnaných Romů či jedinců ze znevýhodněného prostředí, konala se proto na naší škole burza práce v rámci projektu „Škola pro život“ a to 1.února 2011.

Účast přislíbilo několik pracovníků z profesí, se kterými se můžeme denně všichni setkat. Žáci druhého stupně tak mohli sledovat v hodinových blocích práci kadeřnice, masérky, sociálních pracovnic či policisty. Mohli si poslechnout nejen jednotlivé příběhy zmíněných lidí, ale také jejich pohnutky, které je vedly k výběru povolání. Zároveň se dozvěděli, jaká je vlastně náplň jejich práce, co během pracovní doby musí, co mohou a čemu se vyhnout, když chtějí být těmi nejlepšími v oboru.

Jsme rádi, že se s námi podělili o své zkušenosti, a doufejme, že především pro starší ročníky, se stanou zmíněné informace možnou alternativou pro výběr střední školy. Pro ty mladší pak inspirací či možností, jak se realizovat po ukončení naší základní školy. Rádi bychom, aby si naši absolventi dokázali najít obor, který by jim následně zajistil kvalitní a plnohodnotný způsob života.

ap

Návštěva v OZO
(9. ledna 2011) [ fotky ]

Centrum odpadové výuky společnosti OZO Ostrava nás (žáky 2. stupně) pozvalo do svého školícího střediska, kde pro nás uspořádalo výchovnou a zároveň osvětovou akci zaměřenou na správné nakládání s odpady.

Zdejší program byl rozdělen do dvou kategorií. První kategorie zahrnovala žáky 6. a 7. tříd, druhá 8. a 9. tříd. Pro obě skupiny byly připraveny výukové prezentace, jedna na nerudovské téma „Kam s ním?“, druhá na téma „Odpady zbavené otazníků“. Obě zmíněné prezentace řešily velmi aktuální otázkou sběru, třídění a zpracování komunálního odpadu, odpadu, který je nedílnou součástí našich životů. Zamýšlely se nad systémem nakládání s odpady v našem regionu, nad jejich sběrem, tříděním a následným zpracováním, které může vést až k novému použití určitých skupin odpadů. Žáci si utvořili představu o koloběhu výrobků z plastu, od samého zrodu až po jejich následnou likvidaci, či opětovném využití. Dozvěděli se, co se děje s nebezpečnými odpady, elektronikou či papírem. Doufejme jen, že se sami zapojí do správného procesu třídění a uleví již tak znečištěné přírodě!

ap

Netradiční třídní schůzky
(8. listopadu 2010) [ fotky ]

Na třídní schůzky se dostavilo 6 rodičů. Rodičům jsem nabídla občerstvení a povídali jsme si. Bylo vidět, že rodiče přišli rádi. Seznámila jsem je s novými informacemi a prospěchem žáků. Besídka začala básničkami a písničkami. Používali jsme obrázky i hudební nástroje. Nejvíce se rodičům líbila ukázka z výuky angličtiny, kde se mohli přesvědčit, jak to dětem jde. Také děti zatančily taneček s barevnými třásněmi. Potom si žáci s rodiči sedli ke stolům a rodiče s dětmi modelovali. Téma ZOO. Zvířátka se jim hezky povedla. Na závěr jsem rodičům, za dobrou spolupráci, poděkovala. Tyto třídní schůzky se všem velice líbily.
dp
© 2008 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz, tel.: 596 134 328, mobil: 731 152 658