Projekty > Projekt ŠMPV


Školní rok 2014-15Projektový den v V. A
(10. listopadu 2014) 

10. listopadu se žáci estetické páté třídy zapojili do projektového dne zaměřeného na volbu povolání. Tento rok se projektový den nesl v duchu trpělivosti. Než tuto divnou větu vysvětlím, podotknu jen, že jsme do třídy pozvali tři osobnosti školy, které nám velmi ochotně v besedě zodpověděli všechny dotazy a žákům ukázali i ty stránky své profese, o kterých děti neměli zatím vůbec ponětí. Dozvěděli se tak o profesi: číšník, kuchař, hokejový trenér, uklízečka. Z webových stránek jsme se dozvěděli pak i o profesi kadeřnice a pro velký zájem mezi děvčaty jsme zařadily i praktickou práci s vlasy.
Nyní se mohu vrátit k poznámce o trpělivosti. Tak stejně jako zahradník v pohádce O pyšné princezně musel trpělivě učit svou růži hrát, tak si i žáci vyzkoušeli zasadit a pečovat o své rostlinky. V našem případě se nejedná o růže, ale o bylinky jako jsou bazalka, petržel, ale také okrasné petúnie a chilli papričky. Až se nám podaří vypěstovat naši úrodu nafotíme a opět se rádi podělíme o svou radost z dobře vykonané práce na webových stránkách školy. Děkujeme i ostatním pedagogům, kteří si již nyní objednávají bylinky a tím motivují žáky k lepším výkonům.
Projektový den

TrnKa

Tvůrčí dílny
(6. listopadu 2014) 

„Jak se nám narodil drak ze sena…“
A je to tady! Podzimní tvoření s rodiči… podzim se svou barevností a nabídkou přírodnin úplně sám nabízí. I tentokrát jsme toho využili a spolu s dětmi a jejich rodiči jsme upustili uzdu své fantazie a z přichystaného materiálu si zhotovili dráčka.
Všichni se do díla pustili s chutí a nebyl nikdo, kdo by nevěděl, jak na to. Pod rukama dětí a jejich rodičů se začali rodit nádherní dráčci. Děti vybíraly barvy mašliček, nosíky a vlásky, rodiče lepili a stříhali. Seno bylo úplně všude. Ale výsledek stál opravdu za to. Všichni tvořili s láskou a plným nasazením. Však posuďte sami – nejsou nádherní?


IvOn

Osmáci na téma práce
(říjen 2014) 

Další akcí realizovanou na naší škole v rámci projektu Škola s místem pro všechny byl Workshop na téma Práce pro žáky 8. třídy. Takto jej popsali samotní osmáci:
Ve Workshopu jsem se dozvěděl hodně věcí. Třeba to jak vypsat vlastní životopis nebo jak se připravit na pohovor o získání práce, jak se obléct když půjdu na ten pohovor. Sám jsem si vyzkoušel, jak takový pohovor vypadá, i když to bylo jen ve škole, tak jsem se docela styděl a byl jsem nervózní. Byla to docela zábava, užil jsem si to. Hráli jsme i hry. V jedné jsme měli udělat skupinky a dostali jsme papír, ve kterém byli slova, které jsme měli vysvětlit. V druhé hře jsme měli ve skupinkách vytvořit životopis, jak má být. Dozvěděl jsem se, že je lepší mít ještě vedlejší vzdělání např: kurzy angličtiny. Řekli nám, kolik peněz by bral automechanik, truhlář, mechanik, jak máme rozlišit hrubou a čistou mzdu, jak máme shánět práci, psali jsme pravidla slušného chování, když mluvíme s ředitelem agentury.
Workshop se mi hodně líbil, teď vím, co mám dělat, až budu shánět práci. Dozvěděl jsem se něco zajímavého. Nenudil jsem se.

RoKr

Přípravka na zámku v Hradci nad Moravicí
(18. září 2014) 

V rámci projektu Škola s místem pro všechny jsme společně s rodiči a přípravnou třídou z odloučeného pracoviště na ulici Ibsenova uskutečnili výlet na zámek v Hradci nad Moravicí do nově otevřeného Edukačního centra Národního památkového ústavu. Prostřednictvím vzdělávacího programu „Cesta do středověku“ jsme se seznamovali s životem v dávném středověku – prohlédli jsme si původní kamenné chodby hradu, děti měly možnost za pomocí dřevěných stavebnic postavit vlastní hrad, na vlastní kůži vyzkoušet dobové kostýmy a prohlédnout si středověké zbraně. Také jsme si prohlédli zámek a dozvěděli se základní informace o životě na zámku v 19. století.
Rodiče i děti byli z výletu opravdu nadšeni. Počasí nám přálo, jízdu autobusem jsme zvládli a zážitek z dnešního dne v každém z nás určitě ještě dlouho zůstane…
Hradec nad Moravicí

IvOn

Školní rok 2013-14Návštěva sdružení S.T.O.P. v Ostravě – Přívozu
(15. dubna 2014) 

Ještě před Velikonočními prázdninami, 15. dubna, zavítali žáci 6. a 7. ročníku do nedalekého komunitního centra. Jeho jediným úkolem je poskytnou dětem především romského etnika, dětem z málo podnětného nebo neúplného prostředí či dětem z pěstounských rodin nebo cizinců možnost doučování, pomoci při přechodu ze základní školy na školu střední a zmírnění prvotních neúspěchů při tomto přechodu. Vše je realizováno na bázi dobrovolnosti. Lektoři jsou především studenti středních či vysokých škol v Ostravě, ale najdeme mezi nimi i lidi „z ulice“ – každý tak může přiložit pomyslnou ruku k dílu a přispět k lepšímu začlenění dětí do společnosti.
Čtyři podstatná slovíčka se tak skrývají v názvu nevládní neziskové organizace, která od roku 2001 podporuje neformální vzdělávání dětí a mládeže ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí. Svoboda, tolerance, osvěta a podpora zde nejsou jen planými hesly, ale zhmotňují se v práci s mladými lidmi, kteří sice často nemají jednoduchý život, ale vidina možného úspěchu jim pomáhá zdokonalovat se v českém a anglickém jazyku, matematice, informatice či třeba tolik důležité finanční gramotnosti. Nedílnou součástí jsou třeba i pohybové a tvůrčí aktivity, pracovní workshopy nebo dílny.
Propojení školních a dobrovolnických aktivit vede k prohlubování základních znalostí mladých jedinců, připravuje je do normálního života a může mít preventivní účinek vůči sociálně-patologickým jevům, kterým jsou zmíněné děti denně vystavovány. I TY SE MŮŽEŠ PŘIJÍT PODÍVAT ! ! ! STAČÍ CHTÍT…
S.T.O.P.

AlPa

Velikonoční tvůrčí dílny
(14. dubna 2014) 

Když svátky jara přišly k nám
I letošní jaro bylo ve znamení tvoření s rodiči. Před vlastními dílnami jsme si s dětmi povídali o Velikonocích, jejich zvycích a symbolech. Chlapci si vyzkoušeli velikonoční pomlázku s karabáčem a děvčata předávání velikonočních vajíček koledníkům.
Rodiče jsme seznámili s obsahem tvůrčích dílen a společně se s dětmi pustili do díla. Všichni tvořili s chutí a nadšením, mnohé maminky byly ještě tvořivější a z nabízeného materiálu vymýšlely další výrobky. Všechny děti si odnášely několik výrobků a především spokojenost ze společného tvoření.
Velmi nám pomohla přítomnost obou koordinátorek projektu „Škola s místem pro všechny“. Obě zastoupily nepřítomné rodiče a dětem tak nebylo líto, že právě ony tam své rodiče nemají. Na závěr jsme společně zhodnotili celou akci a maminkám i koordinátorkám poděkovali za účast i krásné zážitky ze společného tvoření s dětmi.


IvOn

Projektový den
(19. března 2014) 

Když kamarád stůně… lékař a zvěrolékař
V rámci projektu „Škola s místem pro všechny“ jsme s dětmi uskutečnili projektový den na téma povolání. Celé dopoledne jsme se zaměřovali na dvě povolání – lékař a zvěrolékař. Pomocí různých aktivit si děti uvědomovaly rozdíl a význam obou povolání. Motivací nám byla básnička o polámaném mravenečkovi, kterého musel ošetřit „mravenčí doktor“. Děti si samy vyzkoušely, jak se ošetřují zvířátka za pomocí obvazů a dětské lékárničky. Nejvíce však děti zaujala příprava a konzumace heřmánkového čaje. Všechny chtěly přídavek a dokonce si zapamatovaly i název bylinky, ze které jsme čaj vařili. Dětem se líbila i činnost, kdy vystřihovaly z letáků vše, co je zdraví prospěšné.
Projektový den splnil naše očekávání - děti při závěrečném hodnocení dokázaly rozlišit obě povolání, vysvětlit význam zdravých potravin pro člověka a důležitost pohybu pro zdravý život člověka.


IvOn

Burza práce 2014
(18. února 2014) 

Již 4. ročník Burzy práce zavítal třetí únorový týden na naši školu. V rámci pokračujícího projektu „Škola s místem pro všechny“, a díky Odbornému učilišti a Praktické škole v Hlučíně, jsme mohli opětovně shlédnout prezentace vybraných učebních oborů, které se dozajista budou hodit našim vycházejícím žákům, aby jejich rozhodování o budoucím povolání nebylo tak „trnité“. Žáci druhého stupně tak mohli sledovat za odborného teoretického i praktického výkladu a ukázek práci velkého množství tamějších studentů, kteří přišli názorně představit své studijní obory. Obory, kterými si po dokončení budou moci zajistit stabilní zaměstnání. K vidění byly cukrářské práce za účasti našich absolventů, kuchařské a pekařské práce, malířské a natěračské práce, zednické a pečovatelské práce. Mimo to byly zmíněny i práce prodavačské. Každý si tak mohl vyzkoušet, jak v praxi vypadá např. příprava těsta na koláče, jak se pečou perníčky, dělá marcipán či polevy, připravují a zdobí chlebíčky, jednohubky aj. pokrmy. Složitější laskominy a postupy, jak vše hravě zvládnout, si mohli žáci prohlédnout v literatuře, která byla každému k dispozici. Ve školní kuchyňce se tak rozhostila příjemná atmosféra plná chutí a vůní. Nechyběla ani degustace připravených pokrmů. V prvním patře „rozbili“ svůj stan malíři s natěrači a zedníci. Tato dvě tradiční řemesla jsou vždy lákadlem pro všechny chlapce. Vyzkoušet si mohli malování zdí, malování pomocí šablon, techniky správného nátěru barev, správný technologický postup při zdění nebo zmítání, a mnohé další činnosti. Někteří směli dokonce použít zdi třídy, které se velice rychle plnily různými barevnými ornamenty. Ve vedlejší třídě pak probíhala debata o pečovatelských pracích s ukázkami obslužné nebo asistentské práce s klienty. Lákadlem bylo měření tlaku, ale také poskytování první pomoci na figuríně. Dívkám se zalíbily informace o provozu v kuchyni, prádelně. Řeč byla o domácích pracích jako je šití, žehlení, drobných opravách atd. Nechyběl ani komentář k úklidovým pracím.
Volba správného povolání, učebního oboru, studia je vždy těžkým úkolem. Někteří vědí od malička, jiní nemají potuchy, kam zaměřit své nadání. Jsme tak velice rádi, že se nemusíme rozhodovat jen podle papírových příruček, ale můžeme se alespoň vybraným oborům podívat „na zoubek“. A to je to, co potřebujeme. Nemyslíte?
Burza práce 2014

AlPa

Exkurze - Optys Opava
(26. listopad 2013) 

V rámci projektu Škola s místem pro všechny vyrazili 26. 11. 2013 vybraní žáci druhého stupně naší školy na exkurzi do podniku Optys, spol. s.r.o. u Opavy. Zdejší firma se zabývá novými trendy v polygrafii, např. ofsetovým tiskem, digitálním tiskem, produkcí cenin, mailingovými službami aj. A my se mohli na veškerou produkci podívat zblízka, případně zvážit, zda by nás v budoucnu obdobná práce třeba nebavila.
Po příjezdu autobusem k sídlu firmy nás mile překvapilo krásné prostředí, ve kterém se sama společnost nachází. Prohlédli jsme si vestibul, kde se na velkoplošných panelech nacházela barvitě vylíčená historie celé firmy od jejího počátku – 18. století. První zastávka byla v kanceláři, kde se přijímají veškeré zakázky, které se po zpracování operátory ihned přesouvají do následné prvovýroby. Jelikož byla naše skupina příliš velká, byli jsme rozděleni do dvou částí, abychom si mohli projít následně celý závod. Ten čítal dvě rozdělené haly v jedné budově, ve kterých se nacházely rozličné druhy tiskařských strojů (velice hlučných) s velkým množstvím již vytištěných tiskovin. Ty byly různého formátu, různých barev a samozřejmě měly i různou funkcí dle toho, co požaduje zákazník. Při průchodu jsme viděli velké množství rozličných činností, které zaměstnanci vykonávali, a my se tak mohli seznámit s výrobou blíže. Zajímavou činností byla kontrola jednotlivých produktů, které se po ní dále expedují k přepravě a koncovému zákazníkovi.
Závěr celé prohlídky nám zpestřily drobné dárkové předměty, které jsme si odnesli s sebou na památku, aby nám připomněly zdejší pobyt.
AlPa

Projektový den v I. A
(1. listopad 2013) 

Dne 1.11.2013 proběhl v I. A projektový den na téma Povolání. V průběhu 4 vyučovacích hodin jsme zpívali, povídali si, četli, počítali, malovali, hráli divadlo a vyráběli právě na toto téma. Naučili jsme se písničku Dělání od Z. Svěráka, prohlíželi si obrázky povolání a děti se učily je pojmenovávat, určovat, s jakými předměty pracuje např. malíř, natěrač, zedník, instalatér, zahradník, atd. V kroužku na koberci jsme si vyprávěli, čím jsou naši příbuzní a děti nakreslily, čím by chtěly být za 20 let. Jeden žák pak předváděl pantomimicky povolání a ostatní hádali, které to je. V dalších hodinách si zahrály na učitele a designery, kdy děti učily děti a dále navrhovaly barevný veselý květináč. Na závěr jsme si při hře na zahradníky do připravených květináčů zasadili sazeničku a tak vyrobili květinu, o kterou se děti v průběhu dalších měsíců budou starat.
Dětem se netradiční vyučování líbilo, naučili se spoustu nových věcí, aniž by věděly, že se učí.
Projektový den

HaPi

Tvůrčí dílny
(21. říjen 2013) 

Když podzim probudil své skřítky
Podzimní vycházky parkem nám nabízejí nekonečné možnosti ke tvoření. Příroda se mění před očima, dozrávají nejrůznější plody a dětská fantazie dostává jiný rozměr. Při vycházkách jsme si s dětmi povídali, co všechno se dá z přírodnin zhotovit, povídali jsme si i o lesních skřítcích – podzimáčcích. A právě takové podzimáčky jsme si chtěli vytvořit se svými rodiči v tvůrčích dílnách. Pozvali jsme rodiče na tvůrčí dílny a pustili jsme se do díla. Bylo vidět nadšení a spokojenost ze strany dětí i rodičů. Lesní skřítkové se povedli, každý byl jiný a všichni krásní. Velmi nás potěšil velký zájem ze strany rodičů. Mezi rodiči byla i maminka, která přišla dokonce s půlročními dvojčátky. Na závěr nám rodiče pomohli s úklidem a spokojené děti si své podzimáčky odnesly domů.
Tvůrčí dílny

IvOn

Školní rok 2012-13Exkurze Mošnov
(24. duben 2013) 

Exkurze na letiště Leoše Janáčka
Skupina žáků naší školy se v rámci projektu Škola s místem pro všechny zúčastnila exkurze na letišti Leoše Janáčka v Mošnově u Ostravy. V úvodu nás průvodkyně seznámila s prací zaměstnanců letiště. Následovala prohlídka odbavovacího místa při odjezdu turistů. Žáci si mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jak tato prohlídka probíhá, protože by nás bez ní nepustili na plochu letiště a k budově hasičů, kde exkurze pokračovala. Všichni účastníci jednotlivě procházeli bezpečnostním rámem a odkládali věci, díky kterým rám stále pískal a nechtěl je pustit dále. Některé děti si musely zout i boty a ty, u kterých ani vyzutí nepomohlo, pak podstoupily osobní prohlídku od pracovníků kontroly letiště. U hasičů se mohly děti seznámit s jejich vybavením pro službu na letišti a porovnat je tak s výbavou hasičů z města. Na závěr jsme měli štěstí a mohli jsme vidět startovat a následně odlétat vrtulník k „ostré“ akci. Exkurze se dětem líbila, ale pár z nich zalitovalo, že si nemohly prohlédnout i letadlo.
Letiště Mošnov

AlPa

Projektový den ve IV. A
(16. duben 2013) 

Projektový den na téma Volba povolání začal návštěvou hasičského muzea, kde jsme získali spoustu nových a zajímavých informací o historii hasičů v České republice a dokonce jsme si mohli zkusit i záchrannou akci (samozřejmě na figurínách).
Pokračoval v naší třídě, kde si žáci zahráli na lékaře, prodavače, úředníky (sekretářky), kadeřníky a kuchaře - číšníky, aby byli schopni sami zhodnotit výhody a nevýhody těchto povolání. Den jsme završili vyhledáváním vhodných středních škol a nabídek práce na internetu.
Cílem projektového dne bylo seznámit žáky s různými druhy povolání formou exkurze, her a diskuse, ukázat současnou nabídku středních škol a volných pracovních míst prostřednictvím internetu, aby si ujasnili představy o svém budoucím povolání a zorientovali se na dnešním trhu práce. Pro všechny znamenal projektový den příjemné zpestření výuky, splnil všechna očekávání i stanovené cíle.
Projektový den IV. A

kabe

Tvůrčí dílny s rodiči
(27. březen 2013) 

Když svátky jara přišly k nám…
Tvůrčích dílen se zůčastnila většina rodičů dětí přípravné třídy. Akce se vydařila podle očekávání. Rodiče tvořili spolu se svými dětmi, byli kreativní a nápadití, se svými dětmi zhotovili velmi vydařené výrobky.
Velikonoční osení jsme s dětmi nasadili před několika dny, abychom při společném tvoření měli osení již dostatečně vzrostlé. Celému tvoření to dodalo jarní atmosféru. Protože neměli rodiče možnost osení nasadit dřív, dnes si to spolu s dětmi vyzkoušeli. Bylo zajímavé sledovat děti, jak dokázaly svým rodičům poradit s pracovním postupem.
Během celého tvoření probíhaly příjemné rozhovory se všemi rodiči, probírala se všelijaká témata, rodiče navzájem komunikovali s dětmi, ale i mezi sebou navzájem.
Všichni odcházeli z dnešního společného tvoření spokojeni, s velmi vkusnými velikonočními dekoracemi. Bylo opravdu potěšující, že se na společné tvoření dostavilo tolik rodičů, včetně jednoho tatínka.
Tvoříme s rodiči v přípravce

IvOn

Projektový den v přípravné třídě
(26. březen 2013) 

Když to v kuchyni zavonělo
Copak je asi schováno v té krabičce? Tuto otázku si jistě pokládaly všechny děti. Byla v ní vařečka a ta měla dětem prozradit, o čem ten dnešní den bude. Jen co uhádly, kdo vařečku potřebuje ke svému povolání, samy vymýšlely, čím vším se mohou lidé stát v dospělosti a hlavně, čím by se chtěly stát ony. Pomocí obrázků přiřazovaly pracovní pomůcky k jednotlivým povoláním a řemeslům, zahrály si pantomimu na řemesla, vybarvily omalovánku s různými řemeslníky a k dobré náladě přispělo i stavění věže z dřevěných kostek.
Nejvíce se ale děti těšily na přípravu a pečení bábovky. Všechny děti se zapojily – někdo míchal, někdo odměřil mouku, cukr,… Vůbec nikomu nevadilo, že vajíčko skončilo na zemi, mouka se vysypala jinam než do misky nebo těsto skončilo na tričku…
Během čekání na upečenou bábovku si děti společnými silami zhotovily jednohubky. A jak jim chutnaly! Ani jedna nezůstala… Než vychladla upečená bábovka, společně jsme uklidili třídu, umyli všechno nádobí a náčiní. Na společné stolování však již nezbyl čas a tak si děti svůj díl bábovky odnesly v ubrousku domů.
Projektový den

IvOn

Život v ghettu
(19. únor 2013) 

Další akcí uspořádanou v rámci projektu Škola s místem pro všechny bylo tříhodinové setkání s lektory a seznámení s počítačovou hrou Ghettout.
Cílem hry je simulovat reálné problémy sociálně vyloučených lidí a ukázat, že nemusí být zrovna jednoduché je řešit. Naši osmáci a deváťáci si s lektory nejdříve společně popovídali o životě a příjemných i nepříjemných situacích, které nám přináší. Také si vysvětlili pojmy, s nimiž se ve hře setkají. Pak všichni zasedli k počítačům a zkusili hrát. Úkolem hlavního hrdiny hry je získat dostatek peněz na nové bydlení a dostat tak sebe i svou rodinu ze sociálně vyloučené lokality nazvané Vybydlov. Žáci zjistili velice rychle, že nestačí jen se zvednout a odstěhovat. Ve skutečnosti je to mnohem komplikovanější.
Hru si můžete sami zkusit zahrát na www.ghettout.cz.
rokr

Burza práce
(12. únor 2013) 

Jarní prázdniny nám skončily, opět jsme se vrátili do školních lavic, abychom pokračovali v započaté práci, která, tak trochu symbolicky, měla své pokračování ve třetím ročníku Burzy práce na naší škole. V úterý 12. února 2013 se v rámci projektu „Škola s místem pro všechny“ zúčastnily třídy druhého stupně a V. B tradičních ukázek různých pracovních profesí, které by se mohly v budoucnu stát předmětem zájmu nejednoho z našich žáků. Letošní ukázky svých oborů obstarali kuchaři a cukráři, malíři, zedníci a pečovatelé. Se zájmem jsme sledovali pečlivou práci cukrářů při výrobě ozdob z marcipánu, při přípravě, pečení a zdobení perníkových srdcí, až po zajímavě chutnající a oku lahodící pochutiny ze slané provenience našich aktérů. Milým zjištěním se také stala skutečnost, že se k nám vrátili i naši absolventi, aby nám ukázali, jakou cestou se bude jejich další studijní i profesní kariéra ubírat. V sedmé třídě nám malíři předvedli, jak si poradit s různými technikami malby, dokonce po sobě zanechali i památku v podobě postavičky na zdi, která bude „dohlížet“ na přípravu zdejších žáků. Máme velkou radost, že se i v tomto oboru naši absolventi neztrácejí. Zednické řemeslo se odjakživa neslo v duchu tvrdé práce, ačkoli v době 21. století tomu tak již zcela není. Jak nám ukázal mistr svého řemesla při nahazování zdí maltou. Zjistili jsme, že současná „zedničina“ se řídí novými technickými postupy, jsou používány kvalitnější materiály i nástroje. Není divu, že jde pak práce tak svižně člověku od ruky! Cennou zkušeností pak byla přímá konfrontace s lektorkou i studenty oboru pečovatelství. Oboru, ve kterém je potřeba nejen zručnosti, svědomitosti, pečlivosti, šikovnosti, obratnosti či pochopení, ale především velkého srdíčka při tak náročné práci, jakou je např. péče o staré a nemocné pacienty, anebo třicátníky upoutané doživotně na lůžko bez možnosti jakéhokoli pohybu. Mnoho z těch, kteří si ony příběhy vyslechli, mají předpoklady, aby se v budoucnu stali pečovateli na plný úvazek.
Ani letošní Burza práce nás v žádném případě nezklamala. Ba právě naopak! Musíme s čistým svědomím konstatovat, že v nás zanechala mnoho pozitivních zážitků, které určitě využijeme, až se budeme rozhodovat, jaký obor jít vlastně dále studovat… Už dnes se těšíme na Burzu práce 2014.
Burza práce

AlPa

Podzimní tvůrčí dílny s rodiči
(9. listopad 2012) 

Na tento den, který proběhl v rámci projektu Škola s místem pro všechny, se nejvíce těšily děti. Pozvali jsme totiž jejich rodiče, aby strávili s námi jedno příjemné dopoledne… Dopoledne v duchu tvořivosti.
Z nasbíraných přírodnin, nejrůznějších mašliček, provázků, juty a drátků si společně rodiče se svými dětmi zhotovili nádhernou podzimní dekoraci – věneček z přírodnin. Bylo úžasné sledovat, jak postupně vznikají originální výrobky. Z nabízených materiálů děti vybíraly vše, co by se na jejich dekoraci vyjímalo. Maminky – tatínkové zřejmě nejsou tvořiví – se pustily do práce. Lepily, motaly, šněrovaly a děti radily a opravovaly. Prvotní rozpaky byly ty tam, každý zúčastněný dokázal využít všechnu svoji fantazii a kreativitu. Velký výdej energie měly maminky i děti možnost doplnit nabídnutým občerstvením – kávou, čajem, minerálkou a sušenkami. A protože se nám toto dopoledne opravdu vydařilo, rádi bychom takovou akci brzy zopakovali. A věříme tomu, že až budou maminky doma vyprávět, co všechno se dělo, příště se jistě přijdou podívat i tatínkové.
Tvoříme s rodiči v přípravce

IvOn

Projektový den ve III. A a v VII. A
(7. listopad 2012) 

Dne 7. 11. 2012 proběhly na naší škole první projektové dny v rámci projektu Škola s místem pro všechny.
Ve III. A průběhu 4 vyučovacích hodin všichni zpívali, recitovali, povídali si, psali, počítali, malovali, hráli divadlo a vyráběli na téma Volba povolání. Naučili se písničku Dělání od Z. Svěráka, prohlíželi si obrázky povolání a také si promítali video z Vítkovických železáren. V kroužku na koberci si společně vyprávěli, čím jsou naši příbuzní a co bychom za 20 let chtěli dělat my. K tomu děti nakreslily pěkné obrázky. Četli jsme si v čítance pohádku Moudrý zlatník od B. Němcové a zahráli si hru Na řemesla. Získané poznatky jsme upevnili při práci s pracovním listem. Poté jsme se rozdělili do skupin, ve kterých si děti připravily a zahrály scénky na téma Tanečnice, Módní návrhář, Učitelka, Lékař, Spisovatel, Kuchař, Kadeřnice, Muzikant a další. Na závěr jsme si do připravených květináčů zasadili sazeničku a tak vyrobili květinu, o kterou se děti v průběhu dalších měsíců budou starat.
Dětem se netradiční vyučování líbilo, naučili se spoustu nových věcí, aniž by věděly, že se učí.
Projektový den v 7. ročníku jsme nazvali Počítáním za povoláním a žáci se v jeho průběhu měli možnost seznámit s různými povoláními. Učili se hledat v jízdních řádech tramvají, ale i spočítat si cenu nového koberce nebo nákupu v obchodě. Zkusili si i vyplnit jednoduchý dotazník, zahráli si na prodavače, luštili osmisměrku,... Pracovali ve dvou nebo tříčlenných skupinkách. Postupně prošli sedmi stanovišti, v rámci skupinky si pomáhali s řešením úkolů. Zjistili, že sazeč nepracuje na poli, že na střechu se vážně dávají tašky a prasklé trubky opraví instalatér. Ověřili si, jaké vzdělání je zapotřebí získat k výkonu jejich budoucího povolání. A zatímco sčítání desetinných čísel v hodině matematiky není oblíbenou činností, sečíst ceny potravin z letáků byla pro žáky zábavná hra.

hapr + evchr
© 2008 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz, tel.: 596 134 328, mobil: 731 152 658