Projekty > Projekt Grammy


Klub sovích gangsterů - akce podzim 2017
(1. listopadu 2017) 

V rámci projektu GRAMMY se 18. září žáci z Klubu sovích gangsterů podívali do Kostela sv. Václava v Ostravě, kde si v rámci SHF rozšířili své znalosti o historii hudby, zdokonalili se v rytmických cvičeních a prozkoumali jednu z nejstarších ostravských památek.
9. října se pak vydali do KMO vyrábět zvířecí loutky, které si nakonec odnesli domů.

Soví gangsteři

LePo

Matematický kroužek - hlavolamy
(19. září 2017) 

V úterý 19. září do naší školy zavítala výstava „Hlavolamy a hry ve škole“. Žáci, kteří navštěvují „Klub rozvoje matematické gramotnosti“, měli možnost pohrát si s některými hlavolamy. Nejdříve krátké seznámení se s pravidly – vždy si půjčit jen jeden hlavolam, pohrát si, vrátit ho a pak si půjčit další. A pak už mohli sami zkusit vytáhnout ježka z klece, podívat se do kaleidoskopu, poslechnout si několik písní hraných na harmoniku. Výstava byla zakončena krátkým cirkusovým vystoupením.

Hlavolamy

EvCh

Matematický kroužek
(20. června 2017) 

V letošním školním roce se zapojila naše škola do projektu Grammy a v rámci něj žáci 5. třídy měli možnost navštěvovat matematický kroužek. V něm prohlubovali své znalosti matematiky, seznámili se s některými matematickými hrami a soutěžili. Poslední kroužek 12. června probíhal netradičně venku, vedle budovy školy. Malí matematici si losovali různé úlohy a místo na papír počítali na chodníku.

Mozek

EvCh

Space people – květnové aktivity
(11. června 2017) 

V rámci květnových aktivit projektu Grammy – Klubu čtenářské gramotnosti – jsme se členy zrealizovali dvě kulturní akce, které se velmi vydařily. Tou první, 22. května, se stala již tradiční návštěva knihovny v Přívoze, tentokrát na téma Zamilovanost v knižním příběhu, aneb láska v knize. A kdo jiný by nám mohl být průvodcem než W. Shakespeare, tvůrce nejznámějšího milostného příběhu s tragickým koncem, tedy nesmrtelná klasika Romeo a Julie. Od životních osudů jsme přešli ke konkrétnímu textu, přečetli si úryvky z díla a shlédli i několik filmových adaptací. Jen na to pověstné divadlo nedošlo… Žákům se akce velmi líbila, dokonce si přáli zůstat v knihovně déle, aby si mohli přečíst další příběhy s podobnou tematikou.
Ve středu 24. května jsme se vydali na divadelní představení do Kulturního centra Cooltour na Černé louce v Ostravě, kde se v rámci akce Move fest Ostrava konalo představení skupiny MOVE Dance Company – Snílci – inspirovaného knihou Gearge MacDonalda. Netradiční představení plné scénického tance nás zavedlo do světa dětské fantazie a her, zkrátka do dětského světa, v němž je snadné stát se snílky, proměnit např. pokoj na tajuplný ostrov či gauč na pirátskou loď. Cestou do školy jsme pak diskutovali o jednotlivých scénách a vysvětlovali si jejich významy, jelikož pro mladší žáky kroužku bylo zmíněné představení velmi náročné. I přes tento drobný „nedostatek“ se představení všem líbilo a navnadilo všechny na příští školní rok, kdy se Space people opět setkají v rámci dalších aktivit.

AlPa

Klub rozvoje čtenářské gramotnosti (Space people)
(11. dubna 2017) 

Již několik měsíců je naše škola zapojena do nového projektu s názvem „Grammy“, který je zacílen na rozličné aktivity v oblasti vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků, žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a žáků z kulturně odlišného prostředí. Má rozvíjet především klíčové kompetence, které by měli žáci uplatnit i při případném dalším vzdělávání, anebo v běžném každodenním životě.
Jedna z aktivit projektu je zacílena na rozvoj čtenářské gramotnosti na 2. stupni a probíhá v Klubu rozvoje čtenářské gramotnosti s netradičním názvem Space people.
Během prosince a ledna školního roku proběhl počáteční nábor chlapců i dívek z rozličných ročníků, byl jim představen cíl i program kroužku samotného. V průběhu měsíce února se „rozjely“ pestré aktivity, které podporují především čtenářství a samotný vztah ke čtenářství či literatuře. Namátkou lze vybrat např. úvodní aktivity jako hledání názvu kroužku, tvorba nástěnky, klubové průkazky, klubových pravidel, posléze již následovala tematicky orientovaná setkání nad knihami rozličných žánrů v dílně čtení, práce s video a audionahrávkami, komparace vybrané knižní předlohy a filmového zpracování, práce s novinami, časopisy, populárně-naučnými texty, představení literárních autorů české i zahraniční provenience a mnohé další aktivity. Samozřejmě nesmějí chybět didaktické a deskové hry pro rozvoj slovní zásoby, které jsou vítanou odpočinkovou aktivitou, ale také výtvarné aktivity doprovázející četbu samotných knih či textů.
A aby kroužek neprobíhal pouze „na půdě“ školy, zavítali jsme počátkem března na Ostravský knižní veletrh 2017, kde jsme shlédli novinky a to nejzajímavější z knižní produkce nakladatelů všech žánrů z České republiky i Slovenska. Nechyběla také pozdější návštěva knihovny s knihovnickou lekcí o našem městě – Ostrava, město, ve kterém žiji a seznámení s prací paní knihovnice a institucí knihovny jako takové.

Space people – to je kroužek, který nás baví a bavit bude!
I ty se můžeš mezi nás přijít podívat!AlPa

Jak šlo vejce na vandr
(5. dubna 2017) 

5. dubna 2017 se v odpoledních hodinách děti z Klubu sovích gangsterů zúčastnili akce v KMO. Dozvěděly se spoustu věcí o tradičních řemeslech, zahrály si hry našich prarodičů a v rámci tvořivých dílen si odnesli zdobené vajíčko. Už nyní se těší na další spolupráci s knihovnou, která proběhne v květnu.
Jak šlo vejce na vandr

LePo

Jarní tvoření
(22. března 2017) 

22. března 2017 se v rámci projektu Grammy konalo „Jarní tvoření“. Členové Klubu sovích gangsterů vše připravili, vymysleli program na odpoledne a společně s rodiči vytvořili jarní dekoraci do květináčů, kterou si odnesli s sebou domů. Všichni členové Klubu se už nyní těší na další akci, kterou pro rodiče budou pořádat.
Tvoření

LePo
© 2008 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz, tel.: 596 134 328, mobil: 731 152 658