Archiv - akce školy > 2016/17 - Gebauerova


Ochrana člověka za mimořádných událostí
(22. června 2017) 

Opakování je matka moudrosti a proto již tradičně věnujeme koncem školního roku jedno vyučovací dopoledne souhrnnému opakování znalostí a dovedností z oblasti Ochrana člověka za mimořádných událostí, které žáci získávají během celé školní docházky v různých předmětech.
V tomto školním roce se sportovní dopoledne zaměřené na zásady správného chování člověka za mimořádných událostí konalo čtvrtek 22. června. Nejprve proběhla teoretická část, ve které vyučující zopakovali s žáky základní pravidla správného chování v takovýchto situacích a žáci zhlédli doprovodné video. Praktickou část zahájil v devět hodin požární poplach, žáci v potřebném časovém limitu opustili školu a přesunuli se do parku. Tady postupně na stanovištích plnili praktické úkoly, které ověřily jejich nabyté znalosti, např.: co patří do evakuačního zavazadla, jak poskytnout první pomoc, jaká jsou čísla tísňových linek, jak se zachovat, když najdete injekční stříkačku apod., vše probíhalo formou soutěže. Žákům se celé dopoledne velice líbilo a odnesli si spoustu zážitků.
I žáci druhého stupně zahájili den připomenutím si pravidel správného chování při mimořádných událostech ve třídách. Po požárním poplachu se odebrali do parku a v tří až čtyřčlenných družstvech pak plnili úkoly na sedmi stanovištích. Na závěr dne proběhlo ve škole vyhodnocení - nejvíce bodů a tím i první místo získalo družstvo žáků VI. B.

OOZMU - 1. stupeň

LePo

Svět techniky - Mozek (IX. A)
(20. června 2017) 

V pondělí 12. června se vybraní žáci z VIII. A a IX. A třídy vydali do Světa techniky zopakovat si a prohloubit svoje vědomosti o lidském mozku. Lektorka nejdříve rozdala dvojicím tablety. Následoval krátký testík, ve kterém dvojice osmáků ve složení Jan Mizer a Denis Baláž porazila ostatní družstva. Odměnou za první místo byl mozek z jahodového pudinku. A protože si rádi hrajeme, všichni si zkusili vyrobit lidský mozek. Věděli jste, že váží necelých 1400 gramů? Pak následovalo krátké seznámení se s funkcí jednotlivých částí lidského mozku od prodloužené míchy až po koncový mozek, skládačka, krátká návštěva expozice a zpátky do školy.

Mozek

EvCh

Svět techniky - LARP (IX. A))
(20. června 2017) 

Taky máte rádi fantasy a chtěli byste prožít dobrodružství jako některý z hrdinů? Pak navštivte ve Světě techniky program LARP. Prožijete dobrodružný příběh, budete muset spolupracovat, komunikovat a řešit problémy v týmu. Stanete se náhle se chráněncem osady, který musí využít své superschopnosti k otevření a osídlení Krytu č. 7. Stejně tak jako žáci IX. A třídy, kteří této možnosti využili 7. června a na vlastní kůži si vyzkoušeli, jaké je to stát se hrdinou.

LARP

EvCh

Finanční svoboda
(11. června 2017) 

Ve čtvrtek 8. června si naši sedmáci prohloubili své znalosti v oblasti finanční gramotnosti. Ve Velkém světě techniky se zúčastnili vzdělávacího programu, ve kterém během 3 hodin prožili 30 let života rodiny Penízkových. Rozhodovali o jejich finančních transakcích, investovali do vzdělání, čelili nečekaným událostem a především se snažili dosáhnout předem daných cílů - uspořit si na dovolenou, studia dětí i svůj důchod. Většina byla úspěšná a tak se mohli ještě projít po expozici a trochu si zařádit před budovou.

Finanční svoboda

RoKr

Don Bosco
(4. června 2017) 

Na Den dětí 1. června se deváťáci vypravili již naposled do Salesiánského střediska mládeže. Tentokrát je čekala krátká přednáška o přátelství a o manželství. Na besedu zavítali i manželé Gorolovi z Košic, kteří žákům vyprávěli o svém manželství a radili jim, jak si vybudovat v životě pěkný vztah.

Don Bosco

EvChr

Linoryt
(4. června 2017) 

V pondělí 29. května si žáci 9. třídy mohli vyzkoušet grafickou techniku – linoryt. Nejdříve si na kousek lina nakreslili obrázek, ten museli opatrně do lina vyrýt. Na vyrytý obrázek pomocí válečku nanesli barvu a obtiskli ho na papír. Na výsledek se můžete sami podívat.

Linoryt

EvChr

Nekonečná záhada
(1. června 2017) 

V pondělí 22. května vyrazili žáci VIII. A třídy na netradiční hodinu matematiky do Světa techniky. Nekonečnou záhadou, se kterou je lektorka vzdělávacího programu seznamovala, byl kruh a s ním spojená Archimedova konstanta známá jako Ludolfovo číslo tedy zkráceně π. Nejdřív měřením ověřovali, že poměr obvodu a průměru kruhu (tedy π) je opravdu konstantní číslo. Pak si procvičili svou paměť a pokusili se zapamatovat si co nejvíce číslic následujících za desetinnou čárkou této nekonečné konstanty. Ti nejlepší zvládli správně určit 11 číslic.
Po krátké návštěvě expozice jsme se ještě věnovali Möbiově pásce aneb další nekonečné záhadě - nekonečné ploše. Vyrobili jsme ji z proužku papíru a pak ji správným stříháním prodloužili.
Matematika jinak byla zajímavá a především praktická část stála za to. V příštím školním roce určitě návštěvu zopakujeme.

Nekonečná záhada

RoKr

Romano Suno
(1. června 2017) 

Ve středu 24. května se žáci IX. A třídy vypravili do knihovny v Ostravě-Vítkovicích. V této knihovně totiž probíhala beseda o literární soutěži Romano Suno. Koordinátorka projektu Marie Bořkovcová a spisovatelka Iveta Kokyová seznámily žáky s touto literární soutěží a probraly s nimi základy gramatiky romského jazyka. Věděli jste, že romština má 8 pádů, ale jen 2 rody? Nakonec spisovatelka Iveta Kokyová přečetla několik textů v romštině a Marie Bořkovcová je tlumočila do češtiny.
V pátek 26. května pak podobná beseda probíhala i na půdě školy - tentokrát pro 7. a 8. ročník. I naši školu navštívila Marie Bořkovcová - koordinátorka projektu Romano Suno a s ní prozaička Iveta Kokyová. S žáky hovořily o romštině a romské literatuře, o soutěži Romano suno. Iveta Kokyová přečetla romsky několik textů, které Marie Bořkovcová překládala do češtiny, protože ne všechny děti všemu rozumí.
Ti, kteří romsky mluví, si pak s paní Kokyovou zkusili i pár textů napsat.
Romano Suno

RoKr a EvChr

Den Země
(21. května 2017) 

První Den Země byl slaven 22. dubna 1970 v San Francisku. Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve více jak 193 státech světa. A v pátek 21. dubna jsme se k oslavám připojili i my.
Žáci druhého stupně nejdříve besedovali o ochraně životního prostředí, zkusili odhadnout, jak dlouho trvá, než se rozloží PET láhev, plechovka nebo dětská plenka. Vyluštili křížovku a pokusili se nakreslit svůj vlastní plakát ke dni Země. Připomněli si, proč slavíme tento ekologicky motivovaný svátek a na závěr si zahráli hru zaměřenou na poznávání různých organismů žijících na naší Zemi.


EvCh

Beseda s hasiči
(21. května 2017) 

Žáci třídy VI. A mohli 4. dubna besedovat s hasičem. Připomněli si důležitá krizová telefonní čísla, správný postup při telefonickém ohlášení požáru i to, jak postupovat v případě požáru doma či v budově školy. Dozvěděli se, jak funguje integrovaný záchranný systém v Ostravě i v jiných městech. A samozřejmě se seznámili s náplní práce hasiče.

Beseda s hasiči

EvCh

Mé oblíbené místo v Ostravě
(4. května 2017) 

Výtvarná soutěž se konala ve středu 26. 4. Zúčastnilo se 20 dětí od prvního do devátého ročníku. Soutěž byla tentokrát na téma Mé oblíbené místo v Ostravě.
Vyhodnocení výtvarné soutěže:
I. Kategorie 1. - 3. ročník
1. místo Karolína Čonková II. A
2. místo Jolana Geciová III. A
3. místo Vladimíra Geciová I. B
II. Kategorie 4. - 5. ročník
1. místo Patrik Szentiványi IV. B
2. místo Klement Novák V. A
3. místo Petr Zsiga IV. A
III. Kategorie 6. - 9. ročník
1. místo Natálie Polhošová VII. A
2. místo Roman Peške IX. A
3. místo Adriana Kroščenová VIII. A


Výtvarná soutěž

JiOn

Slavík pro 1. stupeň
(1. května 2017) 

Již tradičně se v dubnu konalo školní kolo pěvecké soutěže přípravného ročníku a 1. - 5. tříd s názvem SLAVÍK. Letos je to už poosmé, co soutěžili malí zpěváčci ve zpěvu na mikrofon a porota měla opravdu těžké vybrat ty nejlepší, kteří si poté odnesli diplomy a pěkné odměny.
Výsledky:
1. Kategorie (přípravka, 1. - 2. ročník)
1. místo – Marie Gorolová (přípravná třída)
2. místo – Nina Siváková (I. B)
3. místo – Stanislav Jurečko (II. A)

2. Kategorie (3. - 5. ročník)
1. místo – Matěj Gorol a Aleš Tokar (V. A)
2. místo – Eva Pulková (IV. A)
3. místo – Tereza Ištoková (III. A)

Slavík

HaPi

Návštěva knihovny I.A
(25. dubna 2017) 

19. 4. se naše třída vypravila do Městské knihovny přivítat JARO. Zvířátka, květiny , stromy , ale i my, lidé vnímáme příchod jara velmi silně. Někdo se cítí unavený, jiný zase "rozkvétá", jako známá květina prvosenka nebo je čilý jako třeba včelky. Nikdo tento fakt, že svítí sluníčko, den je delší, a jiné přírodní úkazy, neobejde bez povšimnutí.
I v knihách se příroda probouzí, děti si hrají jarní hry, rodí se mláďátka....
V knihovně jsme si povídali i o větříčku, který nás ochlazuje právě v těchto dnech, kdy sluníčko hřeje a nám se po dlouhé zimě zlepšuje nejen nálada. A na závěr besedy jsme si vyrobili jarní vějíř, který nám poslouží až do podzimu.

V knihovně

MaSk

Beseda o zdraví
(24. dubna 2017) 

20. dubna 2017 k nám zavítaly lektorky, které působí na Institutu zdraví v Karviné. Besedy se zúčastnili žáci čtvrtých tříd. Zábavnou formou se seznámili s hlavními zásadami zdravého životního stylu a prevencí proti různým chorobám. Žákům tato beseda připadala zajímavá a poučná.

Beseda

LePo

Global Money Week
(27. - 31. března 2017) 

Global Money Week - tedy světový týden vzdělávání o penězích a finanční gramotnosti proběhl letos i v České republice a to v týdnu od 27. března do 2. dubna. Rozhodli jsme se připojit i my a letošnímu tématu Uč se, šetři, vydělávej se během týdně věnovali téměř všichni žáci školy.
I ti nejmenší, naši prvňáci, si mohli říci:"Již umíme počítat!" A to byl pravý důvod poznat hodnotu peněz. Proč šetřit, zač utrácíme a kolik vše stojí? Tyto otázky a mnoho dalších jsme si zodpověděli právě tento týden, postupně v každém předmětu. V pracovních činnostech jsme si vyrobili korunky, v českém jazyce jsme si rozšířili slovní zásobu v oblasti obchodování. V estetické výchově jsme si hráli na obchod a zhlédli jsme tematická videa, o kterých jsme pak diskutovali.
Také druháci se zapojili. Vyjasnili si pojem finanční gramotnost, jak správně s penězi zacházet, nastínili si, jak to chodí s rozpočtem v rodinách (nájem, nákupy, spoření, dovolená apod.). V pracovní výchově si žáci vyrobili papírové peníze. Poté se rozdělili do tří skupinek, každá měla na starost "obchod" s určitým druhem zboží (potraviny, drogerie, papírnictví), které si sami ocenili. Každý žák měl svou "peněženku", kde měl určitý obnos (výplatu), za který si pak mohl zakoupit libovolné zboží, přičemž si část odložil na nutné výdaje. Po proběhnutí nákupů si každý žák spočítal, kolik peněz utratil, kolik mu zbylo a co si ještě případně může za zbylé peníze pořídit, či si bude šetřit nebo si bude potřebovat půjčit. Jednotlivé finanční situace jsme si probrali a vysvětlili, co je špatně, co dobře a jak s tím naložit.
Třeťáci i páťáci ve dvouhodinovém bloku nejprve shlédli videa, ve kterých je světem financí provázel Rosťa Rozpočtář. Po každém videu jsme s dětmi diskutovali o tom, co nového jsme se dozvěděli. Nejvíc děti zaujala část Rodinné hospodaření – velmi se divily, kolik peněz stojí každý měsíc bydlení, energie i potraviny. Na závěr žáci řešili kvízy a ti, kteří získali největší počet bodů, dostali sladkou odměnu.
Žáci druhého stupně společně shlédli několik videí - ujasnili si význam finanční gramostnosti prostřednictvím série NEZkreslená věda, zaujal je i příběh ženy, která podcenila svou situaci a neřešila včas nezaplacené pokuty za jízdu na černo v pořadu České televize. Diskutovali jsme o rodinném rozpočtu, proč, na co a u koho si půjčovat peníze, jak nespadnout do dluhové pasti i na koho se obrátit, když už nějakou chybu uděláme.
Diskuzní dopoledne jsme zakončili hrami.
Glogal Money Week

mix

Volba povolání
(22. března 2017) 

Dne 22. 3. 2017 se uskutečnil ve třídě V. A projektový den, jehož cílem bylo zjistit, jakou mají žáci představu o své budoucí profesi, čemu by se chtěli věnovat v dospělosti.
Projektový den byl vlastně taková škola hrou. Začalo se shlédnutím filmu Kam na střední školu, který je příjemně naladil a seznámil s tím, čemu se budeme věnovat. Následovaly soutěže družstev. Jednotlivé týmy plnily zadané úkoly a vítěz byl vždy odměněn žetony. Žáci řešili křížovku, předváděli ve svých kostýmech, pomocí pantomimy, své povolání. Užili jsme si spoustu legrace. V soutěži Kdo jsem? losovali kartičky s povoláním a pod palbou otázek zjišťovali, o kterou profesi se jedná. Závěrečnou soutěží byl AZ kvíz. Losovali si lístečky s čísly a dle toho dostávali otázky. Správná odpověď, další žeton. Po sečtení žetonů byli všichni členové vítězného družstva odměněni diplomem. To bylo radosti.
Poněvadž žáci rádi kreslí, proto jsme den zakončili výtvarnou soutěží na toto téma. Odměnou jim byla výstavka jejich výtvorů.
Co říct závěrem. Žáci byli spokojeni a nadšeni, což svědčí o tom, že se projektový den podařil. Přinesl do vyučování nejen zpestření, ale určitě přispěl ke správné orientaci a rozhodování při výběru jejich budoucího povolání.

LeRu

Výlet do Hošťálkovického lesa
(29. března 2017) 

Koncem března se žáci 4.A účastnili přírodovědné vycházky do Hošťálkovického lesa.
Cílem akce bylo poznat probouzející se přírodu po zimním období. Už v obci Bobrovníky si žáci všimli pěkně upravených jarních zahrádek, kde lidé začali sázet do země různé plodiny a okrasné rostliny. V samotném lese žáci rozpoznávali stromy podle kmene, kůry či koruny. Viděli smrk, borovici, břízu, dub, buk. Poznali oboru a povídali si o jejím významu. Poslouchali zpěv ptáků, viděli veverku. V Hošťálkovicích vylezli na rozhlednu a s pomocí dalekohledu pozorovali urbanizaci Ostravy. Hledali budovu školy. V přístřešku pod rozhlednou si vyplnili vědomostní test o přírodě. Určovali stěhovavé ptáky, vybarvovali je , podle tvaru kmene a tvaru zeleně určovali a vybarvovali stromy. Počasí nám vyšlo, bylo krásně teplo. Vycházka splnila svůj naučně vzdělávací účel.

IV. A v Hošťálkovicích

HyVo

Beseda s hasiči
(23. března 2017) 

Třídy I. A a II. A se společně dne 23. 3. zúčastnily besedy s hasiči. Žáci byli seznámeni s protipožárními bezpečnostními zásadami, vyzkoušeli si jak správně ohlásit požár, jak mají děti postupovat v případě požáru v bytě, připomněli si důležitá krizová telefonní čísla. Byl nám představen i hasičský pracovní oděv. V přímé ukázce jsme viděli, z jakých částí se skládá a k čemu slouží. Taktéž jsme shlédli další vybavení, které je k práci hasiče nezbytné. Děti byly odměněny drobnými dárečky a již se těší na další setkání s hasiči.

Beseda s hasiči

JiOn

Pan Holba s vodícím psem Ami
(21. března 2017) 

Dne 21. března k nám do školy zavítal pan Holba, který žáky 1. stupně seznámil s náplní práce vodícího psa. Představil nám svou věrnou společnici Ami, která jej provází na každém kroku. Žáci měli možnost vidět nejen jak je Ami poslušná a pomáhá svému pánovi, ale také se blíže seznámili s informacemi o nevidomých lidech a způsobech, jak jim oni sami mohou být nápomocni při náhodném setkání.

Pan Holba a Ami

LePo

Karneval I. A, II. A a IV. A
(21. března 2017) 

Dne 2. března se žáci tříd I. A, II. A a IV. A bavili na karnevalu. Na akci tančili, soutěžili, předváděli masky. Na konci proběhla i volba nejzajímavějších masek. Porota měla nelehký úkol - rozhodnout, která z masek je tou "nej", protože všichni žáci se na karnevalový rej pečlivě připravili. Každý tanečník si také odnesl malou odměnu.

Karneval I., II.A, IV.A

LePo

Pasování prvňáčků na čtenáře
(9. března 2017) 

Knihovna v Přívoze organizovala „Týden prvňáčků“ od 27. 2. do 3. 3. V tomto týdnu se žáci prvních tříd mohli přihlásit do Knihovny města Ostravy zdarma.
Někteří už umí docela pěkně číst a další mají rádi obrázkové knížky, a proto této možnosti využilo hodně dětí. V knihovně už na ně čekaly hodné čarodějnice, které si s dětmi zahrály pohádku a pak je pasovaly na čtenáře knihovny. Děti si hned mohly domů půjčit knihu. Odnesly si i malé odměny.

Pasování na čtenáře

HaPi

Karneval I. B a IV. B
(9. března 2017) 

I na naší škole si děti užily masopustní veselí na karnevale. 17. 2. se jej zúčastnili žáci I. B a IV. B, kteří jsou společně na patře. Na prostorné chodbě si zatančili a zasoutěžili princezny, rytíři, víly, kočky, čarodějnice a další pohádkové bytosti a zvířátka. Nechyběly ani drobné odměny.

Karneval

HaPi

Pan Citrónek z Ovocentra
(20. února 2017) 

Dne 13. února se žáci prvního stupně zúčastnili výukového programu, který zaštítil projekt "Ovoce do škol". V prostorách tělocvičny byly děti hravou formou poučeny o tom, jak předejít chřipce a nachlazení, které některé z nás trápí zejména v tomto období. Své nově získané vědomosti si ihned mohli prověřit v lehkých kvízech, kde za správné odpovědi získali malé odměny.

Setkání s Citrónkem

LePo

I. A opět v knihovně
(24. ledna 2017) 

Naše třída navštívila opět s velkou radostí knihovnu.
Tentokrát jsme si povídali o rodině. Zopakovali jsme si členy rodiny a každý svým spolužákům pověděl o svých příbuzných. Zjistili jsme, kolik členů má každá rodina a připomněli jsme si, že i naše mazlíčky - pejsky, kočičky, ale také křečky aj. považujeme za členy rodiny. Na závěr jsme si vyrobili postavičky, které mohly měnit oblečení i hlavičky. No, sranda!

Knihovna 1. A - Rodina

MaSk

Prosinec v I. B
(5. ledna 2017) 

Poslední měsíc v roce 2016 jsme prožili v I. B ve znamení adventu a těšení na Vánoce.
V knihovně si děti vyzkoušely některé vánoční zvyky a obyčeje, 5. 12. nás ve škole navštívil Mikuláš s Čertem a Andělem, zdobili jsme vánoční stromeček, před prázdninami jsme si vyprávěli o narození Ježíška v Betlémě, zpívali koledy, vystupovali na školní akademii a poslední den jsme si užili společné posezení s cukrovím, vánočními dárky, prskavkami, soutěžemi i tancem.


Prosinec v I.B

HaPi

Vánoční pečení v IX. A
(2. ledna 2017) 

Již tradičně žáci IX. A netráví poslední školní den před Vánoci pouze ve vyzdobené třídě, ale i v kuchyňce. Také letos pilně váleli těsto, vykrajovali srdíčka a hvězdičky nebo chystali rumové kuličky. A protože letos to pro ně bylo již poslední vánoční pečení, nachystali si také sváteční oběd – řízečky obalované cornflaky, vařené brambory a salát z okurek a rajčat. Slavnostní oběd zakončili ochutnávkou vlastnoručně upečeného cukroví.
Vánoční pečení

EvCh

Továrna na nápady - IX. A
(2. ledna 2017) 

Žáci IX. A v listopadu využili nabídku Světa techniky Ostrava a zúčastnili se vzdělávacího programu, který byl realizován pro žáky ostravských základních škol zdarma. V programu Továrna na nápady si z obyčejných smrkových desek vyrobili kuchyňské prkénko.
Všem se práce v dílnách líbila a tak v prosinci vyrazila IX. A do akce znova. Tentokrát žáci vyráběli domečky, které měly sloužit jako úkryt pro různé druhy hmyzu. Ale protože zejména dívky nemají bezobratlé příliš v lásce, upravily domečky tak, aby mohly sloužit jako šperkovnice. Stačilo přidat jen pár hřebíčků a celé dílko vypalováním vyzdobit.
Dílny

EvCh

Vánoční turnaj v ringu
(21. prosince 2016) 

Je mnoho aktivit, které máme nadevše rádi, ale jen jedna, ve které vynikáme. Máme rádi ringo! Tento sport, původně doplňkový pro trénink šermířů, nás svedl v předvánoční čas do tělocvičny, kde se odehrál tradiční turnaj. Tříčlenná družstva tvořená žáky 2. stupně zápolila celé dopoledne a vítěz byl znám krátce před obědem. Kdo se jím tedy stal?
1. místo a právo podepsat se na vítěznou putovní trofej získali E. Baláž, A. Červeňák a R. Peške (VIII. A a IX. A)
2. místo a cenu nejsympatičtějšího družstva získaly R. Kotlár, V. Koky a T. Zsiga (všichni VI. B)
3. místo pak trio E. Farkaš, M. Gažík a G. Horváth (všichni VII. A)
4. získali všichni, kteří měli chuť sportovat a v duchu fair-play pro sebe něco také udělat.
Všem zúčastněným přejeme krásné Vánoce a těšíme se na další aktivity, které nám přinese nový rok, rok 2017.
Ringo 2016

RoMr

I. A v knihovně
(7. prosince 2016) 

Advent, půst, tradice, koledy, .... Co tato slova znamenají, už víme a to díky besedě v Městské knihovně.
Jaké tradice ctíme s našimi nejbližšími? Šupinky pod talířkem, jmelí v našich domovech, rozkrojené jablíčko, kdy krásná hvězdička věští zdraví, pečení cukroví, kapřík....
Došlo i na zdobení perníčku a louskání oříšku. Zkrátka pohoda, klid a čas předvánoční nastal. Vánoce se blíží a my se už nemůžeme dočkat.

Knihovna 1. A

MaSk

Středoškolák, vysokoškolák a PRO JOB
(6. prosince 2016) 

Deváťákům již brzy končí povinná školní docházka a mají před sebou výběr střední školy. Proto se jim snažíme s obtížnou volbou pomoci, třeba i návštěvou výstavy Středoškolák, vysokoškolák. Tato dvoudenní výstava již tradičně proběhla (zároveň s výstavou PRO JOB) na Výstavišti Černá louka 2. a 3. prosince. Obě výstavy nabídly žákům studijní a pracovní příležitosti zejména v Moravskoslezském kraji.

Na výstavě

EvChr

I. A ve Světě techniky
(5. prosince 2016) 

25. 11. 2016 se naše třída I. A vydala do Světa techniky, kde jsme byli uvítáni na "Dobrodružné výpravě". Navštívili jsme Ameriku, Afriku, Austrálii, jižní i severní pól a procestovai jsme také Evropu, tedy světadíl, odkud pocházíme. Každý světadíl byl něčím zajimavý, např. jak přežávají živočichové na severním pólu, čím se živí klokani v austrálii, a že velmi zajímavé a roztomilé zvířátko Surikata žije v Africe.
Byli jsme provedeni expozici, která se rozprostírá v prostorách Velkého světa techniky a ta nám přiblížila život živočichů žijicích u nás, v naších lesích.
Po této prohlídce jsme uvítali zábavu v Dětském světě, plný her, kdy jsme mohli hledat poklad v tajemném lese, na chvíli jsme si mohli zahrát na lékaře a paní doktorky , stali jsme se hudebníky v hudebním studiu aj. Bylo toho tolik, že jsme lítali jak včelky a nevěděli jsme s čím si hrát nejprve.
Opravdu podařené učení , jiné než ve školních lavicích. Určitě se do Světa techniky vydáme rádi zas.

Mikuláš

MaSk

I. B ve Světě techniky
(4. prosince 2016) 

I děti z I. B využily možnosti navštívit díky finančnímu příspěvku města Ostrava vzdělávací program ve Světě techniky bezplatně. Jak se jim líbil můžete vidět sami ve fotogalerii.

Svět techniky

HaPi

Projektový den Podzim v I. B
(4. prosince 2016) 

Děti z I. B strávily tento den spolu s některými rodiči, kteří přišli vyrobit podzimní dekoraci a podívat se, jaké básně a písně se jejich děti naučily o podzimu, jak počítají slovní úlohy o vlaštovkách, zahráli si s nimi i některé hry.

Podzim

HaPi

Výtvarná soutěž
(22. listopadu 2016) 

Jako každý rok i letos zástupci všech tříd předvedli své výtvarné umění ve školní soutěži, tentokrát na téma Tajemný vesmír. Zúčastnilo se celkem 13 žáků z prvního i druhého stupně. Autoři vítězných obrázků obdrželi diplomy a věcné ceny-fixy, pastelky, bloky, omalovánky.
VYHODNOCENÍ ŠKOLNÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
I. kategorie 1.-3. ročník
 • 1. místo Vanesa DUNKOVÁ (II. A)
 • 2. místo Michaela KOVÁŘOVÁ (III. A)
 • 3. místo Patrik ŠARKEZI (I. B)

II. kategorie 4.-5. ročník
 • 1. místo Jenifer GAJDOVÁ (V. A)
 • 2. místo Marcel ČERVEŇÁK (IV. B)
 • 3. místo Miroslava KOVÁŘOVÁ (IV. A)

III. kategorie 6.-9. ročník
 • 1. místo Robin ZSIGA (VII. B)
 • 2. místo Kateřina BONGILAJOVÁ (VII. A)
 • 3. místo Daniel MIKO (VII. B)


 • Tajemný vesmír

  JiOn

  The Action - IX. A
  (20. listopadu 2016) 

  Žáci IX. A třídy měli možnost shlédnout v Domě kultury města Ostravy evropskou multimediální preventivní show The Action New Generation. Bylo to skutečně multimediální divadelní představení plné hudby, tance, ale i emocí a dějových zvratů. The Action New Generation navazuje na velmi úspěšný specifický emotivní projekt The Action, který od své premiéry 10. 12. 2004 navštívilo více jak 209 000 diváků při 511 reprízách v České republice i na Slovensku. Kromě tance, hudby a světel oslovily žáky skutečné příběhy lidí, kteří se s následky dopravních nehod ve svém životě běžně potkávají (a potýkají).
  Další informace o této show si můžete přečíst na stránce theaction.cz


  EvChr

  Továrna na nápady - IX. A
  (15. listopadu 2016) 

  14. listopadu využila IX. A nabídky Světa techniky Ostrava a zúčastnila se vzdělávacího programu, který byl realizován pro žáky ostravských základních škol zdarma. V programu Továrna na nápady si každý mohl z obyčejné smrkové desky vyrobit dáreček pro maminku či tetu - vlastnoručně vyrobené a ozdobené kuchyňské prkénko. Všichni si vyzkoušeli pilování, broušení a také zdobení vypalováním. Všem se nakonec podařilo malé umělecké dílko dokončit. Ještě si mohl každý na závěr „vyrobit“ lžičku, a tak se nakonec všichni vrátili do školy s dvěma kuchyňskými pomůckami.

  Svět techniky

  EvChr

  Devítka v knihovně
  (13. listopadu 2016) 

  Sedmý listopadový den se IX. A vydala do KMO v městské části Přívoz. Čekala je zde beseda na téma „Neztrať se v knihovnickém labyrintu a informačním chaosu!“. Pojmy jako informace, informační pramen, využívání knih jako informačních pramenů, práce se slovníky a encyklopediemi, internetem či multimediálními encyklopediemi, by se měly stát nedílnou součástí života každého deváťáka, který se chystá na nějaký typ střední školy. Znalost soustavy knihoven, a to nejen v Ostravě, ale i jiných městech České republiky, jakožto i jejich speciální fondy a služby, nám přiblížila milá paní knihovnice na základě výukové prezentace. Praktický úkol, kterým žáci lekci začínali – orientaci v místí pobočce dle plánku – zvládli taktéž s bravurou. Po prohlídce nových knih zdejšího knihovnického fondu jsme se vydali na zpáteční cestu do školy, nicméně jsme se ještě chvíli zastavili u památníku padlých vojáků Velké války v letech 1914 – 1918, kdy jsme si připomněli základní informace a především magické datum 11. 11. 1918, kdy samotná válka v 11.00 skončila klidem všech zbraní. Doufejme tedy, že současná generace se ve světě plném různých informací dokáže vyznat. A dokáže s nimi i adekvátně pracovat? To se ještě uvidí. Kolikrát se to totiž nepodaří ani dospělým jedincům…

  V knihovně

  AlPa

  Podzim v přírodě
  (10. listopadu 2016) 

  Dne 10. 11. jsme měli ve škole tematický den Podzim v přírodě. Ve IV. B jsme si nejprve u interaktivní tabule povídali o znacích podzimní přírody a hlavně jsme se zaměřili na barevnost přírody. Dále jsme vyráběli velké podzimní stromy s velkou barevnou korunou, kde jsme obrázky a náměty čerpali z velkých kalendářů stromů. Tvoření stromů bylo náročné, ale vše se povedlo. Stromy mají žáci vystaveny ve škole v hlavní chodbě, kde je mohou obdivovat ostatní.
    

  Ani IV. A nezůstala pozadu. S žáky jsme si povídali o tomto ročním období, počasí, změnách v přírodě atd. Praktická část byla zaměřena na výrobu podzimního ovoce - jablek a hrušek.
  Podzim

  DaPo a LePo

  Mary Poppins
  (9. listopadu 2016) 

  V pátek 4. 11. 2016 se žáci 6., 7. a 9. ročníku věnovali v rámci projektového vyučování postavě Mary Poppins.
  V úplném začátku jsme si zasadili děj do města Londýn a zopakovali si některé historické památky, které jsou dodnes turisticky velmi atraktivní. Jednalo se o hrad the Tower, Big Ben, katedrálu Sv. Pavla. Při té příležitosti jsme zopakovali některé další reálie Londýna.
  Dalším úkolem žáků bylo zjistit jména hlavních postav a z poslechu první písně měli zjistit rok a to rok 1910. Celý projekt nebyl zaměřen jen jednosměrně na seznámení žáků s postavou Mary Poppins, ale také se soustředil na představení typicky anglické rodiny ze střední vyšší vrstvy (vztahy, zaměstnanci v rodině, typický dům, vybavení, pokoje, sousedské vztahy, tradice čaje o páté, pověstný britský suchý humor, britský venkov, dobová móda aj.)

  KaTr

  Proč? Svět v otázkách a odpovědích -IV.A
  (9. listopadu 2016) 

  Dne 8. listopadu 2016 se třída IV. A zúčastnila výukového modulu "Proč? Svět v otázkách a odpovědích" ve Světě techniky.
  Žáci byli rozděleni do skupin,ve kterých měli za úkol vytvořit reportáž na dané téma,kterou nakonec natočili na zapůjčené tablety.
  Seznámili se tak podrobněji s termíny jako jsou zoologie, dendrologie, gastronomie, anatomie či optika a prozkoumali různé exponáty, které s obory souvisí. Tato interaktivní forma poznání se žákům velice zamlouvala a již nyní se těší na další návštěvu.

  Svět techniky

  LePo

  Na dopravním hřišti -IV.A
  (2. listopadu 2016) 

  Třída IV. A 1. 11. 2016 absolvovala výuku na dopravním hřišti, ul. Orebitská, pod vedením městských strážníků. Po několika hodinách teorie, kdy byli žáci poučeni o zásadách bezpečné jízdy na kole a dopravních předpisech se třída vydala získané informace převést do praxe. Po pár počátečních karambolech nakonec všichni žáci role cyklistů zvládli a už nyní se těší na pokračování kurzu, které je čeká na jaře roku 2017.

  Dopravní výchova

  LePo

  Vodácká knihovna -IV.A
  (2. listopadu 2016) 

  Dne 4. 10. 2016 se třída IV. A zúčastnila autorské besedy s Romanem Štolfou na téma vodáctví. Roman Štolfa je instruktorem vodní turistiky a zároveň autorem knihy Vodácký průvodce řekami Moravskoslezského kraje. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavých informací, jak o vodáctví jako takovém – vybavení, technika, ale také o řekách v našem regionu. Odborný výklad byl prokládán vlastními zážitky autora, což žáky upoutalo, stejně tak jako krátké soutěže.
  v knihovně

  LePo

  ENVOfilm
  (2. listopadu 2016) 

  Žáci IX. A třídy se v pátek 21. 10. 2016 mohli inspirovat filmovými dílky svých vrstevníků v Ostravském muzeu. Filmovou soutěž ENVOFILM 2016 organizovala Albrechtova střední škola v Českém Těšíně a Ostravské muzeum umožnilo žákům ostravských škol zúčastnit se filmové projekce.
  Deváťáci shlédli několik krátkých filmů – Papíráčkovu cestu, Barevný vodní svět, Ekozemi, Envomana, Žízeň. Největší úspěch měl snímek s názvem Proč nám pijí krev.
  Celý program zakončili prohlídkou přírodovědné expozice Ostravského muzea.
  Některé z filmů jsou ke shlédnutí i na Youtube, například Proč nám pijí krev, Papíráčkova cesta, nebo Ekozemě.

  ENVOfilm

  EvChr

  I. A poprvé v knihovně
  (20. října 2016) 

  12. 10. 2016 jsme zahájili navštěvování Městské knihovny na ul. Sv. Čecha v Ostravě - Přívoze. Úvodní hodina byla věnována seznamování se s pravidly a s podmínkami při docházení do knihovny se školou, i v našem volném čase.
  Paní knihovnice nás velmi zaujala povídáním o knihách, taktéž o tom jak se knihy tvoří a vznikají. Práce je to opravdu nelehká, a zrození knihy prochází několika fázemi.
  Besedu jsme zakončili vlastní výrobou tvz. leporela, ve kterém jsme věnovali čtyřem ročním obdobím a hlavním tématem byl strom. Na další návštěvu knihovny se už teď moc těšíme.

  v knihovně

  MaSk
© 2008 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz, tel.: 596 134 328, mobil: 731 152 658