Archiv - akce školy > 2016/17 - Ibsenova


Den Romů
(26. dubna 2017) 

V pondělí 10. dubna 2017 proběhla ve školní tělocvičně oslava Mezinárodního dne Romů, na kterou se přišli podívat rodiče, zákonní zástupci a přátelé školy. Cílem oslav bylo podpořit vzájemné vztahy a pozitivní atmosféru všech zúčastněných. Pod taktovkou pana učitele Krče a po úvodním připomenutí romské identity byl program velmi bohatý. Zapojila se velká část žáků, kteří svým vystoupením ukázali tanci a zpěvy, přednesem básní a hrou na hudební nástroje krásu romské kultury. Romskou hymnu na saxofon si přítomní vyslechli v podání Reného Žigy a Mirka Polhoše. Na závěr celé akce nechybělo vystoupení taneční skupiny Luluďori.

Den Romů

VeMa

Městské kolo v recitaci
(21. dubna 2017) 

Na Základní škole speciální na Těšínské ulici v Slezské Ostravě se ve čtvrtek 6. dubna 2017 konal 10. ročník městského kola recitační soutěže „Rádi recitujeme“.
Atmosféra byla vynikající, na soutěžící čekaly diplomy a věcné ceny. Naši školu reprezentovali Marek Žiga ze 4. třídy, Lukáš Polhoš z 8. třídy a Laura Balážová z 9. třídy. Marek Žiga se umístil na 4. místě, Lukáš Polhoš z 8. třídy získal pěkné 3. místo a Laura Balážová obsadila taktéž 4. místo. Našim recitátorům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.VeMa

Školní recitační soutěž
(6. dubna 2017) 

Školní recitační soutěž se konala dne 30. 3. 2017 v učebně hudební výchovy. Celkem se zúčastnilo 37 recitátorů.
Výsledky:
Kategorie 1. (žáci 1. – 3. ročníku)
1. místo: Dunková Denisa – 2. třída
2. místo: Novák Michal – 2. třída
3. místo: Billa Jessika – 1. třída a Žigová Aneta z 2. třídy

Kategorie 2. (žáci 4. - 5. ročníku)
1. místo: Czina Pavel – 5. třída
2. místo: Horváth Tomáš a Gažík Kevin oba z 5. třídy
3. místo: Tišer Štefan a Žiga Lukáš - oba ze 4. třídy

Kategorie 3. (žáci 6. – 9. ročníku)
1. místo: Polhoš Lukáš – 8. A
2. místo: Czina David – 7. třída a Balážová Laura – 9. třída
3. místo: Čonka Dominik – 6. třída a Baláž Patrik – 7. třída

Všem recitátorům děkujeme za účast a vítězům gratulujeme.VeMa

Velikonoce v knihovně
(4. dubna 2017) 

Paní kmotra, slyšte chásku,
přicházíme na pomlázku,
opentlené žilky máme,
kdo nám nedá uhlídáme!
Paní kmotra, nemeškejte
barevná vajíčka dejte.

Prvňáčci se konečně 4. dubna dočkali návštěvy knihovny. Paní knihovnice přichystala dětem zábavné vyprávění, hry a také malování motýla. Pochválila žáčky za velmi hezké chování.
Krásné, veselé Velikonoce všem. A chlapci, slovo pomlázka je od slova pomladit, čili učinit někoho mladým, nikoli mlátit.

V knihovně

DaOn

Beseda Ovoce do škol
(13. února 2017) 

Do školy k nám opět zavítali zástupci Ovocentra z Valašského Meziříčí, tentokrát Matěj s panem "Citrónem". Žáci se od nich dověděli jak se vyléčit z rýmy či nachlazení či jak předcházet nemocem a chránit si imunitu. Pro žáky 1. stupně bylo toto setkání poučné a zároveň si užili spoustu legrace. Ověřili si své znalosti, za které byli odměněni.

Setkání s panem Citronem

DaOn

Vánoční tradice v I.třídě
(17. ledna 2017) 

Společná vánoční besídka I. a III. třídy se nesla ve znamení tradic spojených s Vánocemi. Děti si pouštěly lodičky ze skořápek, rozkrojily si jablíčko a hledaly hvězdičku štěstí nebo lily rozpuštěný vosk do vody, aby zjistily, co je v příštím roce čeká. Paní asistentka Renátka a pan asistent Milan připravili dětem chutné a bohaté pohoštění. Přejeme všem krásné Vánoce a hodně štěstí v roce 2017!.

Vánoční tradice v I.třídě

DaOn

Vánocemánie
(6. ledna 2017) 

Rok s rokem se sešel a žáci naší školy opět připravili vánoční setkání, které proběhlo ve čtvrtek 22. prosince 2016. Ve svátečně vyzdobené tělocvičně přivítal žáky, rodiče i veřejnost pan Mgr. Edwin Krč. Žáci předškolní třídy vystoupili s pásmem písniček s vánoční tematikou. Žáci 1. třídy předvedli dramatizaci pohádky O Veliké řepě a žáci 2. třídy si nacvičili představení zobrazující narození Ježíška. Poté v následujících krátkých vystoupeních dětí z prvního stupně zazněly písničky, básničky, říkanky; třešinkou na dortu bylo vystoupení dvou žáků 7. třídy, a to Davida Cziny ve hře na kytaru a Lukáše Dunky v sólovém zpěvu. Dívky pod vedením pana Milana Bindatsche předvedly svá taneční umění. Na závěr besídky byli vyhlášeni vítězové soutěže o nejkrásnějšího vánočního anděla a nejlepší výzdobu třídy. Vánoční dopoledne se vydařilo, rodiče i hosté odcházeli spokojeni

Vánocemánie

LeGr

Návštěva z fary
(12. prosince 2016) 

Opět jsou tady Vánoce. Honza s Magdou z fary Kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v Přívoze na nás nezapomněli a přišli nám povyprávět o narození Ježíška. Nejmenší žáčci z přípravné třídy a 1.ročníku poslouchali velmi pozorně.


Mikuláš

DaOn

Mikuláš v I.třídě
(5. prosince 2016) 

Mikuláš
Kde se vzal, tu se vzal,
Mikuláš pod okny stál,
v ruce velkou berličku,
na hlavě měl čepičku,
z bílých vousů teplý šál,
takhle, děti, vypadal!Mikuláš

DaOn
© 2008 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz, tel.: 596 134 328, mobil: 731 152 658