Archiv - akce školy > šk. rok 2015/16


Přírodopisná soutěž
(17. červne 2016) 

Také v letošním školním roce se mohli žáci 2. stupně poměřit v širších přírodopisných znalostech se svými spolužáky z jiných ročníků při již tradiční přírodovědné soutěži. Bohužel, žáci 9. A třídy trávili pátek 17. 6. 2016 prohlídkou 5 obřích rybích akvárií a dalšími aktivitami na školním výletě, a tak se letos nemohli přírodopisného klání zúčastnit. I přes absenci deváťáků mezi sebou o první místo soutěžilo sedmnáct tříčlenných a čtyřčlenných družstev. Společně se jejich členové snažili rozpoznat listy stromů, určit některé z rostlin kvetoucích v létě, odpovídat na otázky typu Kolik nohou má slon, včela anebo chobotnice? nebo Kde má člověk čočku, kladívko a zápěstí?. A protože jen procvičování teorie by byla nuda, skládali soutěžící puzzle a tangramy, kreslili ovoce a zeleninu, přiřazovali k sobě obrázky apod.
A jak to vše dopadlo? Na prvních dvou místech skončila družstva z 8. A. První místo patřilo družstvu Hubený Vojtěch, Žiga Roman, Čureja Adrian a 2. místo bylo obsazeno žáky Baláž Erik, Baláž Marián, Kmeťo Petr a Kováč Radek. Krásné třetí místo pak patřilo benjamínkům této soutěže, družstvu ze 6. A – Polhošová Natálie, Ištoková Kristina a Lešková Vanesa. Všem vítězům i všem ostatním soutěžícím gratulujeme!

EvCh

Školní výlet (IX. A)
(17. červne 2016) 

Týden před koncem svého působení na naší škole vyrazili deváťáci na školní výlet. Po pečlivém výběru padla volba na Archeopark a Rybí dům v Chotěbuzi. Do ní jsme se svezli vlakem. Po vystoupení jsme za pár minut pěší chůze dorazili k vstupní budově Archeoparku. Taky nás přivítala naše průvodkyně Míša a společně s ní jsme se vydali do historie. Již v hlavní budově začal výklad o pravěkém osídlení Chotěbuzi a zde nalezených vykopávkách. Venku pak pokračoval prohlídkou starodávného slovanského hradiště, které je rekonstrukcí slovanského sídliště z období od poloviny 8. století až do 11. století. Naše průvodkyně nás seznámila s všedním životem v době dávno minulé, prohlédli jsme si ukázky dobových obydlí, kultovní objekt i železářskou pec a zjistili jak probíhal jejich den. Vyzkoušeli jsme si také lukostřelbu. Na závěr každý vyplnil pracovní list. Protože naše skupinka byla zkrátka skvělá, jak zhodnotila průvodkyně Míša, dostal každý malý dárek.
Po malé přestávce jsme se přesunuli do Rybího domu, kde nás čekala prohlídka 5 obřích rybích akvárií a také malá akvária s méně známými druhy akvarijních rybek.
Kvůli silnému větru a proměnlivému počasí jsme nemohli opékat a tak jsme čas do odjezdu trávili pod dohledem slovanského boha Velese, ochránce vod, dobytka a podsvětí ve venkovním posezení lenošením, povídáním si či využitím dětského koutku s houpačkami a trampolínou.


Výlet IX. A

RoKr

Klapka, kamera, akce! (IX. A)
(16. červne 2016) 

Do třetice všeho dobrého se deváťáci podívali opět do Světa techniky tentokrát na program Klapka, kamera, akce!. Na uvítanou jsme dostali kornouty s popcornem, uvelebili jsme se do sedacích pytlů a 90 minut o historii filmu, jeho průkopnících, tvorbě a jednoduchých tricích mohlo začít. Krom různých filmových ukázek doprovázených zajímavým povídáním lektora jsme nejdřív vyzkoušeli, pouze pomocí tužky a papíru, vytvořit minifilm o dvou snímcích. Pak jsme se rozdělili na dvě skupiny a každá natočila tabletem pár krátkých filmů, ve kterých využila malý filmový trik. Na závěr jsme si výtvory prohlédli, dojedli popcorn a vydali se spokojeni zpátky do školy.

Klapka, kamera, akce!

RoKr

Továrna na nápady (VI. A)
(9. červne 2016) 

Před koncem školního roku se vybraní žáci šestého ročníku dostali do Světa techniky v DOV. Vybrali jsme z nabídky pro druhý stupeň základních škol program Tvůrčí dílna. Žáci dostali na výběr vyrobit kuchyňské ozdobné prkýnko nebo si sestavit házedlo – letadýlko z lehkého balsového dřeva. Výběr padl na házedlo. Dozvěděli jsme se něco o materiálu, ze kterého je házedlo vyrobeno a pomocí přesného popisu a názorných ukázek byli žáci schopni si házedlo sestavit u pracovního stolu v dílně a následně vyzkoušet v prostorách třetího patra ve Velkém světě techniky. Jen asi půl hodina nám následně zůstala pro samotnou prohlídku expozice a vraceli jsme se zpět. Po příjezdu do Světa techniky jsme však měli chvíli čas, který jsme využili ke společné fotografii u venkovní expozice. Tím, že se blíží konec školního roku, jsme si udělali fotografii se „zrcadlovým efektem“.

Dílny - VI. A

KaTr

Finanční svoboda (IX. A a VII. A)
(26. května 2016) 

Deváťákům za chvíli končí povinná školní docházka, mají za sebou výběr střední školy, přijímací zkoušky i rozhodování, na kterou se skutečně nechají zapsat. Proto se jim snažíme ty poslední dny na naší škole co nejvíce zpestřit. A tak jsme opět vyrazili, tentokrát i se sedmáky, do Světa techniky. Vzdělávací program byl zaměřen na rozvíjení finanční gramotnosti. Žáci se rozdělili do dvojic a vytvořili rodinu Penízkových. Následně pak hráli hru, která simuluje 30 let života rodiny. Stanovili si cíle do budoucna a začali hospodařit. Dozvěděli se, jak fungují základní finanční produkty českého trhu (stavební spoření, spotřebitelský úvěr), jak předejít nejčastějším chybám (brát si úvěry a platit úroky, neinvestovat), co může v životě přijít (museli platit za spotřebiče, dovolenou i studium, navštívil nás zloděj a i vývoj trhů byl ve hře jako v životě). Dvojice musely spolupracovat a domluvit se, kolik a kam v danou chvíli investují. V závěru hry už i ti, kterým se nepodařilo dosáhnout vytčeného cíle, věděli, kde udělali chybu a jak by se zachovali příště. Snad si tyto vědomosti odnesou i do skutečného života.

Finanční svoboda

RoKr

Továrna na nápady (IX. A)
(9. května 2016) 

I v tomto kalendářním roce využijeme nabídky Světa techniky Ostrava a zúčastníme se vzdělávacích programů, které jsou realizovány pro žáky ostravských základních škol zdarma. Deváťáci se začátkem května mohli realizovat při výrobě domečku v dílnách - programu Továrna na nápady. Každý (ať kluk či holka) si vyrobil svůj domeček. Všichni měřili, zatloukali, brousili a také zdobili vypalováním své domečky, které původně měly být na přírodniny, ale děvčata z nich udělají šperkovnice. Práce se všem dařila, tak jsme si na závěr ještě vyrobili pár lžiček a hurá zpátky do školy.

Devítka v STC

RoKr

Školní slavík
(27. dubna 2016) 

Již osmým rokem se vždy v dubnu schází celý 1. stupeň na školní pěvecké soutěži s názvem Slavík.
I letos jsme se koncem dubna sešli na vyzdobeném patře, kde už bylo připravené podium s mikrofonem a porota složená z učitelů a asistentů zasedla k rozhodování o nejlepších zpěváčcích.Soutěžící měli za úkol zazpívat libovolnou píseň a porota to opravdu neměla lehké,protože všichni byli na své vystoupení kvalitně připraveni. Na závěr každý soutěžící dostal sladkou odměnu a výherci diplomy a dárky.
Vyhodnocení:
1.kategorie 0. - 2. ročník:
 • 1. místo - Červeňáková Gábina (přípravka)
 • 2. místo - Geciová Amy (I. B)
 • 3. místo - Žigová Nikola (II. A)
 • Čestné uznání - Jurečko Stanislav (I. A)
  2. kategorie 3 - 5. ročník:
 • 1. místo - Natálie Kokyová (III. A)
 • 2. místo - Ištok Dominik (V. A)
 • 3. místo - Pecha Leon (III. A)
 • Čestné uznání - Pecha Marek (IV. A)
  Nejlepší duo: Tišer Mário a Polák Jakub (oba III. B)
  Školní Slavík

  HaPi

  Den letectví a kosmonautiky pro 2. stupeň
  (15. dubna 2016) 

  V pátek 15. dubna v době, kdy si naši deváťáci dobývali své místo na středních školách, jsme si ve škole připomínali historii dobývání kosmického prostoru. Přes první Sputnik a zvířata ve vesmíru jsme se dostali k J. A. Gagarinovi, od jehož letu letos uplynulo již 55 let. Nezapomněli jsme ani na let Apolla 11 s prvním mužem na Měsíci Neilem Armstrongem a také na prvního a dosud jediného kosmonauta z naší země - Vladimíra Remka. Podívali jsme se společně na dobové záznamy z těchto letů a nejen na ně. Viděli jsme také katastrofu raketoplánu Challenger z roku 1986 a vyslechli si závěry vyšetřování.
  A to nejzajímavější přišlo na závěr. Ukázali jsme si totiž, jak se žije ve stavu beztíže na mezinárodní vesmírné stanici.

  RoKr

  Beseda o historii a holokaustu Romů
  (6. dubna 2016) 

  Ve středu 6. dubna se uskutečnilo již 5. setkání s hosty z obecně prospěšné společnosti Živá paměť a Muzea romské kultury v Brně, které se zabývají vzděláváním žáků a studentů v oblasti výuky moderních dějin s důrazem na historii romského etnika. V předchozích letech mohli naši žáci vyslechnout i životní příběh pamětnice romského holokaustu, paní Machálkové, leč ta se ze zdravotních důvodů nemohla letos dostavit.
  Diskuzního panelu se zúčastnili tradičně žáci 2. stupně, kterým je toto téma připomínáno i v běžné výuce. Mohli si připomenout dlouhou historii putování Romů z Indie do Evropy, dozvěděli se, jak prožívali středověkou a novověkou dobu v českých zemích, kterým řemeslům a činnostem se věnovali, anebo jak byli nahlíženi většinovou společností. Nejočekávanějším tématem se stalo dění ve 20. století, a to především v průběhu 2. světové války, kdy byli spolu s dalšími „neárijskými“ etniky vystaveni hrůzám holokaustu. To vše doprovázely fotografie, mapy a videa s rozhovory pamětníků romského holokaustu. Následovala diskuze nad připravenými dotazy, kde se hosté snažili odpovědět na otázky zvídavých žáků. A jak vše probíhalo? Podívejte se v galerii.
  Beseda

  AlPa

  Turnaj ve vybíjené
  (18. března 2016) 

  V hodinách tělesné výchovy žáci třetích tříd nejraději hrají míčové hry. Proto jsme v pátek 18. 3. uspořádali mezitřídní turnaj ve vybíjené. Žáci 3. A a 3. B po řádné rozcvičce nastoupili jako správní sportovci a bojovali jako lvi, vybití poté neúnavně fandili. Tentokrát vyhrála 3. A, ale ihned jim byla vyhlášena odveta. Proto už teď se děti těší na letní odvetný turnaj. Na závěr si všichni podali ruce jako na opravdovém zápase.
  turnaj ve vybíjené

  HaPi§DaPo

  Putování za Titanikem
  (10. března 2016) 

  V rámci knihovnických lekcí se VII. A vydala po stopách nejznámější zaoceánské lodi, která byla symbolem lidského pokroku a inovace, ale i snů o nových začátcích mnohých Evropanů ve Spojených státech amerických nebo Kanadě. O které lodi, že je to vlastně řeč? Ano, jedná se o nechvalně známý Titanik. Zaoceánský parník anglické společnosti White Star Line, který byl ve své době největším osobním parníkem světa a ztroskotal již během své první plavby po srážce s ledovcem, a to 14. dubna 1912, nám představila paní knihovnice díky velmi pestrému výběru knih různých žánrů, doprovázených dokumentárními a filmovými ukázkami. Na základě všech získaných informací měli žáci vyřešit připravený pracovní list, který měl za úkol zjistit, jak umí pracovat s rozličnými literárními texty. Nechybělo celkové vyhodnocení těch nejlepších řešitelů.
  Jedinou kaňkou na hezkém dopoledním vyučování tak bylo chování některých sedmáků, kteří se budou muset nad sebou vážně zamyslet!
  AlPa

  Karneval
  (11. března 2016) 

  Začátkem března proběhl na naší škole karneval pro děti z přípravného ročníku a pro žáky 1. -3. tříd. Představili se nám princezny, víly, zvířátka, tanečnice, rytíři i superhrdinové, kuchaři i vězni, duchové i kouzelníci. Letošní karneval si děti náležitě užily. Zúčastnily se mnoha soutěží, fandily svým spolužákům, vyřádily se při tanci. Nakonec dostaly všechny masky sladkou odměnu.
  Karneval

  HaPi§RaZe

  Zdravé děti, šťastní rodiče
  (9. března 2016) 

  Dnes na naší škole proběhla přednáška Zdravé děti, šťastní rodiče pro děti na prvním stupni pro nultý až druhý ročník. Přednášely studentky ze zdravotnické školy. Děti se dozvěděly, co je to potravinová pyramida, jaké potraviny jsou pro jejich zdraví prospěšné a které méně, poznávaly vitamíny a jejich význam a výskyt v potravinách. Každá třída si pak vyrobila svou potravinovou pyramidu, kterou si vyvěsila ve třídě a která nám bude připomínat správnou skladbu našeho každodenního jídelníčku. Na závěr byly děti odměněny "potravinovou" omalovánkou a pastelkami.
  Zdravé děti

  JiOn

  Děti, pozor, červená
  (3. března 2016) 

  Školní výtvarná soutěž na téma Děti, pozor, červená se konala ve čtvrtek 3. března v prosotrách výtvarné třídy. Zúčastnilo se 18 žáků z prvního i druhého stupně. Jako obvykle se soutěžilo ve třech kategoriích. Práce Anety Koltárové a Karin Kubínové budou zaslány do stejnojmenné výtvarné soutěže, kterou pořádá odbor dopravy Magistrátu města Ostravy.
  I. KATEGORIE 1.-3. třída
 • 1. místo – Patricie Dubovecká 1.A
 • 2. místo – Valerie Pechová 1.B
 • 3. místo – Marcel Červeňák 3.B
 • II. KATEGORIE 4.-5. třída
 • 1. místo – Karolína Lešková 4.A
 • 2. místo – Samuel Tóth 5.A
 • 3. místo – Zdeněk Rác 5.A
 • III. KATEGORIE 6.-9. třída
 • 1. místo – Karin Kubínová 6.A
 • 2. místo – Jana Kreiselová 9.A
 • 3. místo - Kristýna Ištoková 6.A

 • Děti, pozor, červená

  JiOn

  Pasování na čtenáře
  (2. března 2016) 

  V úterý 1. března byli naši prvňáčci pasování v Městské knihovně v Přívoze na čtenáře, a to za účasti místostarosty městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Ing. Víta Macháčka. Programem nás provázely Jitřenka a Večernice. Děti dostaly upomínkové předměty společně s členskou kartou, kterou mohou využít ve všech ostravských knihovnách. Po slavnostním pasování byl připraven zábavný program, kdy děti hledaly společně s "hvězdami" poztrácená písmenka z říkanky. Poté si malí čtenáři prohlédli množství knih, které si mohou v doprovodu rodičů vypůjčit. Jak nám sami sdělili, už se moc těší, až si půjčí svou první knihu.
  Pasování na čtenáře

  JiOn

  Den bezpečnějšího internetu
  (11. února 2016) 

  Stejně jako každý únor, i v roce 2016 pořádá síť INSAFE/INHOPE s podporou Evropské komise Den bezpečnějšího internetu – ve více než 100 zemích, den věnovaný bezpečnějšímu a odpovědnějšího využívání on-line technologií a mobilních zařízení zejména u dětí a mladých lidí. Proto jsme i my věnovali několik společně strávených hodin právě tomuto tématu. Znova jsme si připomněli potenciální rizika, které užívání internetu přináší. A protože jen prezentace a psané slovo nestačí, využili jsme také stránky www.seznamsebezpecne.cz a na nich zveřejněné krátké vzdělávací videospoty připravené s Divadlem v Dlouhé pod názvem "Křečci v síti", které shrnují tzv. „Desatero bezpečného internetu“

  RoKr

  Turnaj v piškvorkách
  (28. ledna 2016) 

  Poslední školní den 1. pololetí žáci 8. ročníku zhodnotili svou půlroční práci nad výpisy vysvědčení, ale také poměřili své síly v piškvorkách. Vítězem se nestal favorizovaný Erik Baláž, 1. místo obsadila zástupkyně něžného pohlaví – Vanesa Kovacsová.
  EvChr

  Den památky obětí holokaustu
  (27. ledna 2016) 

  Od roku 2005, kdy Valné shromáždění Organizace spojených národů vyhlásilo „Mezinárodní den památky obětí holokaustu“, si lidé na celém světě mohou vzpomenout na památku šesti miliónů židovských obětí, které zahynuly během nacistické genocidy za druhé světové války. Celkově však nacistická zvěrstva postihla mnohem více lidských životů a stala se nedílnou součástí společné paměti celého světa.
  Naše škola se dlouhodobě věnuje tomuto tématu prostřednictvím výuky, přednášek, besed, výstav či jiných aktivit a spolupracuje s mnoha organizacemi, které mají za cíl připomínat tuto kapitolu českých, evropských či světových dějin. Za všechny pak jmenujme obecně prospěšnou společnost Živá paměť či Muzeum romské kultury v Brně.
  Tentokrát se zapojili žáci osmého ročníku, kteří v hodině dějepisu rozkrývali postupnou cestu od prvních nenápadných momentů nacistického režimu Adolfa Hitlera prostřednictvím např. Mein Kampfu, přes legitimizaci centrální mocí díky Norimberským zákonům, až po průmyslovou a masově organizovanou genocidu s tragickým výsledkem mnoha miliónů nejen židovských obětí a jeho odsouzení v procesu před Norimberským válečným tribunálem a označení jako válečného zločinu.
  V době, kdy Evropa čelí novému „strašáku“, a to především ekonomické migraci islámských migrantů či v menší míře migraci z válkou poničených států v oblasti Blízkého východu, množící se demagogii některých jednotlivců, politických uskupení a organizací, případné násilné projevy u nás či v zahraničí, se nabízí otázka: „Nehrozí další holokaust, tentokráte nábožensky motivovaný? Neproběhnou křižácké výpravy po více než 900 letech v Evropě?“ Složitá situace, která je v Evropě těchto dní na pořadu dne.
  Proto musíme mladé generaci přibližovat nezaujatě historické momenty a vysvětlovat je tak, aby se jim dalo ještě zabránit a nemohly se opakovat. Mladá generace to snad ocení…
  AlPa

  Den otevřených dveří
  (13. ledna 2016) 

  Ve dnech 12. a 13. ledna se na naší škole konaly Dny otevřených dveří. Přišly se k nám do nultého ročníku a prvních tříd podívat děti z MŠ Špálova a MŠ Šafaříkova. Prohlédly si naše učebny, byly seznámeny s průběhem vyučování, povídali jsme si o tom co je ve škole čeká, některé si prohlédly i tělocvičnu a školní jídelnu. Děti byly velmi zvídavé, měly mnoho dotazů. Zhlédli také krátká vystoupení našich prvňáčků a společně jsme si zazpívali oblíbené písničky. Při odchodu dostal každý malý návštěvník jako upomínku papírovou sovičku-symbol naší školy, s informacemi o zápisu.
  Den otevřených dveří

  JiOn

  Putování rumunským Banátem
  (22. prosince 2015) 

  Zakončení kalendářního roku se neneslo jen rozličnými soutěžemi, koncerty či vánoční akademií, nýbrž i besedou pro žáky 2. stupně o rumunském Banátu a životě zdejší české menšiny. O to příjemnější povídání to bylo, jelikož se ho zhostil náš bývalý kolega, Mgr. Vladimír Kovář, který se do této oblasti vypravil na stáž jako kantor. Informací o zdejších přírodních krásách, pozoruhodné krajině, populaci, kultuře a tradicích, vzdělávacích možnostech, historii a současnosti českého etnika v oblasti Eibentál bylo opravdu dosti. Poutavý výklad dokreslovaly autentické fotografie a videa. Nechyběly průběžné dotazy ani odkazy na webové stránky, které se k Banátu váží a mohou více rozšířit obzor případným zvědavcům. No a proč se nesejít třeba i v příštím roce? Doufejme, že se nám setkání podaří opět uskutečnit a my se budeme moci opět dozvědět něco zajímavého.

  Putování rumunským Banátem


  AlPa

  Vánoční turnaj v ringu
  (21. prosince 2015) 

  Rok uběhl jako voda a týmy žáků druhého stupně se opět utkaly v tělocvičně v již tradičním turnaji v ringu.

  ringo 2015


  RoKr

  Matematická soutěž
  (18. prosince 2015) 

  I v letošním školním roce mohli žáci 2. stupně poměřit své počtářské dovednosti a logické uvažování se svými spolužáky z jiných ročníků při matematické soutěži pro šesté, sedmé a osmé třídy. Deváťáci letos vystupovali na školní akademii a tak se nemohli zúčastnit.
  Protože pouze počítat je nuda, kromě klasických příkladů čekalo soutěžící družstva skládání obrázků – tangramy, doplňování křížovky, zajímavé slovní úlohy a hádanky nebo hra na obchod. A jak se ukázalo při vyhlašování vítězů, šanci vyhrát měli všechny ročníky.
  Na prvním místě z 16 soutěžících družstev skončilo výhradně dívčí družstvo – M. Tišerová (8. A), A. Kroščenová (8. A) a Ž. Kroščenová (7. B) s 57 body. Druhé místo obsadilo pro změnu chlapecké družstvo – E. Baláž (8. A), M. Žiga (8. A), R. Kováč (8. A) a V. Hubený (8. A) s 53 body. A třetí skončilo smíšené družstvo šesťáků – K. Ištoková (6. A), D. Baláž (6. B) a S. Vilhemová (6. B), ti získali 48,5 bodu. Na dalších místech skončila družstva ze 7. A, 6. B, 8. A, 6. A a 7. B. Důkaz, že nejstarší neznamená nejchytřejší. Ale nejdůležitější bylo, že všichni se bavili a potrénovali trochu své mozky i v předvánoční době.
  Ostatně, zkuste si to také. Víte, kdo se skrývá v tajence? Klikněte ZDE.

  EvChr

  Vánoční akademie
  (18. prosince 2015) 

  Letošní Vánoční akademie měla pestrý program. Pásmo vánočních písní a básní předvedly děti z přípravné třídy a druhého ročníku. V další části programu předvedli své umění žáci z hudebního kroužku, kteří zahráli na flétnu a rytmické nástroje. Dva tance a svůj vánoční program předvedli žáci 3. A. Velký úspěch zaznamenal program čtvrťáků, kteří zazpívali za doprovodu kláves a žákyně této třídy nám předvedla ukázku latinsko-amerického tance. O závěr akademie se postarali naši nejstarší žáci, kteří si pro své mladší spolužáky připravili pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků.

  Vánoční akademie


  RaZe

  Výchovný koncert
  (17. prosince 2015) 

  Letos již podruhé se sešli žáci druhého stupně v tělocvičně, aby shlédli výchovný koncert - tentokrát interaktivní hudební pořad. Pan Radim Zenkl, jeden z nejlepších světových hráčů na mandolínu, který se ve Spojených státech prosadil do absolutní světové špičky díky novému způsobu hry, známemu jako Zenkl style, předvedl různé techniky hraní na mandolínu, ukázal na podobnosti mezi strunnými nástroji a seznámil žáky s historií strunných nástrojů a jejich cesty z Asie do Evropy. Žáci se seznámili s tradičními flétnami šesti kontinentů, vyslechli zvukové ukázky a popis unikátních lidových fléten z celého světa.

  Výchovný koncert


  RoKr

  Den otevřených dveří v OU Hlučín
  (16. prosince 2015) 

  Dne 10. 12. 2015 jsme se jako každý rok jeli podívat na den otevřených dveří do OU Hlučín. Hned u vchodu nás přivítala Natálka Mizerová, která vloni vyšla z naší školy a rozhodla se pro obor pečovatelka. Ta nás předala panu učiteli, který nás provedl celou školou. Každý obor si vyhradil jednu třídu, kde propagoval své umění. Všichni jsme mohli nejen na vlastní oči vidět, ale i ochutnat výrobky pekařů, cukrářů a kuchařů. Ve stavebních oborech si bylo možno dát cihlu k cihle a v praxi si zkusit zdění. Malíři měli k vyzkoušení techniky fládrování či aplikace šablony. Samozřejmostí byly ukázky prací s ICT technikou v rámci malířského oboru – vyřezávací plotter či práci se sítotiskem. Pečovatelé předvedli názorné činnosti při péči o klienta či ukázky svých dovedností v rámci šití či žehlení.
  Škola se nám moc líbila – je útulná, rodinného typu a přístup vyučujících je individuální a srdečný, zrovna tak, jako v naší školičce

  OU Hlučín


  JaNo

  Historické projekty, aneb dějepis aktivně a inspirativně
  (15. prosince 2015) 

  Pokud si vzpomínáte, první projektový den jsme věnovali Dnu české státnosti, tedy 28. září. V nastolené linii jsme pokračovali také v říjnu i listopadu, tedy v měsících, které měly pro českou národní historii zásadní dopad. Samozřejmě hovoříme o 28. říjnu 1918, kdy vzniklo samostatné Československo, a 17. listopadu 1989 označovaném jako počátek tzv. „Sametové revoluce“.
  Jelikož povědomí o těchto událostech je u mladé generace stále nízké, byl náš záměr jediný. Během společné panelové výuky 6. – 9. ročníku, představit základní momenty těchto událostí, popsat chronologii, zmínit hlavní aktéry a ukázat autentické materiály (noviny, filmografii, hudbu, plakáty aj.) z oněch zásadních let. Protože si myslíme, že tato výuka má smysl, budeme v ní nadále pokračovat a pokusíme se přibližovat naše dějiny tak, aby nebyly pouhými řádky v učebnicích.
  AlPa

  Vánoce v knihovně
  (15. prosince 2015) 

  Vánoce - svátky klidu, míru a pohody. Tento (již hojně opomíjený) význam Vánoc si 15. prosince žáci tříd V. A a VII. B společně připomínali při besedě, která se konala na dětském oddělení KMO - Přívoz. Seznámili se s vánočními obyčeji, které by se měly dodržovat, mnohé z nich, jako například rozkrajování jablka, či pouštění lodiček ze skořápek ořechů si žáci také sami vyzkoušeli. Dozvěděli se, jak se Vánoce slaví v jiných zemích než u nás a také, jak Vánoce slavili naši předkové. Beseda se žákům líbila a rozšířila jejich obzory a všeobecné znalosti.
  Vánoce v knihovně


  LePo

  Chceme vědět více!
  (11. prosince 2015) 

  Jedenáctý den v prosinci zavítala necelá VII. A do areálu Dolních Vítkovic. Přesněji, Velkého světa techniky, kde pro nás byl připraven výukový modul „DNA – nositelka minulosti i budoucnosti“ skládající se z teoretické části a praktického laboratoria. A co všechno jsme se vlastně dozvěděli? Co jsme si vyzkoušeli?
  Víme například, že ve všech organismech je DNA, tzv. deoxyribonukleová kyselina, nositelka genetické informace. Víme, že se nachází ve všech živých organizmech. Známe její význam, složení a dokonce i účel. Víme, proč existují modré jahody a proč většina kriminálních seriálů je nesmyslná! Jako skuteční vědci umíme extrahovat DNA banánu a složit si virtuální model DNA. Dokonce si umíme představit, jakou roli bude mít v budoucnosti. Chceme zkrátka vědět více! V galerii pak najdete pár obrázků…
  Chceme vědět více


  AlPa

  Mikulášská nadílka
  (4. prosince 2015) 

  Letošní Mikulášská nadílka byla velmi dramatická. Ty nejzlobivější děti si tentokrát čert skutečně odnášel. Naštěstí se spokojil s jejich uplakanými sliby, že už budou hodné, a prozatím nám je ve třídě nechal. Ale pozor!!! ČERT NIKDY NESPÍ...

  Mikulášská nadílka


  RaZe

  Cestujeme s Hopsalínem…
  (25. listopadu 2015) 

  Tentokrát jsme se s klaunem Hopsalínem vydali do světa. Procestovali jsme různé země, seznámili se s jejich kulturou a památkami. Nechyběla ani zvířátka v Africe, tanec ve Francii a další typické znaky každého státu. Děti se dozvěděly plno nových informací, zasoutěžily si s ostatními dětmi a na konec našeho cestování pořídily společné foto s Hopsalínem.

  Hopsalín cestuje


  IvOn

  Dobrodružné výpravy I. A a I. B
  (listopad 2015) 

  Kde žije klokan? Kde je na světě největší zima? Co všechno můžeme vidět, když se vypravíme do světa? K čemu jsou dobré ZOO? Jak v nich žijí zvířata?
  23. listopadu jsme se společně vydali do Velkého světa techniky na dobrodružnou výpravu pro malé cestovatele po celém světě. Nasadili jsme si čepice, vzali do ruky dalekohled, kompas a výprava mohla začít. „Cestovali" jsme po moři, pouští, savanou, navštívili podnebná pásma a seznámili jsme se s jednotlivými obyvateli těchto končin. Paní lektorka nám odpověděla na všechny naše dotazy. Na závěr jsme namalovali vědeckou zprávu z našeho putování a po tomto vzdělávání jsme navštívili expozici dětského světa.
  Den po té, v úterý 24., jsme navštívili zoologickou zahradu. Zúčastnili jsme se výukového programu Ze života zvířat v ZOO, který byl zaměřený na objasnění významu zoologických zahrad a chovu zvířat v nich. Při výkladu lektorky si děti mohly prohlédnout a sáhnout i na kožešiny různých zvířat, lebky, parohy nebo si pochovaly králíčka a morče. Ti odvážní si dokonce nechali pověsit na krk hada. Po přednášce jsme stihli navštívit i pavilony opic, šelem, hrochů a slonů, nakrmili jsme kozy ve výběhu. Dětem se vycházka do podzimní zoologické zahrady velmi líbila, mnohé z nich zde byly vůbec poprvé.
  Listopad v 1. ročníku


  MaSk+JiOn

  Jde to i bez chemie?
  (19. listopadu 2015) 

  I deváťáci se již letos podívali do Velkého světa techniky a to na vzdělávací program Jde to i bez chemie?. V laboratoři pod vedením lektorky zkoumali potraviny trochu jinak. Vyrobili světélkující pudink, zjistili, co jsou emulgátory a modifikované škroby, objevili, že ne vždy víme, co vlastně jíme a na závěr si pohráli s nenewtonovskou kapalinou. Po praktickém zkoumání se pak již sami prošli expozicí zaměřenou na přírodu a lidské tělo.
  Jde to bez chemie?

  RoKr

  Škola v přírodě
  (7.-12. listopadu 2015) 

  68 dětí z 2. - 9. ročníku se po pět dní a nocí zúčastnilo ozdravného pobytu v Horní Bečvě v hotelu Cherry. I přes nepřízeň počasí jsme si to jako Vlci či Medvědi užili. Skřítci Radek a Eda a víla Amálka nám ukázali environmentální aktivity trochu jinak. Ekologie, vnímání lesa, stavění domečků pro skřítky, výroba papíru i jiné - to vše nás bavilo. Sami se můžete podívat, jaké to tam bylo.  RoKr

  Výlet do lesa
  (5. listopadu 2015) 

  Počátkem listopadu se třídy 1.A a 1.B účastnily celodenního výletu do Plesenského lesa. Žáci zde poznávali rostliny, stromy, seznámili se se samotným vzhledem lesa a jeho typickými prvky. Cestou jsme pozorovali také pole, hájenku, krmelec, ke všem těmto objektům jsme si vysvětlili jejich význam a využití. Děti absolvovaly mnoho poznávacích a pohybových soutěží. Na závěr obdrželi sladkou odměnu a razítko za účast.
  Výlet 1. A a 1.B

  JiOn

  Za DNA do Světa techniky
  (4. listopadu 2015) 

  Tak jako v loňském školním roce využíváme i letos možnosti zúčastnit se, prozatím bezplatných, výukových modulů nabízených Světem techniky v Oblasti Dolních Vítkovic. Jako první jej letos navštívili osmáci. Poslechli si přednášku DNA - nositelka minulosti i budoucnosti a v následující praktické části měli možnost extrahovat DNA z ovoce, a to konkrétně z banánu. Že se to všem skupinám nakonec podařilo, dokládají fotografie.
  Krom zajímavého programu dnes zažili osmácí další netradiční událost. Právě jedna z našich studentek se stala miliontým návštěvníkem Světa techniky. O této události jste se mohli dočíst i v moravskoslezském deníku, na serveru novinky.cz či na stránkách Světa techniky.

  4 listopadu 2015

  ECh

  Besedy s Policií
  (4. listopadu 2015) 

  Během října i listopadu opakovaně navštívili naši školu příslušníci Policie ČR či Městské policie.
  V VI. A usměvavá paní policistka děti nejprve seznámila s prací i výbavou příslušníka Městské policie. Pomocí různých příkladů srozumitelných dětem vysvětlila rozdíly mezi trestným činem a přestupkem.
  Jedním z důležitých témat besedy byla i šikana. Žáci se společně pokoušeli rozlišit co je a co není šikana, povídali si jak postupovat, budou-li svědky šikany. Dále se seznámili s věkovou hranicí trestní odpovědnosti a s řešením přestupků a trestných činů spáchaných nezletilými, tedy dětmi do 15-ti let věku. Následovala diskuse a praktická ukázka práce policie.

  Žáci VII. B se zúčastnili besedy s názvem Nedělej si problém. V rámci besedy shlédli nejdříve film s ukázkami různých přestupků. Jednotlivé scénky se týkaly například záškoláctví, krádeží, loupeží, požívání alkoholu, pobytu mladistvých v hernách apod. Po shlédnutí jednotlivých kapitol vždy následoval zasvěcený komentář, pak objasnění postupu řešení jednotlivých přestupků a trestných činů, následný postup policie, případně postihy delikventů respektive zákonných zástupců. Na konci každé části měli žáci možnost klást doplňující otázky k daným tématům.

  Tentokrát v roli lektorky, uspořádala příslušnice městské policie, přednášku pro žáky VII. A třídy. Téma bylo nanejvýše aktuální a zajímavé – šikana! Žáci se dozvěděli o šikaně zase další nové věci. Charakterizovali oběť, útočníka i mlčící většinu. Dozvěděli se, jak mají postupovat v případě, že se šikany na nich dopouští nějaký spolužák nebo třeba i soused v okolí bydliště. Zajímavé postřehy si odnesli o poslední dobou stále více se rozvíjející tzv. kyberšikaně.
  V závěru hodiny si probrali i různé příklady z praxe §257 trestního zákona poškozování cizí věci, § 221 trestního zákona ublížení na zdraví, §231 trestního zákona omezování osobní svobody a § 235 trestního zákona vydírání. Žáci byli celkem zvídaví, kladli různé otázky na které dostali přiměřenou odpověď.

  EvCh, HyVo

  Návštěvy knihovny
  (listopad 2015) 

  Stejně jako v minulém školním roce, tak i letos žáci naší školy využívají nabídky KMO, která pro ně pořádá literární tematické besedy.
  V úterý 3. listopadu 2015 se žáci V. A a VII. B zúčastnili setkání, na kterém se dozvěděli více o detektivkách. Paní knihovnice žákům hravou formou představila nejvýznamnější autory detektivních příběhů a jejich stěžejních děl. Výklad byl proložen videoukázkami, které žáky velice zaujaly. Nakonec si žáci sami měli možnost vyzkoušet základy daktyloskopie - snímání otisků prstů. Návštěva knihovny se všem moc líbila a už se nyní těšíme na další setkání.
  Sedmáci z áčka se již koncem října účastnili staronové besedy na téma „Jak se orientovat v knihovně“, osmáci pak tématu „Sci-fi literatura“. Obě dvě témata s sebou nesla nejen základní orientaci v daných oblastech, ale i praktickou stránku – aplikaci načerpaných znalostí v praxi. Proto i následný workshop s filmovou ukázkou byl velmi poučný. Víme, že „kamenem úrazu“ současné mladé generace je četba. Stále doufáme, že naše modelové besedy nejsou jedinou možností, jak se s knihou setkat…

  KMO


  LePo a AlPa

  Bezpečně do školy
  (13. října 2015) 

  V polovině října nás navštívili příslušníci Policie ČR z oddělení v Ostravě-Přívoze. Na besedě pro žáky 2. a 3. ročníku jsme se dozvěděli nejen o jejich policejní práci. Děti si zopakovaly dopravní značky, pravidla bezpečné cesty do školy a poslechly si policejní pohádku, díky které si nenásilně a přirozeně procvičily, že se nemají bavit s lidmi, které neznají a nenechat se nikam zlákat. Po závěrečné diskusi děti dostaly za pěkné chování a aktivitu dopravní pexeso, které jsme si hned v následující hodině rozstříhali a zahráli. Tyto besedy s policií jsou dětmi vždy oblíbené a jsou pro ně přínosem.

  HaPi

  Vztahy k autoritám a emoce
  (8. října 2015) 

  Osmý říjnový den se osmáci účastnili podnětné přednášky lektorů z organizace Don Bosco v Ostravě. Název? Vztahy k autoritám a emoce. Pro mnoho osmáků často velmi obtížně řešitelný problém. V průběhu dvou hodin se kromě klasického seznamování, a zhlédnutí scénky o chování dcery a otce při příchodu ze školy, řešení modelového problému, otázky prospěchu, mezi oběma „herci“ s následným hodnocením chování obou, také dozvědět, jak fungují emoce v běžných denních situacích. Při projekci vybraných obrázků žáci zaznamenávali, jaké emoce na ně působí, které jsou kladné, které naopak záporné. Výsledek? Emoční škála člověka a návod, jak emoce správně pojmenovávat a jak s nimi především nakládat. Snad si některé rady naši osmáci vezmou k srdci. Budou se hodit nejen ve škole, ale i v každodenních životních situacích.

  AlPa

  Výchovný koncert
  (7. října 2015) 

  Ve středu 7. října se žáci 2. stupně naší školy spolu se svými spolužáky z „Ibsenky“ účastnili výchovného koncertu na téma „Jazzová hudba v průběhu 20. století“. K poslechu hrála skupina Marbo, duo složené ze zpěvačky a průvodkyně samotným koncertem, a druhým členem – klávesistou, kytaristou, saxofonistou a zároveň i zpěvákem. Tělocvična byla solidně zaplněna dětmi, sálem znělo mnoho zajímavých melodií a písní, nechyběly i historické souvislosti o historii jazzu a jazzové hudbě. Koncertní pásmo končilo zaslouženým potleskem a děti si odnesly krásný umělecký zážitek.

  AlPa

  28. září – Den české státnosti
  (25. září 2015) 

  Každoročně si Česká republika připomíná v rámci Dne české státnosti smrt sv. Václava, jednoho z prvních Přemyslovců. Na počátku 10. století se stal průkopníkem např. christianizace českých zemí, ale „slávu“ mu přinesla až mučednická smrt a následná kanonizace. Přesto je postava Václava, patrona českých zemí, obestřena mnohými nejasnostmi, jelikož většina informací pochází především z legend, které se nedají považovat za relevantní historický zdroj. Vzhledem k tomu, že nejsme odbornými historiky či církevními hodnostáři, nemusejí nás tyto problémy až tak zajímat.
  Podstatou našeho projektového dne o sv. Václavovi bylo připomenout si život, činy a odkaz jednoho z nejvýznamnějších panovníků českých zemí. Na základě myšlenkové mapy jsme si osvojili základní fakta Václavova života, doplnili je o obrazové materiály a zhlédli několik dokumentárních filmů. Pomyslnou „třešničku na dortu“ tvořil černobílý, neozvučený film režiséra J. S. Kolára Svatý Václav z roku 1930.
  Připomínat si významné osobnosti české minulosti má dozajista smysl. Hrdost, patriotismus či vlastenectví jsou v současné době souborem frází, které chybí ve slovníku nejen mladé generaci, ale zapomínají na ně i přední české osobnosti politického, vědeckého i kulturního života. My však zapomínat nehodláme…

  AlPa

  14 let poté...
  (11. září 2015) 

  Projektové vyučování je nedílnou součástí výuky na naší škole i v letošním školním roce. My si pro první setkání vybrali celkem kontraverzní téma, z lidského hlediska nepochopitelný čin, čin, který dodnes budí zájem odborné i laické veřejnosti. Čin, jenž následně změnil tvář Blízkého východu a ostatních zemí v této oblasti. Jenže, je vůbec možné přiblížit tento zlomový moment, kterým byl útok na Světové obchodní centrum v New Yorku, moment, který změnil životy lidí na celém světě tak, abychom byli objektivní a nepodléhali např. emocím současné doby? My se o to pokusili. Tříhodinový blok jsme vyplnili fakty, čísly, teoriemi, záznamy či dokumenty. Pokusili jsme se najít kořeny “sporu“ východní a západní civilizace. Jestli se nám to povedlo? Snad ano. Věříme, že lidská civilizace nebude opakovat chyby minulých generací, věříme, že veškeré problémy se dají řešit humánně a bez zbytečných ztrát na životech. Alespoň si to všichni přejeme!

  AlPa
  © 2008 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz, tel.: 596 134 328, mobil: 731 152 658