Archiv - akce školy > šk. rok 2014/15


Ve Světě techniky
(22. června 2015) 

Celý 2. stupeň se vydal na prohlídku expozic velkého Světa techniky. Žáci si prohlédli a vyzkoušeli různé interaktivní exponáty v odděleních Světa civilizace, Světa vědy a objevů i Světa přírody. Šesťáci i sedmáci navštívili divadlo vědy a všichni společně jsme v 3D kině shlédli film Titáni doby ledové.
V prostoru před kinosálem bylo možno vidět i Soutěžní výstavu výtvarných prací žáků ostravských škol Svět techniky očima dětí. Naši školu reprezentovaly dva výkresy - skupinové práce žáků přípravky a 1. ročníku, které můžete vidět ve fotogalerii.

2. stupeň ve Světě techniky

RoKr

Ochrana člověka za mimořádných událostí
(19. června 2015) 

Tradičně koncem školního roku si žáci školy formou soutěže ověřují své znalosti i dovednosti o správném chování za mimořádných událostí. Během celého školního roku se seznamovali se zásadami 1. pomoci, ukázali si, co musí obsahovat evakuační balíček, učili se telefonní čísla tísňových linek, povídali si o chování při povodni, požáru, dopravní nehodě, chemickém útoku a v jiných ne běžných situacích.
Po úvodních formalitách v jednotlivých třídách se ozvalo poplašné zvonění. Žáci ukázněně a přitom rychle opustili třídy a seřadili se před školou opět v požadovaném časovém limitu.
Samotná soutěž pro nepřízeň počasí letos proběhla v učebnách školy. Družstva ochcházela jednotlivá stanoviště a plnila zadané teoretické a praktické úkoly. Správnost odpovědí a kvalita zvládnutí úkolů byla ohodnocena body. Jejich součet pak určil vítěze. Nejlepší tři družstva získala věcné ceny.

VeSta

Školní výlety
(18. června 2015) 

Hurá do lesa - I. B a II. B
Poučeni pohádkou Jak šlo šídlo do lesa vyrazili žáčci z I. B a II. B na výlet do lesa společně, protože ...Bude nás víc. Nebudeme se bát vlka nic. Po cestě děti plnily různé poznávací, pohybové a smyslové hry - hledaly šišky, překonávaly překážky, stavěly příbytek pro skřítky i zkoumaly mech.
Výlet 1. B a 2. B

Výlet VI. A do Landek parku
Vysvědčení se kvapem blíží, známky jsou uzavřeny, konec školního roku klepe na dveře, a tak nastává období, kdy se děti těší na každoroční celodenní výlety. My, šesťáci z áčka, nejsme v tomto ohledu žádnou výjimkou. Abychom byli přesní, už jsme jej absolvovali. Ve čtvrtek 18. června jsme se vydali do Landek parku – Hornického muzea. Ačkoliv jsme nebyli objednáni, neviděli všechny placené expozice, výlet jsme si patřičně užili. Zájem jsme měli především o exponáty na volné ploše zachycující zdejší lidské aktivity od doby kamenné až po typické průmyslové stavby 19. století, anebo důlní stroje století dvacátého. Nesmělo chybět ani dostatek pohybových aktivit, např. štafetové závody ve sjíždění na kladce, společný fotbal či sprinty chlapců. Radost tak měli všichni zúčastnění!
6.A na Landeku

Výlet do ZOO Ostrava - VII. A
Konec školního roku již tradičně patří výletům. A protože žáci sedmé třídy se letos celé druhé pololetí v přírodopise učili, že žralok je paryba a delfín zase savec, kam jinam vyrazit v červnu na výlet, než do ZOO. Vyzbrojeni získanými vědomostmi přepočítávali sedmáci žralůčkovi okatému žaberní štěrbiny, pozorovali plovací blány u plameňáků, kachen, ale i vyder, paroží u jelenů,… Prošli se voliérami ptactva, nakrmili kozy a ovce ve výběhu. Největší úspěch sklidily opičky - makaci lví a hulmani posvátní. A samozřejmě i obyvatelé nově vybudovaného Pavilonu evoluce – šimpanzi učenliví, kteří patří mezi lidoopy. Jsou to nejbližší příbuzní člověka, náš společný předek žil před 5–6 miliony lety. Na důkaz pravdivosti svého druhového jména jeden ze šimpanzů skutečně začal opakovat po sedmačkách různá gesta a vyrazil až ke sklu, aby se lépe seznámil se svými „příbuznými“.
7. A v ZOO

Jedeme do Olomouce - VIII. A
Po dlouhém rozhodování a dohadování se nakonec pouhá třetina osmáků vydala do hanácké metropole Olomouce. Z Ostravy jsme vyjeli vlakem sice s 20minutovým zpožděním, zato jsme seděli v moderním vagónu a každý z nás měl před sebou dotykovou obrazovku s multimediálním systémem a tak jsme se zapůjčenými sluchátky na uších využili zábavního portálu a sledovali film nebo poslouchali písničky. V Olomouci jsme si chtěli prohlédnout město a památky v jeho centru a tak jsme se vydali z nádraží pěšky na Horní náměstí. Na náměstí jsme nejdřív řádně posvačili nebo poobědvali a pod unikátním orlojem se společně sešli opět ve dvanáct, kdy se každý den uvede do pohybu mechanismus a na denní světlo za doprovodu zvonkohry postupně vstupuje figurka dělníka, řezníka, fotbalisty, mlékařky, chemika i volejbalistky "pronásledované" kopáčem. Po kohoutím kokrhání, které toto představení zakončilo, jsme se přemístili k informačnímu centru a společně s průvodcem pak absolvovali prohlídku Olomouc v kostce. Dozvěděli jsme se zajímavosti o orloji a samotné radnici, o sedmi olomouckých kašnách i sloupu Nejsvětější Trojice, který je zapsán od roku 2000 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Prohlédli si model města, v samotné radnici shlédli tři stálé expozice, kapli svatého Jeronýma a po 150 schodech vystoupali až na vyhlídku v radniční věži. Po návratu na zem jsme se přemístili olomouckou tramvají zpátky na nádraží a opět žlutým vlakem se vrátili domů.
Olomouc - VIII. A

mix

II. A a II. B ve Světě techniky
(15. červen 2015) 

V polovině června navštívily třídy II. A a II. B expozici Světa techniky. Žáci si prohlédli a vyzkoušeli různé interaktivní exponáty v odděleních Světa civilizace, Světa vědy a objevů a Světa přírody. Také jsme zhlédli veselé divadelní představení plné zajímavých pokusů. Některých se žáci i sami zúčastnili. Dětem se kromě tohoto představení nejvíce líbilo v oddělení Světa přírody a místní expozice Vesmír. Příjemným zpestřením byla také venkovní zahrada s různými druhy bylin, z nichž právě mnohé kvetly, a tak jsme se pokusili alespoň některé pojmenovat a přivonět k nim.

Svět techniky -2. A, 2. B

JiOn

Čapek by z nás měl radost…
(5. června 2015) 

5. červen 2015. Pátek. 8.00. VI. A. Před námi? Úžasní roboti! Nebojte se, nejedná se o novinový titulek… Vydáváme se totiž do Světa techniky v areálu Dolní oblasti Vítkovic, abychom blíže poznali perspektivní obor robotiky a oblasti, jichž se roboti dotýkají. Během dvouhodinové interaktivní výuky si vyslechneme novinky z oblasti robotiky v lékařství, těžkém či lehkém průmyslu. Naučíme se postupně sestavit, naprogramovat a uvést do provozu jednoduchého robota a zjistíme, jak vše vlastně prakticky funguje. A co nás čeká poté? Libovolné aktivity dle výběru v expozicích Světa techniky… Tak rychle, ať nám nic neunikne!

Svět techniky - VI. A

AlPa

Mozek-superpočítač v akci
(3. června 2015) 

Začátkem června se podívali osmáci a deváťáci do Velkého světa techniky, aby obohatili své znalosti o mozku. Během tříhodinového vzdělávacího programu, kterým nás prováděla sympatická slečna Monika, poslouchali, sami vyhledávali na internetu pomocí zapůjčených tabletů, nebo využili nedávných hodin přírodopisu a většinou bezchybně doplňovali lektorku či odpovídali na její otázky. Z kukuřičných lupínků, vody a soli si ve skupinách vyrobili mozkovou hmotu.
Po ukončení výuky v učebně jsme si prohlédli expozici Svět přírody. Začali jsme v části věnované mozku, prohlédli si vesmír, nechali vyrůst rostlinu, hráli si na delfíny i viděli svět očima psa. Velký úspěch měl exponát "Zestárni během chvilky".
V závěru návštěvy jsme stihli shléhnout i poučné představení v Divadle vědy plné kouře, ohně a výbuchů.
STC - Mozek


RoKr

Osmáci architekty
(22. května 2015) 

Tak jako sedmáci i my jsme navštívíli Galerii Sokolská 26 a animační program Architektura divadla. Prohlédli jsme si fotografie návrhů i realizovaných staveb divadel v Ostravě, Opavě a Mostě, společně s animátorkou programu o nich diskutovali a pak se pustili sami do práce. Úkolem bylo navrhnout divadlo pro Ostravu, moderní, dosud nevídané. Někteří začali rovnou malovat, jiní zpočátku více gumovali, než byli spokojeni. Návrh se ale podařilo dokončit všem. V závěru každý své dílo, jako správný architekt, prezentoval. Několika slovy zdůvodnil, proč právě takto jeho stavba vypadá, popř. z jakých materiálů by byla postavena a jaké by bylo její okolí.
Osmáci architekty


RoKr

RISKUJ fyzikálně chemické
(20. května 2015) 

Ve středu 20.5.2015 proběhla soutěž v předmětech, které nejsou tolik oblíbené mezi žáky. Mezi sebou soutěžily tři družstva z VIII. A třídy a jedno družstvo z IX. A třídy. V IX. A to byl velký boj o to, kdo se zúčastní – největší zájem měl Mirek Žiga, jehož rádkyní se stala: Andrea Tóthová a Dominika Šarkeziová. Za VIII. A měli jako první odvahu bojovat proti sobě Saša Horváth, Adriana Polláková a Rosťa Puškar proti Vojtovi Kalajovi, Eriku Balážovi pod vedením Jakuba Holuba. Tato skupina bojovala jako lev: po 7.kole byli stále na nule, pak zariskovali a získali 20 000 bodů. Dalším riskem získali 16 000 bodů, které jim však postup do finále nezajistily. V druhém kole se střetli osmáci: Jaroušek Pech, René Virág a Patrik Suchý proti jedinému družstvu deváťáků, jejichž znalosti je posunuly do finále.
Do finále se tedy dostali deváťáci s vítěznou skupinou VIII. A. V první půlce to vypadalo, že tým pod vedením Mirka má výhru v kapse, ale nakonec se karta obrátila a radost z vítězství měla Adriana, Saša a Rosťa.
Gratulujeme všem zúčastněným.
RISKUJ fyzikálně chemické


JaNo

Vycházející v Hlučíně
(19. května 2015) 

IV. ročník setkání žáků učebního oboru malíř-natěrač a prezentace učebních oborů školy
V úterý 19.5.2015 jsme se byli podívat s vycházejícími žáky na akci pořádanou Odborným učilištěm a Praktickou školou v Hlučíně pod názvem „Hlučín, město s řemeslnou tradicí“, která se konala na Mírovém náměstí v Hlučíně.
Žáci z České republiky, ale i ze Slovenska pracovali na povinných obrazcích a také prezentovali svou školu volnou tvorbou.
Potkali jsme se tam s našimi bývalými žáky, kteří se učí v oborech cukrář, pekař, malíř nebo zedník a viděli jsme ukázky jejich práce – zdění komínu, plotu, obklady, šlechtěné omítky, ozdobné balení dárků, cukrářské výrobky. Mohli jsme si nechat změřit tlak, cholesterol a cukr v krvi.
V Hlučíně


JaNo

VIII. A v divadle
(19. května 2015) 

Osmáci shlédli v divadle J. Myrona muzikálové představení Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť legendární britské dvojice Tim Rice a Andrew Lloyd Webber; starozákonní příběh o patriarchovi Jákobovi a jeho dvanácti synech, především o nejmilejším synu Josefovi. Úžasné byly pěvecké výkony Josefa, vypravěčky i dětí z Operního studia NDM. Bezkonkurenčně nejzábavnější pak byl faraón imitující Elvise, který si svým vystoupením získal nás i celé publikum.
8.A v divadle


RoKr

Sedmáci a trocha architektury
(18. května 2015) 

V pondělí 18. května měli sedmáci možnost dozvědět se něco málo o díle architekta Ivo Klimeše. Shlédli výstavu fotografií dokumentujících jeho tvorbu, zejména architekturu divadelních budov.
Dozvěděli se, že podle jeho návrhů vzniklo Městské divadlo v Mostě, přestavovalo se Divadlo Jiřího Myrona, a částečně i Divadlo Antonína Dvořáka.
A nakonec měli možnost stát se sami architekty a navrhnout budovu divadla. Vznikly velmi originální návrhy, některé vyloženě minimalistické, jiné hýřící všemi barvami. Posuďte sami.
Osmáci architekty


EvCh

70. výročí osvobození
(5. května 2015) 

Mezi květnovými státními svátky jsme si se žáky obou pátých a čtvrtého ročníku připomněli velkou událost: 70. výročí osvobození Ostravy. Již 30. dubna proběhly v centru města upomínkové akce. Použili jsme video záznamy (www.youtube.com) z průjezdu tanků, historických vozidel a rekonstrukce bitvy o Sýkorův (Říšský) most, abychom si alespoň vzdáleně přiblížili atmosféru války. Tanky, zbraně, střelba z nich, hluk a dým, to vše vyvolávalo u žáků velmi negativní reakce, i když šlo jen o sledování událostí na interaktivní tabuli.
V úterý 5. 5. vyšly všechny zmiňované třídy ze školy a zamířily do Komenského sadu k památníku Rudé armády, kde jsme si připomněli padlé hrdiny. Po krátké zastávce jsme pokračovali až k mostu Miloše Sýkory. Při jeho překročení, z Moravské části Ostravy do Slezské části, jsme si prohlédli jeho ocelovou nýtovanou konstrukci. Od roku 2009 je most národní kulturní památkou.
Naše kroky ale hlavně směřovaly na slezské straně k pomníku Miloše Sýkory a na opačné straně cesty pak k pamětní desce umístěné na domě. První tank, který po osvobozeném mostě projel, jsme si také šli prohlédnout. Je to tank s číslem 051, který je nyní součástí památníku 1. čs. samostatné tankové brigády v SSSR.
Další vzpomínková trasa byla vedena přes prostory Nové radnice, kde je až do konce května umístěna výstava dobových fotografií. Vzhledem k většímu počtu žáků jsme zvolili prohlídku ve dvou etapách. Ostatně i žáci přivítali chvíli odpočinku.
Poslední naplánovaná aktivita byla už klidnější a nevyžadovala tolik sil, jako pochodování. Úkol, se kterým byli žáci seznámeni předem (ostatně z častých dotazů bylo zřejmé, že se na tento úkol hodně žáků těšilo), zněl: nakresli na chodník tank, Sýkorův most, nebo cokoli, co si pamatuješ z vystavených fotografií. Bylo zajímavé sledovat, jak si postupně žáci zvykají na neomezený prostor a jsou schopni se prací nechat pohltit.
Pokusili jsme se ilustrovat žákům událost, která je pro ně vzdálená a těžko pochopitelná. Nicméně pomocí památných míst a díky práci historiků bylo možno vylíčit stav okupovaného města a jeho obyvatel, atmosféru strachu ze smrti a násilí, a následnou radost a nadšení z osvobození a konce války.
Výročí osvobození


KaTr

Třídíme se zvířátky
(28. dubna 2015) 

Žáci VIII. A se zapojili do soutěže Třídíme se zvířátky! Propozice zde
Vymysleli systém odpadkových košů a krátký komiks, který by motivoval ostatní spolužáky ke třídění odpadů. V areálu ostravské ZOO hledali odpovědi na soutěžní otázky. Dozvěděli se, že slon spořádá za den 150 kg jídla a že kelímek od jogurtu se rozkládá 70 let. To je inspirovalo k vymyšlení hesla:
KELÍMEK OD JOGURTU SE ROZKLÁDÁ 70 LET, PET LÁHEV OD MINERÁLKY SE ROZKLÁDÁ 100 LET. TVÉ ODPADKY TĚ PŘEŽIJÍ! RECYKLUJ JE!
Soutěž v ZOO


EvCh

Historie našich předků
(27. dubna 2015) 

V V. B proběhla v rámci terénních programů Pomocná ruka přednáška na téma Historie našich předků, co o nich víme. Se zástupci Vzájemného soužití si vyprávěli o historii Romů, o tradicích, životě a původu. Žáci hovořili o své rodině, o svých zájmech a o tom, čím by chtěli být.

DaPo

Výtvarná soutěž
(16. dubna 2015) 

Školní výtvarná soutěž na téma Můj vysněný dům, se konala ve čtvrtek 16. dubna v prostorách výtvarné třídy. Sešlo se celkem 19 žáků, a to z prvního i druhého stupně. Soutěžilo se ve třech kategoriích.
VYHODNOCENÍ:
I. KATEGORIE 1. - 3. třída
 • 1. místo - František Vítek 3.A
 • 2. místo – Marcel Červeňák 2.B
 • 3. místo – Eva Pulková 2.A
 • II. KATEGORIE 4. - 5. třída
 • 1. místo – Božena Dunková + Kristýna Brezinová 5.B
 • 2. místo – Karin Kubínová 5.A
 • 3. místo – Zdeněk Ištok 4.A
 • III. KATEGORIE 6. - 9. třída
 • 1. místo – Vojtěch Hubený 7.A
 • 2. místo – Michal Jurečko 6.A
 • 3. místo – Květoslava Čuriová 6.B

 • Vv soutěž


  JiOn

  Porubský skřivánek
  (15. duben 2015) 

  Erik Jurečko je žákem třídy V. A. Letošní jaro bylo pro něj velmi úspěšné. 3. února se zúčastnil okresního kola soutěže ve zpěvu lidových písní „Porubský skřivánek“, kde získal Čestné uznání se svou písní „Tancuj, tancuj, vykrúcaj“. 15.dubna se stal absolutním vítězem školního kola pěvecké soutěže pro 1. Stupeň „Slavík“ s nádhernou romskou písní „Ačilom“, kterou si sám doprovodil hrou na kytaru. Gratulujeme a přejeme mu mnoho dalších úspěchů nejen v oblasti hudební…

  IvOn

  Slavík 2015
  (15. dubna 2015) 

  I toto jaro proběhlo na 1.stupni školní kolo již tradiční pěvecké soutěže SLAVÍK. Zúčastnili se vždy dva nejlepší zpěváčci z každé třídy, podporovaní svým třídním kolektivem v hledišti. V porotě zasedli asistenti a učitelé hudební výchovy. Po společném rozezpívání soutěžili žáci ve zpěvu libovolné písně na mikrofon. Každého zpěváčka porota po výkonu obodovala. Bylo to těžké rozhodování, protože soutěžící podali velmi kvalitní výkony. Mezi soutěží a závěrečným vyhlášením vítězů vystoupil hudební kroužek pod vedením p. učitelky Ivy se svými flétničkami a Erik Jurečko z 5. A zazpíval s dětmi s doprovodem kytary jejich oblíbenou romskou píseň. Všichni soutěžící byli odměněni malou pozorností za odvahu a ti nejlepší na prvních třech místech dostali barevné diplomy a pěkné odměny. Rozloučili jsme se společným AHOJ s vědomím, že jsme prožili příjemné dopoledne.
  VYHODNOCENÍ:
  1.kategorie (0. a 1. ročník)
 • 1. místo - Stanislav Jurečko (přípravná třída)
 • 2.místo - Valerie Pechová (1.A)
 • 3.místo - Nora Holubová (1.B)
 • 2.kategorie (2. - 5. ročník)
 • 1.místo - Erik Jurečko (5.A)
 • 2.místo - Natálie Kokyová (2.A)
 • 3.místo - Michaela Miková (3.A), Natálie Oračková (4.A)

 • Slavík 2015


  HaPr

  Pobavme se o alkoholu
  (14. dubna 2015) 

  V polovině dubna proběhla v VII. A přednáška o alkoholu s paní Mgr. Marií Ručkovou z občanského sdružení SANANIM. Žáci si připomněli, že je alkohol škodlivý a že patří mezi drogy, ale že je i užitečný, např. jako lék nebo dezinfekce. Dozvěděli se, že jsou různé druhy alkoholu, jako je pivo, víno, tvrdý alkohol a likéry. Bylo překvapivé, že někteří žáci věděli, z čeho se který druh alkoholu vyrábí a jak a že věděli např. jakým plamenem hoří ethanol a jakým methanol. Velkým přínosem byla informace o nebezpečné kombinaci tvrdého alkoholu s energetickými nápoji, tzv. „křídla“, která vyvolávají agresivitu a nebezpečí infarktu. Na závěr proběhla krátká soutěž s rychlými odpověďmi za pěkné nálepky.
  Pobavme se o alkoholu


  JaNo

  Pasování prvňáčků - 1.B
  (3. března 2015) 

  Jsou z nás školáci! Ve škole čteme, píšeme a počítáme. Není nic zajímavějšího, než si přečíst knihu a dozvědět se spoustu nových věcí. O zvířatech, o rostlinách, o vynálezech, o pohádkových postavičkách a bytostech. Jsme děti, zvídavé a hravé. Proto jsme navštívili knihovnu, kde nás čekal historický rituál - pasování. My jsme však byli pasováni ne na rytíře, ale na čtenáře.
  Pasování 1. B


  MaSk

  Zeměpisná olympiáda 2. stupně
  (únor 2015) 

  Rádi se vracíme k oblíbeným soutěžím. Nejinak tomu je i v případě zeměpisné olympiády, které se účastní všichni žáci druhého stupně a prověřují si, jak jsou na tom se svými zeměpisnými znalostmi. V letošním roce se udála druhý únorový týden a zapojilo se do ní přes sedmdesát žáků od 6. do 9. ročníku. V minulém roce naprosto dominovali žáci sedmého ročníku, tak jsme byli zvědavi, zda se „pochlapí“ i starší ročníky. Témata byla velmi podobná těm loňským, opět se střídaly úlohy obecného rázu s těmi praktickými. Jako pomůcky fungovaly osvědčené atlasy či sekundární literatura. Aktivní přístup byl viděn především u mladších, nicméně se však ukázalo, že navrch mají opět jednotlivci z nynější osmé třídy.
  Absolutním vítězem se stala Adriana Polláková (8. A), kterou doprovázeli na druhém, resp. třetím místě Alexandr Horváth s Klárou Kokyovou (oba taktéž 8. A). Výherci obdrželi drobné věcné ceny, jelikož největší odměnou samozřejmě byly načerpané znalosti. Nicméně nutno podotknout, že výsledky byly velmi těsné. Překvapením pro odbornou porotu pak byly výsledky jednotlivců ze 6. ročníku, jmenovitě Kristýna Dubnická nebo Pavel Tóth.
  Všem zúčastněným gratulujeme a doufáme, že na zeměpis nezanevřou i mimo vyučování!

  AlPa

  Sedmáci a výtvarka
  (2. únor 2015) 

  První dvouhodinovka výtvarné výchovy v novém pololetí proběhla ve Výstavní síni Sokolská 26. Sedmáci se zde zúčastnili vzdělávacího programu Barva a pocit. Shlédli výstavu obrazů Marty Kolářové, která jako ostravská rodačka hledá své náměty zejména v našem městě. Žáci se pokoušeli určit náměty vystavovaných obrazů a uhádnout, na jakém materiálu jsou namalovány. Převážná většina děl této malířky je monochromatických (jak se dozvěděli, jsou to obrazy v odstínu jedné barvy). Sami si pak měli vybrat jeden z vystavených obrazů a pokusit se jej přepracovat. K pošmourným a tajemným obrazům tak přibyli veselí dvojníci vyvedení teplými barvami.
  Netradiční Vv v 7.A

  V samotné výtvarné výchově letos žáci využívají kromě malby i netradiční techniky. Posuďte sami, jak jim to jde s pastelkami, ale i nůžkami a lepidlem.
  výtvarka v 7.A


  EvCh

  Výtvarka trochu jinak
  (23. leden 2015) 

  Poslední lednovou dvouhodinovku výtvarné výchovy strávili osmáci trochu jinak a jinde, než jsou zvyklí. Absolvovali vzdělávací program Barva a pocit ve Výstavní síni Sokolská 26.
  Seznámili se s dílem Marty Kolářové, odhalili hlavní námět jejích obrazů a diskutovali o jejich střídmé barevnosti a pocitu, který v nás tím vyvolává. Sami si pak měli vybrat jeden z vystavených obrazů a pokusit se jej přepracovat z pošmourných a studených odstínů do veselejších a teplých barev. Jak se jim to podařilo můžete posoudit sami.
  8. A a Vv trochu jinak

  RoKr

  Večerníček projektově
  (9. leden 2015) 

  Ačkoli je na televizní obrazovce Večerníček stále malý klouček, ve skutečnosti, jak určitě už víte, má padesát. A to přece nejde, abychom i my zůstali stranou! A tak jsme stranou nezůstali a na pátek 9. ledna jsme pro 2. stupeň nachystali projektový den věnovaný tomuto kulatému výročí! Plně obsazená interaktivní učebna nejdříve zažila testíček ze znalosti pohádkových večerníčkových postav a pak jsme se pomaličku dostávali ke správným odpovědím.
  A co třeba jsme vyzvídali, zda naši žáčci znají: Kdo žil v jeskyni s Rumcajsem a jak se jmenoval jejich synek, jak se jmenovali dva kutilové ze seriálu A je to, kdopak byl taťulda od Hurvínka, s kým se Hurvajz kamarádil a jak se jmenoval jejich pes. Víte, kolik měl vlasů na hlavě Rákosníček a jak se jmenoval rybník, ve kterém žil? A kdo se dvořil Makové panence? No a co třeba, kdo obýval pařezovou chaloupku?
  Otázek bylo vícero, a i když odpovědi ne vždy mířily do černého, odměněni byli všichni: hned po správné odpovědi totiž následoval pohádkový příběh. Nádavkem měli zúčastnění možnost zjistit, kdo to je režisér, animátor, scénárista či autor hudby a s těmi nejznámějšími jmény se i seznámit. No nedivte se, že se mnohým nechtělo po skončení vyučování domů!
  50 let Večerníčka

  VlK

  Lyžování v parku
  (7. - 8. leden 2015) 

  Již tradičně jsme využili bohaté, sněhové nadílky a celý druhý stupeň vyrazil sportovat do parku. První den si většina vyzkoušela jízdu na běžkách, ale i boby a lopaty. Druhý den pak pětičlenná družstva soutěžila ve třech disciplínách - běh na běžkách či běh s boby naloženými jedním pasažérem, hod sněhovou koulí na cíl a na závěr se všichni pokusili co nejrychleji postavit sněhuláka. Po soutěži nastaly pravé zimní radovánky - jízda s kopce dolů dle možností - na běžkách, bobech, lopatách a nebo jen tak. Dopoledne si všichni užili a pořádně se vyřádili.


  RoKr

  Vánoce v VII. A
  (prosinec 2014) 

  Letos začali žáci 7. A s přípravou na vánoční svátky již 25. 11. 2014. Vyrobili si vlastní adventní kalendář – do obálek schovali kartičky s namalovanými obrázky typickými pro předvánoční čas a každý den jeden z nich umístili na nástěnku.
  Opravdové přípravy „vypukly“ až 15. prosince, kdy sedmáci napekli cukroví – například linecká srdíčka, vanilkové rohlíčky, perníčky, kokosky a připravili i nepečené cukroví (rumové kuličky a šohajky). Cukroví se povedlo – „pekaři“ poslední hodinu důkladně ochutnávali a na pátek zbylo jen pár kousků.
  Několik receptů pro inspiraci:
  VÁNOČNÍ OŘECHY
  250 g hladké mouky
  250 g másla
  20 g cukru
  1 žloutek
  1-2balíčky lískových oříšků
  vanilkový a moučkový cukr na obalení
  Z přísad vypracovat těsto, nechat odpočinout v ledničce. Pak do malých kousků těsta zabalit lískový oříšek, upéct, horké obalit ve směsi vanilkového a moučkového cukru.
  KOKOSKY
  3 bílky
  200 g cukru
  120 g kokosu
  3 lžíce strouhanky
  Vyšlehat bílky s cukrem v parní lázni, přidat kokos a strouhanku, na plech lžící hromádky a sušit v troubě na 120 – 150°C.
  ŠOHAJKY
  100 g ořechů + na ozdobu
  50 g piškotů
  rumová esence
  čokoláda na polití
  Pomlít ořechy a piškoty, smíchat esencí, lžičkou nabrat malé hromádky do košíčků, zalít čokoládou, ozdobit půlkou vlašského ořechu.
  V úterý 16. prosince si žáci prohlédli Slezskoostravský hrad a navštívili i výstavu Betlémů. Také se zúčastnili vánočního tvoření – vyrobili vánoční ozdoby, které použili na výzdobu chodeb ve škole.
  Poslední školní den si žáci 7. A povídali o vánočních zvycích ve svých rodinách a pokračovali v ochutnávce cukroví, které napekli v pondělí nebo které si donesli z domu.
  Vánoce v 7.A


  EvCh

  Vánoční ringo 2014
  (18. prosince 2014) 

  Je mnoho aktivit, které máme nadevše rádi, ale jen jedna, ve které vynikáme. Máme rádi ringo! Tento sport, původně doplňkový pro trénink šermířů, nás svedl v předvánoční čas do tělocvičny, kde se odehrál tradiční turnaj. Smíšená tříčlenná družstva zápolila celé dopoledne a vítěz byl znám krátce před obědem. Kdo se jím tedy stal?
  1. místo a právo na vítěznou putovní trofej získali V. Kalaj, J. Ištok a E. Baláž
  2. místo a cenu nejsympatičtějšího družstva získaly A. Polláková, S. Tóthová a D. Ištoková
  3. místo pak trio V. Gardoňová, K. Kokyová a K. Minaríková
  4. získali všichni, kteří měli chuť sportovat a v duchu fair-play pro sebe něco také udělat.
  Všem zúčastněným přejeme krásné Vánoce a těšíme se na další aktivity, které nám přinese nový rok, rok 2015.


  AlPa

  Školní vánoční akademie
  (18. prosince 2014) 

  Tradičně se před Vánoci konala školní akademie. Program si připravily estetické třídy. Pásmo písní a básní dětí přípravné třídy a 1. A doplnily svým zpěvem děti z 2. A. Krásné bylo vystoupení dětí z hudebního kroužku, které předvedly hru na kytaru a flétny. Ze starších ročníků se představily holky z 5. A, které si připravily tanec v romském rytmu.


  RaZe

  Olympiáda v AJ pro 1. stupeň
  (prosinec 2014) 

  Na konci prosince 2014 proběhla jednokolová olympiáda a to jen v jedné jediné disciplíně a to anglickém jazyce. Čtvrtý ročník si tento rok vyzkoušel, vzhledem k počtu žáků a rozdílů ve výuce v minulém ročníku, olympiádu jen na nečisto a zhodnocení proběhlo jen v „rodinném“ kruhu třídy. Páté ročníky pilně trénovaly, ale v rámci svobodného rozhodnutí „rozhodčích“ (rozuměj třídních učitelek), A třída pojala soutěž individuálně, kdežto B třída zvolila formu týmové spolupráce.
  Tak vlastně v B třídě vzešli vítězové hned tři: Horváth Guccio, Čonka Jakub a Leško Radek. Ze 79ti bodů získali krásných 65 a potvrdili tím, že více hlav více ví. O jeden jediný bod tak předčili vítěze – jednotlivce z třídy A. Ištoková Kristýna byla vítězem s 64mi body. Získala tak s velkým předstihem zlatou medaili. S poměrně velkým odstupem se na druhou, stříbrnou příčku dostal Žiga Patrik s 53mi body, kterému v patách na bronzovém postu s počtem bodů 51 mohla slavit opět žačka a to Polhošová Natálie.
  Co je zajímavé, potvrdilo se, že při olympiádě ze sebe vydávají všichni to nejlepší a i ti žáci, kteří ve výuce zrovna neexcelují. Velmi překvapil Bongilaj Dominik i Jurečko Erik.
  Disciplíny, ve kterých se soutěžilo (tematické okruhy): školní potřeby, rodina, barvy, čísla, části těla a nakonec i opravování chyb. Určitě se těšíme na další olympiádu v příštím roce. Pilná příprava je samozřejmostí a platí jak pro žáky, tak i pro vyučující.

  KaTr

  České století interaktivně
  (11- 17. prosince 2014) 

  Co s posledními dny před Vánoci? Zahálka a flákanda? Kdepak, na naší škole rozhodně ne. Právě naopak se na 2. stupni na žáky řítily informace, které mnozí nikdy neslyšeli, nebo ve výuce nebyl prostor je pořádně rozebrat. Na programu byl totiž projekt České století, který se opíral o stejnojmenný seriál České televize.
  Pro žáky jsme připravili ve druhé části vyučování (tedy po velké přestávce) kombinované seznámení s osudovými okamžiky českých dějin 20. století. O státních svátcích či klíčových letopočtech už (zvláště ti z vyšších ročníků) slyšeli, ale nyní měli šanci si je zasadit do dějinných souvislostí: 28. říjen coby vznik Československa? Na obrazovce se jim tyto chvíle zhmotnily v podobě T. G. Masaryka a jeho nelehkého rozhodování a konání v době „bourání“ Rakouska-Uherska. Přijmout nebo nepřijmout diktát Mnichova? A co by to způsobilo, rozhodnutí postavit se nacistickému Německu? Měl Edvard Beneš nějaký manipulační prostor?
  Podobně se mohli žáci 6. až 9. tříd seznámit s podrobnostmi o okupaci, koncentračních táborech, ale i komunistickém puči v únoru 1948, životě v „reálném socialismu“, druhé okupaci v srpnu 1968 i o sametové revoluci. To vše nejen obrazem v hraných dokumentech, ale i z autentických záběrů archivních filmů, vše s komentářem, nákresy na tabuli či s pomůckou, byla-li po ruce.
  Co posluchačům zbylo v hlavách? Určitě mnozí měli zmatek po smršti všech těch Brežněvů, Gottwaldů, Hitlerů, letopočtů, měst či –ismů. Ale doufejme, že jim něco z toho pod lebkou ulpělo a pomůže jim to ve formování toho správného světonázoru.
  České století


  VlK

  -ismus několikanásobně aneb exkurze za uměním
  (27. listopadu 2014) 

  Tak počítejme: realismus a impresionismus, expresionismus, kubismus, konstruktivismus… Uf, a to jsme vyjmenovali jen ty nejčastěji zmiňované –ismy, které zazněly ve čtvrtek 27. listopadu v Galerii výtvarného umění Ostrava, tedy v Domě umění, na komentované prohlídce věnované slavnému českému malíři Bohumilu Kubištovi a jeho vlivu na následovníky. Co na „mix“ sedmnáctky sedmáků až deváťáků čekalo? Prohlídky několika výstavních sálů nabitých nejrůznějšími obrazy od miniaturních až po obří plátna. Zajímavý komentář, který objasňoval nejen Kubištův život, ale i okolnosti vzniku některých jeho děl, seznámení s dalšími umělci, kteří nechali inspirovat jeho výtvory. Před návštěvníky defilovaly různé techniky, různé nápady, různá provedení…
  Ale všeho moc škodí, a tak hupky dupky do části upravené na výtvarný ateliér a honem, honem pustit se do vlastní tvorby. Ve stylu abstrakce je možné se rozkreslit pomocí automatické kresby a vytvořit si obrázek dle vlastní fantazie.
  Ovšem ještě není všemu konec, po svačince následuje další povídání o umění i o domě, ve kterém se vystavuje. A pak do ulic, protože tahle část Ostravy v centru je známá kvalitní architekturou: k vidění byla secese, radnice městského obvodu, mariánský sloup, Stará radnice, kostel sv. Václava i bazilika. Jenže mráz leze za nehty, a tak honem na trolejbus a do tepla školy. Teď ještě doufejme, že v hlavách účastníků něco z informací a pocitů zůstane – a naopak zmizí strach z umění, galerií a výtvarných výstav.
  VlK

  Větrníkový den
  (21. listopadu 2014) 

  V rámci Evropského dne pro cystickou fibrózu proběhl 21. listopadu další ročník Větrníkového dne. Každý může v tento den symbolicky podpořit slané děti výrobou větrníku. I my jsme se do této akce zapojili. Nejdříve jsme si o cystické fibróze, kterou nikdo z našich žáků neznal, něco málo pověděli a pak jsme vyrobili papírové i lidské větrníky.
  A víte i Vy, proč právě větrníky??? Odpověď najdete zde.
  Větrníkový den

  RoKr

  Podzimní skřítek
  (20. listopadu 2014) 

  Na podzim proběhla, již tradičně, školní výtvarná soutěž, tentokrát na téma Podzimní skřítek. Soutěže se zúčastnilo 13 žáků - z každé třídy byl vybrán jeden zástupce, kteří byli rozděleni do tří kategorií. Všechny obrázky byly moc povedené a vybrat ty nejhezčí nebylo snadné.
  Výsledky:
  I. KATEGORIE 1.-3. ROČNÍK
  1. Michaela Kovářová (1.A) + Miroslava Kovářová (2.A)
  2. František Vítek (3.A)
  3. Jaroslava Žigová (2.B)
  II. KATEGORIE 4.-5. ROČNÍK
  1. Alexandr Kučera (5.B)
  2. Samuel Tóth (4.A)
  3. David Tancoš (5.A)
  III. KATEGORIE 6.-9. ROČNÍK
  1. Kornelie Balážová (6.B)
  2. Roman Peške (7.A)
  3. Robin Holub (9.A)

  Podzimní skřítek

  JiOn

  Do you speak English?
  (20. listopadu 2014) 

  Koncem listopadu proběhla na naší škole soutěž ve vědomostech z anglického jazyka. Soutěže se zúčastnili žáci 6.- 9. ročníku. Vědomosti si žáci prověřili jako první v testu, kde doplňovali slova do vět, skládali slova, tvořili co nejvíce slov na daná písmena, tvořili množné číslo podstatných jmen a jiné. Další částí byla osmisměrka, kde si procvičili postřeh a také znalost anglických slov. Zakreslovali do obrázku podle daného tématu. I letos byla pro některé soutěž těžká, ale nakonec to vše zvládli úspěšně.
  Umístnění dětí bylo následné:
  1.místo - Polláková Adriana 8.A 9.místo - Ištoková Denisa 8.A
  2.místo - Horváth Alexandr 8.A 10.místo – Baláž Erik 8.A
  3.místo - Tóthová Andrea 9.A 11.místo – Gregorová Natálie 7.A
  4.místo - Puškar Rostislav 8.A 12.místo – Kováč Radek 7.A
  5.místo - Šarkeziová Dominika 9.A 13.místo – Hubený Vojtěch 7.A
  6.místo – Novák Mário 8.A 14.místo – Mizer Jan 6.A
  7.místo – Kokyová Klára 8.A 15.místo – Žiga Miroslav 7.A
  8.místo - Tóthová Samanta 8.A 16.místo – Tóth Pavel 6.A

  VeSt

  Fraktály a Pythagoras
  (19. listopadu 2014) 

  Víte, co to je fraktál a jak ho sestrojit? A co to vymyslel Pythagoras a jak to použít? Nejen to, ale i řada dalších věcí čekala na osmáky ve středu 19. listopadu, kdy se vypravili do DOV neboli Dolní oblasti Vítkovic. Ve výukovém pavilonu U6, který vznikl přestavbou bývalé elektrocentrály, na ně čekala lektorka Pavlína a výukové dopoledne. Začalo se fraktály, což jsou obrazce vzniklé členěním velkých útvarů na stejné, ale menší. Tablet a vyhledávání, vysvětlovací video, malování na tabuli i praktická zkouška včetně rýsování, vybarvování, stříhání a sestavování.
  Po pauze se dostalo i na pana Pythagora a na to, co řekl, totiž na jeho větu. Opět to bylo pestré: video včetně historických informací, znění věty i s grafickým znázorněním, praktická zkouška v podobě „hada“ z příkladů, kde správný výsledek zadal další příklad… Ale to už byla znát únava, a tak na řadu přišly hry, konkrétně Blokuj! A pak přesun do vedlejší budovy na bleskové zhlédnutí nové expozice světa přírody a techniky. To už byl ale nejvyšší čas na návrat – takže zase někdy příště!
  VlK

  Nemoc nemá moc
  (19. listopadu 2014) 

  Během listopadu se žáci 1. až 4. ročníku zapojili do vzdělávacího projektu „Nemoc nemá moc“, který se zaměřuje na osvětu v oblasti očkování dětí a mladistvých ve věku od narození do 18 let Revírní bratrské pojišťovny. Za pomoci pohádky, dětských omalovánek a brožurky byly děti seznámeny se závažnými nemocemi, proti kterým se očkuje, a s principy vakcinace jako takové.
  Přednáška se nesla v duchu příběhu chlapce Viktora, kterému se zdál sen, kdy se ztratil v lese a potkával různá strašidla-bacily, které ho chtěly nakazit, ale on se nemusel ničeho obávat, byl očkovaný.
  Sami žáci si zahráli na doktora a zdravotní sestru a naočkovali plyšového Viktora. V závěru dostal každý žák umělohmotnou stříkačku na „domácí procvičování“.
  Oceňujeme velice sympatický projev přednášející, která dokázala děti hned od začátku zaujmout tak, že byly soustředěné, spolupracovaly a ochotně pomáhaly Viktorovi, aby se nebál.
  Nemoc nemá moc

  JiOn

  Zdravé zoubky
  (18. listopadu 2014) 

  Vybaveni kartáčky na zuby a velkou dávkou odvahy jsme se přesunuli do učebny s interaktivní tabulí na přednášku zaměřenou na péči o naše zoubky. Již podruhé k nám do školy zavítali studenti Lékařské fakulty v Olomouci, aby děti seznámili se správnou péči o dětský chrup. V krátké pohádce se děti dozvěděly o zubním kazu – proč a jak vzniká a čím se dá proti němu bojovat. V praktické ukázce si pak vyzkoušely, jak si správně zoubky čistit, aby byly bílé a především zdravé po celý život.


  IvOn

  Křišťálový kamínek
  (15. listopadu 2014) 

  Soubor dosahuje stále lepších výsledků, proto je zván více a více na soutěže a různé jiné akce. Jednou z těchto akcí je celostátní soutěž Křišťálový kamínek, která probíhá každým rokem v Hranicích na Moravě. Naše děvčata se účastnili soutěže v rámci kategorie tradiční romské tance. Z celkového počtu 39 souborů romský tanců se umístili na výborném pátém místě.
  Soutěže se také z naší školy účastnili chlapci, kteří reprezentovali v kategorii moderní tanec. Chlapci ohromili sebe i porotu a zvítězili ve své kategorii.
  Doufáme, že nadále naše děvčata i kluky bude tanec bavit a budou úspěšně reprezentovat naši školu.

  Kříšťálový kamínek

  MiBi

  Oříšek hledá talent
  (14. listopadu 2014) 

  V polovině listopadu se náš taneční soubor Luluďori zúčastnil soutěže Oříšek hledá talent. Děvčata si vybojovala již poněkolikáté v této soutěži první místo. Prokázala své nadšení pro tanec, dokázala zaujmout nejen porotu, ale také publikum.

  Oříšek hledá talent

  MiBi

  Hasík
  (14. listopadu 2014) 

  Preventivně výchovný program v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Hasík doputoval i k nám do školy. Žáci se zábavnou formou seznámili se základy bezpečnosti při styku s ohněm, s pracovním oděvem hasiče, rozlišit „dobrý a zlý“ oheň, co dělat s nalezenými zápalkami, jak postupovat při požáru, jak uhasit hořící oděv a také jak je těžký hasicí přístroj a k čemu který typ můžeme použít. Předvedli si nám takě jak správně zavolat na tísňovou linku, ale také proč je důležité nezneužívat tyto linky. Většinu činností si děti vyzkoušely také prakticky. Během celé besedy byly stále připomínány telefonní čísla jednotlivých tísňových linek, aby došlo k jejich zapamatování. Beseda trvala asi jednu hodinu a byla doplněna krátkou prezentací. Zajímavostí je, že za dva týdny se bude konat jakási „kontrola“, kdy se lektoři opět dostaví a budou zjišťovat, co si žáci zapamatovali. Dětem se beseda líbila, byly aktivní, pozorné, žádostivé si činnosti vyzkoušet na vlastní kůži. Ti nejšikovnější si odnesli kromě užitečných informací i sladkou odměnu či pexeso a vystřihovánku. A i já sama jsme se dozvěděla zajímavé informace, které se mi můžou hodit.
  Hasík

  JiOn

  Barevný podzim
  (listopad 2014) 

  Již po několikáté se naše škola zúčastnila oblíbené soutěže Barevný podzim, kterou každoročně pořádá Dům dětí a mládeže v Ostravě-Porubě. Bylo moc těžké z mnoha krásných obrázků vybrat jen ty nej. Nakonec do oblastní výtvarné soutěže byly zaslány obrázky těchto žáků:
  1.A Lešková Tereza
  3.A Vítek František
  5.A Kubínová Karin
  5.A Lešková Štěpánka
  5.A Bongilajová Kateřina
  6.B Hakelová Kristýna
  7.A Peške Roman
  Barevný podzim

  JiOn

  1. B v knihovně
  (3. listopadu 2014) 

  Současné děti údajně příliš nečtou.
  My, žáci 1.B, však nechceme mezi takové děti patřit , a i když se teprve s písmenky seznamujeme, měli jsme obrovské štěstí, osobně se seznámit se spisovatelkou Lenkou Rožnovskou, která píše knížky (nahlédněte zde) nejen pro děti, jako jsme my.
  Úžasné knížky, které nám představila několika ukázkami, dokonce jsme si mohli zasoutěžit, získat diplomy, ..... "kouzelné dopoledne strávené s knihou".
  Knihovna 1. B

  MaSk

  Vernisáž
  (15. října 2014) 

  Taneční soubor Luluďori vystoupil na vernisáži Barevná Ostrava ve vítkovické knihovně, kde si děvčata prohlédla obrazy a obrázky z místních škol. Při prezentaci vernisáže děvčata vystoupila se svým programem tradičních romských tanců a předvedla také orientální tanec. Dívkám se obrázky velmi líbily, stejně jako vystoupení jiných pozvaných hostů - například ze ZŠ Waldorfská, kteří předvedli své muzikantské umění.

  Vernisáž barevná Ostrava

  MiBi

  Akce v knihovně
  (říjen 2014) 

  POSEJDON, HANDICAP A SOUTĚŽNÍ DOPOLEDNE S KNÍŽKAMI SVATOPLUKA HRNČÍŘE
  V prvních říjnových dnech se někteří žáci druhého stupně účastnili velice zajímavých akcí v pobočce KMO v Přívoze. V prvním případě se jednalo o akci Posejdon – představení netradičního vodáckého projektu zaměřeného nejen na vodácké aktivity, ale také ekologická témata (Projekt 72 hodin) či nevšední zájmové aktivity pro tamější členy či veřejnost za účasti předsedy vodáckého klubu Posejdon Romana Štolfy.
  Druhou, neméně zajímavou akcí, se stala přednáška na téma handicap. Možnost zhlédnutí kompenzačních pomůcek, představení života jednotlivce s různými druhy „postižení“ mělo na žáky značný dopad. Uvědomili si, že ve společnosti nežijí jen zdraví jedinci, ale jsou mezi námi i tací, kteří se musí denně vyrovnávat s nesnadným životním údělem – nevidí, neslyší, nemohou se hýbat.
  Do třetice se nám knihovna otevřela při představení života a tvorby zesnulého autora literatury pro děti a mládež, redaktora dětských časopisů Ohníček, Vpřed, Pionýr nebo Větrník, pokračovatele Jaroslava Foglara, pana Svatopluka Hrnčíře. Připravena byla i netradiční soutěž, výstava autorových knih nebo fotografií. A jak se nám vše líbilo? Výběr z fotografií naleznete v galerii.
  KMO říjen

  AlPa

  Besedy s Policií
  (říjen 2014) 

  Začátkem měsíce října ve třídách 1. i 2.stupně naší školy proběhly jako každoročně besedy s Městskou policií. V každém ročníku se týkaly toho, co mají děti určité věkové kategorie umět a znát z oblasti práce Městské policie, týkající se bezpečnosti a ochrany dětí a mládeže.
  Ve 2.A strážníci nejprve s dětmi procvičili telefonní čísla integrovaného záchranného systému, číslo Městské policie, jak správně telefonovat. Dále se děti seznámily s postupem při nalezení injekční stříkačky, jak postupovat, když se ztratí, co dělat, když jsou doma samy a někdo zvoní, jak se chovat při setkání s cizími lidmi. Děti se také seznámily s pravidly chování na ulici a v dopravě, kde si bezpečně hrát atd. Vše bylo řečeno srozumitelně a názorně, děti měly příležitost si jednání vyzkoušet formou scének. Na závěr všechny tyto znalosti a dovednosti strážníci testovali formou soutěže a podělili žáky drobnými dárky(omalovánky, záložky).
  V rámci těchto besed si i třída 7. A vyslechla přednášku na téma „Nedělej si problém“. Nejprve žáci shlédli několik nafilmovaných ukázek přestupků a trestných činů, kterých se nejčastěji dospívající mládež dopouští. Přítomný policista jim vysvětlil, kdy už se jedná o přestupek a na příkladech ze života je varoval před podobným jednáním. V závěru se žáci na přednášejícího obraceli s dotazy a diskutovali.
  Jako červená nit se všemi ročníky vinulo téma pohybu cizích osob po budově školy a jak postupovat při setkání s podezřelými osobami. Tyto besedy jsou pro žáky neocenitelné a vždy se na ně těší.

  HaPi a EvCh

  Zahájení školního roku
  (1. září 2014) 

  Prázdniny utekly jako voda a žáci s učiteli se opět sešli 1. září ve třídách. V tomto školním roce je na naší škole otevřena jedna přípravná třída. Na 1. stupni máme osm tříd - pět s rozšířenou výukou estetické výchovy (I. A, II. A, III. A, IV. A a V. A) a tři se standardní výukou (I. B, II. B, V. B). Na 2. stupni je pět tříd se standardní výukou (VI. A, VI. B VII. A, VIII. A a IX. A).
  V rámci tělesn výchovy v 1. pololetí školního roku budou žáci druhých tříd navštěvovat plavecký výcvik, ve 2. pololetí je vystřídají žáci třetí třídy.

  © 2008 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz, tel.: 596 134 328, mobil: 731 152 658