Archiv - akce školy > šk. rok 2013/14


Návštěvy knihoven
(červen 2014) 

V průběhu celého školního roku žáci všech ročníků pravidelně navštěvovali Knihovnu města Ostravy, pobočku v Ostravě-Přívoze. Prvňáčci byli slavnostně pasováni na čtenáře a většina z nich se úspěšně zaregistrovala do knihovny. Žáci 3. - 9. ročníku se zúčastnili besed i jiných akcí pořádaných knihovnou. I touto cestou děkujeme pracovnicím pobočky za skvělou spolupráci a těšíme se na ně v příštím školním roce.
To nejlepší z knihoven

rokr

Turnaje v nohejbale a ping-pongu
(24. a 25. června 2014) 

Turnaje v nohejbale se poprvé zúčastnilo rekordních 7 trojčlenných družstev. Hrálo se systémem každý s každým. Na většině hráčů bylo vidět, že během školního roku pilně navštěvovali sportovní kroužek v nohejbale. Družstva na 1. až 3. místě získala diplomy a věcné ceny.
Vítězové turnaje:
1. místo: A. Horváth, E. Baláž, R. Puškar (všichni VII. A)
2. místo: A. Červeňák, D. Šarkézy, P. Tóth (V. A a V. B)
3. místo: M. Oláh, D. Ištok, P. Žiga (všichni IX. A)

Následující den se pořádal turnaj v ping-pongu. Zúčastnilo se ho 11 hráčů. Byli rozděleni do dvou skupin, na mladší a starší žáky. Hráli systémem každý s každým. Vítězem se stal hráč s nejvíce výhrami.
Mladší žáci: Starší žáci:
1. místo: M. Žiga (VI. A) 1. místo: V. Kalaj (VII. A)
2. místo: D. Šarkézy (V. B)2. místo: R. Puškar (VII. A)
3. místo: J. Ištok (VII. A) 3. místo: M. Oláh (IX. A)

Turnaj v nohejbale a ping-pongu

jomy

Olympijský den
(23. června 2014) 

I ZŠ Gebauerova, konkrétně vybraní žáci prvního i druhého stupně, dokonce i žáci přípravného ročníku, se statečně v tomto roce zapojili do oslav Olympijského dne.
Celosvětový sportovní olympijský svátek se slaví v naší republice od roku 1987 a jeho cílem je jednak připomenout založení Mezinárodního olympijského výboru a zejména pak vést mládež i dospělé k  tomu, aby za všech okolností bojovali a zápolili čestně nejen na sportovním poli, ale i v osobním životě. U nás je Olympijský den tradičně spjat s běžeckými závody. V Jugoslávii se běhá 100 m závod, ve Švýcarsku 20 km.
Na Slezsko-ostravském hradě naši žáci uběhli 700 m závod. Děti z přípravky samozřejmě běžely trasu kratší, odpovídající věku žáků. Nicméně o to větší nadšení bylo možno z jejich výkonu vyčíst. Nakonec i žáci druhého stupně, kteří se zpočátku tvářili neutrálně, strhla radost z pohybu a vydali ze sebe to nejlepší. V cílové rovince vynikli nejrychlejší. Ve volně přístupných prostranstvích hradu pak mohli mít pocit vítězství všichni účastníci díky prodejci rychlého občerstvení, který se tradičně do oslav Olympijského dne zapojuje, a který dodal zdarma pití a nafukovací balonky.

katr

Závěrečná školní akademie
(20. června 2014) 

Další naší tradicí je závěrečná školní akademie. Program vytvořily hlavně děti z prvního stupně, které tančily, zpívaly, hrály na hudební nástroje a zahrály nám také divadlo. Druhý stupeň naší školy reprezentovaly dívky z tanečního kroužky s romským i moderním tancem.
Závěrečná školní akademie

raze

Soutěžní dopoledne
(19. června 2014) 

V rámci ověřování praktických i teoretických znalostí z oblasti Ochrany člověka za mimořádných událostí proběhlo na naší škole již tradičně v druhé polovině června soutěžní dopoledne. Na soutěž byli žáci připravováni po celý rok. Byly jim promítány i filmové ukázky, které se týkaly hlavně 1. pomoci, povodní, utonutí a jiné události.
Den jsme zahájili cvičným poplachem. Žáci bez odkladu opustili školu a seřadili se před ní. I tentokrát jsme se vešli do potřebného časového limitu.
Samotná soutěž se skládala z teoretické a praktické části. Teorie obsahovala znalosti čísel tísňových linek, co dělat v ohrožení, pravidla evakuace, bezpečnost na silnicích, 1.pomoc, co patří mezi mimořádné události a jiné. Praktická část, kterou mají samozřejmě děti raději, obsahovala přenos raněného, různá cvičení s chodidly, přesun po chodidlech z plastu na čas a ostatní. Počasí bylo opět pěkné a soutěž se tak vydařila ke spokojenosti dětí i vyučujících. Za plnění jednotlivých úkolů dostávali žáci body a po soutěži byla odměněna 3 nejlepší družstva.
Ochrana

vesta

Policejní psovod ve škole
(11. června 2014) 

Pes. Dříve divoký tvor, potomek vlčích předků, kterého si člověk domestikoval již v pravěku. Dnes, o mnoho tisíc let později, pes – ochránce, pes – přítel, pes – člen rodiny. Nedílná součást i policejní rodiny… Jeho práce je stejně důležitá, jako práce jeho páníčka psovoda. Prakticky od prvních krůčků malého pejska, přes výcvik, až po ostrou akci jsou tito dva spolu. Spolu za všech okolností. Spolu ve dne i v noci. Jeden na druhého se musí vždy spolehnout… Proto jsme velice rádi přivítali tuto nerozlučnou dvojici i u nás ve škole. Ukázky odhalování návykových látek, přesně provedené povely, simulace ostré policejní akce byla pro nás zajímavou zkušeností. A co vše jsme mohli vidět? Jen se podívejte sami.
Psovod ve škole

alpa

Policejní psovod ve škole
(červen 2014) 

Policejní psovod ve škole

alpa

Zdravé zuby
(květen 2014) 

Mírně netradičním, nicméně tím víc napínavým a zajímavým způsobem byli žáci zasvěceni do tajů vzniku zubního kazu a především se důkladně seznámili se zásadami ústní hygieny.
Studenti – dentisté z olomoucké Univerzity Palackého, každé třídě prvního stupně trpělivě vysvětlovali i prakticky ukazovali techniku čištění zubů a seznamovali je s novými pomůckami určenými k dokonalému čištění ústní dutiny.
Žáci pak na interaktivní tabuli hledali správné odpovědi na dotazy, pátrali po zubním kazu, viděli na vlastní oči, co dokáže ukázat rentgen a jak působí cukr na zubní sklovinu. Přednáška byla pro žáky zábavná i poučná zároveň a i touto formou posíláme do Olomouce dík.
jion

Oslavy 69. výročí osvobození Ostravy
(30. dubna 2014) 

Velice rádi jsme se 30. dubna zúčastnili vzpomínkové akce u příležitosti 69. výročí osvobození Ostravy, které se odehrálo v Komenského sadech u Památníku Rudé armády. Žáci si tak mohli poslechnout promenádní koncert Vojenské hudby Olomouc, vidět nástup vojenských jednotek s jednotlivými standardami, poslechnout si vzpomínky účastníků závěrečných bojových operací 2. světové války nebo se podívat na vojenskou techniku, která zde byla k vidění jak ve vzduchu, tak i na zemi.
Naší dlouhodobou filozofií je připomínat si důležité milníky československé, regionální nebo ostravské historie, na něž se u mladé generace již často pozapomíná. I díky podobným akcím se, doufejme, situace zlepší.
Oslava osvobození Ostravy

alpa

Ostravské školní hry
(29. dubna 2014) 

I naše škola se zapojila do unikátní akce Ostravské školní hry - sportovní akce pro děti všech základních škol v Ostravě. Žáci 3-9. tříd mohou soutěžit za svou školu v šesti disciplínách (atletika, fotbal, vybíjená, přehazovaná, streetball a in-line), přihlášených je téměř 8 tisíc dětí. Ty se navzájem utkají během kvalifikačních dnů, nejlepší z nich se představí ve velkém finále, které se uskuteční 25. června.
My jsme se zúčastnili prvního kvalifikačního dne se čtyřmi družstvy; chlapci hráli fotbal (kategorie 4. - 5. r., 6. - 7. r., 8. - 9. r.) a dívky vybíjenou (6. - 7. r.). Naši zástupci předvedli skvělé výkony a i přesto, že do finálového boje v červnu nepostoupili, jim děkujeme za skvělou reprezentaci školy.
Ostravské školní hry

rokr

Třetí beseda o historii a holokaustu Romů, aneb Jak žít a myslet po holocaustu?
(23. dubna 2014) 

Citátem Theodora W. Adorna, německého filozofa a sociologa, by se dalo uvést naše třetí setkání žáků 2. stupně s hosty z obecně prospěšné společnosti Živá paměť, vzdělávacího portálu www.kapura.cz a spolupracovnicí Muzea romské kultury v Brně, které se na naší skole konalo 23. dubna. Bohužel již bez hlavní aktérky předešlých setkání, paní Emílie Machálkové, přímé účastnice holokaustu, která se ze zdravotních důvodů nemohla diskuze zúčastnit.
Již tradiční úvod připravila Helena Danielová z Muzea romské kultury, která zopakovala základní historická fakta romské historie s přesahem do 20. století a připravila tak „půdu“ pro následnou debatu o samotných příčinách, průběhu i důsledcích holokaustu po válce, a na vnímání tématu současnou společností, především mladými lidmi, kteří již nemají prakticky povědomí o hrůzách, jež provázely evropské obyvatelstvo v letech 1939 – 1945 a velice snadno se mohou stát „lovnou zvěří“ různých neonacistických, profašistických či xenofobních organizací. Zajímavé povídání vystřídala nahraná zpověď účastníka romského holokaustu. Poté již následovala poměrně živá diskuze, kde se řešila i stále aktuální otázka odstranění vepřína z pietního místa v Letech u Písku, kde se nacházel koncentrační tábor. Dalším, a bohužel reálným tématem, se stala otázka neznalosti symboliky a ideologie nacismu, kterou současní teenageři často používají. Proč to dělají, když mají veškeré informace, nikdo neví… Stále se tak budeme snažit, abychom poskytovali dostatečné množství impulzů, které žákům pomohou rozklíčovat historická i současná témata, kterým až tak nerozumí. Například již zmíněný holokaust Romů a jeho odkaz. Přidáváme i pár fotografií z našeho setkání.
3. beseda o holokaustu Romů

alpa

Přírodovědná soutěž
(duben 2014) 

Na konci dubna proběhla na 2. stupni (tedy v 6. až 9. ročníku) naší školy přírodopisná soutěž mezi třídami, zaměřená na základní znalosti z této oblasti. Žáci odpovídali na otázky ze tří okruhů – těmi byly rostliny, živočichové a člověk. Žáci museli vyřešit třeba otázky typu „Kterému jehličnatému stromu v zimě jehličí opadá?“, „Kolik nohou má tygr a kolik chobotnice?“ nebo „K čemu člověku slouží srdce?“ Vedle toho soutěž mapovala i jejich všeobecné znalosti, tedy zda znají různá zvířata či rostliny, zda tuší, čím se rozliční živočichové živí, kolik mají končetin či dokáží spojit zvířecí mláďata s jejich rodiči.
Nejlepších výsledků celkově (v hodnocení tříd) dosáhli deváťáci, na druhém místě skončili sedmáci. V každé třídě ale vedle toho obdržel drobné odměny i žák s nejvyšším počtem bodů. Ve třídě VI. A to byl Roman Peške, v VI. B Vojtěch Hubený. Nejvíce bodů v VIII. A získala Andrea Tóthová, v IX. A Petr Žiga. Ale nejvyššího počtu bodů v rámci celé školy dosáhla Adriana Polláková ze VII. A.
Speciální cenu, lístky na koncert dívčí skupiny 5Angels, vyhrálo 5 nejlepších jednotlivců z celé školy, a to Adriana Polláková (VII. A), Klára Kokyová (VII. A), Petr Žiga (IX. A), Andrea Tóthová (VIII. A) a Samantha Tóthová (VII. A).
evchr

Říká ti něco… Slyšel jsi o… Co víš o… Víš proč?
(duben 2014) 

Tyto a mnohé další otázky řešil dlouhodobý projekt, který se zaměřil na nedávnou historii českých zemí. Stále více si totiž všímáme, jak mladší generace nedokáže pracovat s pojmy jako komunismus, únorový převrat, politické procesy, zlatá šedesátá, pražské jaro, okupace, normalizace, šedá zóna, sametová revoluce ad. Z různých úhlů pohledu, v různých předmětech, především občanské výchově, dějepisu a českém jazyce s literaturou, se žáci vyššího stupně seznamovali s klíčovými mezníky, pojmy a osobami československé novodobé historie, politiky či kultury po roce 1945. Vrcholem pak byly události „sametové revoluce“. Myslíme si, že tato akce má pro naše svěřence smysl. I oni snad jednou pochopí, že „cinkot klíčů“ měl pro naši zemi nový impuls – demokracii a svobodu pro všechny.
alpa

Zeměpisná olympiáda 6. - 9. ročníku
(duben 2014) 

I v letošním školním roce se mohli žáci 2. stupně poměřit v širších zeměpisných znalostech se svými spolužáky z jiných ročníků při oblíbené olympiádě ze zeměpisu. A jelikož nemáme rádi pouze „suchá“ fakta, zařadili jsme pro letošní kolo, kromě teoretických otázek, také problémové úlohy, které museli jednotlivci řešit pouze za pomoci sekundární literatury či internetových zdrojů. Nejednalo se však o žádné „ctrl C, ctrl V“, jak mají často žáci v oblibě. Ba naopak. Například právě chystaná cesta na Mars se stala předmětem úkolu o vesmíru, návrh možného řešení skleníkového efektu patřil k otázkám o atmosféře atd.
A jak to vše dopadlo? Všechna tři místa byla obsazena žáky 7. ročníku v pořadí:
 • 1. místo – Klára Kokyová
 • 2. místo – Adriana Polláková
 • 3. místo – Alexandr Horváth

 • Nutno však dodat, že výsledky byly velice těsné a vítězem se stal každý, kdo se olympiády zúčastnil. Tak jako při skutečných olympijských hrách.
  alpa

  Olympiáda v anglickém jazyce
  (duben 2014) 

  Žáci čtvrtých ročníků se se zápalem sobě vlastním zúčastnili olympiády v Anglickém jazyce. Postupně plnili úkoly ve formě vyhledávání slov v anglické osmisměrce, doplňování slov týkajících se rodiny do křížovky podle počtu písmen a logických vodítek, mírně odpočinkového hledání cesty v bludišti i náročnějšího hledání slov začínajících na stejné písmeno s následným doplněním do tabulky.
  Vítěz letošního ročníku ve IV. A je Štěpánka Lešková, ve IV. B slaví úspěch Armani Rafael. Gratulujeme a přejeme další úspěchy a radost z vědomostí.
  kabe

  Návštěva sdružení S.T.O.P. v Ostravě – Přívozu
  (15. dubna 2014) 

  Ještě před Velikonočními prázdninami, 15. dubna, zavítali žáci 6. a 7. ročníku do nedalekého komunitního centra. Jeho jediným úkolem je poskytnou dětem především romského etnika, dětem z málo podnětného nebo neúplného prostředí či dětem z pěstounských rodin nebo cizinců možnost doučování, pomoci při přechodu ze základní školy na školu střední a zmírnění prvotních neúspěchů při tomto přechodu. Vše je realizováno na bázi dobrovolnosti. Lektoři jsou především studenti středních či vysokých škol v Ostravě, ale najdeme mezi nimi i lidi „z ulice“ – každý tak může přiložit pomyslnou ruku k dílu a přispět k lepšímu začlenění dětí do společnosti.
  Čtyři podstatná slovíčka se tak skrývají v názvu nevládní neziskové organizace, která od roku 2001 podporuje neformální vzdělávání dětí a mládeže ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí. Svoboda, tolerance, osvěta a podpora zde nejsou jen planými hesly, ale zhmotňují se v práci s mladými lidmi, kteří sice často nemají jednoduchý život, ale vidina možného úspěchu jim pomáhá zdokonalovat se v českém a anglickém jazyku, matematice, informatice či třeba tolik důležité finanční gramotnosti. Nedílnou součástí jsou třeba i pohybové a tvůrčí aktivity, pracovní workshopy nebo dílny.
  Propojení školních a dobrovolnických aktivit vede k prohlubování základních znalostí mladých jedinců, připravuje je do normálního života a může mít preventivní účinek vůči sociálně-patologickým jevům, kterým jsou zmíněné děti denně vystavovány. I TY SE MŮŽEŠ PŘIJÍT PODÍVAT ! ! ! STAČÍ CHTÍT…
  S.T.O.P.

  alpa

  Velikonoční řemesla v klubu Ámos
  (9. dubna 2014) 

  Dne 9. dubna žáci VI. A vyrazili do centra města: navštívili na Černé louce akci klubu Ámos Velikonoční řemesla. Jak už název napovídá, byl věnován tradičním technikám zdobení nejrůznějších ozdob a dobrot spojených s tímto nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Tento rok pro naše šesťáky – ale nejen je - bylo připraveno 5 stanovišť. Na nich si malí šikulové měli možnost vyrobit malého ozdobného ptáčka z drátků, vyzdobili vajíčka do podoby kraslic barevným pískem nebo ho proměnili pomocí připravené vlny v malého beránka. Zkusili si také vykrajovat nejrůznější druhy tradičního cukroví a na konci akce ho upečené i ochutnali. Kromě ozdobených vajíček si odnesli i vlastnoručně vyrobený papírový kornout v podobě velikonočního zajíčka.
  evchr

  Slavík
  (9. dubna 2014) 

  Počátkem dubna proběhla na naší škole již šestým rokem pořádaná tradiční pěvecká soutěž SLAVÍK. Děti se sešly na patře u estetických tříd, kde čekala porota složená z učitelů a asistentů a také mikrofon. Nejdříve si všichni společně zazpívali a poté soutěžili zpěváčci ve dvou kategoriích; 0. - 2. ročník a 3. - 5. ročník s vybranou libovolnou písní. Všichni se snažili a všem se výkony opravdu povedly. V přestávkách mezi kategoriemi a před vyhodnocením si děti ještě zazpívaly s kytarou paní učitelky Ivy. Porota měla opravdu těžký úkol vybrat jen tři nejlepší z tolika kvalitních výkonů.

  Nakonec rozhodla takto:
  Umístění v 1. kategorii:
 • 1. místo - Markéta Kotalová (I. A)
 • 2. místo - Natálie Kokyová (I. A)
 • 3. místo - Michaela Miková (II. A)
 • ČESTNÉ UZNÁNÍ - Julie Tišerová (I. B)
  Umístění ve 2. kategorii:
 • 1. místo - Dominik Ištok (III. A)
 • 2. místo - Erik Jurečko (IV. A)
 • 3. místo - Kristýna Horváthová (III.A)
 • ČESTNÉ UZNÁNÍ - Kristýna Ištoková (IV. A)
  Školní Slavík

  hapr

  2. výtvarná soutěž
  (8. dubna 2014) 

  Před Velikonocemi proběhla na naší škole další výtvarná soutěž, tentokrát na téma Velikonoce – oslava života. 19 účastníků bylo rozděleno do tří kategorií. V každé kategorii byli tři nejlepší výtvarníci odměněni drobnými cenami a jejich práce byly vystaveny v Galerii v "krčku".

  Výsledky soutěže:
  1. kategorie (1. - 3. ročník) :
 • František Vítek II. A
 • Adrian Dubnický III. B
 • Natálie Kokyová I. A
 • 2. kategorie (4. - 5. ročník):
 • Kristýna Kroščenová IV. A
 • Viktorie Bandyová IV. A
 • Sára Ferenčíková IV. B
 • 3. kategorie (6. - 9. ročník):
 • Vojtěch Hubený VI. B
 • Mário Oláh IX. A
 • Robin Holub VIII. A
 • soutěž Velikonoce

  jion

  Den vody
  (20. března 2014) 

  V roce 1993 Valné shromáždění OSN vyhlásilo 22. březen jako Světový den vody. Proto i na naší škole proběhl projektový den „Den vody“. Žáci se během celého týdne seznamovali s problematikou koloběhu vody v přírodě, ochranou vody, ale i se zásadami bezpečnosti při pobytu v blízkosti vodního zdroje. V matematice počítali slovní úlohy z této oblasti, v angličtině se naučili nová slovíčka týkající se vody, ve výtvarné výchově se pokusili zobrazit koloběh vody.
  Všechny získané znalosti pak zužitkovali při soutěži v Komenského sadech. Na několika stanovištích plnila pětičlenná družstva praktické i teoretické úkoly. Hovořili o skupenstvích vody, určovali, kde se s nimi mohou setkat, popisovali cestu vody z přehradní nádrže až k nim domů, zopakovali si zásady bezpečného pobytu v přírodě a dokonce nacvičili evakuaci při povodních. Na závěr se všichni soutěžící prošli podél Ostravice a prohlédli si protipovodňové hráze.
  evchr

  Prvňáčci v knihovně
  (4. března 2014) 

  V prvním březnovém týdnu jsme se třídou I. A navštívili pobočku Městské knihovny v Přívoze. Děti se s ní seznamují postupně už od nástupu do 1. třídy a dnes byly po předchozím odevzdání přihlášek pasováni na čtenáře. Neměly to ale tak jednoduché. Nejprve musely „vystopovat pohádkového klokana, který ukradl písmenka“ a slíbit, že se ke knihám budou chovat hezky. Potom poklekly před pohádkovým detektivem. Ten je položením „meče“ na rameno pasoval na čtenáře a daroval jim průkaz do knihovny, na který si mohly hned vypůjčit knihy. A to bez ročního poplatku, zadarmo, což je dárek knihovny pro začínající čtenáře v rámci „Týdne prvňáčků“.
  Prvňáčci v knihovně

  hapi

  Fotografická výstava Roma rising (Romské obrození), workshop Romano gendalos (Romské zrcadlo) a návštěva Dolní oblasti Vítkovic
  (26. února 2014) 

  Když nás v polovině ledna kontaktovaly pracovnice KMO v Přívoze s nabídkou ojedinělé výstavy fotografií Roma rising a následným workshopem s názvem Romano gendalos, byli jsme mile překvapeni. S trochou nadsázky lze říci, že se „věrnost knihovně“ vyplácí. A tak jsme 26. února vyrazili do Vítkovické pobočky KMO na výše zmíněnou akci. Naše třiačtyřicetihlavá skupinka žáků 2. stupně se velmi těšila. Přeci jen záštita Muzea romské kultury v Brně, která spolu se zdejší pobočkou knihovny pořádá pravidelné akce, je zárukou kvalitních a hlavně relevantních informací.
  Shlédli jsme tak výstavu fotografií Chada E. Wyatta, který nám poskytl na více než stech fotografiích českých občanů – Romů – nový pohled na realitu. Realitu, ve které Romové fungují jako jedno ze soukolí majoritní společnosti. Fungují jako úspěšní jedinci schopní se prosadit v současné společnosti. Otevřel tak cestu k porozumění a úspěšnému začlenění romské menšiny do společnosti. Romové jsou zde ukázáni bez přetvářky či svatozáře, jde o lidi, kteří se v životě o něco snaží, někam směřují a něčeho také dosáhli, i když jejich „startovací meta“ nebyla stejná, jako u většiny jiných. Černobílé snímky studentky, pracovníka ostrahy, učitele romštiny, soudce, historičky, lékařky či zakladatele Romského muzea mají svou váhu. Čerpají totiž ze všednosti. Zobrazují obyčejné lidi, které můžeme potkat na ulici a nemusíme se jich bát. S vlídností a úsměvem se dívají do očí, když je potkáte, baví se s Vámi, když je oslovíte. A toto je přeci cesta…
  V rámci výstavy fungoval také interaktivní workshop Mgr. Julie Svatoňové z Muzea romské kultury tvořený ze střípků romštiny, romských tradic, romské kultury a hudby, které jsou tak typické pro Romy. Povídání o předsudcích a možnostech, jak se domluvit, nebylo také od věci. V přátelské atmosféře se řešily problémové úkoly z těchto oblastí, které měly za úkol prohloubit naše poznání.
  Na zpáteční cestě jsme se zastavili v Dolní oblasti Vítkovic a prošli si zdejším industriálním areálem. Z úst pana učitele Kováře jsme si osvěžili historii výroby a zpracován železa v Ostravě, osvojili si výrobní postupy a na pár chvil se „ponořili“ do všudypřítomné a elektrizující atmosféry zdejšího místa. Co si více přát v tento nádherný, sluncem prozářený den…
  Romské zrcadlo

  alpa

  Burza práce 2014
  (18. února 2014) 

  Již 4. ročník Burzy práce zavítal třetí únorový týden na naši školu. V rámci pokračujícího projektu „Škola s místem pro všechny“, a díky Odbornému učilišti a Praktické škole v Hlučíně, jsme mohli opětovně shlédnout prezentace vybraných učebních oborů, které se dozajista budou hodit našim vycházejícím žákům, aby jejich rozhodování o budoucím povolání nebylo tak „trnité“. Žáci druhého stupně tak mohli sledovat za odborného teoretického i praktického výkladu a ukázek práci velkého množství tamějších studentů, kteří přišli názorně představit své studijní obory. Obory, kterými si po dokončení budou moci zajistit stabilní zaměstnání. K vidění byly cukrářské práce za účasti našich absolventů, kuchařské a pekařské práce, malířské a natěračské práce, zednické a pečovatelské práce. Mimo to byly zmíněny i práce prodavačské. Každý si tak mohl vyzkoušet, jak v praxi vypadá např. příprava těsta na koláče, jak se pečou perníčky, dělá marcipán či polevy, připravují a zdobí chlebíčky, jednohubky aj. pokrmy. Složitější laskominy a postupy, jak vše hravě zvládnout, si mohli žáci prohlédnout v literatuře, která byla každému k dispozici. Ve školní kuchyňce se tak rozhostila příjemná atmosféra plná chutí a vůní. Nechyběla ani degustace připravených pokrmů. V prvním patře „rozbili“ svůj stan malíři s natěrači a zedníci. Tato dvě tradiční řemesla jsou vždy lákadlem pro všechny chlapce. Vyzkoušet si mohli malování zdí, malování pomocí šablon, techniky správného nátěru barev, správný technologický postup při zdění nebo zmítání, a mnohé další činnosti. Někteří směli dokonce použít zdi třídy, které se velice rychle plnily různými barevnými ornamenty. Ve vedlejší třídě pak probíhala debata o pečovatelských pracích s ukázkami obslužné nebo asistentské práce s klienty. Lákadlem bylo měření tlaku, ale také poskytování první pomoci na figuríně. Dívkám se zalíbily informace o provozu v kuchyni, prádelně. Řeč byla o domácích pracích jako je šití, žehlení, drobných opravách atd. Nechyběl ani komentář k úklidovým pracím.
  Volba správného povolání, učebního oboru, studia je vždy těžkým úkolem. Někteří vědí od malička, jiní nemají potuchy, kam zaměřit své nadání. Jsme tak velice rádi, že se nemusíme rozhodovat jen podle papírových příruček, ale můžeme se alespoň vybraným oborům podívat „na zoubek“. A to je to, co potřebujeme. Nemyslíte?
  Burza práce 2014

  alpa

  Pan Holba a jeho vodící pes Pedro
  (13. ledna 2014) 

  Již jsou to více než tři roky, co nás ve škole navštívil pan Holba se svým pejskem Pedrem. Pan Holba je téměř nevidomý, slyší jen pomocí naslouchátek. Bez svého kamaráda Pedra se prostě neobejde. A tak nás velice zajímalo, jak se tito naši dva kamarádi mají dnes...
  Přednáška pana Holby byla opět plná emocí. I žáci byly pozorní a jistě se dokázali vcítit do některých situací, se kterými se setkává a zažívá je. Malá ukázka toho, co všechno Pedro umí a musí zvládat, byla fascinující. Samozřejmě i touha pana Holby, porvat se s tímto handicapem, bere až dech. Důkazem jsou jeho návštěvy škol a mateřinek, kde seznamuje všechny přítomné s životem handicapovaných lidí. Velmi dojemný byl jeho vlastní příběh o tom, jak mohou být lidé bezcitní a zlí – pro pár korun mohl přijít o život. A proto se dokázal naučit bojovému umění – karate, aby se uměl ubránit právě takovým lidem.
  Je až neuvěřitelné, kolik životní síly v sobě pan Holba má. My, zdraví lidé, si neustále stěžujeme na zcela banální věci kolem nás a jsme často nespokojeni s tím, co máme. A vůbec si přitom neuvědomujeme, jak náročný může být život v temnotě a tichu. Přesto je pan Holba na světě rád. Se svým postižením se naučil žít, má úžasnou rodinu, mnoho přátel a troufám si tvrdit, že i daleko více aktivit než mnozí z nás zdravých lidiček... Prostě úžasný človíček...
  pan Holba a vodicí pes Pedro

  ivon

  Vánoční ringo
  (20. prosince 2013) 

  Po roce jsme se opět poslední předvánoční školní den sešli v tělocvičně na turnaji v ringu. Soupeřili mezi sebou žáci druhého stupně. Nejúspěšnější byla trojce M. Oláh (IX. A), R. Holub a Š. Eška (oba VIII. A), za kterými o pouhé tři body zaostali sedmáci Horváth A., Puškar R. a Baláž E.
  Fotky z ringa

  rokr

  Vánoční akademie
  (19. prosince 2013) 

  Již tradičně se v předvánočním čase uskutečnila školní akademie. Opět na ní vystoupily estetické třídy s vánočními písněmi a tancem, prvňáčci předvedli dramatizaci pohádky O veliké řepě, žáci z hudebního kroužku se pochlubili hrou na kytary a flétny. Naše starší žákyně společně s posilou z "Ibsenky" zatančily romské tance, které společně nacvičují v tanečním kroužku v rámci školního klubu. Novinkou byl velmi nápaditý muzikál ze školního prostředí v podání žáků z III. B. Diváci byli fantastičtí, nadšený aplaus střídaly salvy smíchu i výkřiky nadšení. Školní akademii zakončil společný zpěv písně Rolničky.
  Vánoční školní akademie

  raze

  Vánoční andílek
  (9. - 13. prosince 2013) 

  V týdnu od 9. – 13. 12. proběhla na 2. stupni dobrovolná akce – Vánoční andílek. Úkolem těch, kteří se přidali, bylo jediné. Ukázat, že dokážeme pomoci konkrétnímu spolužákovi, aniž bychom z této pomoci měli nějaký hmotný prospěch. Zkrátka být k sobě hodní, ohleduplní, všímaví a nesobečtí. Pomoci někomu, kdo to potřebuje. Podat pomocnou ruku člověku, který má problém v tom, či onom. Nemyslet jen na sebe a své potřeby, ale rozhlédnout se po okolí a otevřít své srdce tam, kde je to potřeba. Nakonec každý ocení drobnou pomoc. Kdo ví, kdy ji i my budeme potřebovat?
  andílek

  alpa

  Vánoce v knihovně
  (prosinec 2013) 

  Stává se již milou tradicí, že se v předvánočním adventním čase vydáváme se studenty do přívozské pobočky KMO, abychom načerpali pohodovou atmosféru blížících se Vánoc, zapomněli na všechny strasti a negativa, které nás během roku provázejí, a naplno se ponořili do vánoční atmosféry. Je přeci samozřejmé si připomenou jaký vlastně ten „duch“ Vánoc je. Může současná komerční podoba ohrozit léta zachovávané tradice? A jak tyto tradice vnímají děti? Dokáží se ještě představit Vánoce se Štědrým dnem tak, jak je popsal kupříkladu Erben ve své baladě? Přetrvávají ještě zvyky jako odlévání vosku, louskání ořechů, házení botou, krájení jablíčka aj.? Jaké Vánoce mají naši sousedé za hranicemi? Čím se liší? V čem jsou stejné? Otázek mnoho, odpovědí ještě více… Máme tedy radost, že se děti stále zajímají o toto kouzelné období roku.
  Vánoce v knihovně

  alpa

  PF 2014
  (prosinec 2013) 

  V hodinách informatiky během měsíce prosince vytvářeli všichni žáci 2. stupně v programu Malování novoroční přání. Jak se jim podařila vidíte sami.

  rokr

  Vánoční výstavka
  (12. prosince 2013) 

  V polovině prosince proběhla ve škole již tradiční prodejní vánoční výstavka. Žáci se na ni připravovali již několik měsíců dopředu. V hodinách výtvarné výchovy, pracovních činností i v kroužcích ve Školním klubu vyráběli různé výrobky s vánoční tématikou. K zakoupení byla různá vánoční přáníčka, závěsy na stromeček, zvonečky, ozdoby a jiné výrobky vhodné i jako vánoční dárečky. Zájem byl opravdu velký, už hodinu po zahájení výstavky byly prodejní stoly skoro prázdné. Utržené peníze se použijí na zakoupení pomůcek a materiálu pro další tvoření.
  vest

  Turnaj ve vybíjené
  (6. prosince 2013) 

  Představte si! Na naší škole se pořád něco děje. Nejinak tomu bylo 6. prosince, kdy celá škola „žila“ mikulášskými radovánkami. Po škole se proháněli Mikuláš s čertem, děti zpívaly, přednášely básně, říkadla a koledy, dostávaly drobné výslužky. Ti starší, z druhého stupně, měli připravenu jinou zábavu – Mikulášskou vybíjenou. Jednotlivá družstva mezi sebou změřila své síly, vrcholem pak byla všeobecná vybíjená a nechybělo ani předávání cen vítězům i poraženým. A jak to u nás vypadalo? Posuďte sami.
  Turnaj ve vybíjené

  alpa

  Výtvarná soutěž
  (prosinec 2013) 

  V předvánočním čase se na naší škole uskutečnila výtvarná soutěž na téma Vánoce, čas rozjímání. Žáci všech ročníků byli rozděleni do tří kategorií a výsledky jejich snažení si můžeme prohlédnout v Galerii v "krčku".
   1. kategorie (1. - 3. ročník) :
  1. Miroslava Kovářová, Markéta Kotalová 1.A
  2. Veronika Koňaková 3.B
  3. Samuel Tóth 3.A
   2. kategorie (4. - 6. ročník):
  1. Daniel Kotala, Pavel Tóth 5.A
  2. Květoslava Čuriová 5.B
  3. Daniel Miko 4.B
   3. kategorie (7. - 9. ročník):
  1. Štefan Eška 8.A
  2. Vojtěch Hubený 6.B
  3. Nikol Dubnická 9.A
  Výtvarná soutěž

  jion

  Soutěž v angličtině
  (3. prosince 2013) 

  Počátkem prosince proběhla na naší škole soutěž ve vědomostech z anglického jazyka. Soutěžící byli rozděleni do dvou kategorii: mladší, pro žáky ze šesté a sedmé třídy, a starší, pro žáky z osmé a deváté třídy. V rámci soutěže žáci vyplnili test, prokazovali znalost slovní zásoby a také schopnost chápat mluvené slovo, když na základě poslechu doplňovali slova do textu. Všichni žáci měli dobré výsledky, avšak zvítězit mohli jen někteří.
   Za mladší kategorii byli nejúspěšnější :
  1. Kokyová Klára 7.A
  2. Puškár Rosťa 7.A
  3. Polláková Adriana 7.A
   Za starší kategorii byli nejúspěšnější:
  1. Dubnická Nikol 9.A
  2. Žiga Petr 9.A
  3. Tóthová Andrea 8.A
  Soutěž v AJ

  vest

  Úspěchy tanečního kroužku
  (prosinec 2013) 

  V rámci Školního klubu začal letos na naší škole pod vedením pana Milana Bindatsche pracovat taneční kroužek. Díky sloučení škol se k dívkám souboru Luluďori z původní ZŠ Ibsenovy přidaly tanečnice z původní ZŠ Gebauerovy. Společně se zúčastnily již dvou soutěží - 21. listopadu Ořišek hledá talent v Ostravě a 4. prosince Děti dětem v Dolním Benešově. V Ostravě si děvčata vytancovala první místo. Podívejte se sami, jak jim to slušelo.
  PrezentaceOříšek hledá talentDěti dětem

  rokr

  Mikulášská nadílka
  (6. prosince 2013) 

  Po roce nás ve škole opět navštívil Mikuláš s čertem. Opravdu děti tolik zlobí, že se bojí čerta? Asi to s nimi nebude tak zlé, protože si za básničku nakonec všichni vysloužili sladkou odměnu.
  Mikulášská nadílka

  jion

  Exkurze - Optys Opava
  (26. listopadu 2013) 

  V rámci projektu Škola s místem pro všechny vyrazili 26. 11. 2013 vybraní žáci druhého stupně naší školy na exkurzi do podniku Optys, spol. s.r.o. u Opavy. Zdejší firma se zabývá novými trendy v polygrafii, např. ofsetovým tiskem, digitálním tiskem, produkcí cenin, mailingovými službami aj. A my se mohli na veškerou produkci podívat zblízka, případně zvážit, zda by nás v budoucnu obdobná práce třeba nebavila.
  Po příjezdu autobusem k sídlu firmy nás mile překvapilo krásné prostředí, ve kterém se sama společnost nachází. Prohlédli jsme si vestibul, kde se na velkoplošných panelech nacházela barvitě vylíčená historie celé firmy od jejího počátku – 18. století. První zastávka byla v kanceláři, kde se přijímají veškeré zakázky, které se po zpracování operátory ihned přesouvají do následné prvovýroby. Jelikož byla naše skupina příliš velká, byli jsme rozděleni do dvou částí, abychom si mohli projít následně celý závod. Ten čítal dvě rozdělené haly v jedné budově, ve kterých se nacházely rozličné druhy tiskařských strojů (velice hlučných) s velkým množstvím již vytištěných tiskovin. Ty byly různého formátu, různých barev a samozřejmě měly i různou funkcí dle toho, co požaduje zákazník. Při průchodu jsme viděli velké množství rozličných činností, které zaměstnanci vykonávali, a my se tak mohli seznámit s výrobou blíže. Zajímavou činností byla kontrola jednotlivých produktů, které se po ní dále expedují k přepravě a koncovému zákazníkovi.
  Závěr celé prohlídky nám zpestřily drobné dárkové předměty, které jsme si odnesli s sebou na památku, aby nám připomněly zdejší pobyt.
  alpa

  O houbách
  (1. listopadu 2013) 

  Dnes jsme si s žáky povídali o houbách. Žáci si připomněli podzimní toulky lesem a rozpovídali se o tom, kde byli na houbách oni. Popisovali, jaké houby tam viděli, kde je našli. Povídali jsme si o houbách jedlých, ale i jedovatých, jak se musíme v lese chovat. Žáky téma velice zajímalo a z nakreslených hřibů si udělali výstavku i na chodbě školy, aby si i druzí žáci připomněli krásný podzim.
  houby IV. B

  dapo

  U památníku
  (23. října 2013) 

  Na konci října si již tradičně naši žáci připomínají památku umučených účastníků národního odboje za osvobození ve druhé světové válce v letech 1939 – 1945. Letos tomu z naší strany nebylo jinak. Vydali jsme se tak po stopách mnoha statečných jedinců, kteří položili život za svobodné Československo. Alespoň symbolicky jsme před památníkem, který se nachází u Archivu města Ostravy, uctili jejich památku a připomněli si, že je pro nás tato část našich dějin stále živá a nesmíme na ni zapomenout.
  Stejnou pozornost si však zaslouží i ti, kteří se zapojili v letech 1914 – 1918 do bojů první světové války, přispěli k rozpadu Habsburské monarchie a vzniku První československé republiky. Čest jejich památce.
  U památníku

  alpy
  © 2008 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz, tel.: 596 134 328, mobil: 731 152 658