Archiv - akce školy > šk. rok 2012/13


Výlet V. B
(26. červen 2013) 

Na hasiče z Kunčiček nemá ani kosmonaut!
Zajímavý školní výlet zažili 26. června žáci V. B. Vyjeli za dobrodružstvím k hasičům. Přesněji, ke Sboru dobrovolných hasičů v Ostravě – Kunčičkách, kde je čekala ukázka požární techniky, vybavení a samotné základny.
Ačkoliv se zúčastnilo pouhé torzo třídy, nebyla nouze o zábavné situace s vtipnými komentáři našeho průvodce Petra, který je jedním z 27 aktivních členů zdejšího sboru. K vidění byl nejen prostor, kde se nachází hasičský vůz, ale také šatna s nezbytným vybavením a technické zázemí pro správné fungování všech přístrojů. Kluci i holky si mohli vyzkoušet protipožární obleky, ochrannou helmu, rukavice aj. příslušenství, které je součástí běžného vybavení každého zasahujícího hasiče. Vrcholem celého školního výletu pak byla důkladná prohlídka hasičského vozu s odbornou instruktáží. Všichni se za odměnu mohli nakonec i svézt a vžít se tak do pocitu hasičů, jedoucích ke skutečnému výjezdu za zvuků sirény. Před odjezdem ještě mohli nahlédnout do „síně slávy“ zdejšího sboru, kde se nacházely poháry z hasičských závodů a různá ocenění za pomoc při živelných pohromách či obecně prospěšné činnosti. Školní výlet byl pěkným zakončením letošního školního roku v páté třídě a pro mnohé znamenal krásný a nevšední zážitek. Ostatně, podívejte se sami…
výlet 5. B

alpa

Turnaj v nohejbalu
(25. červen 2013) 

Turnaje o putovní pohár paní ředitelky se zúčastnilo pět družstev. Byli to žáci 6. - 9. tříd, které doplnili i žáci 4. třídy. Některé zápasy měli vysokou úroveň, bojovalo se o  každý bod, výjimkou nebyly ani velké zvraty v zápasech. Hráči byli podporování hlasivkami svých spolužáků.
A kdo byl nejlepší?
 • 1. místo A. Horváth, R. Puškár, V. Kalaj
 • 2. místo A. Červeňák, J. Ištok, P. Tóth
 • 3. místo M. Oláh, P. Žiga, D. Ištok
 • Ceny a putovní pohár vítězům předala zástupkyně paní ředitelky Jana Šišková.
  Turnaje

  jomy

  Červnové knihovny
  (25. červen 2013) 

  Školní rok se nachýlil ke svému konci a prázdniny už pomalinku klepou na pomyslné dveře. Přichází velmi dlouhé období zaslouženého volna, klidu a prakticky žádných povinností. Doba, která je jako stvořená pro čtenáře všech ročníků. Nachýlila se i poslední kapitola našich letošních návštěv pobočky městské knihovny v Přívozu. Během druhého červnového týdne jsme tam zavítali hned několikrát. Vždy jen za jedním účelem, totiž oblíbenou knihou, oblíbenou postavou, oblíbeným žánrem nebo zajímavým tématem.
  Během besed jsme se dozvěděli, jakpak že to je s ústní lidovou slovesností u Romů, jejich pohádkami, příběhy, které je provázejí od doby, kdy se vydali na strastiplnou cestu ze své pravlasti. Zavzpomínali i na kapitolu, která se vepsala do lidských dějin jako nejstrašnější konflikt v historii – druhou světovou válku a fenomén holokaustu. Prostřednictvím Deníku Anny Frankové jsme nahlédli do osudu německé židovské rodiny, která prchala před nacistickou zvůlí. Avšak neunikla poselství v podobě vydaného deníku malé židovské dívky, která se stala jednou z obětí konečného řešení, však přetrvalo dodnes. Konečně posledním tématem se stalo, pro mladou generaci, tolik oblíbené prostředí nových médií a sociálních sítí, především facebooku. Nedílnou součástí všech návštěv je vždy „pátrání“ po nových knihách, které se objevily v regálech knihovny. Nechybělo ani tentokrát.
  Nezbývá než popřát mnoho krásných čtenářských zážitků v průběhu prázdnin a doufejme, že si o nich budeme moci v příštím školním roce v hodinách literatury i popovídat.

  alpa

  Turnaj ve stolním tenise
  (20. červen 2013) 

  Koncem června proběhl tradiční turnaj ve stolním tenise. Tohoto turnaje se zúčastnilo 18 žáků z 6. - 9. třídy. Byli rozděleni do dvou kategorií. V první byli žáci 6. - 7. tříd a ve druhé žáci 8. - 9. tříd. Žáci hráli systémem každý s každým. Vítězem se stal ten hráč, který měl nejvíce výher.
 • Výsledky kategorie 6. - 7. třída
 • 1.místo: Kalaj Vojta
  2.místo: Puškár Rostislav
  3.místo: Holub Kamil
 • Výsledky kategorie 8. - 9. třída
 • 1.místo: Šarkezy Tomáš
  2.místo: Koky Nikolas
  3.místo: Žiga Petr
  Nejlepší hráči dostali diplomy a věcné ceny.
  Turnaje

  jomy

  Závěrečná akademie
  (19. června 2013) 

  Jako každý rok i letos se v závěru školního roku sešli v tělocvičně všichni žáci i vyučující, aby společně shlédli nacvičená vystoupení svých spolužáků. Do akce se zapojili i žáci z připojené školy na Ibsenově ulici.
  Školní akademie

  rokr

  Tematický den - červen
  (31. květen 2013) 

  Den dětí – všichni jsme si podobní a přitom tak odlišní
  Posledním tematickým dnem letošního školního roku se stal pátek 31. května, kdy jsme s předstihem oslavili Den dětí. Velké množství připravených aktivit slibovalo skvělou zábavu pro všechny děti bez rozdílu věku. Ať už to byly aktivity zaměřené na posilování školních znalostí a dovedností, nebo sportovní zápolení, každý si je užil po svém!
  Třídy nižšího stupně se předháněly v originalitě jednotlivých hodin. První až třetí ročník řešil v matematice slovní úlohy, které byly zaměřeny na rozličnost jednotlivých dětí ve třídách. Počítala se děvčata, počítali se chlapci. Sčítali ti, kteří byli vysocí, odčítali ti, kteří byli nižší. Zjišťoval se počet blondýnek, řešil se počet brunetů…zkrátka, matematika hrou! Čeština se nesla v duchu závěrečného opakování učiva celého roku. Přidanou hodnotou pak byly odlišné druhy činností v jednotlivých třídách, které si připravili jednotliví vyučující. Druhá třída by mohla vyprávět. Opakovaly se hlásky, slabiky, párové souhlásky na konci slova, slovní druhy, pravopis aj. Během hodiny slohu a čtení se hovořilo o lidech s určitými handicapy. Lidech, kteří se i přes své postižení zapojují do běžného života, lidech, jejichž osudy jsou obdivuhodné a stojí za zmínku. Prvouka měla za cíl představit přírodní odlišnosti, proto se žáčci pustili do řešení zajímavých kvízů z říše fauny a flóry. Na interaktivní tabuli pak třeťáci shlédli video o cvičených kosatkách. Následovaly různé venkovní sportovní aktivity jako např. tenis, skákání přes lano, vybíjená či fotbal. Čtvrtý ročník se od ranních hodin neučil vůbec, ale pracovní náplň byla malinko odlišná. Celodenní hry, soutěže, taneční vystoupení se závěrečnou diskotékou měly za cíl představit Den dětí jako oslavu, svátek dětí na celém světě. Páťáci měli namířeno do kina, přesněji na projekci kresleného Kocoura v botách. Ten se po návratu stal i námětem k výtvarnému zpracování s následným vyhodnocením.
  Třídy druhého stupně oslavily Den dětí především sportovními aktivitami (fotbalem, vybíjenou, basketbalem), ale také již zmiňovanou Olympiádou v českém jazyce. Soutěžilo se i na poli přírodních věd, a to především v 6. A, kde probíhala soutěž v poznávání květin, stromů a dalších přírodnin. Nejvíce bodů získalo družstvo ve složení Adriana Polláková, Anna Schwenková a Klára Kokyová.
  Jsme velmi rádi, že se náš Den dětí vydařil. Přinesl mnoho radostných tváří, zážitků a dojmů, které jsou pro nás – učitele – tou nejhezčí odměnou, která je k nezaplacení.
  alpa

  Olympiáda v českém jazyce
  (31. květen 2013) 

  Poslední květnový pátek byl vyhrazen dlouho připravované olympiádě v českém jazyce. Ačkoliv probíhal Den dětí, sportovní aktivity načas ustaly a zasedlo se k soutěžním stolům. Přihlásilo se 11 družstev z 6. – 8. ročníku. Samotná družstva musela během 45 minutového časového limitu vyřešit 11 zapeklitých úkolů z teorie i praxe mateřského jazyka. Někdy bylo vidět, jak se některým skutečně „kouří“ z hlavy. Naštěstí jsme neutrpěli žádná vážná zranění a vše proběhlo v pořádku.
  Výsledky byly o to překvapující:
 • 1. místo obsadil dívčí kvartet z 6. A v následujícím složení: Adriana Polláková, Samanta Tóthová, Klára Kokyová a Anna Schwenková.
 • 2. místo získalo družstvo ve složení Sára Kroščenová, Veronika Kreiselová, Petr Žiga a David Ištok (všichni z 8. A).
 • 3. místo připadlo, opět trochu překvapivě, čtveřici z 6. A ve složení: Jana Kreiselová, Veronika Gardoňová, Miriam Ferenčíková, Šarlota Lacková.

 • Všem medailistům gratulujeme, ostatním pak musíme poděkovat za jejich účast. Zároveň budeme doufat, že se do dalšího ročníku přihlásí o to více uchazečů, jelikož znalost rodného jazyka se hodí za všech okolností!
  alpa

  Návštěva muzea
  (22. květen 2013) 

  Žáci 2. stupně navštívili interaktivní technické muzeum Malý svět techniky v Dolní oblasti Vítkovic. Prostřednictvím Julese Verna a především naší průvodkyně Terezky se seznámili s obdobími vývoje techniky průmyslu od roku 1828 do současnosti. Žáci nadšeně zkoušeli všechny zajímavé hračky od zvedání spolužáka v sedačce založeném na principu páky, přes řezání do polystyrenu, až po řízení auta či letadla na trenažeru. Prohlédli si parní stroj, ponorku i modul, ve kterém přistál Vladimír Remek po svém výletu do kosmu opět na Zemi. Během procházení výstavou kladla naše průvodkyně otázky a ověřovala si tak, jak žáci naslouchají jejímu výkladu. Za správné odpovědi získávali body. Ti nejlepší byli v závěru odměněni reklamními předměty a pexesy.
  Úžasná výstava nezklamala. I naši žáci by se na ni chtěli podívat ještě jednou.
  Technické muzeum

  rokr

  Tematický den - květen
  (17. květen 2013) 

  Den Slunce
  Předposledním tematickým dnem letošního školního roku se stal Den Slunce.
  Proběhl 17. května a opět byl ve znamení tradičních i méně tradičních aktivit v jednotlivých třídách naší školy. Prakticky celý týden od 13. - 17. května probíhala ve škole výtvarná soutěž na téma Slunce, které se zúčastnily všechny třídy.
  Na nižším stupni si nejdříve žáci povídali o Sluníčku. V českém jazyce si čtvrťáci četli pohádku Jana Vladislava O princezně Slunečnici, v matematice opakovali rýsování kružnic s různým poloměrem, které představovaly jednotlivé sluneční kotouče, vlastivěda pak přinesla další poznatky o tom, jaké jsou vlastnosti našeho Slunce, z čeho se skládá, proč je viditelnější než ostatní hvězdy atd. V hudebních výchovách zpívali různé písničky a recitovali básničky s říkadly. Nechyběly ani tematické hry, případně pohybové hry vážící se ke kolotání jednotlivých planet ve vesmíru a naší sluneční soustavě. Díky pohybové hře Na sedmikrásky si děti uvědomily, že sluneční svit je důležitý nejen pro rostliny, ale má pozitivní vliv i na člověka! Když se žáci dobře naladili, došlo také na výtvarné činnosti. Ztvárnění Sluníčka, ať už skutečného či pohádkového, přineslo mnoho krásných výtvorů, které byly vystaveny ve třídách, případně v suterénu školy, kde se nachází naše galerie. Jednotliví malíři pak byli oceněni i v rámci svých tříd.
  Na druhém stupni byly aktivity obdobné. V češtině nechyběly umělecké texty krásné literatury, v angličtině se procvičovala slovní zásoba, četly a překládaly se články. Pustili jsme se i na pole vědy. Matematikou a fyzikou se nesl odkaz Koperníka, Keplera nebo Galilea Galileiho. Debatovalo se o budoucnosti sluneční soustavy, o Slunci samotném, o vlivu slunečního záření na povrch planety Země. Snažili jsme se nastínit modelové situace, ve kterých by slunce vyhaslo, začalo svítit intenzivněji či se zhroutilo. Osvojené znalosti pak někteří zúročili v informatice, kdy hledali na internetu odpovědi z pracovního listu. Nebyly to pouze informace o Slunci – hvězdě, ale i o králi Slunce, pozdravu Slunci a třeba i filmu Čtyři slunce.
  Veškeré aktivity měly za cíl jediné, pochopit obrovský význam, který má naše Slunce na podstatu všeho živého na naší modré planetě. Přejeme si, ať nám pořád dodává životodárnou energii, abychom byli neustále aktivní, zároveň dokázali načerpanou energii smysluplně usměrnit.
  alpa

  Návštěva knihovny
  (25. duben 2013) 

  Pověsti z Čech a Moravy
  I v dubnu jsme již po několikáté v tomto školním roce zavítali opět do knihovny. Tématem návštěvy se staly Pověsti z Čech a Moravy, a aby toho nebylo málo, požádali jsme paní knihovnici i o ty ze Slezska. Společně jsme si četli různé pověsti z těchto částí naší vlasti, na základě pracovního listu pak odpovídali na otázky, sami jsme některé pověsti opatřovali ilustracemi a dokonce si připravili i malý dramatický výstup na konkrétní téma. Pověsti a báje o Ostravě, jejich částech, zajímavostech, případně o okolních městech či hradech, nám připomněly, že se musíme nejen zajímat o regionální historii, ale probouzet v sobě i národní hrdost…
  knihovna - duben

  alpa

  Čarodějnice na bazénu - II. A, II. B
  (25. dubna 2013) 

  Na naši výuku plavání přišly místo paní učitelek čarodějnice. Naštěstí byly hodné a s dětmi si zatancovaly a zahrály různé hry a soutěže. Toto zpestření děti uvítaly s nadšením, hodina jim utekla jako voda...
  Čarodějnice na bazénu

  raze

  Tematický den - duben
  (25. dubna 2013) 

  Ve zdravém těle zdravý duch!
  Dubnový tematický den se nesl ve znamení mnoha rozličných aktivit, které měly společného jmenovatele - duševní i fyzické zdraví všech našich svěřenců. A kde jinde začít, než ve školních lavicích prvního stupně, respektive na pozemku školy, kam se vydali naši nejmenší. Prvňáčci si na rozkvetlé travičce procvičili jednoduché počty, kdy počítali rozkvetlé květiny, stromy, keře a ptáčky. Každý žáček vymyslel příklady na sčítání a odčítání, podle výsledků pak dělali dřepy, skákali na jedné noze nebo hráli panáka. Ti starší, 2. a 3. třída, sčítali, odčítali, násobili a dělili ovoce a zeleninu, dále pak tvořili slovní úlohy a nezapomněli splnit i nějaké úkoly v pracovních listech. Protože máme rádi i hudební výchovu, proložili jsme výuku zpěvy s tanci za doprovodu Orffových nástrojů a hráli i známé pohybové hry, ke kterým můžeme směle přidat i moderní taneční kreace vybraných jednotlivců. Čtvrťáci procvičovali aktuální učivo – mluvnické kategorie ohebných slovních druhů, především pak vzorů podstatných jmen – vybírali jména týkající se zdraví, hygieny a aktivního způsobu života. Hodina matematiky nepostrádala početní rozcvičku, při níž žáci stojí a paní učitelka hází míček s příklady. Když žák odpoví správně, sedne si, pokud ne, hraje dále, až zůstane poslední. Povídání o zdravém životním stylu, správných pohybových či stravovacích návycích přinesla spoustu zajímavých názorů i v hodině vlastivědy. Vrcholem pak byla kresba obrázku na téma: Co se mi vybaví, když se řekne ve zdravém těle zdravý duch!. Pátý ročník pro změnu řešil slovní úlohy týkající se zdraví a sportu, cestoval po krajích České republiky, objevoval vztah mezi literaturou a sportem na příkladu Bassovy knihy Klapzubova jedenáctka.
  I žáci 2. stupně se celý den věnovali tomuto tématu. V přírodopisu si sedmáci vysvětlovali složitosti životních pochodů u ryb, obojživelníků a plazů, povídali si o zdravém způsobu života, negativních jevech, které narušují křehkou schránku nás lidí. V matematice si spočítali, kolik se dá ušetřit, když kuřák přestane nebo alespoň omezí kouření. A v hodině informatiky vytvořili obrázkový leták na dané téma (jeden najdete tady).
  Vrcholem celého dne na druhém stupni se pak stal turnaj ve vybíjené, při kterém si smíšená šestičlenná družstva mohla změřit mezi sebou síly.
  Konečné pořadí bylo následující:
 • 1. místo – J. Ištok, V. Kalaj, R. Puškár, K. Kokyová, A. Poláková, E. Baláž
 • 2. místo – P. Wolná, M. Balogová, A. Tóthová, N. Holubová, A. Cínová, D. Šarkézyová
 • 3. místo – R. Holub, Š. Eška, P. Suchý, F. Kalaj, M. Žiga, L. Novák

 • Nejen vítězům, nýbrž i poraženým musíme za jejich výkony poděkovat. A jak se velmi často připomíná, důležité není vyhrát, ale strávit kvalitně svůj volný čas a připomenout si, proč jsou jednota těla i ducha tak důležitou součástí lidského života.
  alpa

  Slavík pro 1. stupeň
  (17. dubna 2013) 

  Již popáté proběhla na naší škole pěvecká soutěž SLAVÍK. Na soutěžící čekala porota složená z asistentů a také mikrofon. Děti soutěžily ve 2 kategoriích - přípravný a 1. ročník a 2. – 4. ročník. Soutěžící se snažili a všem se výkony více či méně povedly. V přestávkách nám zatančila děvčata ze III. A a zazpívala děvčata z V. A.
  UMÍSTĚNÍ
  1. KATEGORIE:
 • 1. MÍSTO: M. Kotalová (P); N. Kokyová (P)
 • 2. MÍSTO: C. Holubová (I. A); M. Pecha a F. Vítek (I. A)
 • 3. MÍSTO: M. Tišer (I. A)

 • 2. KATEGORIE:
 • 1. MÍSTO: K. Ištoková (III. A); K. Horváthová (II. A); L. Giňová (II. A); skupina KAJKOŠ (IV. A)
 • 2. MÍSTO: K. Kubínová a K. Ištoková (III. A); K. Gregorová, A. Bangová, Š. Lešková a K. Kubínová (III. A)
 • 3. MÍSTO: E. Jurečko, M. Gažík a D. Bongilaj (III. A)

 • Není důležité vyhrát, ale strávit spolu příjemné chvíle, a to se nám, myslím, podařilo.
  Slavík 2013

  raze

  Návštěva knihovny
  (březen 2013) 

  Březen, za kamna vlezem? Anebo raději do knihovny?
  Měsíc březen má poměrně hodně přídomků. Je měsícem knihy, měsícem čtenářů, měsícem internetu atd. Pro nás platilo prakticky vše, co bylo zmíněno. V rámci březnových návštěv KMO – Přívoz jsme si totiž s našimi svěřenci vybrali mnoho zajímavých besed s rozličnými tématy. Ti služebně menší, V. B, byli účastníky komponovaného povídání Co je to bajka a přísloví?. A jak už název napovídá, řeč byla o bajkách a jejich vývoji, autorech jako Ezop, La Fontaine, Lada, dále pak o příslovích, které nás provázejí již od starověku až do současnosti. Formou tvořivých her si žáci vyzkoušeli, jak dokáží jednotlivým příslovím porozumět, vědět, co znamenají a dokázat si je vyložit.
  Žáci šesté a sedmé třídy pak navštívili besedu s historickým námětem - Řecká mytologie. Seznámili se a zopakovali si načerpané informace o řecké mytologii, zábavné čtení s následnou filmovou ukázkou o řeckých hrdinech a bozích osvětlilo toto zajímavé téma. Konečně osmáci s deváťáci pronikli blíže do negativních „vod“ vlastního dospívání – šikany, stalkingu a anorexie, pořadem Beze strachu. Knížky řešící skutečné události či problémy dospívajících, se staly zajímavou možností, jak se o nich dozvědět, co možno nejvíc…
  Všechny návštěvy splnily svůj účel a my se již velice těšíme na jejich dubnové pokračování!
  Knihovna - březen

  alpa

  Druhé setkání s pamětnicí holokaustu
  (25. března 2013) 

  Velmi si vážíme možností využívat při výukovém procesu besed s pamětníky dějinných událostí. Přinášejí nám totiž zcela unikátní pohledy na naši historii, která bývá v knihách či učebnicích často zobrazována jen v prostých datech a charakteristikách. Co nám však nepřináší je lidský rozměr. Rozměr, který se naplno projeví pouze tehdy, kdy je naše já konfrontováno s lidmi, kteří kolem dějin jen neprocházeli, ale žili je, a mají stále co říci. Taková možnost se naskytla našim žákům 25. března, kdy k nám opět zavítali významní hosté – členové obecně prospěšné společnosti Živá paměť, vzdělávacího portálu Kapura.cz a spolupracovníci Muzea romské kultury v Brně. Během historiografické části si žáci opět připomněli klikatou historii Romů od počátku až do současnosti s přihlédnutím k dějinám holokaustu v Evropě a našem území. V podání Heleny Danielové, přední české odbornice na romskou problematiku, jsme si osvěžili základní poznatky o historickém putování romského etnika z indické pravlasti až na území českých zemí, dozvěděli jsme se o romských řemeslech, tradicích či zábavě, která byla nedílnou součástí zmíněného „stěhování“. Vrcholem besedy se opět stalo vyprávění paní Emílie Machálkové – pamětnice a přeživší romského holokaustu, která na osudech vlastní rodiny vykreslila situaci během první a druhé republiky, Protektorátu Čechy a Morava, krátkého poválečného období a dlouhého komunistického nadvládí. Síla příběhu byla dokreslena tradiční romskou písní, která byla zpívána při odchodu jednotlivců k likvidačním transportům…
  Nu, co dodat? Jak kdysi řekl Marcus Tullius Cicero: „Historie je učitelkou života.", proto na ni nezapomínejme a poučme se ze situací, které nám ona sama předestřela.
  Beseda o holokaustu

  alpa

  Život v ghettu
  (19. února 2013) 

  Další akcí uspořádanou v rámci projektu Škola s místem pro všechny bylo tříhodinové setkání s lektory a seznámení s počítačovou hrou Ghettout.
  Cílem hry je simulovat reálné problémy sociálně vyloučených lidí a ukázat, že nemusí být zrovna jednoduché je řešit. Naši osmáci a deváťáci si s lektory nejdříve společně popovídali o životě a příjemných i nepříjemných situacích, které nám přináší. Také si vysvětlili pojmy, s nimiž se ve hře setkají. Pak všichni zasedli k počítačům a zkusili hrát. Úkolem hlavního hrdiny hry je získat dostatek peněz na nové bydlení a dostat tak sebe i svou rodinu ze sociálně vyloučené lokality nazvané Vybydlov. Žáci zjistili velice rychle, že nestačí jen se zvednout a odstěhovat. Ve skutečnosti je to mnohem komplikovanější.
  Hru si můžete sami zkusit zahrát na www.ghettout.cz.
  rokr

  Burza práce
  (12. února 2013) 

  Jarní prázdniny nám skončily, opět jsme se vrátili do školních lavic, abychom pokračovali v započaté práci, která, tak trochu symbolicky, měla své pokračování ve třetím ročníku Burzy práce na naší škole. V úterý 12. února 2013 se v rámci projektu „Škola s místem pro všechny“ zúčastnily třídy druhého stupně a V. B tradičních ukázek různých pracovních profesí, které by se mohly v budoucnu stát předmětem zájmu nejednoho z našich žáků. Letošní ukázky svých oborů obstarali kuchaři a cukráři, malíři, zedníci a pečovatelé. Se zájmem jsme sledovali pečlivou práci cukrářů při výrobě ozdob z marcipánu, při přípravě, pečení a zdobení perníkových srdcí, až po zajímavě chutnající a oku lahodící pochutiny ze slané provenience našich aktérů. Milým zjištěním se také stala skutečnost, že se k nám vrátili i naši absolventi, aby nám ukázali, jakou cestou se bude jejich další studijní i profesní kariéra ubírat. V sedmé třídě nám malíři předvedli, jak si poradit s různými technikami malby, dokonce po sobě zanechali i památku v podobě postavičky na zdi, která bude „dohlížet“ na přípravu zdejších žáků. Máme velkou radost, že se i v tomto oboru naši absolventi neztrácejí. Zednické řemeslo se odjakživa neslo v duchu tvrdé práce, ačkoli v době 21. století tomu tak již zcela není. Jak nám ukázal mistr svého řemesla při nahazování zdí maltou. Zjistili jsme, že současná „zedničina“ se řídí novými technickými postupy, jsou používány kvalitnější materiály i nástroje. Není divu, že jde pak práce tak svižně člověku od ruky! Cennou zkušeností pak byla přímá konfrontace s lektorkou i studenty oboru pečovatelství. Oboru, ve kterém je potřeba nejen zručnosti, svědomitosti, pečlivosti, šikovnosti, obratnosti či pochopení, ale především velkého srdíčka při tak náročné práci, jakou je např. péče o staré a nemocné pacienty, anebo třicátníky upoutané doživotně na lůžko bez možnosti jakéhokoli pohybu. Mnoho z těch, kteří si ony příběhy vyslechli, mají předpoklady, aby se v budoucnu stali pečovateli na plný úvazek.
  Ani letošní Burza práce nás v žádném případě nezklamala. Ba právě naopak! Musíme s čistým svědomím konstatovat, že v nás zanechala mnoho pozitivních zážitků, které určitě využijeme, až se budeme rozhodovat, jaký obor jít vlastně dále studovat… Už dnes se těšíme na Burzu práce 2014.
  Burza práce

  alpa

  Tematický den - leden
  (28. ledna 2013) 

  Ledové království (1. st.) a Čísla jsou všude (2. st.)
  Na konci ledna proběhl v naší škole další z tematických dnů. V pondělí 28. ledna se část školy proměnila v Ledové království a připomněla si, kterak se zima ještě zdaleka nevzdává své nadvlády, ale stále, bíle oděna, přináší mnoho radostných chvil našim žákům. Třebaže se celý den nemohou oddávat zimním radovánkám a musí trávit čas ve škole, neztrácejí chuť do práce a těší se na nové věci, které si během projektové výuky osvojí.
  Příkladem může být např. matematika od 1. do 3. třídy, kde se sčítalo, odčítalo, porovnávalo a násobilo kde co. Od rampouchů, vloček a sněhuláků, přes sněhové koule, sáně, kusy oděvů až po sjezdaře na lyžařském svahu. Řešily se slovní úlohy a hrály se matematické hry se zimní tematikou. A že matematika nemusí být jen o nudném počítání, zjistili také žáci ve IV. B! Kromě klasického počítání zpaměti, přišla na řadu i zimní soutěž. Paní učitelka házela dětem kouli z papíru (symbol sněhové koule) a dávala různé příklady. Děti si pak podle toho, jak si počínaly, malovaly do sešitu různé obrazce symbolizující správné, anebo nesprávné výsledky. Dobrý výsledek znamenal sněhovou vločku, špatný rampouch. Kdo měl nejvíce rampouchů, byl Ledový král, kdo nejvíce vloček – Sněhová královna. A aby toho nebylo málo, následoval „Zmrzlík“. Hra, která je ve školách od nepaměti. Soutěžilo se v násobení a dělení. Kdo odpověděl správně a nejrychleji, sedl si. Kdo zůstal poslední, byl „Zmrzlík“.
  V českém jazyce nesměly chybět tradiční zimní pohádky, např. Andersenova Ledová královna či Paní Zima bratří Grimmů. Hledala se podstatná a přídavná jména, určovaly se mluvnické kategorie a nechyběly ani jazykové kvízy na téma zimy. Vtipnou záležitostí se pak staly jazykolamy, tolik oblíbené v V. B. Některým jedincům skutečně doslova „zamrzl“ jazyk! Hráli jsme lední hokej se slovíčky a jezdili slalom mezi slovními druhy.
  V hudební výchově se rytmizovala říkadla, zpívaly se známé písně se zimní tematikou, vše za doprovodu Orffových nástrojů. Nechyběl ani nácvik nových písní, anebo zimní tancování. A jelikož se říká, že ve zdravém těle má být zdravý duch, tělocviky se nesly ve zmíněném duchu – hrálo se, skotačilo, dovádělo. Hra na sněhové vločky všechny nadchla. V tělocvičně nám dokonce sněžilo! Ale nebojte, jen jako… To si jen čtvrťáci zkoušeli, jak to vypadá, když se chytá sněhová vločka, nebo staví sněhulák z medicinbalů. Některé třídy pak vyrazily ven, aby si postavily nefalšované sněhuláky či iglú.
  Na druhém stupni probíhal projektový den s názvem „Čísla jsou všude“. A jak název napovídá, zapojili se především ti, kteří holdují matematice. V rámci jednotlivých hodin totiž probíhala ve všech třídách skupinová soutěžní práce. Žáci počítali ceny nákupů, ověřovali si schopnost zorientovat se v jízdním řádu, pomocí křížovky si zopakovali názvy geometrických tvarů v rovině i prostoru. Vrcholem pak byly nestandartní slovní úlohy. A jak to vše vlastně dopadlo? V 6. ročníku byla nejlepší dvojice Klára Kokyová a Miriam Ferenčíková, v 7. pak Nikola Holubová s Kristýnou Makulovou, v 8. trojice Petr Žiga, Nikolas Koky a David Ištok a v 9. nejlépe spolupracovala dvojice Dalibor Gregor a Mário Oláh. Samozřejmě, že všem zúčastněným gratulujeme!
  Během hodin informatiky se porovnávaly velikosti oděvů a obuvi v různých částech světa, zjišťovalo se, odkdy se číslují domy a také se hledala PSČ zadaných míst. Dějeprava v 9. ročníku nahlédla do chronologie událostí před 2. světovou válkou a retrospektivně zhodnotila již proběhnuvší okamžiky v souvislosti s českými dějinami. Připomněli jsme si také významná data první poloviny 20. století.
  Ani v hodinách angličtiny se nezahálelo. Žáci se seznámili, jak se píší a čtou telefonní čísla, data, letopočty. Určovali čas, řešili zlomky a desetinná čísla, kupodivu i matematické příklady. Pro zábavu řešili osmisměrky a křížovky.
  Celý den tak uběhl jako voda a my se vydali ven, za Paní Zimou a její nádhernou krajinou, odpočítávajíce dny do jarních prázdnin!
  alpa

  Opět v knihovně
  (leden 2013) 

  Etiketa, vole!
  Slušné chování a jednání je nedílnou součástí civilizovaného člověka. Současná uspěchaná doba jakoby zapomněla na slova jako úcta, taktnost, zdvořilost nebo již zmiňovaná slušnost. Vše je podřízeno úspěchu, dosahování nejlepších výsledků, sobeckým zájmům jednotlivců i společností a je prakticky jedno, když tu a tam někoho osočíme, vulgárně napadneme, zkrátka jednáme bezpáteřně. A jelikož je situace ve společnosti stále horší a horší, musíme se snažit toto chování podchytit již v počátcích. Ideální příležitostí je dobře fungující rodina, což se ne každému "povede", další možností je pak škola jako zástupce vzdělávací a částečně i výchovné instituce, která nás má připravit do života. Do života se vším všudy… Do života jako jedince, kteří půjdou příkladem… Do života jako osobnosti, které budou schopny těchto "archaických" ctností? Ale to by bylo na dlouhé povídání…
  Tudíž. V rámci lednových návštěv Knihovny města Ostravy, našeho přívozského spolupracovníka, jsme se zúčastnili besedy na téma Etiketa, vole! Zábavné a poučné povídání nad knížkami o etiketě bylo doprovázeno i názornými ukázkami, se kterými se mohou naši žáci setkat prakticky denně. Koho a jak zdravit, jak se chovat na veřejnosti, během kulturních a společenských akcí, jak slušně odmítnout člověka a mnohé další modelové situace doprovázely naši besedu. A jak již několikrát zmínil i Ladislav Špaček, dlouholetý kancléř Václava Havla a věhlasný odborník na etiketu, "je lepší předcházet netaktnostem a trapným situacím, než je posléze napravovat". Jelikož dobré chování je dnes opět žádané a nutné u těch, kteří chtějí být v životě úspěšní. Nemyslíte?

  alpa

  Open ski festival
  (25. ledna 2013) 

  Open ski festival v Komeňáku 2013
  Leden je již tradičním termínem v kalendáři naší školy pro uskutečnění sportovně-kulturní akce spojené s lyžemi, běžkami a spoustou zábavy. Ani letos se tato akce neobešla bez hlavních aktérů, jednotlivých žáků 2. stupně, kteří díky vydatné sněhové nadílce mohli opět vyrazit na kopec a poddat se různým zimním radovánkám, aniž by museli absolvovat dlouhou cestu na hory. K vidění tak bylo mnoho a mnoho úchvatných sportovních výkonů, často oceňovaných i přihlížejícím dozorem, netradičních sjezdových figur, nebo živých sněhuláků! Máme velkou radost, že se nám vše vydařilo podle představ a celá akce se obešla bez zranění!!! Důkazem nechť jsou i tyto záběry…
  Lyžovačka v parku

  alpa

  Tematický den - prosinec
  (20. prosince 2012) 

  Vánoce
  Vánoce. Veselé a šťastné Vánoce. Období, které je prodchnuto tradicemi a nejrůznějšími zvyky, období, které dává člověku zapomenout na denní strasti, období, které sbližuje lidi dobré vůle, přináší mnoho radosti a štěstí. Období milované především těmi nejmenšími, stejně tak i odrostlejšími. A vzhledem k tomu, že se pomalu blíží, rozhodli jsme se uspořádat další projektový den na téma Vánoc.
  Čtyři dny před Vánocemi se celá škola proměnila v kouzelné místo plné vánoční atmosféry. V každé budově, v jednotlivých patrech, v každé třídě byly slyšet vánoční melodie, odpovídala tomu i náplň jednotlivých hodin, které si pro žáky připravili šikovní učitelé. V I. B si děti poslechly pohádku O princezně se zlatou hvězdou na čele, tolik milovanou i ve filmové podobě! Samozřejmě nechybělo kreslení princezny samotné s následnou výstavkou jednotlivých prací. Nepostrádali jsme ani vánoční říkadla a písničky, které se děti učily zpaměti. Druhá B se proměnila v tvůrčí dílnu plnou vánočních přáníček. Každé z nich mělo jiný motiv, bylo jinak vyzdobeno, některá byla již opatřena i vánočními přáními. Nesměl chybět ani sborový zpěv tradičních koled v podání III. A za doprovodu kytary. Ve III. B se ladily poslední detaily básniček a písniček s vánoční tematikou, které pak zazněly při školní vánoční besídce. Proběhlo také povídání o vánočních tradicích, zkoušelo se napečené cukroví a nechyběly již zmíněné vánoční koledy z celého světa či divadelní představení pro spolužáky. Nakonec se uspořádala vánoční diskotéka, kde si mohli všichni společně zatancovat. Celý den se dětem velice líbil.
  Přeci jenom se nedá celý den pouze odpočívat. Je potřeba také namáhat vlastní mozkové závity, což se dělo nejen ve IV. B. V českém jazyce si děti povídaly o Vánocích, četly si vánoční příběhy a psaly dopis Ježíškovi. Matematika se nesla v duchu číselných kombinací, kdy se doplňovaly správně vyřešené výsledky příkladů do koruny vánočního stromečku, řešily se slovní úlohy, porovnávaly, sčítaly, odčítaly a násobily vánoční nezbytnosti – cukroví, ozdoby, dárky, stromečky, kapři, vánoční přáníčka aj. Vše následováno přírodovědou, kde se poznávala jednotlivá jehličí stromů, přiřazovaly se šišky k větvičkám stromů a poznávaly se jednotlivé druhy jehličnanů. Pouštění tradičních skořápek se svíčkami završilo pak tento dokonalý den.
  Ani druhý stupeň nezahálel… A i přes menší počet žáků, někteří se účastnili v rámci hodin českého jazyka filmového představení Tintinova dobrodružství, bylo o zábavu postaráno. V angličtině došlo k procvičování slovní zásoby na téma Vánoce. Osmisměrky střídaly křížovky, ty pak různé skrývačky. Omladina se seznámila se zvyky a průběhem Vánoc v celém světě, samozřejmě s přihlédnutím k anglofonním zemím, a mohli tak porovnat zvyky a tradice, které jsou odlišné od našich.
  V ICT se tématu věnovali dokonce celý týden! Žáci psali ve Wordu dopis Ježíškovi, a aby to měl snazší, rovnou mu v e-shopech na internetu vyhledali jednotlivé dárky. Všichni víme, jak moc je vytížený, občasná pomoc neuškodí! Malovali jsme vánoční stromečky, které jsme použili jako součást vánočních přání a vytvářeli novoročenky. Vánoční matematice se věnovali šesťáci – vyplňovali vánoční pracovní listy, na kterých si opakovali pamětné počítání a vyřešili tři vánočně naladěné slovní úlohy.
  A protože dbáme i na zdraví našich svěřenců, nesl se tělocvik na vlně různých pohybových cvičení. Např. vánoční stromek – udržování rovnováhy na jedné noze s upažením míčů, které symbolizovaly baňky. Vtipné bylo i lezení Ježíška komínem, kde měli žáci prolézat švédskými bednami. Tradiční akcí před ukončením starého roku bylo pak vánoční ringo, které se konalo o den později.
  Tematický den se velmi vydařil, žáci odcházeli spokojeni, často s mnoha hmotnými i nehmotnými dárečky. Důležité však bylo, abychom se pobavili a vzájemně strávili ony předvánoční a tak výjimečné chvíle.

  alpa

  Tintinova dobrodružství, aneb první dárek pod stromeček…
  (20. prosince 2012) 

  Za čtyři dny bude Štědrý večer…za čtyři dny přijdou tolik očekávané Vánoce…za čtyři dny budeme v rodinném kruhu trávit výjimečné chvíle, plné pohody, klidu a vánočních tradic. Ale dříve než nadejde onen čas, dostaneme první – školní – dáreček pod stromeček. Říkal si nejeden žák při návštěvě filmového představení, na které jsme se vypravili 20. prosince do Minikina kavárny. Jaképak představení jsme to vlastně viděli? Starším generacím velmi dobře známá Tintinova dobrodružství belgického kreslíře Hergého. V režii jednoho z nejvýznamnějších světových režisérů současnosti, Stevena Spielberga, jsme shlédli comicsový příběh „Tintinova dobrodružství: Tajemství jednorožce“, po celém světě oblíbeného reportéra Tintina, který by pro zajímavou reportáž neváhal obětovat třeba i vlastní život, jeho věrného psa Filuty či např. dvojici nešikovných detektivů Kadlece a Tkadlece. Tato výprava za dobrodružstvím měla u našich žáků obrovský úspěch, „přikováni“ do sedaček s napětím sledovali, jak se bude příběh odvíjet od první scény, kdy Tintitin narazí na model lodi, který skrývá tajemství, až po konečný strhující souboj dvou neméně důležitých aktérů – Ivana Ivanoviče Sacharina, padoucha č. 1, a hrdinného, kletbou stíhaného kapitána Haddocka, Tintinova průvodce za dobrodružnou reportáží. Ptáte se, zda se nám náš předvánoční dárek líbil? Můžeme jen vřele doporučit. Ačkoli nejsme filmoví kritici, kteří příběhu moc nefandili, pro nás to byla milá odměna za pětiměsíční práci ve škole.

  alpa

  Školní akademie
  (19. prosince 2012) 

  Již tradiční předvánoční akcí je školní akademie. Pěvecké vystoupení estetických tříd - přípravné, I. A a II. A - bylo obohaceno o představení dalších tříd. Shlédli jsme tanečníky z III. A, dvě vystoupení předvedli žáci V. A, zatančily také dívky z VI. A a shlédli jsme dramatizaci Polednice v podání dětí V. B. Na závěr školní akademie zatančily děti z II. A a naši nejmenší - děti z přípravky.
  Školní akademie

  raze

  Vánoční výstavka
  (19. prosince 2012) 

  V posledním týdnu před Vánocemi proběhla ve škole již tradiční prodejní vánoční výstavka. Žáci se na ni připravovali již několik měsíců dopředu. V hodinách pracovních činností vyráběli různé výrobky s vánoční tématikou. Letos se žákům velmi zalíbila práce s vizovickým těstem. Vyrobení čerti, hvězdičky, vánočky i svícny byly brzy rozprodány. O nabízené výtvory byl velký zájem. Nezáleželo, jestli byly vytvořeny z papíru, plastu, těsta či keramiky. Děti kupovali vše, čím by pak mohly doma udělat radost nebo ozdobit stromeček. Utržené peníze se použijí na zakoupení pomůcek pro další tvoření.
  vest

  Soutěž ICT
  (18. prosince 2012) 

  V rámci hodin informatiky mezi sebou soutěžili žáci V. A, VI. A a VII. A. Jejich úkolem bylo v programu Malování vytvořit podzimní listy. A výsledky? Nejlepší za 5. ročník byl Robert, 6. ročník Vojta a 7. ročník Andrea. Nejpovedenější práce si můžete prohlédnout zde:

  rokr

  Stolní tenis
  (17. prosince 2012) 

  Předvánoční týden jsme zahájili turnajem ve stolním tenise. Tohoto turnaje se zúčastnili žáci 7. - 9. tříd. Žáci byli rozděleni do dvou skupin. Ve skupině se hrálo systémem každý s každým. Poté žáci hráli podle počtu dosažených bodů. Vítězové skupin se utkali o první místo. Druzí ve skupině hráli o třetí místo atd. Boje to byly vyrovnané a o pořadí se "válčilo" až do posledního zápasu. Nejlepší tři hráči dostali diplomy a věcné ceny.
  Turnaj ve st. tenise

  jomy

  Listopadová knihovna
  (listopad 2012) 

  Když velcí byli malí…
  Na konci listopadu se V. B vydala na další pouť za literaturou. Již ve škole se žáci seznámili s osudy některých velkých literátů naší doby, stejně jako dob minulých, kteří jsou nedílnou součástí literární paměti Čechů i příslušníků jiných národů. Prostor tak dostali velikáni jako Božena Němcová, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, bratři Čapkové, Jaroslav Hašek aj. Ze světových autorů – nám již známý – Edgar Alan Poe či starší William Shakespeare. Nezaměřili jsme se tentokráte na jejich tvorbu, ale pokusili jsme se podívat do doby, když ještě nebyli světoznámými autory, ale pouhými dětmi, omladinou, která se ke svému jménu, často strastiplnou cestou, musela teprve prodrat. V knihovně pak rozpoznávali žáci jednotlivé podobizny z mladších let, pokoušeli se sestavit rodokmen sourozenců jednotlivých autorů, nebo tvořit jednoduché básničky či texty na základě předem daných slov. Když velcí byli malí…i to je možnost, jak žáky přimět k častější četbě. Snad pochopí, že nemarní čas, který jim neúprosně běží.

  alpa

  Tematický den - listopad
  (21. listopadu 2012) 

  Den poezie
  Na památku narození Karla Hynka Máchy (*16.11.1810) proběhl letos v pořadí už 14. ročník festivalu Den poezie. I v naší škole se v půlce listopadu stala poezie hlavní náplní jednoho vyučovacího dne.
  Den poezie v českém jazyce
  Realizace dalšího tematického dne, Dne poezie, byl pro nás poměrně jednoduchým úkolem. Během středečního dne se konala v hodinách i mimo ně spousta aktivit, jež souvisely s literaturou a poezií obecně. Žáci IV. B se zúčastnili literární debaty v přívozské pobočce KMO, kde je čekalo „dostaveníčko s bajkou“. Byli seznámeni s obsahem tohoto pojmu, četli si jednotlivé ukázky a nakonec plnili zadaný úkol – sehrát ve dvojicích úryvky z bajek, které pak hádali jejich spolužáci. Ačkoliv V. B zůstávala sice ve škole, čekaly ji zajímavé okamžiky. Zahráli si na malý moment na básníky, kteří mají z několika málo slov sestavit dokonalou báseň o dvou slokách a osmi verších. Tento úkol nebyl zdaleka tak těžký, jak si na začátku hodiny mysleli. Jedna básnička následovala druhou a ke konci hodiny jich bylo přes dvě desítky (ačkoli autorů bylo mnohem méně). Osmička se seznámila s rytířskou poezií a došlo i na hraní milostné scénky mezi rytířem a urozenou dámou. To bylo zamilovaných pohledů… A zlatým hřebem se stal devátý ročník mající za úkol studium další básně, literární klasiky – Máchova Máje.
  Šestý a sedmý ročník měl za úkol se naučit jednoduchou báseň O bramboře – oblíbenou to poezii p. uč. Kováře. O bramboře bylo hlavní náplní i dalších hodin. Žáci se smáli, co v hodině chemie s bramborou. Poté, co se na bramboru podívali z pohledu chemika a překvapeně zjistili, že ze žluté brambory můžeme jednoduchých způsobem získat sněhobílý škrob, v básničce hledali co nejvíce zkratek prvků. V angličtině se žáci pokusili básničku přeložit. Pro některé práce se slovníkem nebyla jednoduchá, zvlášť když si v zápalu vyhledávání nevšimli a hledali namísto v česko-anglické části v části anglicko-české. Vše se podařilo a na závěr hodiny si mohli o bramboře zazpívat a zatančit. A aby se jim básnička pěkně vepsala do paměti, zacvičili si při jejím přeříkávání i v rámci tělesné výchovy.
  V hodinách informatiky žáci přepisovali jednoduché básničky a doplňovali je vhodnými vlastními obrázky (což není ani pro sedmáky snadné jak můžete vidět v ukázce), nebo zaměňovali v textu básničky Polámal se mraveneček slova vhodnými obrázky z klipartu (ukázka). Devátý ročník tvořil prezentaci na téma Poezie na talíři.
  Den poezie v zeměpise
  Na naší planetě se vyskytuje mnoho různých kultur, které se vyznačují vlastním chápáním sebe sama. Je dobré si uvědomit, že ono chápání může mít podobu literárních příběhů, bajek či mýtů. Stejně tak i poezie je jednou z možností svobodného vyjádření vlastního jazyka, kultury nebo etnicity. V rámci našeho opakování o světových rasách, náboženstvích a jazycích zazněly i tyto výše zmíněné postřehy.
  I malí žáčci z prvního stupně se věnovali poezii - naučili se nové básničky, některé výtvarně ztvárnili a zasoutěžili si o nejlepšího pamatováka (kdo se stihne naučit básničku zpaměti). V rámci matematiky pak počítali sloky, slova, písmena, slabiky, čárky a tečky v básničkách a taky vymysleli pár slovních úloh.
  mix

  Podzimní tvůrčí dílny s rodiči
  (9. listopadu 2012) 

  Na tento den, který proběhl v rámci projektu Škola s místem pro všechny, se nejvíce těšily děti. Pozvali jsme totiž jejich rodiče, aby strávili s námi jedno příjemné dopoledne… Dopoledne v duchu tvořivosti.
  Z nasbíraných přírodnin, nejrůznějších mašliček, provázků, juty a drátků si společně rodiče se svými dětmi zhotovili nádhernou podzimní dekoraci – věneček z přírodnin. Bylo úžasné sledovat, jak postupně vznikají originální výrobky. Z nabízených materiálů děti vybíraly vše, co by se na jejich dekoraci vyjímalo. Maminky – tatínkové zřejmě nejsou tvořiví – se pustily do práce. Lepily, motaly, šněrovaly a děti radily a opravovaly. Prvotní rozpaky byly ty tam, každý zúčastněný dokázal využít všechnu svoji fantazii a kreativitu. Velký výdej energie měly maminky i děti možnost doplnit nabídnutým občerstvením – kávou, čajem, minerálkou a sušenkami. A protože se nám toto dopoledne opravdu vydařilo, rádi bychom takovou akci brzy zopakovali. A věříme tomu, že až budou maminky doma vyprávět, co všechno se dělo, příště se jistě přijdou podívat i tatínkové.
  Tvoříme s rodiči v přípravce

  ivon

  Jak nám to jde anglicky
  (8. listopadu 2012) 

  Dne 8.11.2012 proběhla soutěž ve znalostech anglického jazyka. Zúčastnilo se jí 24 žáků ze 4. – 7. ročníku. Žáci byli rozděleni do šesti smíšených družstev - v každém družstvu byli zástupci ze všech ročníků. V jednotlivých disciplínách soutěžící na základě poslechu odpovídali na otázky, luštili křížovky, skládali obrázky, které pak anglicky pojmenovávali, z písmen skládali slova na dané téma, hledali chyby v textu a rozdělovali slova podle témat. Čtvrťáci také vymalovávali podle daných barev. Zvítězilo družstvo v čele s Klárou K. a Jakubem H. z 6. ročníku. Odměnou za skvělé výkony byly drobné ceny - pastelky, deníčky, prupisky, gumy, omalovánky, žvýkačky a bonbóny. Soutěž byla úspěšná a žáci už se nyní těší na další ročník.

  vest

  Netradiční třídní schůzky ve III. B
  (8. listopadu 2012) 

  Na třídní schůzky přišli rodiče spolu se svými dětmi tentokrát hned ráno. Ve třídě je krom paní učitelky vítala také vůně kávy a drobné občerstvení - pro rodiče čokoládové oplatky a pro děti jejich oblíbené křupky. Během občerstvení jsem si s rodiči povídala o běžných denních starostech a rodině. Následovaly informace o dění ve třídě - plavání, vánoční focení, návštěva knihovny. Po občerstvení jsme se všichni zapojili do výtvarných aktivit a vyrobili jsme ořechové listy s dolepenými skořápkami. Při práci nám hrála příjemná hudba. Práce se velice povedly, rodiče i děti jsem pochválila za snahu a následovalo společné focení. Práce jsme si pak vystavili na chodbě, aby je viděli i ostatní žáci. Na závěr proběhly individuální pohovory o prospěchu a chování.

  dapo

  Projektový den ve III. A a v VII. A
  (7. listopadu 2012) 

  Dne 7. 11. 2012 proběhly na naší škole první projektové dny v rámci projektu Škola s místem pro všechny.
  Ve III. A průběhu 4 vyučovacích hodin všichni zpívali, recitovali, povídali si, psali, počítali, malovali, hráli divadlo a vyráběli na téma Volba povolání. Naučili se písničku Dělání od Z. Svěráka, prohlíželi si obrázky povolání a také si promítali video z Vítkovických železáren. V kroužku na koberci si společně vyprávěli, čím jsou naši příbuzní a co bychom za 20 let chtěli dělat my. K tomu děti nakreslily pěkné obrázky. Četli jsme si v čítance pohádku Moudrý zlatník od B. Němcové a zahráli si hru Na řemesla. Získané poznatky jsme upevnili při práci s pracovním listem. Poté jsme se rozdělili do skupin, ve kterých si děti připravily a zahrály scénky na téma Tanečnice, Módní návrhář, Učitelka, Lékař, Spisovatel, Kuchař, Kadeřnice, Muzikant a další. Na závěr jsme si do připravených květináčů zasadili sazeničku a tak vyrobili květinu, o kterou se děti v průběhu dalších měsíců budou starat.
  Dětem se netradiční vyučování líbilo, naučili se spoustu nových věcí, aniž by věděly, že se učí.
  Projektový den v 7. ročníku jsme nazvali Počítáním za povoláním a žáci se v jeho průběhu měli možnost seznámit s různými povoláními. Učili se hledat v jízdních řádech tramvají, ale i spočítat si cenu nového koberce nebo nákupu v obchodě. Zkusili si i vyplnit jednoduchý dotazník, zahráli si na prodavače, luštili osmisměrku,... Pracovali ve dvou nebo tříčlenných skupinkách. Postupně prošli sedmi stanovišti, v rámci skupinky si pomáhali s řešením úkolů. Zjistili, že sazeč nepracuje na poli, že na střechu se vážně dávají tašky a prasklé trubky opraví instalatér. Ověřili si, jaké vzdělání je zapotřebí získat k výkonu jejich budoucího povolání. A zatímco sčítání desetinných čísel v hodině matematiky není oblíbenou činností, sečíst ceny potravin z letáků byla pro žáky zábavná hra.

  hapr + evchr

  Tematický den - říjen
  (23. října 2012) 

  Den stromů
  Každoročně slaví v měsíci říjnu středoevropské státy Den stromů a tak jsme se stromům věnovali i my. Menší žáčci - na 1. stupni, si připomněli význam stromů a lesa, pozorovali barevnost stromů, poznávali stromy podle jejich listů či plodů. V matematice řešili příklady a slovní úlohy, ve kterých se to stromy jen hemžilo: sčítali je i odčítali, dokreslovali na stromy daný počet listů, porovnávali jejich počet a ti větší se snažili vymýšlet sami různé slovní úlohy na toto téma. Samozřejmě si také zazpívali písničky o stromech a vytvářeli stromy z přírodnin, které si na závěr dne vystavili.
  Na vyšším stupni v angličtině, občanské výchově i informatice se stal hlavním tématem strom rodiny. Žáci nakreslili obrovský strom a na jednotlivé větve doplňovali členy své rodiny. Strom byl hodně velký, protože většina žáků má velmi početnou rodinu. I proto si některé z dětí nemohlo vzpomenout na jména všech svých příbuzných. Popisem rodinného stromu anglicky si žáci si procvičovali slovní zásobu a na závěr dne si v informatice tento strom v programu MS Word vytvořili pomocí SmartArtu.
  V angličtině v 9. třídě se nejdříve seznámili s názvy stromů v českém a anglickém jazyce a potom formou křížovek a doplňování do textu zjistili, co si zapamatovali.
  Šesťáci v matematice spočítali, že nejvyšší strom světa je vysoký jako 40tipatrový dům a o 30 metrů vyšší než nová Ostravská radnice. Osmáci a deváťáci v informatice hledali rekordmany mezi stromy - nejstarší, nejširší, nejmenší i nejvyšší strom, vyhledávali památné stromy v Ostravě a nalezené informace pak zpracovali.
  Můžete se podívat zde: Rekordy stromů, Památné stromy , Rodinný strom .

  mix

  Návštěva knihovny - říjen
  (říjen 2012) 

  Říjen – nejen Týden knihoven, ale i další návštěva knihovny se strašidelným tématem!
  Máme říjen, školní rok je v plném proudu a také naše letošní literární putování je v plném proudu nejen ve škole, ale i mimo ni – u našeho partnera KMO v Přívozu. Hororový říjen, jak jsme si pracovně pojmenovali tento měsíc, je ve znamení významného světového uměleckého žánru, a to hororu. My se zaměřili na knižní podobu, i když nutkání shlédnout něco „hitchcockvsky“ strašidelného na filmovém plátně, by také nebylo od věci. Nicméně…klasikem krátkých hororových povídek je bezesporu Edgar Allan Poe, který se stal i předmětem našeho zájmu. Kdo by neznal třeba Černého kocoura a jiné povídky, Vraždy v ulici Morgue, anebo Havrana či Jámu a kyvadlo.
  Na základě krátkých strašidelných povídek se mohli žáci seznámit se životem, tvorbou a neobyčejným osudem jednoho z klasiků literárního hororu. A nejen to, mohli si dokonce vyzkoušet napsat hororovou povídku dle E. A. Poea, sehrát divadelní scénku na motivy jeho děl, anebo napsat vlastní krátký hororový příběh. Některým se jejich prvotní tvorba natolik povedla, že se v ní rozhodli i pokračovat. Uvidíme, zda se některým mladým tvůrčím autorům podaří prosadit na tomto poli literatury.
  V knihovně v říjnu

  alpa

  Tematický den - září
  (25. září 2012) 

  Děti pozor červená
  Prvního letošní tematický den byl zaměřen na dopravní výchovu. Žáci si zopakovali pravidla silničního provozu platná pro chodce i cyklisty a také základní pravidla slušného chování, která by ani na silnici neměla být opomíjena. Pomocí interaktívní tabule řešili různé dopravní situace, připomněli si semafor pro chodce, cyklisty i auta a význam nejdůležitějších dopravních značek. Luštili tematicky zaměřené doplňovačky a křížovky. Na závěr dne si některé dopravní značky vyrobili.

  mix

  Beseda o dopravě a školení 1. pomoci
  (18. září 2012) 

  Ekologické informační centrum Zelený bod Ostrava ve spolupráci s Odborem ochrany Magistrátu města Ostravy a Českým červeným křížem v rámci kampaně Evropský týden mobility přichystalo na úterý 18. září pro žáky 4. a 5. ročníku naší školy vzdělávací přednášku na téma Bezpečná doprava a alternativní způsoby dopravy v kombinaci s informacemi o poskytování 1. pomoci v praxi. Interaktivní počítačová hra provedla zvědavé žáčky nástrahami, které je mohou čekat v běžném provozu na frekventovaných ulicích při cestě z a do školy, nebo při jízdě na kole či kolečkových bruslích. Zároveň přehledným způsobem „zopakovala“, co by mělo být součástí jednotlivých dopravních prostředků – kol, koloběžek, bruslí…, které se používají jako alternace za klasické dopravní prostředky (automobily, motocykly, autobusy aj.). Nechyběly ani informace o doplňcích, bez kterých by se nikdy neměli vydávat na cesty. První pomoc a její poskytování se učí již v brzkém věku, nikdy však není na škodu si určité věci zopakovat, rozšířit nebo utřídit věci, kterým až tak moc nerozumíme. Díky mladému školiteli z ČČK toto bylo možné. Diskuze se vedla např. na téma základních zdravotních úkonů, které při náhlém ohrožení nebo postižení zdraví člověka omezují rozsah a důsledky tohoto ohrožení či postižení. Dětem byla přiblížena především tzv. laická pomoc, kterou by měl umět poskytnout každý z nás. O jejím rozsahu sice můžeme polemizovat, v praxi je to však „otázka života a smrti“. Naučit se pak zpaměti telefonním linkám, na které se v nouzi mohou děti dovolat, kde jim i v nutných případech mohou poradit, jak dočasně pomoci, než dorazí specialisté, je taktéž samozřejmostí. Proto máme velkou radost, že se celá bezpečnostně-vzdělávací akce nadmíru povedla. Doufejme tak, že se při krizových situacích dokáží děti zachovat podobně jako ve třídě.
  alpa

  Návštěva knihovny - září
  (září 2012) 

  „S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole.“ Jan Amos Komenský
  …citátem Učitele národů začínáme i my novou knižní sezónu na naší škole. Opět je nachystán školní rok plný nových, bohatých a netradičních čtenářských zážitků nejen v hodinách literatury, ale i v pobočce Knihovny města Ostravy v Ostravě – Přivozu, kam se budeme letos pravidelně vydávat. Naplánovaných je rekordních 10 návštěv během školního roku pro všechny třídy od 5. - 9. ročníku! A jelikož máme knížky všichni rádi, vydali jsme se do knihovny hned v září, kde pro nás byla připravena přednáška a workshop na téma Orientace v knihovně. Žáci 5. B, kteří letošní rok tráví ve společnosti svých starších spolužáků na 2. stupni, si dopolední zpestření výuky v knihovně velice užili. Jak se jim v knihovně líbilo? Jen se podívejte…
  5.B v knihovně

  alpa

  První školní den
  (3. září 2012) 

  První školní den prvňáčky doprovodili do školy rodiče. Všechny je ve škole přivítala Mgr. Olga Rossenbergerová, členka Komise pro obnovu Přívozu RMOb MOaP, která dětem předala tašku s dárky, naše paní ředitelka a samozřejmě také paní učitelka, která děti bude jejich prvním školním rokem provázet.
  Svůj první úkol všichni plnili s nadšením. Odměnou jim pak byla velká jednička s hvězdičkou.
  1. A začíná

  jomy
  © 2008 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz, tel.: 596 134 328, mobil: 731 152 658