Archiv - akce školy > šk. rok 2011/12


Ochrana člověka za mimořádných okolností
(21. 6. 2012) 

Tak jako každý rok proběhla na naší škole v závěru školního roku soutěž na téma Ochrana člověka za mimořádných okolností. Na soutěž byli žáci připravováni průběžně celý školní rok v běžném vyučování i mimo něj - zúčastnili se různých besed, praktické ukázky shlédli na akcích s hasiči nebo s Policií ČR.

Na začátku soutěžního dne proběhlo požární poplachové cvičení. Žáci museli v daném časovém limitu opustit školu a seřadit se před ní. Jednotlivé třídy se vcelku ukázněně přesunuly ven a pan učitel Mrázek je seznámil s výsledkem. Samotná soutěž proběhla v Komenského sadech a skládala se z teoretické a praktické části. Teorie ověřovala znalosti čísel tísňových linek, co dělat v ohrožení, pravidla evakuace, bezpečnosti na silnicích, první pomoci a jiné. Praktická část, kterou mají samozřejmě děti raději, obsahovala přenos raněného, různá cvičení s kužely i míči a ostatní. Letos navíc mohli žáci získat prémiové body - na každém stanovišti získali, kromě bodů za plnění úkolů, také jedno písmeno. Z těchto indicií pak měli složit slovo vztahující se k tématu soutěže. Na závěr byly sečteny body, uděleny body prémiové a při vyhlášení výsledků odměněna 3 nejlepší družstva.
vs

AJ hrou
(15. 6. 2012) 

V páteční hodině angličtiny navštívili žáci 5. A nejmenší děti naší školy – nulťáčky. Přišli jim ukázat, jak se dá učit angličtinu hravou formou. Pomocí her se slovíčky, nebo pohybovými hrami, lze hodiny anglického jazyka občas obohatit, a děti se navíc na takto vedené hodiny vždy velmi těší. Do hraní se zapojili i malí a své větší spolužáky v závěru hodiny odměnili písničkou. Protože se společné učení všem líbilo, domluvily se děti, že se sejdou opět za rok. To už budou větší a snad si i troufnou zahrát malým divadlo.
vs

Ocenění
(15. 6. 2012) [ fotky ]

Také v tomto školním roce oceňoval náš městský obvod, město i kraj význačné žáky a pedagogické osobnosti.
Vedení městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz předalo ve středu 13. června v Domě knihy Libex ocenění „Učitel roku 2011/2012“ a „Žákovská osobnost roku 2011/2012“. Oceněno bylo 21 žáků a 11 kantorů. Cenu si převzaly dvě žákyně naší školy - Klára Kokyová (5. třída) a Eva Šteinigerová (9. třída), obě za výborné studijní výsledky a paní učitelka Mgr. Romana Křístková.
Bližší informace najdete ZDE a nebo ZDE .
U příležitosti Dne dětí 2012 byly na základě rozhodnutí rady města Ostrava oceněny žákovské osobnosti a žákovské kolektivy za jejich vynikající výsledky v různých oborech činnosti. Jedním z 19 oceněných jednotlivců byl žák naší školy Marek Pecha. Ocenění jemu a ostatním žákům předali v úterý 5. června v Divadle loutek Ostrava vedoucí oddělení školství MMO Marta Szücsová a městský zastupitel Aleš Koutný. Bližší informace najdete ZDE .
V úterý 27. března 2012 bylo u příležitosti Dne učitelů oceněno radou Moravskoslezského kraje 25 pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. V I. kategorii - Výrazná pedagogická osobnost roku převzala ocenění naše paní ředitelka, Mgr. Radka Hanusová. Ocenění jí i ostatním pedagogům předali hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas, náměstkyně hejtmana pro oblast školství Mgr. Věra Palková a ředitel Krajského úřadu MSK Jaroslav Soural společně s dalšími hosty.
rk

Besedy o vodáctví
(7. 6. 2012) 

Letošní spolupráci s přívozskou pobočkou Knihovny města Ostravy jsme zakončili zcela netradičně – besedami o vodáctví. Před blížícími se letními prázdninami docela vítané téma… Od 4. - 15. června se žáci 2. stupně účastní interaktivních setkání s předsedou vodáckého klubu z Bohumína, panem Romanem Štolfou, který je seznámí s vodáckými aktivitami v našem regionu. Celá akce je doprovázena poutavým teoretickým i praktickým komentářem, fotografiemi, kolážemi, promítáním a soutěžemi na téma vodáctví. Odměny jsou více než lákavé – vstupenky do Aquacentra Bohumín, sady pastelek, per či samolepek s tematikou vodáctví. Zároveň se děti mohou dozvědět i mnoho poučných informací o bezpečném chování během pobytu u vodních rekreačních ploch, koupališť, řek aj. Dostanou informace, jak se bezpečně chovat při prázdninových radovánkách u vody, proč neskákat do vod, které jsou neznámé nebo jak postupovat při pomoci tonoucímu. Touto akcí se snažíme dětem ukázat, že by se měly během prázdnin vyvarovat jakýchkoli zbytečných úrazů a užít si je plnými doušky, aby mohli začátkem září opět usednout do školních lavic!
ap

Den dětí
(1. 6. 2012) 

Den dětí - všichni jsme si podobní a přitom tak odlišní
Děti z estetických tříd 0. A, 1. A a 3. A strávily Den dětí společně. A přestože si jsou všichni podobní v tom, že rádi společné aktivity, dali jsme šanci vyniknout také jejich odlišnostem. Den dětí jsme zahájili zpěvem písní českých, romských a slovenských. Protože nám nepřálo počasí a venku velmi pršelo, museli jsme plánovaný piknik v trávě uskutečnit na podložkách na chodbě. Po svačině a odpočinku přišel čas na tanec. Zatančili jsme si na písničky moderní, lidové, dětské i country. Odlišnost dětí se projevila zejména při pomalých tancích, kdy byla vyhlášena pánská či dámská volenka. Vypadalo to spíše na volenku učitelskou a ani ta u mnohých dětí neuspěla. Na Den dětí nesměly chybět závody a soutěže, a protože rádi vyrábíme, na závěr jsme si zahráli na Číňany a vyrobili si pro ně typický klobouček.
Žáci 4. A se věnovali hraní společenských her, malování a míčovým hrám.
Také děti ze zbývajících tříd prvního stupně si svůj den řádně užily. Ve 2. B se soutěžilo o odměny, cvičilo s velkými míči, hrály hry a nechybělo ani občerstvení. Žáci 3. B o ceny soutěžily v rámci výuky - mohli je získat za nejvíce správných odpovědí v pracovním listu z jazyka českého nebo za vypracování barevné počítání v matematice. Také uspořádali svou Superstar (vítěz byl náležitě odměněn cenou i bouřlivým potleskem) s malou diskotékou a den zakončili přátelským soubojem ve florbale (chlapci proti dívkám). 4. B navštívila knihovnu, kde děti soutěžily a hrály hry a nějaký čas strávily i na školním hřišti.
Žáci 5. ročníku a 2. stupně navštívili filmové představení v kině Cinestar. Shlédli 3D akční sci-fi film Avengers, ve kterém superhrdinové zachraňovali svět před mimozemšťany.
Den dětí

mix

Spinákl 2012
(31. 5. 2012) 

Na konci května se tři žákyně naší školy zúčastnily sportovně intelektuálního klání žáků devíti ZŠ z obvodu MOaP, tzv. SPINÁKLu, v recitační a výtvarné soutěži. Ve výtvarné soutěži měly dívky namalovat 2 výkresy na téma Hra s barvou a Škola a zájmová činnost. Dívky malovaly společně, což jim pravidla umožňovala. Výkresy byly nádherné. Naše děvčata se sice neumístila na předních pozicích, ale jejich nadšení a chuť si jistě zaslouží velkou pochvalu.
SPINAKL 2012


1. B v knihovně
(4. 5. 2012) 

Žáci 1.B navštívili knihovnu v Ostravě - Přívoze, kde si poslechli několik pohádek z Večerníčků. Soutěžili a zahráli si hry připravené paní knihovnicí. Na závěr návštěvy si poskládali papírovou čepici, kterou nosí Večerníček. Návštěva se dětem moc líbila.
1.B-knihovna

mm

Tematický den - květen
(3. 5. 2012) 

Tematický den – Den Slunce
Žáci všech ročníků prvního stupně s nadšením pracovali na tohoto téma. V českém jazyce napsali slohové práce, které doplnili obrázky a kolážemi. Ve výtvarné výchově zhotovili kolektivní tématickou práci s ústředním motivem Slunce. V prvouce se seznámili s tím, proč je Slunce důležité pro život na Zemi. V hudební výchově při opakování písniček měli za úkol zjistit, kolikrát se objevuje v textu slovo Slunce.
V estetických třídách se zpívalo Sluníčko, sluníčko, nechyběl „sluníčkový“ diktát a čtení příběhů o sluníčku, vysvětlení významu Slunce pro život na Zemi a také předvedení jak Země kolem Slunce obíhá. Všichni si vytvořili výrobek se sluníčkovým námětem: prvňáci a druháci papírová sluníčka, třeťáci čelenky se slunečními paprsky a čtvrťáci ztvárnili Sluníčkový den koláží.
Na druhém stupni si žáci v matematice započítali se sluníčkem na interaktivní tabuli. V informatice skládali puzzle - Slunce a na internetu vyhledávali informace o Slunci - hvězdě, ale také o bohu Slunce či králi Slunce.
V hodinách angličtiny vyplňovali tajenky, vykreslovali a zároveň popisovali pomocí slovníku obrázky a také si zahráli hru PEXESO.
Celý den byl úspěšný a učení se Sluncem a o Slunci se všem líbilo.
0. A - 3. A - Ve zdravém těle zdravý duch

mix

Enviromentální soutěž
(30. 4. 2012) 

Poslední dubnové pondělí proběhlo na naší škole v rámci environmentální výchovy soutěžní dopoledne. Na 1. stanovišti si mohli žáci ověřit své znalosti jarních rostlin. Určovali květy a skládali jejich názvy. Výměnou za určený počet dřepů se mohli "poradit" s atlasem rostlin. Zejména dívky bavilo skládání květinového puzzle. Zde dosáhli nejlepších výsledků žáci 6.třídy.
Na 2. stanovišti čekala žáky "třídička" odpadů. Zábavnou formou roztřídili plastový i papírový odpad, zařadili správně obrázky různých odpadů produkovaných běžnou domácností a získané vědomosti uplatnili při vyplňování pracovních listů.
Nejšikovnějšími soutěžícími byli žáci 6.A (Holub R., Holubová N., Eška Š. a Oláhová D.). Velmi dobrých výsledků dosáhlo i smíšené družstvo z 8.A a 9.A (Oláh M., Ščuka D., Oláhová K.).
enviro

ech

Pěvecká soutěž
(25. 4. 2012) 

Soutěž Slavík
Koncem dubna proběhl již 3. ročník školní pěvecké soutěže Slavík. Žáci 1. stupně soutěžili ve dvou kategoriích ( 0.-2. třída, 3.-5.třída) a nenechali nic náhodě. Porota byla složena z učitelů a asistentů. Děti se na soutěž pečlivě připravovaly a proto pak předvedly skvělé výkony.
V 1.KATEGORII zvítězila Giňová Lucie, na 2.místě se umístilo duo Ištoková Kristýna a Horváthová Kristýna a na 3. místě smíšené duo Jurečko Erik a Katka Gregorová.
Ve 2.KATEGORII zvítězila Skupina Kajkoš, na 2. místě se umístila Kristýna Dubnická a na 3. místě společně Radka Terkelyová a duo Patrik Oláh,Roman Žiga.
Vítězům gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme za příjemný zážitek, který nám svým vystoupením připravili.
Slavík

mix

Den Země
(20. 4. 2012) 

V rámci oslav Dne Země, pořádaných Radou dětí a mládeže Moravskoslezského kraje RADAMOK, vystoupili na Masarykově náměstí v Ostravě také zástupci naší školy. Nejdříve estetické třídy 0.A, 1.A a 3.A předvedly několik písní a na konec vystoupení zabubnovaly na své nové nástroje. Pak nastoupili chlapci z hudebního kroužku - jejich kapela. Divákům zahráli a zazpívali několik romských písniček a přidali ještě skladbu pro saxofon. Všem se vystoupení moc líbilo a Heidi Janků, která celou akci moderovala, vymyslela pro naši skupinu jméno Gebauerovci.
Ostatní žáci se zúčastnili akce „Den Země“ v Komenského sadech v Moravské Ostravě pořádané Střediskem volného času. Na programu byly prezentace organizací, soutěže, výtvarné dílny, orientační závod, lesní stezka a ekologické akce. V rámci soutěže žáci dostali na začátku akce lístečky, po splnění úkolu na jednotlivých stanovištích dostali na lístečky razítko. Mohli si prověřit své vědomosti z dopravní výchovy, přírodovědy, zručnosti, první pomoci a jiné. Na konci soutěže odevzdali vyplněné lístky a byli odměněni drobnými cenami. Žákům se akce moc líbila, protože mohli jednotlivá stanoviště navštěvovat v různém pořadí a úkoly byly velmi pestré. Navíc vyšlo i počasí a také potkávali kamarády z ostatních škol.
Den Země

mix

TUR FILM Ostrava
(16. 4. 2012) 

I letos navštívili naši žáci (tentokrát ti ze 7. a 8. ročníku) Mezinárodní filmový festival TUR FILM OSTRAVA 2012. Tématem pondělka byl ŽIVOT S PLASTY. Žáci si vyslechli přednášku Mgr. Vladimíry Karasové ze společnosti OZO OSTRAVA na toto téma, shlédli taneční vystoupení a prezentaci celoročního projektu Ptáci kolem nás ZŠ Provaznická. Viděli také spoty - prevence proti vzniku odpadu, ochrana klimatu, český snímek Všechny příští Černobyly a původem německé filmy Sekem - Ze Slunce zrozený a Život s plasty. Právě tento film získal na festivalu Hlavní cenu Grand Prix: Cena primátora města Ostravy

rk

Den učitelů
(4.4. 2012) 

I učitelé mohou mít své dny, aneb jaký byl ten náš letošní…
Není žádným tajemstvím, že Den učitelů je celosvětovým svátkem, který slouží jako připomenutí učitelského řemesla. Bezesporu žádným překvapením není ani informace, že tento svátek připadá v České republice na 28. březen, na den, kdy se narodil poslední biskup Jednoty bratrské, český teolog, filozof, spisovatel a také pedagog Jan Amos Komenský. My ho sice oslavili až 4. dubna, ale o to krásnější pro nás byl.
V letošním roce se tento den stal zároveň jakýmsi „dnem otevřených dveří“ pro ty, kteří na zdejší škole působili v nedávné minulosti a kteří si školu pamatují ještě ve starém hávu. Na našem každoročním setkání byli současnými pedagogy školy přivítáni květinou přímo v prostorách školy. Zahájení proběhlo v zasedací místnosti, kde byl prosloven milý projev paní ředitelky. Následovalo společné vystoupení hudebního kroužku v tělocvičně školy pod vedením Mgr. Jana Nykla. A jelikož si někteří z nás chtěli zakřepčit, zůstali jsme na parketu skoro hodinu.
Po vydatném a chutném slavnostním obědu se, za přispění Mgr. Milady Mohrové, šly bývalé učitelky naší školy podívat na její moderní kabát. Bezesporu milým překvapením byla její současná moderní podoba v interiérech a třídách, potažmo v materiálním zabezpečení. Odpolední siestu u kávy a sladkých pochutin zajišťovala mužská složka současného učitelského sboru, což bylo také kvitováno s povděkem. Konverzace pak pokračovala až do pozdních odpoledních hodin…
ap

Velikonoce
(4.4. 2012) 

Projektový den - Velikonoce
Velikonoce byly ústředním tématem vyučovacích hodin posledního školního dne před velikonočními prázdninami.
V českém jazyce se žáci věnovali jazykovým i literárním tématům, které souvisejí s tímto svátkem (velikonoční jazykové rozbory, hry o pomyslná vejce, tradiční říkanky, křížovky s velikonoční tematikou, ...). V matematice žáci zpracovávali pracovní list na téma Velikonoční jarmark či jako odměnu za správně vypočtený příklad mohli na interaktivní tabuli plnit košík kraslicemi.
V hodinách angličtiny vyhledávali na internetových stránkách vše o svátku. Dozvěděli se, jak se slaví svátek v zemích v Evropě, podle čeho se jmenují jednotlivé dny v období Velikonoc a jaké jsou jejich symboly. Zahráli si zaké velikonoční bingo a zpracovali pracovní listy. Také v informatice se vyhledávalo na internetu a doplňoval pracovní list - žáci přiřazovali tradice k jednotlivým dnům velikonočního týdne, hledali význam symbolů Velikonoc a vyluštili křížovku.
V hodinách dějepisu se snažili vysvětlit význam Velikonoc jako nejvýznamnějšího křesťanského svátku, jež je spojen s oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista, stejně jako blízkost jiných tradičních náboženství a jejich svátků v období Velikonoc, např. židovského pesachu. To vše na několika modelech výuky - debata o Velikonocích, výuková prezentace, interaktivní hry aj. Nechyběla diskuze o tradičních velikonočních symbolech či zvycích, anebo vhled do oslav v zahraničí. Zeměpis byl pak ve znamení putování na Velikonoční ostrov a povídání o tamější geografii, klimatu, flóře, fauně a historii. Konec hodiny obstarala tradiční velikonoční pomlázka ve formě orientačního zkoušení.
mix

Setkání s pamětnicí romského holokaustu
(2.4. 2012) 

Jako klišé možná vyzní fráze znějící takto: „Poučíme-li se z vlastní historie, nebudeme opakovat stejné chyby…“ Je tomu tak doopravdy? Skutečně v naší společnosti dbáme dostatečně na interpretaci historických událostí, důležité milníky historie vlastní či celosvětové? Připomínáme našim potomkům, jak to vlastně s těmi dějinami bylo? A co lidé, kteří byli přímými účastníky těchto dějin? Mají nám ještě dnes co sdělit? Jsou pro nás tito pamětníci něčím cenní, vzácní? Bezesporu ano! Všichni víme, že studium historie by mělo sloužit k poznání vlastních dějin, poznání dějin, které jsou naší součástí, často dějin, které naši předkové nemohli ovlivnit, ale především dějin, které je zastihly, a oni byli jejich neodlučitelnou součástí. Lidské osudy jsou tak pro nás tím nejzajímavějším pramenem, který nám může ledacos osvětlit lépe než sebeerudovanější historická příručka, anebo učebnice.
Naše škola připravila na 2. dubna letošního roku ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Živá paměť, vzdělávacím portálem Kapura.cz – Brána do světa Romů zastoupenou Mgr. Pavlem Vovsem a Muzeem romské kultury v Brně přednáškový a diskuzní panel o dějinách romského etnika s přesahem do dvacátého století a zkušeností romského holokaustu viděnou přímým účastníkem tohoto tragického období evropských dějin. Žákům byla odprezentována přednáška o dějinách Romů v podání Mgr. Michala Schustera z Muzea romské kultury, poté došlo k připomenutí událostí, jež se udály před 2. světovou válkou a byly ozřejměny hlavní milníky dějin holokaustu s důrazem na osudy Židů a Romů. Bezesporu nejpoutavější částí byl osobní příběh paní Emílie Machálkové (rozené Holomkové), která nám v dojetí slz popsala osobní příběh svůj, svých blízkých i příběhy lidí z vlastního okolí od roku 1926, kdy se narodila, doposavad. Především jí můžeme poděkovat za to, že se s námi chtěla podělit o své vzpomínky a zážitky, které nebyly vždy veselé, často byly bolestivé a pro mnohé nepochopitelné. Závěr celého setkání pak patřil dotazům, které mohli žáci klást našim hostům. Doufáme, že tuto učební metodu budeme moci uplatňovat častěji.
ap

Exkurze
(20.3. 2012) 

Trocha Arménie po česku, aneb jak to vlastně bylo s Marlenkou…
Exkurze do Nošovic – Pivovar Radegast
Letošní zážitkový výlet projektu Škola pro život nás zavedl do malebného prostředí Pobeskydí, kde se zároveň nacházejí i dva významné potravinářské závody severní Moravy, které se staly zdejšími unikáty. Řeč je o společnostech MIKO International s.r.o. z Frýdku-Místku, která vyrábí světoznámý medový dort podle tradiční staroarménské receptury – Marlenku a nošovickém pivovaru Radegast, členu velké pivovarnické skupiny Plzeňský Prazdroj. Ale popořadě…
Úterý 20. března se stalo pro mnohé naše žáky vítanou možností opustit brány školy a podívat se na vlastní oči, jak se vyrábí tradiční arménská pochutina, sladký dezert, pojmenovaný podle maminky zakladatele zdejší společnosti, pana Gevorga Avetisyana, Marlenka. Hodinová prohlídka ve zdejší společnosti nás seznámila s historií a vývojem místního potravinářského závodu s následnou ochutnávkou jednotlivých lahodných pochutin. Nahlédli jsme „pod pokličku“ výroby několika produktů, které se ve zdejší továrně zhotovují. Vrcholem celé prohlídky byla bezpochyby skoro osmdesátimetrová unikátní linka, která slouží k výrobě dortu Marlenka. A aby to našim blízkým nebylo líto, nakoupili jsme si za zvýhodněnou cenu i něco dobrého domů.
Po krátkém přesunu autobusem, jsme se ocitli před branami pivovaru Radegast, v Nošovicích. Exkurze pivovarem začala návštěvou Radegastovy svatyně – návštěvnického centra, kam nás zavedl zdejší průvodce, aby nám ukázal, jak to vlastně s tím pivem je. Shlédli jsme několikaminutový spot o historii pivovaru, varním procesu a všem, co Radegast pro své příznivce dělá. Unikátem zdejší prohlídky byla interaktivní „učebna“, která slouží jako perfektní ukázka veškerých procesů, které vedou k přípravě několika druhů tohoto lahodného moku. Ačkoliv jsme nemohli ochutnat, přivítali jsme alespoň možnost si závod projít a podívat se na jednotlivé součásti tohoto soukolí. K vidění bylo mnoho: sladovna, varna či stáčírna s kapacitou přes 50.000 lahví za hodinu! Vše doprovázeno typickým aroma chmele a ostatních vstupních surovin…
Co dodat? Doufejme, že se brzy dočkáme dalších nevšedních zážitků, které obohatí naše školní léta a budou mít za následek intenzivnější poznání jednotlivých lidských činností.
Exkurze

ap

Tematický den - březen
(20.3. 2012) 

Tematický den – Ve zdravém těle zdravý duch na 1. stupni
Většinu času trávily děti z estetických tříd 0. A – 3. A společně. Kromě nezbytného každodenního nácviku písní a společného bubnování na vystoupení ke Dni Země a ke Dni matek jsme si zhodnotili svačiny, najedli se zdravého ovoce a procvičili si správné dýchání. Samozřejmě nesmělo chybět ani společné cvičení, u kterého jsme si procvičili jednotlivé části těla a zopakovali jejich správné názvy. Společně strávený tématický den jsme zakončili tancem na dětem známé a oblíbené písničky.
Žáci 4.A se v hodině matematiky zaměřili na pojem času nejen v číslech, ale především na čas, který trávíme zdravě různými činnostmi- spánkem, jídlem. V hodinách českého jazyka vyhledávali podstatná jména a slovesa, která patří do této oblasti. V hodině angličtiny vládlo téma Winter sports- Zimní sporty. Děti si zopakovaly slovíčka, porovnaly sporty, které můžeme dělat v zimě, na jaře a v létě.
Žáci zbývajících tříd ve vyučování probírali zdravou výživu, správný režim dne, napsali společnou sloh.práci a nakreslili obrázek na téma Zdravá svačina. Děti si rády zacvičily a zazpívaly, aby s radostnou myslí lépe strávily den. S heslem: Veselá mysl- půl zdraví se děti seznámili a diskutovali na dané téma. Někteří žáci byli s třídou na procházce, jiní strávili dopoledne na dopravním hřišti.
0. A - 3. A - Ve zdravém těle zdravý duch

mix

Burza práce
(29. 2. 2012) 

Říkává se, že řemeslo má zlaté dno. My, učitelé, jsme na to již přišli před mnoha lety, naši svěřenci – žáčci, na to přicházejí postupně a doufejme, že se jim v budoucnu podaří najít profesi, ve které by se cítili jako pomyslná ryba ve vodě. Abychom jim však jejich poznávání usnadnili, uskutečnila se pro žáky 2.stupně na naší škole v rámci projektu Škola pro život další, v pořadí již 2., Burza práce. Úspěšné loňské aktéry letos vystřídaly jiné zajímavé profese: sociální kurátor, malíři a natěrači, truhláři a DJ (pro ty staršího data – diskjockey). Opět jsme byli svědky zajímavých vyprávění, která měla za úkol seznámit dychtivé publikum se specifiky jednotlivých profesí. Tyto prezentace měly především ukázat, že na manuální práci v podání malířů, natěračů, anebo truhlářů, či na práci s lidmi, kteří jsou v těžkých životních situacích, často nemají kde složit hlavu, jsou bez rodiny, práce, materiálního a zdravotního zázemí aj. potřebných věcí, je něco krásného, často i ušlechtilého, a člověka pak takováto smysluplná činnost baví daleko více, když vidí, že má smyl. Pro ty nejúspěšnější je pak připravena i odměna v podání kvalitního příjmu a mnoha spokojených zákazníků-klientů. Bezpochyby největším lákadlem burzy se stal DJ Kmin z ostravského rádia Helax, který nás nechal nakouknout do své hudební kuchyně. Ukázal nám, že lze dospět i do stádia, kdy se stává práce zároveň i koníčkem.
Burza práce

ap

Skřivánek 2012
(29. 2. 2012) 

Dne 14. 2. 2012 se žáci hudebního kroužku zúčastnili regionální soutěže SKŘIVÁNEK 2012. Soutěž proběhla v Kulturním centru v Ostravě-Porubě.
Naši školu zastupovali ve III. kategorii (pro žáky 7. - 9. třídy) Lukáš Lakatoš ze 7. třídy a Dalibor Gregor z 8. třídy. Jako jejich doprovod vystoupila školní kapela hudebního kroužku ve složení: Marek Pecha (9. třída)- klávesy a saxofon, Daniel Kročen (7. třída)- bicí, Štefan Gábor (8. třída)- saxofon.
Žáci školu velmi dobře reprezentovali a svým vystoupením si získali uznání poroty, ostatních soutěžících i diváků. Dalibor Gregor získal II. místo za zpěv a Lukáš Lakatoš Uznání poroty za lidovou píseň.
Na závěrečném vystoupení vítězů si naši žáci zazpívali s cimbálovou kapelou a také předvedli své vystoupení s vlastními nástroji, za což sklidili bouřlivý potlesk publika, zvláště Marek Pecha, za profesionální vystoupení při hře na saxofon s cimbálovou muzikou.
Fotogalerie Skřivánek 2012

jn

Tematický den - únor
(22. 2. 2012) 

Tematický den, který proběhl v únoru, měl rozdílná témata na obou stupních naší školy.
1. stupeň na den ovládlo Karnevalové veselí. Žáci si vyrobili masky na karneval, seznámili se s tradicí Masopustu, zazpívali písničky, zadováděli si a zatančili. Ve výtvarné výchově namalovali výkresy, které nyní slouží k výzdobě školy. Téma žáky zaujalo a měli z něho radost.
Svátek svatého Valentýna se slavil na 2. stupni. V rámci výchov žáci vytvářeli Valentýnky a poslechli si zamilované písničky. V jazycích a dějepise se dozvěděli něco o historii tohoto svátku a debatovali o jeho významu. V matematice si vyrobili osově souměrná srdce a pokusili se spočítat jejich obsah a obvod.
mix

Lyžuji. Lyžuješ? Lyžujeme!
(19. 1. 2012) 

Jelikož nás letošní zima trochu napínala, neměli jsme tudíž ponětí, zda se vůbec uskuteční naše oblíbená akce – lyžování v Komenského sadech. Nakonec jsme se přeci jen dočkali. A stálo to za to… V rámci hodin tělocviku jsme se na konci ledna opět vydali otestovat naše lyžařské dovednosti v praxi. Počasí nám nachystalo mrazivý, avšak slunečný den. Pista byla dostatečně tvrdá, což nám vyhovovalo. Lyže jsme měli v bezvadném stavu díky kvalitnímu servisnímu zázemí, a tak jsme se houfně spouštěli z kopce dolů. Pravda, na začátku se nám moc nedařilo udržet sjezdový postoj, ale o to příjemnější bylo zjištění, že „konec patří mistrům“! Celá akce se nesla na vlnách kvalitního povzbuzování od těch, kteří si přeci jen netroufli takto řádit. Nebylo ani nouze o krkolomné pády, které se naštěstí obešly bez zranění. A co jsme se nasmáli… Nu, jen se podívejte na vlastní oči!
Lyžuji. Lyžuješ? Lyžujeme!

ap

Tematický den -leden
(20. 1. 2012) 

V lednu proběhl další tematický den - tentokrát jsme se věnovali různým tématům - 1. stupeň se učil v Ledovém království .
Téma děti zaujalo, s nadšením výtvarně zpracovali své představy, jak by takové království mohlo vypadat. Ti starší společně napsali pohádku na dané téma. Mladší zpívali písničky s tématikou zimy, stříhali z papíru vločky. V matematice pak žáci řešili slovní úlohy se sněhuláky a vločkami.
Čas nezastavíš - to bylo tématem dne pro žáky druhého stupně.
Tento prozaický titulek se stal ústředním motivem hodin českého jazyka, respektive literatury, a dějepisných hodin v šestých třídách, stejně jako v sedmém a osmém ročníku. V rámci literárního putování jsme v šesté třídě dospěli až ke konci 19. století a stále populárním „indiánkám“ Karla Maye. Spolu s Vinnetouem, Old Shatterhandem a dalšími hrdiny prožívali žáci jejich nesmrtelná dobrodružství, kdy byl americký západ osidlován přistěhovalci, a nebojácní indiáni se rvali o holý život. Celá literární hodina v 7. třídě se nesla v retrospektivním nádechu cestopisného vyprávění Marca Pola a jeho Milionu ze 13. století, který nás zavedl do Číny a barvitě vyprávěl o tamějším životu či kultuře. V dějepravě jsme sledovali zajímavé střety mezi germánskou a římskou kulturou na hranicích limes romanus, podívali jsme se do přemyslovských Čech na pozadí královských titulů Vratislava II. a Vladislava II. a své putování završili na přelomu 18. a 19. století, kdy se „dávala do pohybu“ průmyslová revoluce ve Velké Británii. To vše opět se 6., 7. a 8. třídou.
V matematice se žáci zaměřili na slovní úlohy a pracovali především s jednotkami času - sčítali a odčítali časové intervaly a převáděli jednotky. Také v hodinách angličtiny se probralo vše, co se týkalo času. Žáci si připomněli názvy dnů, ročních období, určování času a měsíce. Pak vypracovali pracovní listy, kde si prověřili, kolik si toho zapamatovali. Zajímavé bylo, když děti tvořily strom rodiny- někteří vůbec nedokázali doplniz, kolik let mají jejich rodiče nebo sourozenci.
V informatice jsme si pak vytvořili krátkou animaci - běžící hodiny.
mix

Vánoce
(22. 12. 2011) 

Poslední školní den roku 2011 proběhl tradičně na celé škole v duchu Vánoc. Žáci estetických tříd shlédli představení v Divadle loutek. Žáci zbylých tříd 1. stupně zůstali ve svých třídách. Z 1.B se ozýval zpěv koled s klavírem, děti si připomenuly biblický příběh narození Ježíška, besedovaly o Vánocích doma a na závěr si rozdaly dárečky. Ve 2.B nazdobily děti stromeček, přichystaly cukroví, společně si zazpívaly koledy a besedovaly. Také 3.B byla vánočně naladěna. Všichni společně poslouchali koledy, vyprávěli si o vánočních zvycích, četli vánoční příběhy a vytvořili vánoční přáníčka. Také si mezi sebou předali dárky. 4.B si uspořádala Vánoční besídku - na programu byly hry a soutěže, diskotéka s občerstvením, rozdávání dárečků i překvapení pro paníučitelku. Žáci 5.B si vyrobili vánoční svícen a přáníčka, četli vánoční legendy, zpívali koledy, hráli společenské hry a tančili.
Na druhém stupni byly uspořádány dva vánoční turnaje - první se uskutečnil turnaj v šipkách. Účast byla překvapivě velká- zúčastnilo se celkem 20 žáků, 12 chlapců a 8 dívek. V jedné skupině soutěžili kluci a ve druhé holky. Hrálo se vyřazovacím systémem a ve finále se rozhodovalo o vítězi. Souboje byly vyrovnané. Vítězové získali diplom a malé odměny.
V tělocvičně pak proběhl již tradiční vánoční Turnaj v ringu. Vítězové se zapsali na pamětní totem.
Turnaj v šipkách a Vánoční ringo

rk

Školní akademie
(19. 12. 2011) 

Estetické třídy 0. A - 4. A si připravily v rámci hodin estetické výchovy program pro letošní školní akademii, na kterou byli pozváni nejen učitelé a žáci celé školy, ale zejména zástupci zřizovatele školy a garant projektu Jak úspěšně překonávat handicapy prostředí, Phdr. Danuše Sztablová. Děti zahájily akademii rozsvícením vánočního stromečku kouzelnými hůlkami, a potom již následovalo pásmo vánočních písní a básní. V taneční části se představily dívky ze 4. A, děti z 1. A a nejmenší tanečníci - nulťáčci.
Po závěrečné společné písni Hodně štěstí se k programu akademie připojili 2 žáci z II. stupně - Marek Pecha (9. A) a Štefan Gábor (8. A), kteří v rámci hudebního kroužku secvičili několik skladeb na saxofon a klávesy.


Vánoční akademie

rz

Romeo a Julie
(14. 12. 2011) 

Žáci 9. ročníku dnes shlédli generální zkoušku představení opery Charlese Gounoda Romeo a Julie v Divadle Antonína Dvořáka.
Nesmrtelný příběh veronských milenců v romantickém operním provedení žáky zaujal a oba hlavní představitelé v podání Jany Kačírkové a Luciana Mastra se líbili.
rk

Soutěž v anglickém jazyce
(7. 12. 2011) 

Na začátku prosince proběhla na naší škole již po druhé soutěž z anglického jazyka. Zúčastnili se jí žáci 4. - 5. tříd. Účast byla velká a zájem vyhrát obrovský. Děti nejdříve psaly test, kde si mohli ověřit hlavně slovní zásobu. Následovala poznávací část, kde žáci se zavázanýma očima museli rozpoznat předmět a pak jej zapsat. Na závěr žáci soutěžili ve skládání domina na čas. Jelikož soutěžili v družstvech, nedalo jim to tolik práce.
Vyhrát chtěli všichni, ale podařilo se to družstvu Rosti Puškara. Výhercům i všem soutěžícím samozřejmě blahopřejeme a doufáme, že se jim elán vydrží a zúčastní se i příští rok.
vs

Poldík Webík
(7. 12. 2011) 

Žáci 4., 5. a 6. ročníku absolvovali ve spolupráci s Policií České republiky, Preventivně informační skupinou Ostrava, přednášku v rámci preventivního projektu Poldík webík pomáhá a chrání!!!Cílem projektu bylo upozornit děti na nebezpečí, která provázejí používání internetu, vysvětlit jim, že internet nenabízí pouze nepřeberné množství zábavy, užitečných informací a možností komunikace s přáteli. Nejdůležitější úkol projektu je naučit děti bezpečnému chování při užívání sociálních sítí, tak aby se nestaly obětí kyberšikany a kybergroomingu, čili zmanipulování dítěte k tomu, aby cizím osobám sdělilo své osobní údaje. Poldík má děti varovat před šikanováním prostřednictvím internetu, mobilních telefonů a dalších informačních a komunikačních technologií. V neposlední řadě děti poučil i o autorských právech a také právních následcích jejich porušení. 4. ledna byla zveřejněna na ČT1 v pořadu Události v regionech reportáž z této akce. Můžete se na ni podívat události ( čas 11:36).
rk

Mikuláš
(5. 12. 2011) 

V pondělí 5.12.přišel do školy Mikuláš. Všichni žáci se na něho moc těšili, ale zároveň měli velké obavy, že s ním přijde i čert. A taky že jo! Když se hrůzostrašný čert objevil ve dveřích, většina žáků od něj utíkala co nejdále a schovávala se v bezpečí poblíž svých učitelek. Naštěstí vše dobře dopadlo. Přestože měl čert jména všech zlobivých žáků pečlivě zapsaná ve své čertovské knize, žádného žáka si do pekla neodnesl. Spokojil se s ujištěním, že se žáci v příštím roce budou chovat lépe a hlavně, že se budou po celý rok hodně učit. Nakonec Mikuláš s čertem všechny žáky obdarovali a ze všech tříd spokojeně odcházeli, protože jim žáci zazpívali a přednesli spoustu krásných písniček a básniček.


Mikuláš

rz

Den barev
(16. 11. 2011) 

Na 1. stupni:

Dne 16. 11. v 1.B žáci poznávali barvy formou soutěže. Vyhráli ti, co na svém oblečení měli co největší počet barev. V matematice počítali slovní úlohy o Indiánech. Nakonec jsme si zazpívali indiánskou ukolébavku.
2.B. si povídala o barevném podzimu, zopakovala si znaky podzimu, žáci zazpívali písničku Veselá tramvaj a vyrobili na rákosové podložce krásné barevné talíře, které vyráběli při poslechu příjemné hudby.
Ve 3. B v českém jazyce si žáci přečetli báseň Koulelo se jablíčko. Vyjmenovali všechny barvy, které mohou být na jablíčku, a na závěr jablíčka nakreslili. V matematice žáci počítali slovní úlohy na odčítání a dělení, ve kterých byly barevné květiny na zahradě. V prvouce jsme si povídali o barvách podzimu a vyrobili z barevných krepových papírů krásné květiny.
Ve 4.B v přírodovědě žáci vyrobili barevné stromy a řešili barevné hádanky. Ve slohu napsali barevné pohádky s ilustracemi.
Ve třídě 5.A žáci udělali v ČJ krásné ilustrace k příběhům z knihy Pohádky z jisker a dýmu. V matematice žáci měli za úkol vymyslet slovní úlohy, které se týkají barev.

Estetické třídy:

Barevný den začali prvňáčci a nulťáčci společně. Po hodině nácviku na vánoční vystoupení, který slavnostně proběhl v našich třídních „stejnokrojích“ si prvňáčci vyzkoušeli svůj vánoční tanec. Druhou část tématického dne kreslily děti barevnými křídami na tabuli obrázky, které jsou typické pro danou barvu. Společnou část Barevného dne zakončili nulťáčci s prvňáky hrou Barvičky s využitím komunitního kruhu. Poslední část tématického dne se třídy rozdělily. Děti z přípravné třídy hrály hry Bumbrlík a Čáp ztratil čepičku, nakonec obrázky nakreslené voskovkou natíraly mokrými proužky barevných krepových papírů. Prvňáčci si připomenuli podzimní barvy a vytvořili každý svého „podzimního skřítka“.
Druháci během 1. hodiny vyhodnotili soutěž O nejbarevněji oblečeného žáka v barvách naší třídy, se kterou byly děti seznámeny den předem. V českém jazyce i matematice hráli kromě didaktické hry Čáp ztratil čepičku, měla barvu barvičku …, také hru na barvičky, která mimo jiné podporuje spolupráci mezi dětmi. Poslouchali pohádku o barvách a vyráběli omalovánky pro nulťáčky.
Třeťáky provázely barvy také celý školní den ve všech předmětech. V EsV si vytvořili barevný doplněk oblečení - klobouk. Dětem se práce velmi líbila a rozhodli se, že klobouček budou nosit celý listopad v hodinách EsV.
Žáci 4.A tvořili vlastní pohádku pod názvem O TŘECH BRATRECH,kde ke každé části malovali ilustraci.

Žáci druhého stupně si také pohráli s barvami:

Šesťáci v matematice barevně značili stejné násobky a společné dělitele dělitele. V rámci hodiny českého jazyka si zopakovali učivo o podstatných jménech a to tak, že barevně označovali do textu jednotlivá jména dle rodu či vzoru, omalovávali předkreslená podstatná jména či hráli barevný jazykový kviz. V jazyku anglickém žáci pracovali s pracovními listy dům a zahrada, kam zakreslovali své hračky. Také si zahráli pexeso s barvami.
V informatice sedmáci zkoumali, jak se barvy vyjadřují v modelu RGB. Hledali kódy barev a také sledovali, jaké barvy jim vzniknou po zadání určitého kódu. Na závěr si nakreslili v MS Malování duhu z barev zadaných číselnými trojkombinacemi. V jazyku anglickém skládali barevné puzzle a vybarvovali pracovní listy. Na závěr dne ve výtvarné výchově vytvářeli pestrobarevná cédéčka.
Osmáci v matematice barevně označovali čísla daných číselných oborů. V jazyku českém hovořili o barevnosti lidských ras a jazyků a v chemii skládali barevné atomy prvků. Deváťáci v matematice střídavě bledli, rudli a zelenali při úpravách lomených výrazů. V hodině jazyka českého hovořili o rasách, multikulturalitě a pestrosti jazyků na celém světě.
Doufejme tedy, že i další hodiny na naší škole budou stále tak barevné jako tomu bylo nyní!
Fotogalerie Barevný den

mix

Tvůrčí dílny v Esv
(11. 11. 2011) [ fotky ]

Dne 11. 11. proběhly tvůrčí dílny s rodiči. Účast rodičů byla překvapivě vysoká. Děti a jejich rodiče s nadšením a radostí vytvářeli podzimní výrobky a již nyní se těší na další podobné setkání.

ab
© 2008 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz, tel.: 596 134 328, mobil: 731 152 658