Archiv - akce školy > šk. rok 2007/08


Indiáni z prvních tříd
(duben 2008) [ fotky ]

Naši žáci z 1.A a 1.B se setkali a naučili se společně indiánskou ukolébavku, kterou si zazpívali s doprovodem klavíru. Vyrobili si indiánské čelenky a tak se to všem moc líbilo! Určitě se setkají znovu, aby se naučili další nové písničky.

- nn -

Karneval s Hopsalínem
(28. března 2008) [ fotky ]

Znáte to... na něco se těšíte, přejete si, aby to už bylo... ale to čekání je někdy nekonečné...
Stejné to bylo s čekáním na odpolední karneval. Od rána byly děti napjaté, pořád se ptaly, kdy už ten Hopsalín přijde a jestli už si mohou obléci masky.
Taky byste se těšili, protože pokud znáte Hopsalína, víte, že je o zábavu dobře postaráno.
A naše děti to ví moc dobře...
Konečně přišel!!!
Děti přivítaly Hopsalína pořádným potleskem a čekaly, až se to karnevalové veselí spustí.
A jako vždy – Hopsalín nezklamal. Téměř dvě hodiny bavil nejen děti, ale i nás dospěláky super písničkami, tanečky a pohádkovými soutěžemi. A aby toho nebylo málo, všechny děti si odnášely sladkou odměnu, karnevalový diplom a především plno dojmů z pohádkového karnevalu.

Akci jsme pořádali ve spolupráci s občanským sdružením SPOLEČNĚ – JEKHETANE pro děti 0. – 2. tříd naší školy a děti navštěvující centra včasné péče výše jmenovaného sdružení.
Poděkování patří všem lidičkám, kteří se podíleli na přípravách a zdárném průběhu karnevalu, především však o.s. SPOLEČNĚ – JEKHETANE za sponzorování vystoupení klauna Hopsalína, zajištění sladkostí a občerstvení pro všechny děti.

Ivon

Školní kolo v ringu
(19. prosince 2007) 

Před vánočními svátky se 19. prosince konal ve školní tělocvičně tradiční turnaj v ringu - moderním a mezi mládeží populárním sportě, při kterém proti sobě soupeří dvě tříčlenná družstva. Co je cílem hry? Hodit přes síť na polovinu soupeře gumový kroužek tak, aby jej nezachytili a spadl na zem. Vše je ještě umocněno tím, že ve hře jsou hned kroužky dva, a tak o dramatické a nepřehledné situace není rozhodně nouze.

A jak to nakonec po lítých vyřazovacích bojích a po klání ve finálové skupině dopadlo? Zvítězilo trio Patrik Bedrlík (9. třída) - Christian Pfister a Zdeněk Gažík (7. třída).

- nn -

Fotbalový turnaj na Vizině
(prosinec 2007) 

V prosinci se naši chlapci zúčastnili také fotbalového turnaje pořádaného ZŠ Vizina ze Slezské Ostravy. Domácí postavili dva týmy, další dva dodala naše škola a konečně páté družstvo reprezentovalo ZŠ Kunčičky.
Naši chlapci udatně bojovali a nakonec podlehli až ve finále domácímu celku, složenému z žáků v průměru o zhruba rok starších. Díky klukům za reprezentaci a těšíme se na jarní odvetu!

- nn -

Oblastní kola ve florbale
(první polovina prosince) 

První polovina prosince se na sportovním poli nesla ve znamení chlapeckého a dívčího turnaje ve florbale. Tento dynamický sport podobný hokeji, ovšem s plastovými holemi, si úspěšně razí cestu mezi mládeží a ani naše škola není výjimkou.

Chlapci startovali na městském turnaji 10. prosince a doplatili na nezkušenost, když proti loňsku se představilo téměř nové družstvo. To se projevilo nikoli na hře, ale na výsledcích: jeden zápas ve skupině naši vyhráli, ale další dva prohráli vždy o jeden gól a těsně, o pouhý bod, nepostoupili do dalších bojů. Nevadí - příští rok to určitě vyjde, vždyť v kádru až na výjimky zůstanou všechny opory!

Dívky, které na městském turnaji startovaly poprvé, byly kupodivu úspěšnější. Nedostatek techniky a zkušeností nahrazovaly neuvěřitelnou houževnatostí a bojovností. Dokázaly využít toho, že s nimi soupeřky nepočítaly a dokonale je zaskočily. Postoupily s přehledem ze skupiny a jejich tažení skončilo až v semifinále, vše si ale vynahradily ve vítězném boji o bronz. Gratulujeme!

- nn -

Dotace pro taneční kroužek

Velkým přínosem pro naši školu bylo získání finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy.
Účelová dotace byla určena na zajištění chodu kroužku romských tanců.

Za získané peníze jsme nechali ušít kroje pro děvčata z tanečního kroužku. Navíc jsme mohli dokoupit doplňky ke krojům, včetně šátků a hudebních CD nosičů.

V těchto nádherných krojích se naše děvčata stanou opravdovými romskými tanečnicemi a s chutí budou prezentovat romské tance na veřejných akcích.

         

- nn -

Dotace z MŠMT
[ fotky ]

V roce 2007 jsme díky projektu „Předškolní příprava romských dětí v přípravných ročnících na základní škole v Ostravě – Přívoze“ získali z MŠMT dotaci pro další vybavení přípravných tříd, herny pro přípravné ročníky a školní družiny. Získané finanční prostředky jsme využili k nákupu nových didaktických pomůcek pro výuku v přípravných ročnících, nové hry a hračky obohatí prostředí herny pro přípravné ročníky a třídu školní družiny.

Velké množství výtvarného materiálu nám dává možnost seznámit děti s novými výtvarnými technikami. Pomůcky pro rozvoj pohybu jsou důležité pro osvojování základních pohybových dovedností. Nově nakoupené hudební nástroje a pomůcky jsme již využili ke dvěma akcím – vánoční besídce pro rodiče a na školní akademii.

Získáním všech těchto pomůcek a materiálů můžeme zdárně plnit naše cíle uvedené v projektu – vybavit děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí základními dovednostmi potřebnými pro úspěšné zvládnutí 1. ročníku ZŠ.

Ivon

Vánoční akademie
(20. prosince 2007) [ fotky ]

Konec roku jsme na naší škole oslavili vánoční akademií v tělocvičně školy.

Vánočně vyzdobená tělocvična přivítala nejen žáky a učitelé, ale i řadu rodičů našich žáků.

Poděkování za hezkou a vkusnou výzdobu patří především p. učitelce Ondrisové a dětem z její třídy.

Program otevřely děti a p. učitelky přípravných ročníků se svým pásmem písní, básní a koled, následovaly první třídy, taneční kroužek menších děvčat, hosté – vystoupení dětí z církevní školy P. Pittra se svým olašským tancem a moderním hip-hopem. Pozadu nezůstali ani učitelé – p. uč. Mandelíková, Ondrová, Pražáková a p.uč. Taraba, kteří si připravili dvojhlasé písně a koledy a rovněž pěvecký kroužek naší školy. Závěr celé akademie patřil děvčatům z tanečního kroužku, která se předvedla v nových romských krojích.

Příjemné pocity z celé akademie ještě znásobila vánoční výstavka pod vedením p. uč. Šiškové, na které vystavovali své výrobky žáci jednotlivých tříd, výtvarné a rukodělné kroužky i školní družina.

Ivon

Premiéra tanečního kroužku
(13. prosince 2007) [ fotky ]

Ve čtvrtek 13. prosince jsme byli s tanečním kroužkem pozváni na vánoční besídku církevní základní školy Přemysla Pittra.

Děvčata se těšila, ale nervozita byla znát. Vždyť to bylo jejich první vystoupení v nových krojích...

Přípravy trvaly dlouho – nalíčit, urovnat kroje, přivázat pevně šátky, prostě vše muselo být perfektní.

V hudebně si děvčata ještě jednou svá vystoupení vyzkoušela, snad se zbavila i nervozity, a mohlo se jít do tělocvičny, kde celá besídka probíhala.

Děvčata si nastoupila a v ten okamžik jsme znervózněly my doprovázející – tak, holky, vydejte ze sebe všechno!

A z reakcí diváků bylo jasné, že se jim to povedlo. Temperamentní romská hudba, nádherné kroje, krásné tanečnice a vydařené vystoupení, to je kombinace, která dokázala své. I talentovaná Nela se svou „latinou“ sklidila velký aplaus.

Děvčata hrdě odcházela do šatny, pyšná na svůj úspěch. Opravdu se neměla za co stydět. A při odchodu ze školy, v okamžiku, kdy někdo z přítomných pronesl „jste krásné nejen v krojích, ale i v civilu“ bylo jasné, že jejich sebevědomí dosáhlo vrcholu. A proč ne? Když někdo něco umí, tak ať to světu ukáže.

A že romská děvčata umí, je jasná věc...

Poděkování samozřejmě patří i našim dvěma pedagogickým asistentkám Renatě Pollákové a Sylvii Karvayové, které se chopily vedení tanečního kroužku a s děvčaty tance nacvičily... holky, fakt díky...

Ivon

Jak k nám přišel Mikuláš...
(6. prosince 2007) [ fotky ]

Snad každé dítě se těší na Mikuláše. I přes obavy, zda ho rohatý neodnese do pekla, věří, že má Mikuláš něco dobrého i pro ně.

A nebylo tomu jinak ani u nás ve třídě nulťáčků...

Ráno jsme si s dětmi povídali o tom, proč svátek Mikuláše slavíme. Ale s každým bouchnutím na chodbě či jiným neznámým zvukem se v dětech zvyšovalo napětí a strach, zda si ho čert přece jen do toho pekla neodnese.

Nepomáhala ani slova útěchy, že hodné děti do pekla nepatří. Některá naše zlobidla si asi začala uvědomovat, že to pro ně nemusí dobře dopadnout.

A v tom se to stalo... z chodby se ozývalo hrozivé ble, ble a někdo zabouchal na dveře. Do dětí jako když střelí. Honem za paní učitelkou, tam je bezpečno...

Do třídy vtrhlo čertisko s hrozitánským rámusem a honem k dětem. Naštěstí se hned za ním objevil andílek, který ho pevně chytil za ocas. Téměř bez dechu očekávaly děti příchod Mikuláše...

Byl krásný, celý zářil, přesto se objevily slzičky na tvářích některých dětí. Mikuláš k dětem promlouval pomalým hlasem, občas musel zkrotit čerta a pak se posadil na židli a každého si k sobě zavolal. Najít v sobě odvahu a dojít až k Mikulášovi byl opravdu nadlidský úkol. Vždyť nám ten čert naháněl takovou hrůzu...

Naštěstí vše dobře dopadlo. Mikuláš slyšel od dětí písničky a básničky, zlobidélkům promluvil do duše, rozdal všem dětem drobné dárečky a sladkosti a hlavně – čert si nikoho do pekla neodnesl...

A zřejmě nepochodil ani v prvních třídách – odcházel sice s pytlem, ale místo zlobivých dětí byl jen plný černého uhlí...

Ivon

Hledáme superstar...
(5. prosince 2007) [ fotky ]

Dne 5.12. – na „Mikuláše“ – se na naší škole konala pěvecká soutěž pro 1. stupeň s názvem "Hledáme superstar".
Akce, která probíhala v tělocvičně školy, se zúčastnilo asi 40 zpěváčků od 0. – 5. ročníku 1.stupně a diváci z řad všech tříd 1.stupně. Soutěžící zpívali se zvukovou aparaturou na mikrofon, tak jak se na „zpěváky“ sluší, a všichni odvedli skvělý výkon. Zpívající hodnotila porota, složená ze tří učitelů, kartami 1-10 bodů. Společně jsme si také zazpívali s p. uč. Tarabou, který byl nejen hlavním „zvukařem“, ale zároveň doprovázel soutěžící hrou na kytaru.
Nakonec, tak jak se na mikulášské dopoledne patří, nás přišel postrašit i čert.

Na závěr celé akce moderátorka p. uč. Pražáková rozdala vítězům diplomy a drobné ceny. A jaké bylo umístění?

1.kategorie 0.-2. ročník:
1 místo - Poláková Adriana
2.místo – Tothová Samanta
3.místo – Košíková Naděžda

2.kategorie 3.-5. ročník:
1.místo – Gregor Dalibor
2.místo – Herák Kamil, Šarkézi Roman
3.místo – Pracuch Martin

Hanka Pražáková a Ivon

Dopravně bezpečnostní akce
(18. 9. 2007) [ fotky ]

V úterý 18. září 2007 se konala v rámci týdne mobility akce s Dopravní policií. Naše škola se této akce účastní již potřetí. Tentokrát na křižovatku ulic Hlučínská a Koksární vyrazila paní učitelka Hanka se svými druháky. Vyzbrojeni sluníčky a mráčky ze slaného těsta pro vzorné i méně vzorné řidiče mohla celá akce začít.

Na křižovatce už probíhala silniční kontrola – několika policisty, jejich nadřízeným p. Bálkem z Dopravního inspektorátu a taky jedním z organizátorů akce p. Gackou z Magistrátu města Ostravy. Po provedení kontroly vozidla a dokladů policistou byl každý kontrolovaný řidič oceněn podle zásluh – sluníčkem za odměnu nebo mráčkem za porušení dopravních předpisů. Děti se zhostily předávání s vážností, rozdávaly taky cyklomapy Ostravy, informativní letáčky a nezapomněly přidat poděkování či prosbu o polepšení se.

Děti vzorně spolupracovaly a na očích jim bylo vidět, že jsou nadšené svou „velkou zodpovědností“. Řidiči to většinou přijímali s úsměvem, některé to dojalo, jiní se zastyděli.

Akce byla zdařilá, přálo i počasí a děti dostaly za svou snahu drobný dárek od Magistrátu.

Akce je určitě přínosem pro všechny zúčastněné a naše škola se těší, až příští rok v rámci Týdne mobility vyrazí další naše děti do stejné akce.

Ivon a Hanka Pražáková
© 2008 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz, tel.: 596 134 328, mobil: 731 152 658