Archiv - akce školy > šk. rok 2009/10


Recyklohraní
(16. 9. 2009) 

- dlouhodobý školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízení v České republice.
http://recyklohrani.cz/
http://recyklohrani.cz/recyklohrani/download/clanek-o-recyklohrani.doc

rok

Šampioni pro Afriku
(19. 9. 2009) 

- dobrodružná počítačová hra, která přibližuje žákyním a žákům téma „jednoho světa“ a celosvětových rozvojových programů.
Na cestě do Jihoafrické republiky poznáme, jak lidé ve velkoměstě – za zdí zářících stadionů a fotbalového ryku – zvládají své všední dny. O čem sní děti a mladí v jižní Africe? Jaké mají možnosti, aby mohli obstát v těžkém a zároveň nebezpečném životě? Existují východiska z bídy velkoměsta? Jaké mají děti ulice šance na vzdělávání?

Začínáme od prosince 2009, ale do té doby již budou ke čtení zpřístupněny newslettery.Tady je první.
http://www.join-the-game.org/cz/pro-ucitele/newsletter-archive/newsletter-1.html

Můžete v něm nalézt ukázky z hry - verze pro mladší kategorii 8-12 let s názvem „Vítěz ulice“
http://www.join-the-game.org/cz/pro-ucitele/newsletter-archive/newsletter-1/sneak-preview.html

www.sampioni.cz
http://www.join-the-game.org/cz/hra-sampioni-pro-afriku.html

rok

Píší o nás v Lidových novinách
(5. 10. 2009) 

1. část 2. část 3. část 4. část 5. část 6. část
vk

Páťáci druhákům anglicky
(13. 11. 2009) 

Žáky druhých tříd čeká příští rok nový předmět – angličtina. Proto žáci 5. třídy navštívili v pátek 13. listopadu druhou třídu aní učitelky Podborské se svým krátkým kulturním programem. Svým vystoupením dokázali, že se dá angličtina zvládnout i hravou formou – písničkami, dramatizací pohádky, bástičkami a podobně.

Žáci se připravovali svědomitě a i když byla vidět trochu tréma, doufáme, že se program líbil a že se na nový předmět budou těšit.


vs

Keramický kroužek
(15. 11. 2009) [ fotky ]

Naší žáčci si velice oblíbili keramický kroužek,který navštěvují děti z 1. stupně. Vyrábějí si zde různé keramické ozdoby a věci, kterými zdobíme školu, také modelují hrníčky a misky pro své kamarády. Každý rok navštěvujeme domov důchodců,kterým vždy připravíme nějaké překvapení v podobě dárečků.
dp

Seminář EU
(19. 11. 2009) 

Ve dnech 1. až 5. listopadu se ředitelka školy Radka Hanusová zúčastnila vzdělávací akce pro ředitele škol Moravskoslezského kraje v Bruselu. Pořadatelem byla vzdělávací instituce NIDV. Poznatky o fungování Evropské unie, které z ní načerpala, prezentovala na semináři pro pracovníky školy 26. listopadu 2009.

rh

Jsme ve třech projektech
(1. 12. 2009) 

Naše škola se v roce 2009 zapojila do tří projektů (viz www stránky školy). První z nich s názvem Koncepce školy s rozšířenou výukou estetické výchovy probíhá na škole od školního roku 2008/2009 a je částečně sponzorován obecně prospěšnou společností ENVI A. V roce 2009 jsme získali na tento projekt dotaci z ministerstva školství v rámci Programu na podporu vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí, žáků a studentů v roce 2009.

Další dva projekty s názvy Škola pro život a Jak úspěšně překonávat handicapy prostředí byly podány a schváleny v rámci dotací z evropských fondů v operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a budou probíhat na naší škole v rozmezí let 2010 až 2012.

rh

Tradiční vánoční ringo
(22. 12. 2009) [ fotky ]

Poslední školní den před vánočními prázdninami se v tělocvičně konal už tradiční turnaj trojic v ringu. Hráli žáci druhého stupně a startovalo jedenáct týmů. Ačkoli někteří zpočátku tápali v pravidlech i herní taktice, tak zápas od zápasu stoupala úroveň i herní zápal.

Do tříčlenného finále se vedle favoritů z devítky dostali i osmáci a sedmáci. Kluci tentokrát nestačili na dívčí elán, a tak se z vítězství radovalo trio Tereza Šteinigerová, Šarlota Němečková a Luboš Šteiniger.

vk

Lyžování v parku
(6. 1. 2010) [ fotky ]

Zima je tu jaksepatří, a tak by bylo hřích toho nevyužít. Zvláště když máme hned za školou Komenského sady, kde jsou kopečky pro lyžařské začátky jak stvořené.

Díky obětavosti pana učitele Mrázka je dnes na škole slušná zásoba běžek, takže nebyl problém navléknout osmáky do sportovního a vzít je ven. Ačkoli někteří na úzkých prkýnkách stáli poprvé v životě, s kopcem i sněhem válčili udatně a navíc u toho zažili spoustu legrace. Nikomu se nic nestalo a pár boulí za to určitš stálo!

rh

Turnaj v pingpongu
(31. 3. 2010) [ fotky ]

Nejen vědomostmi žijeme na naší škole. Dostane se i na sport. V poslední březnový den se mezi chlapci 2. stupně hrál turnaj ve stolním tenise. V tělocvičně pod vedením pana učitele Myšky zápolila desítka hochů ve 2 kategoriích.

Nikdo nechtěl dát svou kůži zadarmo, ale nakonec přece jen se vyloupli ti nejlepší. Takže: v kategorii 6. a 7. tříd vyhrál Nikolas Koky (6.B) před Tomášem Šarkézym (6.A) a Patrikem Holubem (6.B). O kategorii výš (8. a 9. třídy) dominoval Marek Tokar (8.A) před Nikolasem Kroščenem (9.A) a Ladislavem Novákem (8.A).

vlk

Besídka v domově důchodců
(31. 3. 2010) [ fotky ]

Poslední březnový den jsme už tradičně navštívili domov důchodců na Kamenci na Slezské Ostravě. Žáci 1. stupně naší školy zde přednášeli, zpívali, baletili a na závěr zatančili taneček.

Představení našich dětí se líbilo a babičky odměnily děti drobnými dárky - čokoládkami.

dp

Ani družinka nezahálí
(2. 4. 2010) [ fotky ]

Ani naše družina nezahálí. Po vyučování naši žáčci, než odejdou domů, přímo srší nápady. A tak není pro paní vychovatelku Danu Mandelíkovou žádný problém se svými svěřenci vytvořit řadu zajímavých výtvarných kreací. Ostatně díky fotografiím máte možnost posoudit sami!

vlk

Dopravní kroužek
(6. 5. 2010) [ fotky ]

Dopravní kroužek je určen pro žáky 2. stupně. Jeho náplní je prohlubování znalostí pravidel silničního provozu jak formou testů na PC, tak při jízdách zručnosti na kolečkových bruslích a jízdních kolech na cvičné dráze, v tělocvičně nebo, pokud to počasí umožní, v parku. Své znalosti si naši žáci každoročně porovnávají se žáky ostravských škol při dopravních soutěžích.

as

Netradiční třídní schůzky
(18. 6. 2010) [ fotky ]

Netradiční třídní schůzky navštívilo 13 rodičů. Už přivítání bylo netradiční: káva a občerstvení. Jakmile se všichni usadili, následovalo vystoupení žáků. Ti zpívali, také předvedli tanečky za doprovodu hudby.

Po vystoupení si žáci sedli s rodiči do lavic a začala společná spolupráce. Bylo to pracovní vyučování – Můj dům. Rodiče s dětmi stříhali a lepili z barevných papírů. Práce se jim zdařily a všichni byli spokojeni.

pod

Workshop s rodiči
(13. 6. 2010) [ fotky ]

zdobení květináčů ubrouskovou technikou

13. května se na naší škole konal WORKSHOP S RODIČI. Rodiče a děti byli blíže seznámeni s projektem Škola pro život. Malovat pomáhali rodiče dětem i děti rodičům. Něco hezkého si vyrobit, přišly i celé rodinky. Máme i šikovné tatínky! Někteří se s ubrouskovou technikou setkali poprvé. Květináčky určitě budou hezkou vzpomínkou na příjemně prožité odpoledne.

© 2008 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz, tel.: 596 134 328, mobil: 731 152 658