Archiv - estetika > Akce estetiky 2015/16


Letní vlastivědná vycházka
(10. června 2016) 

Dne 10. 6. se třída 5. A vypravila na vlastivědnou vycházku do okolí Ostravy. Zajeli jsme do příměstské čtvrti Hošťálkovice, vyšplhali na místní rozhlednu odkud byl překrásný výhled na celou Ostravu a panorama Beskyd. Ukázali jsme si výrazné dominanty Ostravy a vypravili se z kopce dolů k řece Odře. Podél řeky jsme se pak přesunuli zpět do Přívozu až ke škole. Výlet se vydařil a hlavně jsme se zase dověděli spoustu nových zajímavostí, souvisejících s učivem vlastivědy.
Vycházka

HyVo

Sběr víček pro Tomáška
(7. června 2016) 

Celý tento školní rok jsme ve třídách soutěžili a sbírali plastová víčka od PET lahví, která jsme nakonec věnovali rodičům nemocného Tomáška. Jsou mu tři roky a trpí dětskou mozkovou obrnou. Tomáškův tatínek si pro víčka přijel a nejlepší sběrači školy mu je spolu s obrázky dětí s přáním brzkého uzdravení předali a také se s ním vyfotili. Nejvíce víček nasbíraly třídy 4. A a 2. A. 2. místo obsadila třída 0. A, na 3. místě skončila třída 3. A. Děkujeme také sběračům ze tříd 1. A, 5. A a 6. A a všem, kteří svou aktivitou pomohli dobré věci.
Sběr víček

Hapi

Projektový den - Povolání (III. A)
(6. června 2016) 

Dne 6. 6. jsme si ve III. A udělali projektový den o povolání. Vyprávěli jsme si, co je to povolání, jak si je vybíráme, jaká známe povolání, která povolání potkáváme po cestě do školy, co dělají rodiče, kdo vyrobil věci v obchodech a kolem nás. V rámci českého jazyka podle kartiček s názvem povolání žáci vytvářeli podstatné jméno a k němu sloveso. Následovala hra na pozornost využívající čtení - na zemi byly rozložené karty s názvy povolání. Žáci soutěžili po dvou. Učitel zadal název povolání, které tito dva soupeři hledali na zemi mezi kartami. Hráli jsme také hru Na řemesla - žáci postupně předváděli povolání pantomimicky, ostatní hádali. V dalších hodinách projektového dne si žáci připravili ve skupinkách scénky s použitím přinesených pomůcek (např. fotoaparát, vojenský kabát, prázdné lahvičky od kosmetických přípravků, obvazy, šroubovák, atd.) a předváděli scénky představující tato povolání (kadeřnice, kosmetička, lékař, zdravotní sestra, voják, dělník, soudce, kuchařka, knihovnice, uklízečka, sekretářka, učitelka, instalatér, malíř, fotograf), ostatní hodnotili potleskem. Zazpívali jsme si písničku Z. Svěráka - Dělání, a poté nakreslili obrázek, jak si děti představují sami sebe za 15 let při výkonu povolání a proč by si vybrali právě toto povolání. V poslední dvouhodinovce následoval přesun do školní kuchyňky, kde si žáci pod vedením učitele a asistenta připravili občerstvení (kuchaři a cukráři), také roznesli na správně připravené a upravené stoly s ubrousky a skleničkami(číšníci a servírky). Důležité bylo dbát na správné stolování, popřát si “Dobrou chuť“ a na závěr po sobě uklidit a umýt nádobí.
Následující den se konala exkurze do Vítkovického Malého Světa techniky U6, kde se žáci seznámili s výrobou tkanin a sami si vyrobili kus látky, kterou si pak odnesli domů (krejčí a švadleny, tkalci).
Žáci se naučili nové názvy povolání, rozšířili si představu o těch, která už znají, vyzkoušeli si některá povolání při hře a práci. Během projektového dne se učili, aniž si to uvědomovali, protože dle jejich závěrečného hodnocení si „jen hráli“. Celý projekt hodnotili žáci i já jako učitel velmi kladně.

Projektový den III. A

Hapi

Bavíme se, stavíme - I. A
(2. června 2016) 

Postavička Geometráček, náš průvodce celým programem, nás seznámila se svým domečkem, který jsme společně postavili z geometrických tvarů. Trojúhelník, čtverec, obdélník a kruh, všechny už je poznáme! Hledání v prostoru, tajemné krabičky , tvoření postavičky Geometráčka dle fantazie z geometrických tvarů a jiné aktivity jsme zvládli ve Světě techniky v Ostravě. A za odměnu nakonec? Naše vysněné hraní v Dětském světě. Bylo to poučné a zároveň příjemné strávené dopoledne 1.A

avíme se, stavíme

MaSk

Den dětí v III. A
(1. června 2016) 

Den dětí jsme se žáky 3. A strávili při krásném počasí na akci pro děti na Masarykově náměstí v Ostravě. Čekala tam na nás spousta stánků a atrakcí. Děti jely na kolotoči, podržely si rytířský meč, střílely z luku, projely se v kočáře a dokonce i na koni. Všem se akce moc líbila.
den dětí III. A

Hapi

Den dětí v přípravce
(1. června 2016) 

I letos jsme vyrazili s dětmi do parku, abychom si parádně tento den užili. Hned ráno jsme požádali sluníčko, aby nám k tomu pěkně svítilo, deštíček, aby se schoval za mraky a dobrá nálada nás neopustila…
Celé dopoledne bylo v duchu soutěží, hraní, kreslení a sportování. Nesmíme zapomenout ani na mlsání – všechny děti si zasloužily pořádný nanuk a nějaké ty sladkosti. V Dětském ráji se děti vyřádily na houpačkách, kolotočích a dalších atrakcích. Celou cestu do školy si děti povídaly, co pro ně paní učitelky nachystaly za odměny. Na školním hřišti se konečně dočkaly – čokoládové medaile, bonbóny, diplomy pro všechny děti a těm nejšikovnějším náležely hlavní ceny – plyšáci a puzzle. Spokojenost a úsměvy dětí byly odměnou nám, paním učitelkám…

Den dětí v přípravce

IvOn

Zdravé zoubky
(31. května 2016) 

I letos k nám přijel student Lékařské fakulty, aby dětem připomněl a názorně ukázal, jak se správně starat o své zoubky. Během přednášky měly děti možnost připomenout si, jak vypadá lidský zub a z čeho je složen. Dozvěděly se o tom, co zuby kazí a co je naopak udrží zdravé. Děti se během přednášky hlásily a odpovídaly na všelijaké otázky. Pak si názorně vyzkoušely, zda si své zoubky čistí správně. Mnohé děti toho věděly dost, jen je velká škoda, že v životě o své zoubky takto pečovat neumí nebo nechtějí …

Zdravé zoubky

IvOn

Volba povolání - exkurze V. A
(18. května 2016) 

Ve středu 18. 5. 2016, v rámci projektového dne Volba povolání se žáci 5. A třídy zúčastnili exkurze do Dopravního podniku města Ostravy - vozovny a opravny trolejbusů na Sokolské třídě. Seznámili se zde s povoláním: ostraha objektu, vrátný, dispečer, vedoucí závodu, mistr údržby, elektrikář, karosář, automechanik, uklízečka, strojní zámečník a soustružník a řidič. Dále pak navštívili zázemí a garáže Záchranné hasičské stanice v Ostravě. I zde poznali nové druhy povolání: dispečer, vedoucí služebny, řidič vozu, velitel zásahu a nebo hasič - strojník. Dozvěděli se spoustu zajímavých věcí a dokonce i vyzkoušeli techniku a ochranné oděvy.

Exkurze V. A

HyVo

ESV - PT + 2. A - Vystoupení ke Dni matek
(13. května 2016) 

Již tradičně jsme i letos připravili vystoupení pro maminky k jejich svátku. Vystoupení zpestřily děti z 2. A hrou na flétnu. Této hře se věnují od začátku školního roku v rámci hudebního kroužku pod vedením paní učitelky I. Ondrové. Děti sklidily velký potlesk a maminky byly odměněny drobnými dárečky.

Vystoupení ke Dni matek

RaZe

Školní Slavík
(27. dubna 2016) 

Již osmým rokem se vždy v dubnu schází celý 1. stupeň na školní pěvecké soutěži s názvem Slavík.
I letos jsme se koncem dubna sešli na vyzdobeném patře, kde už bylo připravené podium s mikrofonem a porota složená z učitelů a asistentů zasedla k rozhodování o nejlepších zpěváčcích.Soutěžící měli za úkol zazpívat libovolnou píseň a porota to opravdu neměla lehké,protože všichni byli na své vystoupení kvalitně připraveni. Na závěr každý soutěžící dostal sladkou odměnu a výherci diplomy a dárky.
Vyhodnocení:
1.kategorie 0. - 2. ročník:
 • 1. místo - Červeňáková Gábina (přípravka)
 • 2. místo - Geciová Amy (I. B)
 • 3. místo - Žigová Nikola (II. A)
 • Čestné uznání - Jurečko Stanislav (I. A)
  2. kategorie 3 - 5. ročník:
 • 1. místo - Natálie Kokyová (III. A)
 • 2. místo - Ištok Dominik (V. A)
 • 3. místo - Pecha Leon (III. A)
 • Čestné uznání - Pecha Marek (IV. A)
  Nejlepší duo: Tišer Mário a Polák Jakub (oba III. B)
  Školní Slavík

  HaPi

  III. A na Dni Země
  (22. dubna 2016) 

  Dne 22. 4. jsme navštívili s dětmi ze III. A Den Země v Komenského sadech. Jako každoročně děti plnily úkoly, za které dostávaly razítka a nakonec za vyplněnou soutěžní kartu odměny. Úkoly na jednotlivých stanovištích se týkaly první pomoci, vody v přírodě, ochrany živočichů, chráněných krajinných oblastí, poznávání obyvatel lesa, poznávání stromů, třídění odpadů, apod. Všechny směřovaly k jedinému - uvědomit si důležitost ochrany přírody a toho, že nejsme "pány tvorstva". Mimo jiné si děti také zajezdily na koloběžkách, zazpívaly s kytarou a vyrobily dárky pro maminky. Díky slunečnému počasí a dobré náladě jsme si užili všichni příjemné soutěžní dopoledne.
  Den Země -třeťáci

  HaPi

  Třeťáci v Muzeu města Ostravy
  (12. dubna 2016) 

  V polovině dubna jsme se 3. A navštívili v rámci prvouky Muzeum na Masarykově náměstí, kde jsme shlédli expozice živé i neživé přírody, pravěk i historii Ostravy. Dětem se nejvíce líbily zbraně, zkameněliny a kosterní pozůstatky, dále ojedinělá sbírka nerostů, dobové fotografie historické Ostravy, pozlacený pokojový orloj z 18. století a také exponáty živočichů, kde jsme si mohli poslechnout i hlasy ptáků.

  V muzeu

  HaPi

  Velikonoční dílnička
  (23. března 2016) 

  Před velikonočními prázdninami jsme si ve 3. A tak jako i v ostatních třídách udělali velikonoční dílničku. Mimo jiné jsme si společně vyprávěli o lidových tradicích na Velikonoce, vyzkoušeli si velikonoční koledování a na několika stanovištích si děti měly možnost vyrobit velikonoční dekorace, např. slepičku, zajíčka, kraslice zdobené různými technikami. Výrobky si pak děti odnesly domů a mohly tak přispět k jarní výzdobě. Popřáli jsme si VESELÉ VELIKONOCE a hurá na prázdniny.

  Velikonoční dílny

  HaPi

  Turnaj ve vybíjené
  (18. března 2016) 

  V hodinách tělesné výchovy žáci třetích tříd nejraději hrají míčové hry. Proto jsme v pátek 18. 3. uspořádali mezitřídní turnaj ve vybíjené. Žáci 3. A a 3. B po řádné rozcvičce nastoupili jako správní sportovci a bojovali jako lvi, vybití poté neúnavně fandili. Tentokrát vyhrála 3. A, ale ihned jim byla vyhlášena odveta. Proto už teď se děti těší na letní odvetný turnaj. Na závěr si všichni podali ruce jako na opravdovém zápase.
  turnaj ve vybíjené

  HaPi§DaPo

  Zimní vlastivědná vycházka
  (11. března 2016) 

  V rámci učiva orientace v místě bydliště vyrazili žáci V. A třídy na další vlastivědnou vycházku.
  Hned za sportovní halou Sarezy v Přívoze, jsme vnikli do Komenského sadu a kolem řeky Ostravice, po její levé hrázi, postupovali dále do centra Ostravy. Na konci sadu neunikla naší pozornosti socha J. A. Komenského – „učitele národa“. Rovněž jsme si prohlédli komplex budov největší radnice v ČR – Ostravské radnice na Prokešově náměstí. Dále jsme se přesunuli po pěší lávce přes Ostravici na Slezskou Ostravu – Kamenec a cyklostezkou pokračovali k mostu Miloše Sýkory. Tady jsme posvačili a vyslechli něco málo z historie osvobozování Ostravy během II. svět. války. Po krátkém odpočinku jsme pokračovali směrem k Ostravskému hradu a pak pěší lávkou přes Ostravici na Černou louku – výstaviště. Dále pak kolem nejstaršího kostela na území města - kostela sv. Václava a přes Masarykovo náměstí a Jiráskovo náměstí, která známe hlavně z vánočních trhů, jsme zašli do Husova sadu. Odtud nás trolejbus vyvezl na vyhlídkové místo ostravských Bazalů, odkud jsme pozorovali celou Ostravu pod sebou. V dáli byla vidět i průmyslová oblast Vítkovic. Z Bazalů jsme pokračovali zpět do Komenského sadu a dále do školy.
  V hodině informatiky jsme pak celou trasu prošli ještě jednou na počítači na stránkách www.mapy.cz. Změřili jsme si délku pochodu, která činila 6,5 km.
  Počasí nic moc, ale zase jsme si více utužili třídní kolektiv a už se těšíme na jarní vycházku.
  HyVo

  Karneval
  (11. března 2016) 

  Začátkem března proběhl na naší škole karneval pro děti z přípravného ročníku a pro žáky 1. -3. tříd. Představili se nám princezny, víly, zvířátka, tanečnice, rytíři i superhrdinové, kuchaři i vězni, duchové i kouzelníci. Letošní karneval si děti náležitě užily. Zúčastnily se mnoha soutěží, fandily svým spolužákům, vyřádily se při tanci. Nakonec dostaly všechny masky sladkou odměnu.
  Karneval

  HaPi§RaZe

  Zdravé děti, šťastní rodiče
  (9. března 2016) 

  Dnes na naší škole proběhla přednáška Zdravé děti, šťastní rodiče pro děti na prvním stupni pro nultý až druhý ročník. Přednášely studentky ze zdravotnické školy. Děti se dozvěděly, co je to potravinová pyramida, jaké potraviny jsou pro jejich zdraví prospěšné a které méně, poznávaly vitamíny a jejich význam a výskyt v potravinách. Každá třída si pak vyrobila svou potravinovou pyramidu, kterou si vyvěsila ve třídě a která nám bude připomínat správnou skladbu našeho každodenního jídelníčku. Na závěr byly děti odměněny "potravinovou" omalovánkou a pastelkami.
  Zdravé děti

  JiOn

  Dopravní výchova
  (9. března 2016) 

  Ve všech třetích a čtvrtých třídách základních škol plošně probíhá výuka dopravní výchovy přímo strážníky městské policie. Ve 3. třídě se děti seznamují s dopravními značkami a pravidly pro účastníky silničního provozu a poté si zkusí test, který budou absolvovat ve 4. ročníku na dopravním hřišti spolu s jízdou na kole. Ti nejúspěšnější pak mohou po dovršení 10 let věku získat „průkaz cyklisty“. V naší třídě 3. A se to podařilo NATÁLII KOKYOVÉ, která test zvládla bez jediné chyby.
  Dopravní výchova

  HaPi

  Děti, pozor, červená
  (3. března 2016) 

  Školní výtvarná soutěž na téma Děti, pozor, červená se konala ve čtvrtek 3. března v prosotrách výtvarné třídy. Zúčastnilo se 18 žáků z prvního i druhého stupně. Jako obvykle se soutěžilo ve třech kategoriích. Práce Anety Koltárové a Karin Kubínové budou zaslány do stejnojmenné výtvarné soutěže, kterou pořádá odbor dopravy Magistrátu města Ostravy.
  I. KATEGORIE 1.-3. třída
 • 1. místo – Patricie Dubovecká 1.A
 • 2. místo – Valerie Pechová 1.B
 • 3. místo – Marcel Červeňák 3.B
 • II. KATEGORIE 4.-5. třída
 • 1. místo – Karolína Lešková 4.A
 • 2. místo – Samuel Tóth 5.A
 • 3. místo – Zdeněk Rác 5.A
 • III. KATEGORIE 6.-9. třída
 • 1. místo – Karin Kubínová 6.A
 • 2. místo – Jana Kreiselová 9.A
 • 3. místo - Kristýna Ištoková 6.A

 • Děti, pozor, červená

  JiOn

  Pasování na čtenáře
  (2. března 2016) 

  V úterý 1. března byli naši prvňáčci pasování v Městské knihovně v Přívoze na čtenáře, a to za účasti místostarosty městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Ing. Víta Macháčka. Programem nás provázely Jitřenka a Večernice. Děti dostaly upomínkové předměty společně s členskou kartou, kterou mohou využít ve všech ostravských knihovnách. Po slavnostním pasování byl připraven zábavný program, kdy děti hledaly společně s "hvězdami" poztrácená písmenka z říkanky. Poté si malí čtenáři prohlédli množství knih, které si mohou v doprovodu rodičů vypůjčit. Jak nám sami sdělili, už se moc těší, až si půjčí svou první knihu.
  Pasování na čtenáře

  JiOn

  Prázdninové bruslení 3. A
  (24. února 2016) 

  Ačkoliv si žáci užívali jarních prázdnin, našli se i takoví, kteří opustili vyhřáté místečko u televize či počítače a vyrazili s paní učitelkou na dobrovolnou odpolední akci - na bruslení na lední ploše Multifunkční haly. Všichni bruslili statečně, někteří dokonce poprvé. Pořádně vyřádění a červenolící jsme si slíbili, že sem přijdeme někdy zase.
  Bruslení 3. A

  HaPi

  Mé vlastní loutkové divadlo
  (únor 2016) 

  Začátkem února jsme ve 3. A navštívili dílničku na alternativní scéně Divadla loutek s názvem „Mé vlastní loutkové divadlo“. Po zhlédnutí divadelního představení s písničkami si děti vyrobily vlastní plošné loutky z papíru a dotvořily pozadí. Poté každý sám nebo ve dvojicích zahrál ostatním divákům se svými loutkami divadlo na opravdové scéně. S sebou si pak děti odnesly vyrobené loutky a pěkný zážitek.
  Loutky a 3. A

  HaPi

  Den otevřených dveří
  (13. ledna 2016) 

  Ve dnech 12. a 13. ledna se na naší škole konaly Dny otevřených dveří. Přišly se k nám do nultého ročníku a prvních tříd podívat děti z MŠ Špálova a MŠ Šafaříkova. Prohlédly si naše učebny, byly seznámeny s průběhem vyučování, povídali jsme si o tom co je ve škole čeká, některé si prohlédly i tělocvičnu a školní jídelnu. Děti byly velmi zvídavé, měly mnoho dotazů. Zhlédli také krátká vystoupení našich prvňáčků a společně jsme si zazpívali oblíbené písničky. Při odchodu dostal každý malý návštěvník jako upomínku papírovou sovičku-symbol naší školy, s informacemi o zápisu.
  Den otevřených dveří

  JiOn

  Zážitková dílna – Pan Barvička a slečna Mašlička
  (4. ledna 2016) 

  Říjen – prosinec 2015
  Jedná se o cyklus čtyř zážitkových dílen a děti z naší přípravné třídy měly to štěstí, že mohly takové dílničky vyzkoušet na vlastní kůži. Herci Hanka a Tomáš z Loutkového divadla Ostrava, se svými kamarády panem Barvičkou a slečnou Mašličkou, přijeli k nám do školy, aby společně prožili všechna dobrodružství, která je v příběhu čekají...
  V prvním příběhu se děti seznamují s panem Barvičkou. Jenže se pan Barvička cítí sám a tak v dalším příběhu objevuje slečna Mašlička, která spolu s panem Barvičkou a dětmi zažívá další dobrodružství...

  Pan Barvička a slečna Mašlička


  IvOn

  Prosinec ve III. A
  (prosinc 2015) 

  Prosinec ve III. A proběhl kromě učení zvláště ve znamení příprav na Vánoce a nácviku vystoupení pro rodiče. Každé pondělí jsme jako vždy také chodili na plavecký výcvik, kde žáci hráli i vodní polo a zdokonalovali se v plaveckých dovednostech. Vánoční besídka pro rodiče se zpěvem, tancem a básničkami se povedla a děti už se mohly těšit na poslední den před vánočními prázdninami, kdy čekaly s napětím, zda je ve škole navštíví Ježíšek. A opravdu na ně nezapomněl.
  prosinec ve III. A

  HaPi

  ESV - PT a 2. A - Možná přijde i Ježíšek
  (22. prosince 2015) 

  Tradičně jsme poslední školní den před Vánoci prožili společně. Po shlédnutí pohádky Krtek a Vánoce jsme si slavnostně připili, popřáli si krásné Vánoce a hodně štěstí a zdraví do nového roku. Čekání na příchod Ježíška jsme si pak zpříjemnili několika hrami, a když jsme zaslechli zvoneček, nic už děti neudrželo. Rozběhly se ke svým třídám plné očekávání, co pod stromečkem najdou. Dárečky je potěšily a poslední hodinu si jich náležitě užívaly.

  Ježíšek


  RaZe

  Vánoční akademie
  (18. prosince 2015) 

  Letošní Vánoční akademie měla pestrý program. Pásmo vánočních písní a básní předvedly děti z přípravné třídy a druhého ročníku. V další části programu předvedli své umění žáci z hudebního kroužku, kteří zahráli na flétnu a rytmické nástroje. Dva tance a svůj vánoční program předvedli žáci 3. A. Velký úspěch zaznamenal program čtvrťáků, kteří zazpívali za doprovodu kláves a žákyně této třídy nám předvedla ukázku latinsko-amerického tance. O závěr akademie se postarali naši nejstarší žáci, kteří si pro své mladší spolužáky připravili pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků.

  Vánoční akademie


  RaZe

  Vánoční pohádky
  (13. prosince 2015) 

  Dne 11. 12. jsme se ve III.A neučili. Děti přišly svátečně oblečené, děvčata si nezapomněla vzít kabelku, vyrazili jsme totiž do Divadla na Vánoční pohádky. Představení se konalo v Domě kultury města Ostravy. Nejprve jsme shlédli Čertovskou pohádku s rozpustilými čertíky, která se dětem velmi líbila podle jejich smíchu a potlesku. Po ní jsme viděli hru o narození Ježíška se živým Betlémem. Nakonec jsme se vyfotili u vánočního stromku. Tu správnou vánoční atmosféru jsme dovršili krátkou procházkou po parku, abychom se správně provětraní zimním vzduchem ohřáli ve třídě a vyprávěli si, co se nám v Divadle líbilo.

  HaPi

  Tvůrčí dílny s rodiči - přípravka
  (11. prosince 2015) 

  Když sníh stále nepřichází…
  Ve třídě panuje zvláštní napětí – přijde ta moje maminka? Přijde můj tatínek? A tak děti, za poslechu vánočních koled a příjemné vůně z aromalampy, netrpělivě očekávají příchod svých rodičů, aby se pustily do společného tvoření.
  Opravdu nikdo nezapomněl a všechny děti nadšeně vítají své nejbližší. Vše je připraveno, tak s chutí do díla… je opravdu hezké vidět, jak si děti se svými rodiči vzájemně pomáhají a doplňují se. Rýžoví sněhuláčci se opravdu povedli a hezké vánoční přání udělalo tečku za dnešním setkáním.
  Tvůrčí dílny v PT


  IvOn

  Když dráček Zubík přišel mezi nás
  (7. prosince 2015) 

  Trošku s obavami děti čekaly, o čem bude paní zubařka a její asistentka vyprávět. Když ale viděly dráčka – pomocníčka, všem se jistě ulevilo… nikdo z nich nechtěl dětem ublížit, naopak. Děti si spolu s dráčkem opět připomněly, jak se starat o své zoubky – jak je správně čistit a co jíst, aby nám zdravé vydržely celý život.
  To, jak byly děti pozorné, si vyzkoušely v několika úkolech a nejlepší odměnou za jejich pozornost, bylo pohlazení dráčka – pomocníčka…

  Zubík a my


  IvOn

  Mikulášská nadílka
  (4. prosince 2015) 

  Letošní Mikulášská nadílka byla velmi dramatická. Ty nejzlobivější děti si tentokrát čert skutečně odnášel. Naštěstí se spokojil s jejich uplakanými sliby, že už budou hodné, a prozatím nám je ve třídě nechal. Ale pozor!!! ČERT NIKDY NESPÍ...

  Mikulášská nadílka


  RaZe

  Vánoční vystoupení na Masarykově náměstí
  (2. prosince 2015) 

  Již tradičně letos vystoupily děti z estetických tříd, letos z přípravky a ze 2. A, na vánočních trzích na Masarykově náměstí. Tentokrát nás čekala dvě vystoupení s pásmem vánočních písní a básní. Bohužel na druhé z nich nedorazil zvukař, a tak se děti alespoň svezly na kolotoči.

  Vánoční vystoupení


  RaZe

  Cestujeme s Hopsalínem…
  (25. listopadu 2015) 

  Tentokrát jsme se s klaunem Hopsalínem vydali do světa. Procestovali jsme různé země, seznámili se s jejich kulturou a památkami. Nechyběla ani zvířátka v Africe, tanec ve Francii a další typické znaky každého státu. Děti se dozvěděly plno nových informací, zasoutěžily si s ostatními dětmi a na konec našeho cestování pořídily společné foto s Hopsalínem.

  Hopsalín cestuje


  IvOn

  Recitační soutěž
  (25. listopadu 2015) 

  Koncem listopadu proběhlo školní kolo recitační soutěže pro 1. stupeň. Paní učitelky se svými třídami nejprve uspořádaly třídní kola soutěže v recitaci básniček a ti nejlepší recitátoři pak soutěžili za školu spolu s dalšími dětmi z 0. až 5.ročníku. Děti 0., 1. a 2.ročníku tvořily 1. kategorii a žáci 3.,4. a 5.ročníku pak 2. kategorii. Výkony hodnotila porota složená z pedagogických asistentů naší školy. Kromě recitace jsme si také zahráli, už mimo soutěž, “hádanky s pantomimou“, kdy děti hádaly, jakou činnost vybraný žák předvádí. Pak už došlo na závěrečné hodnocení. Vybrat nejlepší tři recitátory v každé kategorii nebylo lehké, protože soutěžící překvapili výběrem básní i kvalitou vystoupení.
  Nakonec porota rozhodla takto:
  1.kategorie
  • 1. místo - Michal Novák z I. B
  • 2. místo - Aneta Kotlárová z I. A
  • 3. místo - Tereza Ištoková z II. A
  • Čestné uznání - Gabriela Červeňáková z přípravky
  2.kategorie
  • 1. místo - Klaudie Holubová ze IV. A
  • 2. místo - Natálie Kokyová ze III. A
  • 3. místo - Eva Gregorová ze IV. A
  • Čestné uznání - Kristýna Gregorová z V. A a Eva Pulková ze III. A
  Výherci byli odměněni pěknými cenami a diplomy. Tato soutěž proběhla na naší škole poprvé, ale věřím,že se jí žáci zúčastní i v dalších letech, protože jsme spolu strávili příjemnou hodinku a dětem se soutěž líbila.
  recitujeme


  HaPi

  Dobrodružné výpravy I. A a I. B
  (listopad 2015) 

  Kde žije klokan? Kde je na světě největší zima? Co všechno můžeme vidět, když se vypravíme do světa? K čemu jsou dobré ZOO? Jak v nich žijí zvířata?
  23. listopadu jsme se společně vydali do Velkého světa techniky na dobrodružnou výpravu pro malé cestovatele po celém světě. Nasadili jsme si čepice, vzali do ruky dalekohled, kompas a výprava mohla začít. „Cestovali" jsme po moři, pouští, savanou, navštívili podnebná pásma a seznámili jsme se s jednotlivými obyvateli těchto končin. Paní lektorka nám odpověděla na všechny naše dotazy. Na závěr jsme namalovali vědeckou zprávu z našeho putování a po tomto vzdělávání jsme navštívili expozici dětského světa.
  Den po té, v úterý 24., jsme navštívili zoologickou zahradu. Zúčastnili jsme se výukového programu Ze života zvířat v ZOO, který byl zaměřený na objasnění významu zoologických zahrad a chovu zvířat v nich. Při výkladu lektorky si děti mohly prohlédnout a sáhnout i na kožešiny různých zvířat, lebky, parohy nebo si pochovaly králíčka a morče. Ti odvážní si dokonce nechali pověsit na krk hada. Po přednášce jsme stihli navštívit i pavilony opic, šelem, hrochů a slonů, nakrmili jsme kozy ve výběhu. Dětem se vycházka do podzimní zoologické zahrady velmi líbila, mnohé z nich zde byly vůbec poprvé.
  Listopad v 1. ročníku


  MaSk+JiOn

  O bezpečnosti v I. A
  (18. listopadu 2015) 

  Již dvakrát navštívila žáčky v I. A policistka z Policie ČR. Poprvé nám začátkem října zajímavě vyprávěla o nástrahách, které nás mohou potkávat každý den nejen na ulici, ale i v našich domovech či ve škole. Mohli jsme si vyzkoušet „na vlastní kůži“ při scénkách různé situace, do kterých se můžeme dostat. Beseda nám dala spoustu poučení a mnoho jsme se dozvěděli. Na památku jsme dostali dárečky, které nás také nabádají k větší opatrnosti v každodenním životě.
  V listopadu jsme se sešli opět, tentokrát na téma „Bezpečné odpoledne“. Dnes už není neobvyklé, že se můžeme setkat s něčím, co by do našich dětských dní nemělo patřit. Naše volné chvilky prožíváme nejen s kamarády na hřišti, v parku, v přírodě. Ale také občas už zůstáváme sami doma, pokud jsou rodiče na nákupech či v práci. Do školy k nám přišly policistky Městské policie Ostrava, aby nám vysvětlily, jak se chovat v případě, kdy najdeme injekční stříkačku, jak zacházet se zápalkami, co dělat doma, když jsme sami a jak se chovat v přírodě a k přírodě.

  MaSk

  Podzimní dílnička v III. A
  (21. října 2015) 

  Je již tradicí, že se děti ze III.A na podzim vydávají do přírody sbírat spadané kaštany, žaludy, bukvice, šípky, jeřabiny, větvičky jehličnanů a krásně barevné listí. Z tohoto materiálu pak společně s rodiči vyrábíme výrobky s nádechem podzimu. Letos na téma zvířátka z kaštanů, z listů a na závěr „dušičkový“ svícen. Výrobky si děti pak odnesly domů. Strávili jsme společně příjemné dopoledne.
  Podzimní dílnička


  HaPi

  Zlatovláska
  (20. října 2015) 

  Dne 20. října jsme navštívili s třídou III.A Divadlo loutek. Na pohádku Zlatovláska, kterou známe z čítanky od Fr. Hrubína, jsme se už těšili. Všichni žáci se svátečně oblékli a v divadle se, až na malé výjimky, chovali pěkně. Představení se nám velmi líbilo, děvčata i chlapci obdivovali krásnou princeznu a nakonec dobro zvítězilo nad zlem, jak to už v pohádkách bývá.
  V divadle


  HaPi

  Bezpečně do školy
  (13. října 2015) 

  V polovině října nás navštívili příslušníci Policie ČR z oddělení v Ostravě-Přívoze. Na besedě pro žáky 2. a 3. ročníku jsme se dozvěděli nejen o jejich policejní práci. Děti si zopakovaly dopravní značky, pravidla bezpečné cesty do školy a poslechly si policejní pohádku, díky které si nenásilně a přirozeně procvičily, že se nemají bavit s lidmi, které neznají a nenechat se nikam zlákat. Po závěrečné diskusi děti dostaly za pěkné chování a aktivitu dopravní pexeso, které jsme si hned v následující hodině rozstříhali a zahráli. Tyto besedy s policií jsou dětmi vždy oblíbené a jsou pro ně přínosem.

  HaPi

  Beseda s policistkou
  (9. října 2015) 

  Jen co vstoupila paní policistka do třídy, zavládlo naprosté ticho. Je to prostě tak – člověk v uniformě budí respekt. Natož v uniformě policisty… Naštěstí byla paní policistka velmi milá. Dětem se nejdříve představila, seznámila je se svou prací a uniformou, vysvětlila, k čemu slouží například obušek, kde nosí pistoli a další nezbytné vybavení. Děti si mohly osahat a na svých rukou vyzkoušet, jak je nepříjemné mít „nasazená želízka“.
  Paní policistka pak dětem přečetla příběh z knihy Policejní pohádky, který jim přiblížil správné a nesprávné chování dětí na silnici. Příběh byl poučný a děti si tak nenásilnou formou připomněly pravidla bezpečnosti.
  Za svou pozornost děti dostaly policejní omalovánky a dopravní pexeso. Pak jsme se s paní policistkou museli rozloučit, ale v duchu „bezpečnostních pravidel“ jsme ještě pokračovali ve výuce. Děti byly besedou tak zaujaté, že by byla velká škoda, nevyužít jejich zájmu o tak důležité téma…

  Beseda s policistkou

  IvOn

  Vlastivědná vycházka
  (18. září 2015) 

  V pátek 18. 9. se třída 5. A účastnila vlastivědné vycházky do přírody. Vydali jsme se cyklostezkou vedoucí po hrázi řeky Ostravice směrem na Koblov. Pod kopcem Landekem jsme objevili hledaný soutok dvou řek protékajících našim městem. Pro enormní sucho, které panuje v posledních dnech, byl malý průtok vody v obou řekách. Žáci tak měli možnost vidět „zánik“ řeky přímo v částečně vyschlém korytě Ostravice a pokračování její vody řekou Odrou dále směrem k hranicím s Polskem. Nikdo do vody nespadl a tak jsme po krátkém odpočinku pokračovali na bájný Landek. Cestou jsme sledovali a četli informace o místní floře a fauně z tabulí na naučné stezce. Na vrcholku jsme nemohli minout sedm metrů vysokou dřevěnou rozhlednu, odkud je úžasný výhled na celou Ostravu. V dáli jsme pozorovali dalekohledem Beskydy s jejich nejvyšším vrcholem Lysou Horou. Pak jsme sešli do areálu Hornického muzea, znovu se podívali na expozici o lovcích mamutů a na závěr jsme si i trochu zasportovali. Ke škole jsme přišli unavení, ale s výletem spokojení.

  Vlastivědná vycházka

  HyVo
  © 2008 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz, tel.: 596 134 328, mobil: 731 152 658