Archiv - estetika > Akce estetiky 2014/15


Vysvědčení ve II. A
(26. červen 2015) 

Konečně nastal ten slavnostní, dlouho očekávaný den. Svátečně oblečení žáci s kytkou v ruce i učitelé se konečně dočkali ohodnocení a uzavření své celoroční práce vysvědčením a hlavně krásných dvou měsíců prázdnin, odpočinku, koupání a dobrodružství.
vysvědčení

HaPi

Závěrečná školní akademie
(25. červen 2015) 

Den před vysvědčením se konala závěrečná školní akademie, kterou zahájily sestry Kovářovy. Předvedly tanec Děti ráje, který nacvičily v mimoškolním kroužku Disco Dance. Následovalo vystoupení hudebního kroužku a zpěv Erika Jurečka z 5. třídy, který se sám doprovázel na kytaru. Taneční program předvedli žáci z II. A. Potom zazpívali naši nejmenší, děti z přípravné třídy a I. A, které zároveň akademii uzavřely tancem na hudbu z muzikálu Pomáda.
Závěrečná školní akademie

RaZe

Červen v V. A
(22. červen 2015) 

V posledním měsíci tohoto školního roku jsme se naposledy nechali pozvat do Divadla loutek města Ostravy. Hodina Komenského bylo úchvatné představení bez loutek, které žáky nadchlo svou nespoutaností a vtáhlo je naprosto do svého děje. Snad si budou dlouho pamatovat jisté detaily ze života našeho „Učitele národů“.
Ještě hlouběji do historie jsme se ponořili díky besedě Katechetického a pedagogického centra v Ostravě. Dozvěděli jsme se něco víc o Cyrilovi a Metodějovi.
Další naše kroky vedly do současnosti a to té technické. Svět techniky, tentokrát samotná expozice, zaujala část žáků třídy. K velké lítosti nebylo možné, z důvodu chování určitých žáků, realizovat některé akce, a počet zúčastněných žáků byl i v tomto případě, stejně jako u divadla, redukován.
Poslední akci – vycházku spojenou s plněním úkolů – si mohl užít kolektiv celé třídy. Fotografie se nepodařilo získat ze žádné akce. S výjimkou poslední, ale to již nešlo o plnění úkolů, ale o chvilku volna, kterou někteří žáci využili ke kolektivním hrám, jiní k odpočinku. Několik letně laděných fotografií zmrzlin žáků také přidáváme.
Ráda bych poděkovala za celý kolektiv třídy paní učitelce Křístkové, která se celý rok starala o to, aby záznamy z našich akcí byly přístupné na webových stránkách školy. Náš dík také patří pořadatelům z Divadla loutek, Knihovně města Ostravy, Světu techniky, pedagogickým asistentům naší školy a v neposlední řadě rodičům žáků a žákům samotným, bez kterých by se veškeré akce nemohly uskutečnit.
Přejeme pěkné prázdniny všem!

červen v V. A

TrnKa

Školní výlety
(18. červen 2015) 

Cestou do Dětského ráje… Přípravka
Je až k neuvěření, kolik dobrodružství se dá zažít na výletě do blízkého parku. Úžasná cesta kolem řeky Ostravice, most přes řeku, stromy v parku či jen obyčejné lavičky poskytly prostor ke hrám, soutěžím a výpravám do neznáma. Děti byly nadšené ze všeho. Ale nebyly by to děti, aby se ze všeho nejvíce těšily do Dětského ráje, ve kterém mají možnost vyzkoušet si svou sílu, odvahu a především fyzickou zdatnost a koordinaci. A když se k tomu všemu přidá příjemné počasí…
Výlet přípravky
II. A v Porubském lese
Počasí nám přálo a děti poznaly spoustu nových věcí a odnesly si nové zážitky. Šli jsme po lávce přes potok, viděli jsme pole, budky pro ptáčky, zahráli jsme si soutěž v hodu šiškami a další hry a soutěže. Hlavním bodem výpravy bylo rozdělání ohně a opékání párků. Před návratem ke škole jsme se ještě zastavili na prolézačkách a občerstvili se zmrzlinou. Vrátili jsme se s pocitem příjemně stráveného dne.

výlet II. A

mix

II. A a II. B ve Světě techniky
(15. červen 2015) 

V polovině června navštívily třídy II. A a II. B expozici Světa techniky. Žáci si prohlédli a vyzkoušeli různé interaktivní exponáty v odděleních Světa civilizace, Světa vědy a objevů a Světa přírody. Také jsme zhlédli veselé divadelní představení plné zajímavých pokusů. Některých se žáci i sami zúčastnili. Dětem se kromě tohoto představení nejvíce líbilo v oddělení Světa přírody a místní expozice Vesmír. Příjemným zpestřením byla také venkovní zahrada s různými druhy bylin, z nichž právě mnohé kvetly, a tak jsme se pokusili alespoň některé pojmenovat a přivonět k nim.

Svět techniky -2. A, 2. B

JiOn

Těšíme se na prázdniny - II. A
(květen 2015) 

Všechny děti ze všech tříd velmi rády navštěvují knihovnu. Je to mimo jiné i zásluhou paní knihovnice Lenky Hulenové a jejích kolegyň, které našim žákům vždy připraví zábavnou a přitom poučnou, interaktivní besedu. Tentokrát se týkala prázdnin. Nejprve proběhla diskuse o plánech na prázdniny. Děti dostaly „letenku do Afriky“ a četly si o afrických dětech a zvířátkách. Přitom si vybarvily masku žirafy a zahrály si na letadlo. Zazpívaly si písničku a naučily básničku, zahrály si hry. Než nastala chvíle k prohlížení a půjčování knížek, zájemci dostali indiánské malování na obličej. Jako vždy se všem beseda s paní knihovnicí moc líbila.

Knihovna 2. A

HaPi

Sportovní den v parku
(5. červen 2015) 

Na tento den jsme se opravdu těšili … ve sportovním oblečení a se sportovní náladou jsme vyrazili do Komenského sadu, kde jsme otestovali svojí fyzickou zdatnost a sportovního ducha. Děti se pustily do všech disciplín s chutí a bojovností a nás opravdu těšilo, že nebyla mezi nimi žádná rivalita a závist. To jsme také při vyhodnocení zdůraznili – jak je důležité umět vyhrávat, ale i prohrávat.
Jako krásnou tečku za sportovním dopolednem byla návštěva v Dětském ráji, kde se děti mohly vyřádit na všech těch prolézačkách, houpačkách, kolotočích či domečcích.


IvOn

Vycházka na Landek - II. A
(29. květen 2015) 

Koncem května nám přálo počasí, a proto jsme vyrazili na plánovanou vycházku (ke Dni dětí a také k učivu prvouky o lese) na Landek. Autobusem jsme přijeli do Petřkovic a vydali se k Landek-parku, kde děti upoutala vysloužilá parní lokomotiva. Kousek dál nakrmily kozičky, povozily se na dětské lanovce a posvačily. Po cestě do lesa se děti ještě svezly na kolotoči a vyzkoušely si hornické vláčky. Před vstupem do lesa děti překvapil velký model mamuta a neandrtálského člověka. Vyprávěli jsme si o tom, jak významný je Landek jako jedno z prvních pravěkých sídlišť na našem území. V lese se dětem líbilo, mnohé z nich byly v lese poprvé. Viděli jsme ještěrku, slyšeli ťukat datla, vylezli na rozhlednu i zahlédli srnku. Na lesních cestičkách jsme si dali do těla, proto jsme se na konci vycházky zastavili na houpačkách a prolézačkách, kde se děti občerstvily. Pak už jsme se spokojeně vydali ke škole, kde už na nás čekali rodiče a děti jim „z posledních sil“ zazpívaly „SLÁVA NAZDAR VÝLETU!“

HaPi

Květen v V. A
(květen 2015) 

Konec školního roku se nám pomalu blíží a v měsíci červnu nás čeká jedna akce za druhou. V květnu jsme trochu „odpočívali“ při hraní maňáskového divadla. Pár fotografií se podařilo získat a ty zveřejňujeme. Žáci měli vymyslet příběh, nebo použít pohádkový námět a pomocí zvířecích maňásků zahrát pro své spolužáky divadlo. Z větší části vyhrály vlastní náměty ze života žáků.
Reportáž i fotografie z další květnové akce byly již publikovány na našich webových stránkách. Připomenutí 70. výročí osvobození Ostravy jsme uskutečnili formou vycházky k mostu Miloše Sýkory a jeho pomníku, dále návštěvou fotografické výstavy v prostorách Nové radnice a ukončení pak proběhlo malbou na chodník.
V květnu jsme se také měli možnost aktivně zapojit do výukového programu Světa techniky. Z původně plánované prohlídky U6 sice kvůli organizačním problémům sešlo. Nicméně jsme ve výukovém sále vyslechli a žáci se také aktivně zapojili do zajímavého povídání o látkách a výrobě plátna. V určitých etapách vyprávění si paní instruktorka pomohla filmem Zdeňka Milera „Jak krtek ke kalhotkám přišel“. Po teoretické části se žáci pustili do tkaní na malých tkalcovských stavech. Jen několika jedincům tato činnost přidělala vrásky. Většina žáků se práce ujala velmi zručně a utkali si malou ozdůbku, kterou si mohli vzít domů.

květen v V. A

TrnKa

ESV - PT + I. A - Vystoupení ke Dni matek
(15. květen 2015) 

Jako každý rok jsme si i letos připravili pro maminky vystoupení k jejich svátku. Kromě pásma básniček a písniček si rodiče vyslechli krásný program dětí z hudebního kroužku. Program pak děti uzavřely tancem na hudbu z filmu Pomáda.

ESV - 0. A + 1. A - Vystoupení ke Dni matek

RaZe

Návštěva interaktivní zážitkové dílny v Divadle loutek
(11. květen 2015) 

Na každé představení v Divadle loutek se vždycky moc těšíme. I tentokrát jsme byli nadšeni. Celou dílnou nás provázela loutková postavička Pan Barvička a děti s ní prožily dobrodružství plná tvořivosti a spolupráce. Odcházeli jsme plní dojmů a emocí a ve škole jsme si Pana Barvičku společně nakreslili.


IvOn

Besídka pro maminky - II. A
(6. květen 2015) 

Jako každoročně, i letos jsme v naší estetické třídě II. A už od března pilně nacvičovali pásmo básniček a písniček k svátku maminek. Také náš taneční kroužek se připojil se svým romským tancem v tradičních krojích a disco tancem. Před besídkou jsme pro naše mámy vyrobili přáníčka a pozvali je i jejich rodiny na besídku. V den D byly děti už od rána napjaté, těšily se i měly trému. Nachystali jsme lavičky, kytaru, klávesy, společné oblečení, pohoštění, vyzdobili chodbu a vystoupení mohlo začít. Obecenstvo přišlo v hojném počtu a při vystoupení každá máma sledovala hlavně svoji ratolest. Vždyť to také byl od každého dítěte dárek k jejich svátku. Občas ukápla i slzička. Po závěrečném potlesku děti rozdaly maminkám přáníčka a rozešli jsme se s vědomím, že se vystoupení povedlo a líbilo.

Den matek II. A

HaPi

70. výročí osvobození
(5. květen 2015) 

Mezi květnovými státními svátky jsme si se žáky obou pátých a čtvrtého ročníku připomněli velkou událost: 70. výročí osvobození Ostravy. Již 30. dubna proběhly v centru města upomínkové akce. Použili jsme video záznamy (www.youtube.com) z průjezdu tanků, historických vozidel a rekonstrukce bitvy o Sýkorův (Říšský) most, abychom si alespoň vzdáleně přiblížili atmosféru války. Tanky, zbraně, střelba z nich, hluk a dým, to vše vyvolávalo u žáků velmi negativní reakce, i když šlo jen o sledování událostí na interaktivní tabuli.
V úterý 5. 5. vyšly všechny zmiňované třídy ze školy a zamířily do Komenského sadu k památníku Rudé armády, kde jsme si připomněli padlé hrdiny. Po krátké zastávce jsme pokračovali až k mostu Miloše Sýkory. Při jeho překročení, z Moravské části Ostravy do Slezské části, jsme si prohlédli jeho ocelovou nýtovanou konstrukci. Od roku 2009 je most národní kulturní památkou.
Naše kroky ale hlavně směřovaly na slezské straně k pomníku Miloše Sýkory a na opačné straně cesty pak k pamětní desce umístěné na domě. První tank, který po osvobozeném mostě projel, jsme si také šli prohlédnout. Je to tank s číslem 051, který je nyní součástí památníku 1. čs. samostatné tankové brigády v SSSR.
Další vzpomínková trasa byla vedena přes prostory Nové radnice, kde je až do konce května umístěna výstava dobových fotografií. Vzhledem k většímu počtu žáků jsme zvolili prohlídku ve dvou etapách. Ostatně i žáci přivítali chvíli odpočinku.
Poslední naplánovaná aktivita byla už klidnější a nevyžadovala tolik sil, jako pochodování. Úkol, se kterým byli žáci seznámeni předem (ostatně z častých dotazů bylo zřejmé, že se na tento úkol hodně žáků těšilo), zněl: nakresli na chodník tank, Sýkorův most, nebo cokoli, co si pamatuješ z vystavených fotografií. Bylo zajímavé sledovat, jak si postupně žáci zvykají na neomezený prostor a jsou schopni se prací nechat pohltit.
Pokusili jsme se ilustrovat žákům událost, která je pro ně vzdálená a těžko pochopitelná. Nicméně pomocí památných míst a díky práci historiků bylo možno vylíčit stav okupovaného města a jeho obyvatel, atmosféru strachu ze smrti a násilí, a následnou radost a nadšení z osvobození a konce války.
Výročí osvobození


TrnKa

Duben v V. A
(duben 2015) 

V měsíci dubnu měli žáci pátého ročníku napilno. Fotograficky zdokumentovanou máme, žel, jen jednu akci a to návštěvu Knihovny města Ostrava. Na začátku měsíce jsme si připomněli měsíc knihy malým kvízem, který žáci vyplňovali pomocí vyhledávání informací na internetu. Hledané informace se týkaly především autorů dětských knih a ilustrátorů.
Po relativně klidném začátku měsíce se nám v posledních deseti dnech dubna nashromáždila již zmiňovaná návštěva knihovny. Téma bylo tentokrát víc zaměřeno na jazyk český. Konkrétně to byla česká přísloví a přirovnání. Žáci se ale dozvěděli také něco o jazykolamech a procvičování mluvidel, což je nutné zmínit hlavně proto, abychom objasnili, proč na jedné z fotek žáci vyplazují jazyk.
Mezilidským vztahům a dramatizaci jsme se nemohli věnovat jen jednu vyučovací hodinu. Bylo nutné si nejdřív ujasnit, co vztahy jsou, jaké je máme a ke komu, případně čemu. Pro dramatizaci jsme si vybrali tři možné konflikty, které se mohou vyskytnout v rodině a žáci se snažili je odehrát tak, jak by se měli řešit.
Co snad můžeme slíbit jsou fotografie z „představení“ žáků. Podařilo se nám rozpracovat nácvik maňáskového divadla. Nebudeme ale záměrně prozrazovat víc, abychom udrželi „diváky“ v napětí.

duben v V. A

TrnKa

Jaro v divadle
(duben 2015) 

Tento rok se IV. A poštěstilo navštívit loutkové divadlo hned dvakrát a to dokonce během jednoho měsíce. Tak jsme si letos vynahradili to, že na nás nezbylo místo před Vánocemi.
Nejprve jsme shlédli představení Šíleně smutná princezna a za 3 týdny pohádku O hastrmanovi. Obě představení byla krásná, ale jednoznačně jsme se shodli, že Šíleně smutná princezna je bezkonkurenční. Byli jsme unešení ze všeho – obsazení, herecké výkony, kulisy, písně a hlavně okouzlující hlas hlavní představitelky. Vše bylo na jedničku s hvězdičkou.
Jelikož většina žáků neviděla zfilmovanou pohádku Šíleně smutná princezna, rozhodla jsem se věnovat jí 2 hodiny estetické výchovy. Zajímal mě totiž názor dětí na hranou a zfilmovanou verzi.
V době moderní techniky by mohl člověk předpokládat, že se budou klonit spíše k zfilmované verzi, kterou mohou shlédnout na svém notebooku, tabletu nebo mobilním telefonu, ale chyba lávky. Jednohlasně zvítězila (i u mě) Šíleně smutná princezna v podání loutkového divadla v Ostravě. Při promítání zfilmované pohádky děti nadšeně vykřikovaly: „To tam bylo taky. Tuhle písničku známe. Tuhle taky. Princezna v divadle měla lepší hlas. Jééé, Kokoška, atd. atd.“ Upřímně, takový ohlas ze strany dětí jsem nečekala. V dnešní době je totiž čím dál těžší něčím žáky zaujmout.
Promítání jsme završili výtvarným ztvárněním této slavné pohádky. Výkresy byly velmi zdařilé, proto jsme si jimi vyzdobili třídu.
Od této chvíle budou mít žáci IV. A spojen pojem loutkové divadlo s pohádkou Šíleně smutná princezna a naopak. Když v televizním programu uvidí název této pohádky, vybaví se jim návštěva loutkového divadla.
Od druhé návštěvy loutkového divadla neuplynul ani měsíc a děti se mě ptají: „Kdy půjdeme zase?“ Za sebe mohu říct, že se nemohu dočkat dalšího představení a mám obrovskou radost, když vidím u nové generace takový zájem o kulturu. Zásluhy na rozvoji zájmu mladé generace o kulturní život nesou úžasní herci a těm patří velké díky nejen od žáků ale také od nás kantorů.

KaKo

Den Země ve II. A
(24. duben 2015) 

Již tradičně se koncem dubna konají akce Dne Země, kde se prezentují organizace zabývající se ochranou přírody a další jako např. Střediska volného času s turistickými a zoologickými oddíly, ČČK s první pomocí a další. Připomínají si především nutnost vážit si přírody a pečovat o ni. Naše děti už se celý týden těšily na každoroční návštěvu této akce v Komenského sadech. Celé dopoledne nám přálo počasí. Na každém stanovišti děti plnily zábavné úkoly a získávaly razítka, za které na konci obdržely malou odměnu. Kromě toho si odnesly nové zážitky a vědomí, že se o naší planetu musíme starat.

HaPi

II. A v Galerii Chagall
(22. duben 2015) 

Dne 22.4. jsme se třídou II. A navštívili v rámci estetické výchovy nedalekou galerii Chagall. Děti se poprvé seznámily s výstavou profesionálních obrazů a paní průvodkyně nám o každém z nich i o jejich autorech řekla pár slov. Po cestě zpět jsme se zastavili na dětském hřišti, kde se děti protáhly a zaběhaly si. Prožili jsme pěkné dopoledne.

HaPi

ESV - 0. A + 1. A - Měsíc knihy
(17. duben 2015) 

Vzhledem k tomu, že březen patřil přípravám na Velikonoce, oslavili jsme měsíc knihy až v dubnu.
Téma jsme začali v knihovně, kde se děti seznámily s autory knih s postavičkami, které známe z Večerníčku. Ve škole se pak děti dozvěděly, že existuje mnoho druhů knih. Zjistily, co je leporelo, pohádková kniha, encyklopedie, atlas i knihy pro dospělé. Zopakovali jsme si, kdo je ilustrátor, jak se máme ke knihám chovat a jak s nimi zacházet. Mnoho z nich měly děti možnost si prohlédnout. Z naší nejoblíbenější knihy Povídej pohádku jsme pak vybrali pohádku O veliké řepě, kterou si děti i zahrály. Další pohádky pak vyprávěly podle obrázků. Nejdůležitějším úkolem bylo vytvořit své leporelo, a tak se děti pustily do práce.
Měsíc knihy


RaZe

Slavík 2015
(15. duben 2015) 

I toto jaro proběhlo na 1.stupni školní kolo již tradiční pěvecké soutěže SLAVÍK. Zúčastnili se vždy dva nejlepší zpěváčci z každé třídy, podporovaní svým třídním kolektivem v hledišti. V porotě zasedli asistenti a učitelé hudební výchovy. Po společném rozezpívání soutěžili žáci ve zpěvu libovolné písně na mikrofon. Každého zpěváčka porota po výkonu obodovala. Bylo to těžké rozhodování, protože soutěžící podali velmi kvalitní výkony. Mezi soutěží a závěrečným vyhlášením vítězů vystoupil hudební kroužek pod vedením p. učitelky Ivy se svými flétničkami a Erik Jurečko z 5. A zazpíval s dětmi s doprovodem kytary jejich oblíbenou romskou píseň. Všichni soutěžící byli odměněni malou pozorností za odvahu a ti nejlepší na prvních třech místech dostali barevné diplomy a pěkné odměny. Rozloučili jsme se společným AHOJ s vědomím, že jsme prožili příjemné dopoledne.
VYHODNOCENÍ:
1.kategorie (0. a 1. ročník)
 • 1. místo - Stanislav Jurečko (přípravná třída)
 • 2.místo - Valerie Pechová (1.A)
 • 3.místo - Nora Holubová (1.B)
 • 2.kategorie (2. - 5. ročník)
 • 1.místo - Erik Jurečko (5.A)
 • 2.místo - Natálie Kokyová (2.A)
 • 3.místo - Michaela Miková (3.A), Natálie Oračková (4.A)

 • Slavík 2015


  HaPi

  II. A v Hasičském muzeu
  (březen 2015) 

  Začátkem března žáci II. A navštívili v rámci estetické výchovy a prevence Hasičské muzeum v Ostravě-Přívoze. Zde nám průvodce, bývalý hasič, ukázal historické exponáty z hasičské praxe. Děti si mohly vyzkoušet ruční sirénu, pumpu a další historické vybavení i moderní techniku, nasedly si do starých i současných hasičských aut. V minikinu jsme shlédli dokument o všestranné práci hasičů. Dětem se v muzeu velmi líbilo.
  Kromě Hasičského muzea žáci II. A v březnu navštívili i Městskou knihovnu a v Divadle loutek představení Ošklivé káčátko.

  II. A v Hasičském muzeu

  HaPi

  Březen v V. A
  (březen 2015) 

  V měsíci březnu jsme si dovolili přesunout se do už do prázdninových měsíců a naplánovat až desetidenní výlet po Ostravě pro rodinu. Vzali jsme si k ruce internet a hledali jsme informace o zajímavých místech v Ostravě. Měla to být také příprava na přednášku v Knihovně města Ostravy s názvem „Znáš svou rodnou hroudu?“. Z této přednášky jsou některé fotografie.
  Kromě výroby papírových vlaštovek a kontroly srozumitelnosti ostravského nářečí se žáci dozvěděli legendy o vzniku znaku Ostravy, který následně měli po paměti správně vybarvit. Nutno říct, že se to všem výborně podařilo. V hodině Vlastivědy pak měli možnost se pochlubit panu učiteli se vším, co si zapamatovali. A nebylo toho málo!
  Výtvarně jsme se naladili na jaro a začali jsme neskromně narcisy a tulipány. Velikonoce nás také nezaskočily a tak jsme si svátky jara užili i na talíři s malou ochutnávkou toho, co si žáci vypěstovali. Zelená barva patří k Velikonocům od nepaměti a tak nám čerstvá zelená petržel přišla opravdu vhod. Žáci sami byli překvapeni skvělou chutí a navrhli si zopakovat občerstvení i po Velikonočních svátcích. Pokud k něčemu takovému dojde, pokusíme se opět o obrazovou dokumentaci.
  Veselé Velikonoce všem přeje kolektiv třídy 5. A!

  Březen v V. A

  TrnKa

  Svět techniky (I.A a PT)
  (3. březen 2015) 

  Na akci Svět techniky očima dětí se naši nejmenší seznámili s mnohými technickými zařízeními formou hry. Na "dětském hřišti" mohly holky vařit, prodávat, prát i žehlit, kluci stavěli cihly, jezdili v různých dopravních prostředcích. Děti si zahrály na lékaře, jeřábníky, vyřádily se na trampolíně, prolézačkách a klouzačkách, vyzkoušely si hru na různé hudební nástroje. A když nastal čas k odchodu, moc se dětem domů nechtělo.

  Svět techniky

  RaZe

  Pasování na čtenáře (I. A a PT)
  (2. březen 2015) 

  V rámci Týdne prvňáčků proběhlo v knihovně pasování prvňáčků na čtenáře s bohatým programem pro děti. Neumíme sice ještě všechna písmenka, ale přece jen toho zvládneme přečíst už celkem dost. Pasování přihlíželi i nulťáčci, které tato událost čeká již za rok.

  Pasování na čtenáře

  RaZe

  Únor v V. A
  (únor 2015) 

  Únor začal v páté třídě karnevalově. Přípravy byly až horečnaté a masky se podařily tak, že si je žáci vzali ukázat domů. Fotografie ze samotného karnevalu zajistily paní učitelky, které karneval organizovaly, a fotografie jsou již vyvěšeny na školních webových stránkách. K velké radosti žáků se na nich našli i naše hvězdy karnevalu.
  Další velké pozdvižení se konalo den před svátkem svatého Valentýna, který tentokrát vyšel na sobotu. V pátek jsme stihli připravit přáníčka, která byla z velké části určena rodičům dětí nebo širší rodině.
  Na tradiční besedě v Knihovně města Ostravy jsme se dozvěděli pomocí zajímavých knížek o životním stylu dětí z jiných zemí. Žáci si vyzkoušeli tvorbu myšlenkové mapy a to tak, že vytvářeli ve skupině „referát“ o daném dítěti z ciziny. Opět jsme si vysloužili pochvalu paní knihovnice za vzornou práci, a protože téma děti nadchlo, navázali jsme na ně volnějším způsobem. Jednotlivci dostali za úkol se nechat inspirovat znakovým písmem a vytvořili své vlastní písmo. Většina zvládla i ve svém písmu napsat jednoduché sdělení.

  Únor v V. A

  TrnKa

  Karneval s Hopsalínem
  (9. únor 2015) 

  Tak jsme se konečně dočkali – Hopsalín je zase mezi námi! Všichni ho znají, mají rádi a ví, že zábava s ním je na jedničku... A dlouho jsme nečekali. Jen co se s námi Hopsalín přivítal, karnevalové veselí se rozjelo naplno – tanečky, soutěže, sladké odměny, svítící balónky a balónková zvířátka pro všechny.
  Hopsalíne, děkujeme…


  IvOn

  Jak jsme nakrmili ptáčky v parku…
  (4. únor 2015) 

  Lidový nápěv Už je zima, už je mráz, kam se ptáčku, kam schováš? se stal motivací pro povídání s dětmi o životě ptáčků v zimě. V ranním kruhu v přípravné třídě jsme si povídali o tom, jaké druhy ptáků můžeme potkat cestou do školy, kde ptáčkové přezimují, čím se živí a jak lidé mohou ptáčkům pomáhat. Při pohybové chvilce jsme předváděli let ptáků, poskoky vrabčáků a taky ptáčky schovávající se před zimou. Vypracovali jsme pracovní list s tématikou „Čím se živí“ a „uvařili“ krmení pro ptáčky.
  Hotové krmeníčko jsme odnesli do blízkého parku a tam pověsili na oblíbené stromky sýkorek. A na první sýkorky jsme nemuseli čekat dlouho. Pěkně schovaní za blízkým stromem jsme pozorovali, jak se chovají při hledání potravy.
  Cestou do školy jsme si zahráli několik „sněhových“ her a odstartovali závod ve sněhu. Mokré rukavice ani zmrzlé tvářičky nebyly nikomu na překážku. Vždyť dobrý skutek a zimní radovánky nám byly tou nejlepší odměnou z dnešního dne…


  IvOn

  Leden ve II. A
  (leden 2015) 

  V naší estetické třídě se stále něco děje. Po vánočních prázdninách jsme si návštěvou představení Divadla loutek „Štědrý den malého Jakuba“ připomněli vánoční atmosféru.
  8. 1. jsme využili sněhovou nadílku a vyrazili do Komenského sadů bobovat. Všechny děti si to postupně na kopci vyzkoušely a pěkně jsme si to užili.
  Před pololetním vysvědčením proběhl tematický den „50 let Večerníčku“, kdy jsme zpívali, kreslili, četli, počítali a soutěžili na téma pohádky z Večerníčků, naučili se píseň Večerníček od K. Černocha, shlédli večerníčkovou znělku, poslechli si pohádku na DVD i v knížce, hádali pohádky podle ilustrací, hledali pohádkové dvojice. Na závěr děti dostaly vysvědčení a vyrazily na pololetní prázdniny.
  Leden ve 2. A

  HaPi

  Večerníčkovi je padesát…
  (29. leden 2015) 

  ...tematický den dětí přípravné třídy a 1.A třídy
  Tiše seďte, ani muk, v televizi bude kluk,
  papírová čepička, hází lístky z autíčka,
  každý večer vozí dětem pohádky, co letí světem…

  Touto motivační básničkou jsme otevřeli dnešní tematický den. Všechny děti hned poznaly, že je řeč o Večerníčkovi. Znají ho děti nejen u nás, ale i na celém světě. A protože je letos tomuto malému klučinovi padesát let, zaslouží si, aby se o něm děti dozvěděly něco víc… Na začátku jsme trochu nakoukli do počátků vysílání ČT (tenkrát Československé televize), na první předchůdce Večerníčku – Stříbrné zrcátko či první večerníček se Štěpánkou Haničincovou. Promítli jsme si i dvě černobílé pohádky o robotu Emilovi a jeden díl tolik oblíbených Pohádek ovčí babičky.
  Děti se také dozvěděly, jak se Večerníček klubal na svět – kdo byl jeho výtvarníkem a režisérem, kdo mu propůjčil jeho nezaměnitelný hlas a společně jsme si připomněli podobu celé znělky. Děti vzpomínaly na nejoblíbenější pohádky z Večerníčků, hádaly znělky jednotlivých pohádek, přiřazovaly pohádkové dvojice…
  Třešničkou na dortu pak byla společná výtvarná práce dětí. Jak se dílo podařilo, můžete posoudit sami…


  IvOn

  Leden v V. A
  (leden 2015) 

  První měsíc v roce 2015 se 5. A seznámila s dílem Pabla Picassa. Jeho kubistická díla jsme prohlédli na webových stránkách. Zhodnotili jsme, jak se líbí či nelíbí tento „geometrický“ styl a následně jsme se nechali inspirovat čtverečkovaným papírem. Vznikla opět velmi zajímavá a originální dílka, která jsme nafotili a prezentujeme i rodičům.
  V rámci celoškolského projektu – 50 let vysílání Večerníčku – jsme se pustili do pohádkových postav, které provázely žáky v jejich dětství, a provázeli a budou provázet další generace dětí. Ve spojovacím krčku mezi pavilony školy tak vznikla nástěnka, na které jsou nejvydařenější díla. Žáci pracovali buď samostatně, ale spíš v dojicích a práci zvládli výborně.
  Tentokrát dost rozpačitě začínala beseda v knihovně, kdy žáci nebyli vůbec předem seznámeni s tématem, které je čeká. Měli se totiž seznamovat blíže s prostředím v knihovně, zařízením, literaturou, ale dostali se i „do nitra“ knihy a studovali obsah, rejstřík aj. Znatelnou výhodu měl tým žáků, kteří knihovnu navštěvují. Nicméně celá třída si vysloužila velikou poklonu a pochvalu za vynikající zapojení do práce a zvládnutí všech úkolů, jako bylo pátrání po konkrétních informacích v knize, malování místností knihovny, atd. Žáci se dozvěděli nové věci a zároveň se dobře pobavili.

  leden v V. A

  TrnKa

  Kráska a zvíře
  (9. ledna 2015) 

  Hned na začátku ledna, konkrétně v pátek 9.1., se 5. A vypravila na divadelní představení Divadla loutek v Ostravě. Název představení „Kráska a zvíře“ nám posloužil i ve výuce Anglického jazyka k lepšímu zapamatování si slovní zásoby. Žáci byli řádně poučeni nejen o bezpečnosti a chování během přesunu na akci. Byli i řádně vyškoleni v tom, jak se chovat a co dělat, nebo nedělat v divadle během představení a jaký je rozdíl mezi návštěvou kina a divadla. Ještě stále jsou žáci schopni vnímat slavnostní ráz návštěvy divadla, i když oblečení spíš odpovídá materiálním možnostem rodin.
  Představení bylo netradiční díky technice projekce během celého představení. Žáci si tento fakt uvědomili až při zpětném hodnocení představení v rámci Estetické výchovy. Zabruslili jsme také do etické výchovy díky tématu proměny člověka ve zvíře kvůli jeho sobeckosti a následného „odčarování“ pomocí lásky a schopnosti se obětovat. Došlo také na porovnání předlohy Františka Hrubína s žel známějším zpracováním filmového studia Disney.

  TrnKa

  Prosinec v V. A
  (prosinec 2014) 

  V prosinci nám zima nedopřála nadílku sněhu. Proto jsme s „páťáky“ zvolili výzdobu interiéru pomocí andílků, zvonečků a stromečků a zavřeni uvnitř jsme si připomněli zimní krajinu alespoň pomocí kresby křídou na černý karton. Vznikly tak zajímavé a originální obrázky, které by se hodily i na vánoční pohlednice.
  V prosinci jsme si také zopakovali v besedě v Knihovně města Ostravy zvyky a tradice, které známe z literatury a byly dodržovány spíš na venkově. Některé zvyky si vyzkoušeli žáci hned. V tu chvíli je aktivity tak zaujaly, že jim nepřišlo ani důležité, že ještě není Štědrý večer.
  Hodně času také věnovali žáci přípravě vystoupení na akademii. Nácvik zhruba tří minutového tance zabere žákům nejméně dva měsíce příprav. Dívky nacvičovaly opravdu poctivě a jejich snaha byla po právu oceněna hlasitým potleskem a obdivem diváků. S přáním krásných svátků jsme se rozešli do svých domovů s nadějí, že se v novém roce shledáme stejně zdraví a plni síly a elánu do učení i do tvoření a vyrábění.
  prosinec v V.A

  TrnKa

  Možná přijde i Ježíšek (PT, 1. A)
  (19. prosince 2014) 

  Poslední školní den před Vánoci prožily společně děti z 0. a 1. A. Kromě nezbytného přípitku do nového roku a ochutnávání cukroví si děti společně zahrály oblíbené hry. Pak už nedočkavě poslouchaly, jestli náhodou nezazvoní Ježíškův zvoneček. Dočkaly se i letos a z dárečků měly upřímnou radost.


  RaZe

  Vánoční posezení ve 2. A
  (19. prosince 2014) 

  Poslední školní den před vánočními prázdninami jsme si ve třídě připravili tradiční Vánoční posezení.
  Na stůl pokrytý svátečním ubrusem jsme prostřeli vánoční ubrousky, cukroví, chipsy a svícny. Zazpívali jsme si koledy, vyprávěli si, na co se těšíme o Vánocích, s prskavkou jsme mysleli na svá tajná přání, v umyvadle pouštěli plovoucí svíčky a nakonec přišel i Ježíšek s drobnými dárky.
  Vánoce ve 2. A

  HaPi

  Školní vánoční akademie
  (18. prosince 2014) 

  Tradičně se před Vánoci konala školní akademie. Program si připravily estetické třídy. Pásmo písní a básní dětí přípravné třídy a 1. A doplnily svým zpěvem děti z 2. A. Krásné bylo vystoupení dětí z hudebního kroužku, které předvedly hru na kytaru a flétny. Ze starších ročníků se představily holky z 5. A, které si připravily tanec v romském rytmu.


  RaZe

  Vánoční besídka ve 2. A
  (16. prosince 2014) 

  V adventním čase je u nás na škole vždy ta pravá předvánoční atmosféra. Zpíváme vánoční písně a koledy, vyrábíme ozdoby, přání, svícínky, vyprávíme si o vánočních zvycích. Vrcholem našeho snažení již tradičně bývá vánoční besídka s vystoupením pro rodiče. Letos se konala 16. 12. v dopoledních hodinách. Dětem se vystoupení povedlo, však se také snažily. Na závěr si všichni nabídli cukroví, které děti donesly od pilných maminek, rozdali jsme si vyrobené svícínky z ovoce a popřáli si klidné a pohodové svátky a šťastný nový rok 2015.


  HaPi

  Zdobení stromečku v 1. A
  (8. prosince 2014) 

  Vánoce se kvapem blíží, je třeba si vytvořit vánoční atmosféru i výzdobou třídy. Stromeček samozřejmě nesmí chybět. Snad ho Ježíšek najde i letos a něco nám pod něj nadělí.


  RaZe

  Vánoční vystoupení PT a 1. A na Masarykově náměstí
  (5. prosince 2014) 

  Ani letos jsme neodmítli nabídku vystoupit na Masarykově náměstí se svým vánočním programem. Ačkoliv se vystoupení konalo v pátek večer, účast dětí byla k naší velké radosti vysoká.


  RaZe

  Návštěva čerta v 1. A
  (5. prosince 2014) 

  Letos naši třídu navštívil pouze čert. Ale protože byly děti hodné, neměly se čeho bát.


  RaZe

  Listopad v V. A
  (listopad 2014) 

  V listopadu jsme se se třídou 5. A zaměřili na nejen podzimní tématiku. Zabruslili jsme i přes poměrně vysoké teploty do politiky. Žáci si vyzkoušeli sestavit seznam témat, které je zajímají, nebo i trápí a na základě těchto témat pak měli vypracovat svůj „volební program“. Každý žák si svůj program odprezentoval před třídou. Na základě svobodného, tajného a rovného hlasování proběhly volby do „třídního parlamentu“.
  Podzim jsme ovšem neopominuli. Jak podzim vnímají žáci můžete shlédnout na vyfocených výkresech. Některé výkresy mají podobnou inspiraci v procházce z parku, ale každý osobitě dýchá svou „vůní“. V barvách se mísí jak hravost, tak i smutek z odcházejícího léta.
  Velmi zajímavá byla beseda v městské knihovně, která pojednávala o handicapech. Paní knihovnice připravila poutavý a od samého počátku i pro žáky napínavý program. Vyzkoušeli si na vlastní kůži, jaké je být nevidomý. Dokonce luštili úspěšně kód v Braillově abecedě. Sami pak mohli napsat své jméno.
  listopad v V.A


  TrnKa

  Cestujeme s Hopsalínem…
  (25. listopadu 2014) 

  Tentokrát jsme se s klaunem Hopsalínem vydali do světa. Procestovali jsme různé země, seznámili se s jejich kulturou a památkami. Nechyběla ani zvířátka v Africe, tanec ve Francii a další typické znaky každého státu. Děti se dozvěděly plno nových informací, zasoutěžily si s ostatními dětmi a na konec našeho cestování pořídily společné foto s Hopsalínem.


  IvOn

  Zdravé zoubky
  (18. listopadu 2014) 

  Vybaveni kartáčky na zuby a velkou dávkou odvahy jsme se přesunuli do učebny s interaktivní tabulí na přednášku zaměřenou na péči o naše zoubky. Již podruhé k nám do školy zavítali studenti Lékařské fakulty v Olomouci, aby děti seznámili se správnou péči o dětský chrup. V krátké pohádce se děti dozvěděly o zubním kazu – proč a jak vzniká a čím se dá proti němu bojovat. V praktické ukázce si pak vyzkoušely, jak si správně zoubky čistit, aby byly bílé a především zdravé po celý život.


  IvOn

  Říjen v V. A
  (6. listopadu 2014) 

  V letošním roce jsme záměrně zvolili složitější metodu práce s opadaným listím a i přes počáteční nezdary žáků s tvorbou obtisků se nakonec všem podařilo vytvořit zajímavé a v některých případech velmi originální výkresy. Některé z nich dokonce byly vybrány do soutěže Barevný podzim. I to je důkazem, že s přibývajícími roky žáci nabývají nejen nutné vědomosti, ale i manuální dovednosti.
  Žáci dostali za úkol ztvárnit nejdřív ve skupinách pohádku o Červené Karkulce. Skupiny byly od pěti do dvou žáků a tak byli někteří žáci nuceni improvizovat. Nejlépe si vedla právě skupina dvou dívek, které musely zahrát pět pohádkových postav. Dalším úkolem bylo tajně se domluvit na pohádce, kterou skupina zahraje bez uvedení názvu. Zbytek třídy měl uhodnout, o jakou pohádku jde. Tak jsme byli uvedeni do klasických pohádek, jako jsou: O zlaté rybce, Perníková chaloupka, aj. Je nutno konstatovat smutnou skutečnost, že žáci pátého ročníku si velmi nesnadno vybavovali děj klasických dětských pohádek.
  Říjen v V.A

  TrnKa

  Besedy s Policií
  (říjen 2014) 

  Začátkem měsíce října ve třídách 1. i 2.stupně naší školy proběhly jako každoročně besedy s Městskou policií. V každém ročníku se týkaly toho, co mají děti určité věkové kategorie umět a znát z oblasti práce Městské policie, týkající se bezpečnosti a ochrany dětí a mládeže.
  U nás, ve 2.A, proběhla beseda 10. 10. 2014. Strážníci nejprve s dětmi procvičili telefonní čísla integrovaného záchranného systému, číslo Městské policie, jak správně telefonovat. Dále se děti seznámily s postupem při nalezení injekční stříkačky, jak postupovat, když se ztratí, co dělat, když jsou doma samy a někdo zvoní, jak se chovat při setkání s cizími lidmi. Děti se také seznámily s pravidly chování na ulici a v dopravě, kde si bezpečně hrát atd. Vše bylo řečeno srozumitelně a názorně, děti měly příležitost si jednání vyzkoušet formou scének. Na závěr všechny tyto znalosti a dovednosti strážníci testovali formou soutěže a podělili žáky drobnými dárky(omalovánky, záložky).
  Jako červená nit se všemi ročníky vinulo téma pohybu cizích osob po budově školy a jak postupovat při setkání s podezřelými osobami.
  Tyto besedy jsou pro žáky neocenitelné a vždy se na ně těší.

  HaPi

  Září v V. A
  (30. září 2014) 

  Estetická třída 5. A vstoupila do nového školního roku s novým tvořivým nadšením. Plni elánu si žáci vyšli na procházku spojenou se sběrem přírodního materiálu. Ten následně použili k vytvoření svých prací. Zadání bylo naprosto volné. Fantazii se meze nekladly. Vyučující fungovali opravu jen jako poradci a žáci ve skupinách po dvou až třech společně vyráběli. Celá třída si vysloužila jedničku za vynikající nápady. Na fotografiích můžete vidět žáky s jejich výtvory.
  V „zahřívacím“ týdnu, kdy se v hlavních předmětech hlavně opakovalo, dostali žáci méně náročný úkol i v Estetické výchově. Měli vytvořit repliku obrazu hroznového vína. Žáci opět projevili svou samostatnost při zpracování zadání a vytvořili taková díla, která jsou vystavena ve spojovací chodbě školy mezi pavilony. Tím společně s jinými díly přispěli k vylepšení estetické hodnoty daného prostoru.
  Další lekce estetické výchovy byly věnovány vizualizaci učiva přírodovědy. Učivo se dotýká věcí velmi vzdálených – vesmíru – nicméně díky výrobků žáků jsme si vesmír přiblížili až na nástěnky umístěné v druhém patře budovy B.
  Třída jako tým potřebuje vždy po prázdninách malé povzbuzení, aby přerušená přátelství mohla opět začít fungovat a prohlubovat se. I za tímto účelem si žáci vytvářeli společné erby, které v konečné podobě visí po pravé a levé straně nad vstupními dveřmi do třídy. Na fotografiích je zachycena jen průběžná podoba erbů, protože společné tvoření bylo v tomto případě stejně důležité, ne-li důležitější, než konečný výsledek.
  Září 2014 V.A

  TrnKa

  Přípravka na zámku v Hradci nad Moravicí
  (18. září 2014) 

  V rámci projektu Škola s místem pro všechny jsme společně s rodiči a přípravnou třídou z odloučeného pracoviště na ulici Ibsenova uskutečnili výlet na zámek v Hradci nad Moravicí do nově otevřeného Edukačního centra Národního památkového ústavu. Prostřednictvím vzdělávacího programu „Cesta do středověku“ jsme se seznamovali s životem v dávném středověku – prohlédli jsme si původní kamenné chodby hradu, děti měly možnost za pomocí dřevěných stavebnic postavit vlastní hrad, na vlastní kůži vyzkoušet dobové kostýmy a prohlédnout si středověké zbraně. Také jsme si prohlédli zámek a dozvěděli se základní informace o životě na zámku v 19. století.
  Rodiče i děti byli z výletu opravdu nadšeni. Počasí nám přálo, jízdu autobusem jsme zvládli a zážitek z dnešního dne v každém z nás určitě ještě dlouho zůstane…
  Hradec nad Moravicí

  Ivon

  Zahájení školního roku
  (1. září 2014) 

  Prázdniny utekly jako voda a žáci s učiteli se opět sešli 1. září ve třídách. V tomto školním roce je na naší škole otevřena jedna přípravná třída. Na 1. stupni máme osm tříd - pět s rozšířenou výukou estetické výchovy (I. A, II. A, III. A, IV. A a V. A) a tři se standardní výukou (I. B, II. B, V. B). Na 2. stupni je pět tříd se standardní výukou (VI. A, VI. B VII. A, VIII. A a IX. A).
  ZDE se můžete podívat na aktuální rozvrhy tříd.
  V rámci tělesn výchovy v 1. pololetí školního roku budou žáci druhých tříd navštěvovat plavecký výcvik, ve 2. pololetí je vystřídají žáci třetí třídy.

  © 2008 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz, tel.: 596 134 328, mobil: 731 152 658