Archiv - estetika > Akce estetiky 2011/12


Vysvědčení v 1. A a 3. A
(29. 6. 2012) 

Prvňáčci se dočkali. Konečně přišel den D, kdy dostali do rukou své první „opravdické“ vysvědčení. Však se na to taky pěkně vymódili. Loučení s paní učitelkami bylo trošku smutné, ale věřím, že si všichni užijí své první „opravdické“ prázdniny naplno a v září přijdou do školy už jako velcí druháci.
Také třeťáci se loučili - nejen se školním rokem, ale i se svou paní učitelkou. Po prázdninách je bude čekat změna.
ESV - 1. A - Naše první vysvědčeníVysvědčení ve 3. A

mix

Školní akademie
(28. 6. 2012) 

Tradičně se na konci školního roku sešla celá škola v tělocvičně. Letos si na školní akademii připravily program estetické třídy, ke kterým se přidaly ještě holky z 5. A s tanečním vystoupením. Celé vystoupení bylo postaveno na pásmu písniček, které společně zpívaly děti z 0. A, 1. A a 3. A. Do tohoto vystoupení byly vkládány tance dětí z různých tříd. Dvakrát vystoupily dívky ze 4. A, tanec si připravily i děti z 2. A a téměř na závěr vystoupili se svým tancem také naši nejmenší. Tanec dětí z přípravného ročníku sklidil obrovský úspěch. Velký rozruch také vyvolalo tančení lambady v párech v podání dětí z 1. A a překvapením bylo společné „bubnování“ na kbelíky, které secvičily všechny estetické třídy. Jako rozloučení samozřejmě nesměla chybět ta nejoblíbenější píseň našich „estetických“ dětí Ať jsi černý nebo bílý, protože my v estetice jsme vážně všichni kamarádi.
ESV - Školní akademie

rz

Akademie se ZŠ Karasova - Putování za koťátkem
(27. 6. 2012) 

Společnou akademii s dětmi ze ZŠ Karasova jsme se rozhodli strávit v Komenského sadech. Jedné kočce se tam totiž ztratilo koťátko a poprosila děti, aby jí ho pomohly najít. Pomocí vědomostních, manuálních i sportovních disciplín jsme nakonec koťátko zachránili a za odměnu jsme všichni získali Kočičí řád za statečnost a pomoc druhým.
ESV - Akademie se ZŠ Karasova

rz

ZOO Svatý Kopeček u Olomouce
(20. 6. 2012) 

Dalším výletem estetických tříd byla návštěva ZOO na Svatém Kopečku. Děti viděly nejen mnoho zvířat, která v ostravské ZOO nemáme, ale vyřádily se i na několika dětských hřištích, ochladily se nanukem a svezly se místním vláčkem.
ZOO Svatý Kopeček u Olomouce

rz

Westernové městečko Boskovice
(14. 6. 2012) 

V polovině června navštívily děti z estetických tříd Westernové městečko v Boskovicích. Doprovázel nás místní šerif, který nás zavedl nejprve do místního Dinoparku, a pak nám ukázal, jak na okraji jejich městečka žijí Indiáni. Děti mohly házet tomahavkem, střílet z luku a na památku si odnesly tetování nebo obrázek na obličeji. Když ještě dostaly možnost zajezdit si na pravém indiánském oři, byly jejich zážitky dokonalé.
Westernové městečko Boskovice

rz

Ať žijí duchové!
(13. 6. 2012) 

Děti z 0. A, 1. A a 3. A strávily společně strašidelné dopoledne, které zahájily recitací básně Strašidlo. Společně jsme zapřemýšleli nad tím, proč se bojíme tmy, jaká strašidla existují a jestli jsou zlá nebo hodná. Jedno strašidlo za námi přiletělo. Bylo moc hodné a nechalo se dětmi pohladit. Inspirovalo nás k namalování obrázku na téma Strach má velké oči anebo jaký bys měl pocit, kdybys byl v noci sám uprostřed lesa. Děti pracovaly v několika členných skupinkách. Na závěr si děti zatančily na píseň Míši Růžičkové Bu bu bu a byly velmi překvapené, když si mezi ně přiletělo zatančit další strašidlo – pan učitel v prostěradle.
ESV - Ať žijí duchové!

rz

Škola v přírodě - den pátý
(8. 6. 2012) 

V době, kdy už obvykle bývali námořníci čilí jako rybičky, měli dnes, díky noční stezce odvahy, ještě půlnoc. Z kajut je ale vytáhl hlad. Snídaně nás potěšila, vánočka a bílá káva chutnala všem. Náročné bylo následné sbalení všech věcí. Jak je možné, že se nevejdou do tašky, když jich odvážíme stejně jako jsme přivezli? Maminky jsou zkrátka šikovnější než děti. Pro některé bylo balení možná radostné, u většiny ale smutné. Nemůžeme zůstat ještě pár dní? Sbalili jsme tedy své věci, opustili kajuty i své škunery, které nám byly týden domovem, a pustili se na cestu k trajektu, který nás odvezl z dobrodružné plavby zpět na pevninu zvanou Ostrava. K maminkám, tatínkům …DOMŮ!
Den pátý

rz

Škola v přírodě - den čtvrtý
(7. 6. 2012) 

Ráno jsme luštili šifry. V posádkách jsou zástupci všech ročníků, a tak každý počítal "své" příklady. Vzniklá slova, nás navedla na plavbu k Indiánům. Vymýšleli jsme si jména podle typických vlastností, např. Mluvící pusa, Všetečná otázka, Velká bota, seznámili jsme se s indiánským desaterem a sáhli jsme si do svědomí, co plníme a co porušujeme. Pak se námořníci dozvěděli, jak Indiáni žili, co dělali, k čemu používali totem, dýmku míru, válečnou sekeru, lapač snů a bubínky. Vyzkoušeli si rituální indiánský tanec, zazpívali si indiánské písničky a doprovodili se přitom rytmickými nástroji. Na tajemné výpravě jsme sledovali, zda nezahlédneme kouřové signály nepřátelských kmenů. Odpoledne si děti vyzkoušely lezení na horolezeckou stěnu, a pak přišel čas táboráku, kytary a zpěvu. Hlavní program byl ale až po setmění. Děti zažily stezku odvahy, na které nechyběly tajemné bytosti, duch, uprchlý vězeň a stará čarodějnice. Odměnou jim byl poklad ve starodávné námořnické truhle.
Den čtvrtý

rz

Škola v přírodě - den třetí
(6. 6. 2012) 

Ráno jsme se nalodili a vydali se na další plavbu. Abychom si mohli cestou posílat zprávy, vyrobily si jednotlivé posádky vlajky podle vlajkového kodexu. Když jsme zakotvili v nedalekém přístavu, vyrazili jsme na průzkum okolí. Špehovali jsme dalekohledem dění na protějším kopci, pracovali s buzolou a snažili jsme se uvázat námořnický uzel a dračí smyčku. Lupou jsme na louce sledovali škvory, mravence, ale i rostliny, v nedaleké ohradě se pásla místní zvěř. Dalším bojovým úkolem bylo sníst plný talíř zeleninové polévky. Odměnou byla návštěva přístavní krčmy, kde si námořníci nakoupili dobroty a pohlednice, jejichž vyplňování dopadlo všelijak. Po silné 2-denní bouři se mezi mraky ukázalo slunce, které svými paprsky vytáhlo námořníky k odpolednímu sportování. Dříve získané vědomosti jsme si ještě stihli rozšířit o znalost morseovy abecedy, naučili jsme se používat hlavně signál SOS. Před spaním posádky shlédly naučný film o podmořském světě a rozešly se do kajut.
Den třetí

rz

Škola v přírodě - den druhý
(5. 6. 2012) 

Po nezbytné ranní hygieně a snídani jsme nastoupili na paluby svých škunerů a vypluli směr Severní pól. Dopluli jsme až k Eskymákům, kteří nás naučili poznávat předměty pokryté sněhem a ledem. Ukázali nám, jak se správní Eskymáci zdraví a vyzkoušeli jsme si také stavění iglú, i když jen z kostek cukru. V iglú jsme si pak rozsvítili svíčky, abychom si navodili příjemnou zimní atmosféru. Před obědem ještě děti stihly vyrobit si každý svého Eskymáka, a pak už jsme si pochutnávali na typickém eskymáckém jídle – rybích prstech. Po odpoledním klidu jsme se vrhli do plnění zábavných úkolů. Děti si vylosovaný úkol samy přečetly, a i když se mnozí hodně styděli, před všemi ho všichni poctivě splnili. Po svačince jsme si zabubnovali, zatancovali a vybarvili si eskymáckou omalovánku. Po večeři nás ještě čekalo pár her a hlavně lovení ryb, a pak už přišel čas večerního sprchování a dlouhého usínání.
Den druhý

rz

Škola v přírodě - den první
(4. 6. 2012) 

Ráno jsme se s dětmi z 1. – 4. A nalodili na trajekt, který nás odvezl do přístavu Mečová. Po ubytování a výborném obědě se děti rozdělily na 5 posádek. Každá posádka si vylosovala svého lodního kapitána a dostala první důležité úkoly – vymyslet si námořnická jména a domluvit se na názvech svých škunerů. Po sladké svačince se všechny posádky vydaly prozkoumat vnitrozemí opuštěného ostrova. Po docela náročné procházce kopcovitou krajinou provázené hraním her a plněním úkolů nám pořádně vyhládlo. Do večeře nám ještě zbývalo dost času na to, aby si každý vyrobil svou námořnickou čepici. Po jídle přišly na řadu první zápisy do lodního deníku. Nesměl chybět divoký tanec nespoutaných námořníků. Na zklidnění před spaním jsme si zazpívali oblíbené písničky, provedli nezbytnou hygienu a snažili se brzy usnout, což se nám tak úplně nepovedlo.
Den první

rz

Den dětí
(1. 6. 2012) 

Den dětí - všichni jsme si podobní a přitom tak odlišní
Děti z 0. A, 1. A a 3. A strávily Den dětí společně. A přestože si jsou všichni podobní v tom, že rádi společné aktivity, dali jsme šanci vyniknout také jejich odlišnostem. Den dětí jsme zahájili zpěvem písní českých, romských a slovenských. Protože nám nepřálo počasí a venku velmi pršelo, museli jsme plánovaný piknik v trávě uskutečnit na podložkách na chodbě. Po svačině a odpočinku přišel čas na tanec. Zatančili jsme si na písničky moderní, lidové, dětské i country. Odlišnost dětí se projevila zejména při pomalých tancích, kdy byla vyhlášena pánská či dámská volenka. Vypadalo to spíše na volenku učitelskou a ani ta u mnohých dětí neuspěla. Na Den dětí nesměly chybět závody a soutěže, a protože rádi vyrábíme, na závěr jsme si zahráli na Číňany a vyrobili si pro ně typický klobouček.
Žáci 4. A se věnovali hraní společenských her, malování a míčovým hrám.
Den dětí

rz

Vystoupení ke Dni matek (0. A, 1. A, 3. A)
(25. 5. 2012) 

Vystoupení pro své maminky uspořádaly také třídy 0. A, 1. A a 3. A. V prostorách školy jim děti zazpívaly písničky, zarecitovaly básničky, nulka a první třída tančila a třeťáci složili skupinu Kajkoš, která zazpívala a zahrála. Rodičům se vystoupení moc líbilo a děti odměnili bouřlivým potleskem.
Den matek -0.A, 1.A, 3.A

jm

Muzeum romské kultury v Brně
(24. 5. 2012) 

Koncem května žáci z tříd s rozšířenou výukou estetické výchovy navštívili Muzeum romské kultury v Brně. Dlouhá cesta provázená kapkou smůly v podobě prasklé přední pneumatiky autobusu se žákům vyplatila. V muzeu se dověděli nejen spoustu zajímavých informací o historii Romů, ale zahráli si hry, vyplnili společnými silami zajímavé pracovní listy, podařilo se jim nalézt kusy rozbitého zrcadla z romské pohádky a prošli tajemnou hvězdnou uličkou. Na svačince si pochutnávali na dvorku s ohništěm a opravdovým historickým dřevěným vozem. Jako dobrodružství jistě brali i výměnu pneumatiky za asistence celní stráže a žlutých dálničních andělů. S dlouhou cestou se rozloučili krásnými písněmi, které si v autobuse společně zazpívali.
Muzeum romské kultury v Brně


Valašské muzeum v přírodě
(17. 5. 2012) 

Třídy 0.A, 1.A, 2.A, 3.A, 4.A s rozšířenou výukou ESV navštívily Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Toto muzeum je nejstarším muzeem svého druhu ve střední Evropě. Žáci se seznámili s životem našich předků, lidovými řemesly, obyčeji a zapomenutými tradičními technikami. Zvídavé otázky žáků učitele utvrzovaly v tom, že tento výlet byl pro ně velmi přínosný a poučný.
Kvůli kapacitě prohlídky Mlýnské doliny se výletníci museli rozdělit na 2 skupiny. Ty nejmenší děti – nulťáčci a prvňáci – byly z prohlídky nadšené – viděly mletí mouky, řezání dřeva pilou, kování železa, a to vše bylo poháněnou pouze vodou, kterou hlídali 3 vodníci. Dále tato skupinka pokračovala prohlídkou valašské dědiny, kde viděly děti, jak kdysi lidé žili – bez elektřiny, bez televize a jiných vymožeností dnešní doby. Navštívily i školu s velmi přísným panem učitelem, ale hlavně – viděly OPRAVDICKÁ zvířátka!!! S druhou skupinkou se pak sešly v Dřevěném městečku, kde všichni společně výlet zakončili. A hurá autobusem zpátky za maminkami!
Valašské muzeum v příroděESV - 0.A + 1.A - Valašské muzeum v přírodě


Sportovní setkání
(14. 5. 2012) 

Naši žáci byli pozváni na ZŠ Karasova, kde je čekalo příjemné a zajímavé povídání s bývalou úspěšnou atletkou - běžkyní, paní Taťánou Kocembovou. Na všetečné otázky našich dětí odpovídala upřímně, nevynechala ani odpověď na otázku, kolik jí je let. Odpověď jí ale nikdo nevěřil, protože vypadá velmi mladě. Je maminkou tří dětí, z nichž dvě se věnují atletice a ona sama, mimo své práce, odpoledne trénuje děti. Na svá aktivní léta v atletice vzpomíná ráda. Dětem při besedě připomněla, že každá medaile je vítězstvím nad soupeři, ale také nad sebou samým. Ne každý si dokáže odpustit diskotéku, rande, spánek, lenošení a plně se věnovat například právě sportu. Děti, a nejen ony, si se zájmem na vlastní oči prohlédly a potěžkaly získané medaile z mistrovství. Za milé a zajímavé povídání jsme paní Taťáně Kocembové zatleskali a poděkovali. Tuto úžasnou besedu doplnila prezentace hostitelské školy, ve které jsme byli seznámeni s úspěchy ze sportovního dne a též z jednodenního lyžařského pobytu na Skalce.
Sportovní setkání

do

Vystoupení ke Dni matek (2. A, 4. A)
(10. 5. 2012) 

V pátek děti ze 2. A a 4. A vystoupily s kulturním programem pro maminky k jejich nedělnímu Svátku matek. Děti se na besídku připravovaly už od března, zpívaly, recitovaly a nacvičovaly tanec. Když nadešel očekávaný den druháci, spolu s pěknými básničkami a písničkami, předali maminkám a babičkám přáníčko a obrázek s názvem Moje maminka. Na závěr vystoupili s disko tancem, na který si sami sestavili choreografii.
Také třída 4. A předvedla své pohybově rytmické schopnosti ve skvěle sehraném romském tanci v tradičních krojích a v druhém, moderním tanci. Na závěr si obě třídy připravily pro rodiče překvapení- bubnování s hudbou, které všechny přítomné diváky roztleskalo. Nechybělo ani malé občerstvení. Na obličejích maminek bylo vidět,že jsou s výkony svých dětí spokojené a na ně hrdé a že se jim besídka líbila.
2.A a 4.A pro maminky

do

Den Slunce
(3. 5. 2012) 

Prvňáčci zahájili sluníčkový den písní Sluníčko, sluníčko. Nechyběl „sluníčkový" diktát a čtení příběhů o Sluníčku. Každý si odnesl své – papírové – Sluníčko domů. Ale hlavně – celý den měli všichni „sluníčkovou" náladu!!!
Druháci si upravili kalendář přírody, předvedli obíhání Země kolem Slunce, vysvětlili význam Slunce pro život na Zemi. V komunitním kruhu si vyprávěli o jaru a Slunci. Zopakovali si učivo o jarních květinách, částech stromů a keřů. Zazpívali si písničky o Sluníčku, zatančili jarní taneček a na závěr si vyrobili Sluníčka z kulatých tácků.
Třeťáci se stali přáteli Slunce. Vyhledávali si informace v encyklopediích o této hvězdě, bez které by život na Zemi nebyl možný a porovnávali je se svými znalostmi. Děvčata na znamení tohoto přátelství nosila čelenky se slunečními paprsky a taky si všichni společně zabubnovali na počest Slunce jako indiáni.
Čtvrťáci ztvárnili sluníčkový den koláží podle vyprávění třídní učitelky, která několik let žila v Africe.
Sluníčkový den

rz

Příprava na Den matek
(2. 5. 2012) 

Den matek se neúprosně blíží a nácvik na vystoupení k tomuto svátku je ve třídách 0.A, 1.A a 3.A v plném proudu. Kromě básní, písní, tanečků a bubnování si děti pro maminky připravily i překvapení. Namalovaly obrázek, který ještě musíme „zarámovat“, a vyrobily nezbytné přáníčko – samozřejmě ve tvaru srdce.
Poděkování maminkám

rz

Divadelní představení 3.A
(27. 4. 2012) 

Žáci 3.A třídy si pro třídy 0.A, 1.A a 2.A připravili divadelní představení na motivy knihy od Astrid Lindgrenové Emil z Lonnebergy, které se jmenovalo Jak Emil uvízl v polévkové míse. Při představení si všichni užili spoustu legrace a zcela jistě se podobná akce v budoucnu ještě zopakuje.
Divadelní představení


Den Země
(20. 4. 2012) 

V rámci oslav Dne Země, pořádaných Radou dětí a mládeže Moravskoslezského kraje RADAMOK, vystoupili na Masarykově náměstí v Ostravě také zástupci naší školy. Nejdříve estetické třídy 0.A, 1.A a 3.A předvedly několik písní a na konec vystoupení zabubnovaly na své nové nástroje. Pak nastoupili chlapci z hudebního kroužku - jejich kapela. Divákům zahráli a zazpívali několik Romských písniček a přidali ještě skladbu pro saxofon. Všem se vystoupení moc líbilo a Heidi Janků, která celou akci moderovala, vymyslela pro naši skupinu jméno Gebauerovci.
Den Země

mix

Třída 2.A
(12. 4. 2012) 

Estetická třída 2.A
V estetické třídě 2.A se vykazují různé činnosti, které jsou důležité pro harmonický vývoj dítěte. Upřednostňuje se projektové učení, střídání činností, učení formou her, upevňování kolektivu prostřednictvím společných zážitků. Učí se pracovat ve skupinách, diskutovat a vyjadřovat své pocity, rozvíjí se smysl pro krásu. Také se organizují různé akce: např. návštěva knihovny - besedovali jsme na téma Chameleon - „Každý jsme jiný a jsme přátelé“. Také jsme byli na dopravním hřišti, proběhla pěvecká soutěž, karneval, soutěže v rámci Dne dětí, besídky k Vánocům a k svátku maminek, společné dílny v rámci Vánoc a Velikonoc, vycházky, tanec atd.
Za dodržování pravidel, které si ve třídě společně vytvořili, děti dostávají sluníčka. Ta se jedenkrát měsíčně vyhodnocují a pak se odměňuje. Za výjimečnou aktivitu a snahu žáci dostávají smajlíky, za které si mohou, jakožto za třídní peníze, nakoupit drobné odměny - tužky, gumy, omalovánky apod.
V odpolední škole si děti po obědě a relaxaci společně hrají, následuje opakování dopoledního učiva a individuální procvičování. Většina dětí se díky odpolední škole výrazně zlepšila ve čtení, matematice a zlepšily se i vztahy mezi žáky a schopnost přát úspěch druhým.
2A_2

hp

Když není svět jen černobílý
(4. 4. 2012) 

Když není svět jen černobílý ...0.A + 1.A + 3.A
Společnou dvouhodinovou práci začaly děti cvičením představivosti a fantazie. Někdo viděl v prázdné krabičce všelijaké poklady, jiný neviděl vůbec nic. Po několika pohybových a pocitových hrách se děti dostaly do barevného světa květin, lesů, vod a strání. Se zavřenýma očima poslouchaly vyprávění paní učitelky a vžívaly se do svých představ vyvolaných imaginací. Své pocity a dojmy pak děti vyjádřily výtvarně – na výkres A4 každý individuálně ztvárnil své dojmy z imaginace. Děti se navzájem nesměly rušit, kreslily v tichu, bez mluvení. K malování použily křídy namočené v mléce. Po dokončení práce sdělovaly spolužákům a paní učitelce, jak se cítily, když pracovaly samy, v tichosti, bez spolupráce. V další fázi se děti rozdělily do skupin. Na výkres A1 různě rozmístily své obrázky, přilepily je na podkladový výkres a snažily se propojit všechny obrázky do jednoho celku, což se jim opravdu moc povedlo.
Když není svět jen černobílý

rz

Dění ve 4.A
(4. 4. 2012) 

Estetická třída 4.A
V hodinách estetické výchovy vyrábíme dárky ze dřeva pod stromeček, dekorace do školní jídelny a učíme se malovat své pocity, třeba podzim. Na podzim 2011 jsme navštívili Galerii Chagall a Muzeum a galerii Mlejn. V hodině českého jazyka jsme napsali pohádku O třech bratrech. Jak to u nás vypadá uvidíte ve fotogalerii
4.A

do

Tématický den – Velikonoce
(28. 3. 2012) 

Tvůrčí dílny v 0. A, 1.A a 3. A
Protože byly estetické třídy požádány o ozdobení velikonočního stromečku na Masarykově náměstí, zorganizovaly si tématický den Velikonoce o týden dřív než ostatní. Děti zdobily polystyrenová velikonoční vajíčka polepením nejprve jednobarevnými ubrousky a potom také obrázky s jarní tématikou. Samozřejmě si děti chtěly něco velikonočního odnést i domů, stejnou technikou si polepily krabičky, které mohou použít na mince, které si o Velikonocích vykoledují. Zatímco děti pilně pracovaly, nezahálely ani paní učitelky. Z proutí vytvářely ovál, do kterého pak byla zavěšena dětmi vyrobená vajíčka.
Tématický den Velikonoce

rz

Ve zdravém těle zdravý duch
(20. 3. 2012) 

Tématický den – Ve zdravém těle zdravý duch
Většinu času trávily děti z estetických tříd 0. A – 3. A společně. Kromě nezbytného každodenního nácviku písní a společného bubnování na vystoupení ke Dni Země a ke Dni matek jsme si zhodnotili svačiny, najedli se zdravého ovoce a procvičili si správné dýchání. Samozřejmě nesmělo chybět ani společné cvičení, u kterého jsme si procvičili jednotlivé části těla a zopakovali jejich správné názvy. Společně strávený tématický den jsme zakončili tancem na dětem známé a oblíbené písničky.
Žáci 4.A se v hodině matematiky zaměřili na pojem času nejen v číslech, ale především na čas, který trávíme zdravě různými činnostmi- spánkem, jídlem. V hodinách českého jazyka vyhledávali podstatná jména a slovesa, která patří do této oblasti. V hodině angličtiny vládlo téma Winter sports- Zimní sporty. Děti si zopakovaly slovíčka, porovnaly sporty, které můžeme dělat v zimě, na jaře a v létě.
0. A - 3. A - Ve zdravém těle zdravý duch

rz a do

Karneval s Hopsalínem
(9. 3. 2012) 

V estetických třídách opět proběhl karneval, a zúčastnil se i dětmi oblíbený klaun Hopsalín.
Karneval s Hopsalínem

rk

Pasování na čtenáře
(8. 3. 2012) 

Z prvňáčků se stali čtenáři. Ti, kteří odevzdali přihlášky do knihovny, si mohou nyní přečíst mnoho zajímavých knížek.
Pasování na čtenáře

rz

Přichází jaro
(29. 2. 2012) 

Přichází jaro. Naši nejmenší žáčci se seznamovali se znaky jara, jarními barvami a jarní přírodou.
0. A + 1. A vítá jaro

rz

Můj kamarád
(8. 2. 2012) 

Děti se učily nejen poznávat části těla, ale také spolupracovat ve skupinkách. Musely se domluvit na společné práci a být kamarádi.
1. A - Můj kamarád

rz

Poprvé v knihovně
(31. 1. 2012) 

Prvňáčci se byli poprvé podívat do knihovny. Seznámili se s různými knížkami, způsoby jejich řazení a nakreslili ilustraci.
V knihovně

rz

První vysvědčení
(31. 1. 2012) 

Prvňáčci převzali své první vysvědčení. Někteří také se zaslouženou pochvalou a malou odměnou.
Vysvědčení

rz

Co se dělo v 3.A - 1.pololetí
(31. 1. 2012) 

Podívejte se sami na některé okamžiky ze života 3.A - jak se učili plavat, navštívili knihovnu, strávili Vánoce a jak tvořili heslo své třídy.
plaváníknihovna Vánoce heslo třídy

rk

Ledové království
(20. 1. 2012) 

V lednu proběhl další tematický den - tentokrát jsme se na 1.stupni věnovali tématu Ledové království
Přípravný ročník se ráno přivítal v kruhu - pozdravení (posílám sněhovou vločku kamarádovi). Následovala četba pohádky O sněhulákovi, který chtěl vidět léto a kresba sněhuláka na školní tabuli spojená s říkankou o sněhulákovi. Poté si nulťáčci zhotovili sněhové koule z papíru a házeli jimi na cíl (sněhuláka na tabuli). Také si zahráli hru Sněhové vločky, relaxovali při hudbě (jsme sněhové vločky, které se pomalu snášejí k zemi) a nacvičovali píseň Sněží.
V 1. A děti celý den soutěžily a řešily úkoly se zimní tématikou. V českém jazyce vymýšlely „zimní“ slova začínající daným písmenkem, předváděly pantomimu na téma zimní sporty a v matematice samozřejmě nesměl chybět „Zmrzlík“. Za vítězství v soutěžích a úspěšné vyřešení úkolu dostávaly děti nálepky se zimními motivy. Den zakončily malbou sněhuláka prstovými barvami.
I žáci 3.A třídy měli ledové vyučování a led je provázel celé školní dopoledne. V matematice a českém jazyce dostávali za správné odpovědi sněhové vločky, vymýšleli slovní úlohy a věty s ledovou a zimní tematikou. Prvouka byla ve znamení koloběhu vody a skupenství vody a v estetické výchově vyráběli ledové tácky nejen děti, ale přidal se i pan učitel s paní učitelkou.

Ledové království 1 Ledové království 2

mix

0. A + 1. A - Estetika - Možná přijde i Ježíšek
(20. 12. 2011) 

Tradičně se scházíme poslední předvánoční den společně s nulťáčky a slavíme Vánoce a příchod nového roku. Nesmí chybět slavnostní přípitek, společné soutěže a hry, a pak už jen netrpělivě čekáme - zazvoní Ježíšek nebo ne?


Možná přijde i Ježíšek

rz

Školní akademie
(19. 12. 2011) 

Estetické třídy 0. A - 4. A si připravily v rámci hodin estetické výchovy program pro letošní školní akademii, na kterou byli pozváni nejen učitelé a žáci celé školy, ale zejména zástupci zřizovatele školy a garant projektu Jak úspěšně překonávat handicapy prostředí, Phdr. Danuše Sztablová. Děti zahájily akademii rozsvícením vánočního stromečku kouzelnými hůlkami, a potom již následovalo pásmo vánočních písní a básní. V taneční části se představily dívky ze 4. A, děti z 1. A a nejmenší tanečníci - nulťáčci.
Po závěrečné společné písni Hodně štěstí se k programu akademie připojili 2 žáci z II. stupně - Marek Pecha (9. A) a Štefan Gábor (8. A), kteří v rámci hudebního kroužku secvičili několik skladeb na saxofon a klávesy.


Vánoční akademie

rz

0. A + 1. A - Vánoční vystoupení pro rodiče
(16. 12. 2011) 

Již tradičně pořádáme Vánoční vystoupení pro rodiče, kde nechybí pásmo vánočních písní a básní, které děti nacvičují v rámci výuky estetické výchovy, a nezbytné tanečky, které děti nacvičují zejména v odpolední části celodenní školy. No a samozřejmě nezapomínáme ani na drobné dárečky pro rodiče. Letos byla jejich účast překvapivá, přišli téměř všichni rodiče.


Vánoční vystoupení pro rodiče

rz

Vyrábíme vánoční ozdoby
(8. 12. 2011) 

Už od začátku prosince jsme se začali v 1.A chystat na Vánoce. A k tomu samozřejmě patří výzdoba třídy i chodby vánočními ozdobami.


Výroba ozdob

rz

Mikuláš
(5.prosince 2011) 

Už tradičně přišli za dětmi Mikuláš a čert. Některé děti neměly úplně čisté svědomí, co se zlobení týče, a jejich návštěvu probrečely. Nakonec však čert nikoho odnést nemusel a Mikuláš děti odměnil za písničku balíčky se sladkostmi.


Mikuláš

rz

Zdobíme stromeček
(2.prosince 2011) 

Vánoce se blíží … … a nejdůležitější je nazdobit stromeček. Děti z 1.A si daly záležet !!!


1. A - Estetika - Vánoce přicházejí, zdobíme stromeček

rz

Rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí
(26.listopadu 2011) 

V sobotu 26. 11. 2011 žáci 0. A a 1. A zazpívali na náměstí. Po dvou písních slavnostně rozsvítili spolu s ostravským starostou „kouzelnými“ hůlkami ostravský vánoční strom na Masarykově náměstí a pokračovali zpěvem dalších písniček. Celé vystoupení jsme zakončili vánočně, tedy písničkou Tři oříšky.


Rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí

rz

Podzimní strom
(23.listopadu 2011) 

K podzimu patří strom s padajícím listím. Děti z 1. A si poprvé vyzkoušely práci ve skupinách. Chovaly se k sobě velmi hezky, ohleduplně a hlavně – na všem se dokázaly domluvit bez hádek. A výsledek? Posuďte sami.


Podzimní strom

esv

Barevný den
(16.listopadu 2011) 

Barevný den začali prvňáčci a nulťáčci společně. Po hodině nácviku na vánoční vystoupení, který slavnostně proběhl v našich třídních „stejnokrojích“ si prvňáčci vyzkoušeli svůj vánoční tanec. Druhou část tématického dne kreslily děti barevnými křídami na tabuli obrázky, které jsou typické pro danou barvu. Společnou část Barevného dne zakončili nulťáčci s prvňáky hrou Barvičky s využitím komunitního kruhu. Poslední část tématického dne se třídy rozdělily. Děti z přípravné třídy hrály hry Bumbrlík a Čáp ztratil čepičku, nakonec obrázky nakreslené voskovkou natíraly mokrými proužky barevných krepových papírů. Prvňáčci si připomenuli podzimní barvy a vytvořili každý svého „podzimního skřítka“.
Druháci během 1. hodiny vyhodnotili soutěž O nejbarevněji oblečeného žáka v barvách naší třídy, se kterou byly děti seznámeny den předem. V českém jazyce i matematice hráli kromě didaktické hry Čáp ztratil čepičku, měla barvu barvičku …, také hru na barvičky, která mimo jiné podporuje spolupráci mezi dětmi. Poslouchali pohádku o barvách a vyráběli omalovánky pro nulťáčky.
Třeťáky provázely barvy také celý školní den ve všech předmětech. V EsV si vytvořili barevný doplněk oblečení - klobouk. Dětem se práce velmi líbila a rozhodli se, že klobouček budou nosit celý listopad v hodinách EsV.
Žáci 4.A tvořili vlastní pohádku pod názvem O TŘECH BRATRECH,kde ke každé části malovali ilustraci.


Fotogalerie Barevný den

esv

Tvůrčí dílny
(11.listopadu 2011) [ fotky ]

Již tradičně jsme uspořádali tvůrčí dílny na téma Podzimní vyrábění s rodiči. Tvůrčí dílny proběhly na chodbě u estetických tříd a zúčastnili se jí žáci a rodiče 0. – 3. A. Společně s dětmi si vytvořili podzimní věneček, ježka z brambor a hříbek z papíru. Účast rodičů z 1. A nás velmi příjemně překvapila – přišlo jich 75%.

esv

Halloween s Hopsalínem
(2.listopadu 2011) 

Halloween jsme oslavili hned na začátku listopadu s klaunem Hopsalínem. Návštěva jeho představení vždy zajišťuje skvělou zábavu pro všechny děti a ani tentokrát tomu nebylo jinak. Za odměnu si všechny děti odnesly malé myšky poskládané z balónků.


Estetika - Halloween s Hopsalínem

esv

Pozor, děti, červená
(26. září 2011) 

Tématický den POZOR, DĚTI, ČERVENÁ! jsme prožili společně s nulťáčky. Celý den jsme si hráli, zpívali a vyráběli.


Estetika - Pozor, děti, červená

esv

Podzimní tvoření
(září - listopad 2011) 

Estetické tvoření v 1.A - během celého podzimu jsme se nechali inspirovat přírodou. Podívejte se, jak se nám to dařilo.esv
© 2008 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz, tel.: 596 134 328, mobil: 731 152 658