vítáme vás na webových stránkách ZŠ Gebauerova. 
Naše škola poskytuje vzdělání již téměř 100 let. V červnu 2019 se toto významné výročí chystáme náležitě oslavit. O této připravované akci vás budeme aktuálně informovat.

Jak to u nás chodí

Ve zkratce:

  • Škola patří mezi nejstarší školy v Moravské Ostravě a Přívoze - v roce 2012 to bylo právě sto let, kdy byl položen základní kámen ke stavbě této architektonické památky.  Poskytovat vzdělání se zde začalo až od roku 1919. Během času se tato budova proměnila v erudovanou vzdělávací instituci splňující veškerá kritéria pro realizaci základního vzdělání.
  • Významným mezníkem se stalo sloučení školy se ZŠ Ibsenova 36, které proběhlo k datu 1.1. 2013. Činnost obou škol nadále pokračuje ve stávajících budovách, ve stejném rozsahu a se společným ředitelstvím na ulici Gebauerova 8 v Ostravě-Přívoze.

© 2015 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz