Jako každoročně se žáci naší školy zúčastnili dne, který byl věnován Ochraně obyvatelstva za mimořádných událostí. Témata vztahující se k mimořádným událostem jsou do výuky zařazována v průběhu celého školního roku. Žáci jsou informováni o tom, jak se zachovat v nebezpečné či mimořádné situaci tak, aby dokázali pomoci sobě i ostatním. Tento den sloužil jako rekapitulace a shrnutí celého tématu, žáci si prověřili své znalosti a dovednosti zejména v praxi.

 

Školní výtvarná soutěž na téma „Přání škole“ se v letošním školním roce konala v úterý 4. června 2019 v prostorách výtvarné třídy.

V pondělí 10. června se 4. třída zúčastnila lekce dopravní výchovy, která se konala na dopravním hřišti ZŠ Gen. Janka.

Již tradičně slavily děti na naší škole svůj den. Tentokrát připadl na pátek 31. května.

Ve čtvrtek 30. května se žáci naší školy, jmenovitě 4. A s 6. B, zúčastnili akce určené pro děti základních škol Statutárního města Ostravy, Poklady Landeku.

Členové matematického kroužku a vybraní žáci ze šestých tříd se 23. května 2019 zúčastnili výukového modulu v U6 Roboti v našem životě.

© 2015 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz