V posledním školním týdnu od 24. do 27. června bude výuka ve všech třídách na obou pracovištích zkrácena na 4 vyučovací hodiny. V tomto týdnu probíhají třídnické práce, školní výlety a jiné aktivity, o kterých budou žáky informovat jejich třídní učitelé, kteří případně upřesní dobu výuky. Ve čtvrtek 27. června proběhne poslední hodina výuky plavání podle daného rozvrhu.

28. června bude žákům vydáno vysvědčení za školní rok 2018/2019. Výuka ve všech třídách na obou pracovištích bude do 8:45 hodin.

V posledním srpnovém týdnu budou probíhat opravné zkoušky, přesný termín bude doplněn.

V novém školním roce 2019/2020 žáky přivítáme v pondělí 2. září 2019 v 8 hodin.

Přejeme všem krásné prázdniny!

Během měsíce května budou prováděny stavební úpravy související s opravou hlavního vstupu do budovy školy včetně vstupních ploch a chodníku, bude vybudováno nové oplocení, instalována bezpečnostní kamera a vysazena zeleň. V souvislosti s těmito pracemi dojde dočasně k omezení vstupu do školy. Žáky o nutných omezeních budou průběžně informovat třídní učitelé.

Práce na úpravě vstupu začnou v pondělí 6. května 2019. Při vstupu do školy dbejte na svou bezpečnost a respektujte veškerá nařízení s tím související.

Stavební úpravy budou pokračovat až do konce školního roku. Nadále dbejte zvýšené opatrnosti při vstupu do školy a pohybu kolem ní.

doplněno 10. 6. 2019 

Podle § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy z provozních důvodů pro základní školu a školní družinu na obou pracovištích ředitelské volno na pondělí 6. 5. a úterý 7. 5. 2019.

Ve středu 8. 5. je státem uznaný svátek, žáci do školy přijdou ve čtvrtek 9. 5. 2019.

Ve čtvrtek 25. dubna 2019 se na obou pracovištích budou konat třídní schůzky, na kterých dostanete informace o prospěchu a chování vašich dětí ve 3. čtvrtletí. Na pracovišti Ibsenova začínají ve 14 hodin, na pracovišti Gebauerova v 15:30 hodin (po ukončení pedagogické rady). Srdečně vás zveme!

Ve pondělí 8. dubna bude z organizačních důvodů vyučování ve všech třídách ukončeno po 4. vyučovací hodině (v 11:35 hodin).

Projekt TIMSS patří mezi šetření organizovaná Mezinárodní asociací pro hodnocení výsledků vzdělávání (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA). Toto mezinárodní sdružení výzkumných organizací a vládních institucí z celého světa realizuje mezinárodní studie od roku 1959.

TIMSS zjišťuje úroveň vědomostí a dovedností žáků 4. a 8. ročníku povinné školní docházky v matematice a v přírodních vědách. Poprvé se šetření uskutečnilo v roce 1995 a od té doby se opakuje každé čtyři roky. Šetření eTIMSS 2019 je již sedmým cyklem projektu TIMSS a země, které jsou do něj zapojeny od začátku, budou moci posoudit vývoj svých vzdělávacích systémů v uplynulých dvaceti čtyřech letech.

© 2015 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz