Od 1. 8. 2017 realizuje naše škola projekt Dejme dětem další šanci s reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005249, v rámci výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a je spolufinancován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů.

Naše škola je zapojena do projektu „GRAMMY“ reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000620. 
Projekt je realizován v období od 1. 12. 2016 do 30. 11. 2019.
Projekt svými aktivitami při vytváření podmínek pro kvalitnější podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s akcentem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí přispěje k rozvoji klíčových kompetencí žáků potřebných k uplatnění v životě.

Naše škola se od 1. 9. 2013 zapojila do projektu Ovoce do škol. Projekt se vztahuje na žáky prvních až pátých ročníků základních škol. 

© 2015 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz