ŠPP

Školní poradenské pracoviště zřízené na naší škole slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. 
Služby zde budou zabezpečovat:
- školní psycholog nebo školní speciální pedagog
- výchovný poradce (kariérový poradce)
- školní metodik prevence
- školní asistent
Od školního roku 2016/2017 v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212, jsou součástí ŠPP nové odborné pozice: školní psycholog, speciální pedagog a školní asistent, které mají dětem a žákům pomoci lépe zvládat školní docházku, posilovat třídní kolektiv a pomoci
řešit jejich individuální strasti a starosti. Další informace o projektu 
Ve školním roce 2018/2019 v rámci uvedeného projektu pracuje sociální pedagog. Školní psycholog a speciální pedagog jsou zaměstnanci školy.
Na naší škole pracují:
Školní psycholog: Mgr. Šárka Zapletalová; náplň práce
Sociální pedagog: Mgr. Libuše Pecková Svitáková, DiS.; náplň práce
Speciální pedagog: Mgr. Romana Tatíčková; náplň práce

Pracovní doba ŠPP:
rozvrh ŠPP
Případné konzultace pro rodiče po předchozí domluvě. 
V čem Vám může být nápomocné naše školní poradenské zařízení zjistíte ZDE

Výchovný poradce pracuje na obou pracovištích naší školy. 
Na pracovišti Gebauerova je to Ing. Jana Nováková, na pracovišti Ibsenova Mgr. Leona Gierc.
Plán výchovného poradce na školní rok 2018/2019 - pracoviště Gebauerovapracoviště Ibsenova

Školní metodik prevence, Mgr. Roman Mrázek, každoročně zpracovává Minimální preventivní program, který je v souladu s dlouhodobou Školní preventivní strategii, zpracovanou na léta 2013/2018. 

Pozice Školní asistent je na naší škole obsazena díky projektu Dejme dětem další šanci, který realizujeme v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a který je spolufinancován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů.
Školní asistent zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školou - pomáhá v překonávání bariér mezi školou a rodinou, při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit a poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti. 

© 2015 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz