kdy co kdo
 3. Den v ZOO  přípravná (Ibs)
 3. Poklady Landeku  3. A
 5. Poklady Landeku  3. (Ibs)
 6. Dopravní výchova, DDH Gen. Janka   4. (Ibs)
 10. Fotbalový turnaj - O pohár MOaP  výběr Ibsenova
 14. Den s matematikou v Brně (Grammy)  výběr Ibsenova
 18. Hasík - beseda s hasiči  2. A
 19. Nestlé pro zdraví (přednášky)  průběžně všichni (Ibs)
 20. Branný den na téma Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí  všichni (Ibs)
 21. Mauglího stezka, Hobbypark Bohumín   3. (Ibs)
 21. Hasík - beseda s hasiči  6. A, 6. B
 21. Branný den na téma Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí  všichni (Geb)

kdy co kdo
 2. Výuka první pomoci, Český červený kříž  8. a 9. r. obě pracoviště
 2. Návštěva Planetária Ostrava  MK Grammy
 6. a 7. Ředitelské volno z provozních důvodů  všichni
 9. Beseda Čisté ručičky a zoubky  1. a 2. r. obě pracoviště
 9. Výuka první pomoci, Český červený kříž  8. a 9. r.
 10. Návštěva Světa techniky - Geometrický svět  2. (Ibs)
 13. Návštěva knihovny  3. A
 13. Výuka první pomoci, Český červený kříž  8. a 9. r. (Ibs)
 14. Návštěva knihovny  3. (Ibs)
 16. Návštěva knihovny  3. A
 20.  Vlastivědná vycházka  4. (Ibs)
 20. Návštěva Planetária Ostrava  3. v rámci Grammy (Ibs)
 20. Romano Suno - knihovna Ostrava-Vítkovice  výběr Ibs
 21. Návštěva knihovny  4., 5. (Ibs)
 22. Návštěva knihovny  6. (Ibs)
 23. Návštěva Světa techniky  MK Grammy
 23. Přednáška - Salesiánské středisko volného času Don Bosco  8. a 9. r. (Ibs)
 24. Zkrácené vyučování do 12 hodin (volby)  všichni Ibsenova 
 27. Poklady Landeku  přípravná (Ibs)
 27. Návštěva knihovny  1. (Ibs)
 28. Návštěva knihovny  1. A
 29. Školní výtvarná soutěž  vybraní žáci
 29. Návštěva Světa techniky - Geometrický svět  3. (Ibs)
 30. Návštěva knihovny   1. B
 30. Poklady Landeku   4. A, 6. B 
 31. Ostrava Beach Open  2. stupeň 

 

kdy co kdo
1. Návštěva knihovny - Co se děje na louce přípravná (Ibs)
2. a 3. Zápisy do 1. tříd na šk. rok 2019/2020  
4. Přednáška Don Bosco 8. a 9. r.
9. Projekt podpory zdraví ,,Čisté ručičky a zoubky" 1., 2. (Ibs)
11. Dopravní výchova 4. (Ibs)
11. Návštěva knihovny - Hry, které zabíjí 4. a 5. (Ibs)
12. Projekt Den Země 1. stupeň (Ibs)
12. Návštěva Divadla loutek - Hodina Komenského kroužek Grammy (Ibs)
15. Návštěva knihovny - Hry, které zabíjí 8. a 9. (Ibs)
15. Návštěva knihovny - Co se děje na louce a v lese 1. (Ibs)
25. TŘÍDNÍ SCHŮZKY všichni
26. Den Země - účast na akci v Komenského sadech 2. - 9. r.
29. Návštěva knihovny 1. B
30. Návštěva Mistrovství světa v parahokeji, Ostravar aréna 2. stupeň

 

kdy co kdo
1. Knižní festival Ostrava 6. A, 8. A, 9. A
1. Knižní festival Ostrava kroužek ČJ (Ibs)
4. Návštěva knihovny - týden prvňáčků 1. A, 1. (Ibs)
7. Beseda Don Bosco 8. A, 9. A, 8. a 9. (Ibs)
12. Návštěva knihovny - Teta Etiketa 2. (Ibs)
15. Projektový den - "80 let od vzniku Protektorátu Čechy a Morava" 2. stupeň (Ibs)
18. Literární festival kroužek ČJ (Ibs)
19. Návštěva knihovny - Teta Etiketa 3. (Ibs)

 

kdy co kdo
1. - 10. Jarní prázdniny všichni
12. Návštěva knihovny 1. A
12. Dopravní výchova 3. A
14. Zahájení výuky plavání 2. A a 3. A
20. Karneval ve škole 1. třídy
21. Informační a poradenské středisko Úřadu práce 8. A

kdy co kdo
8. Návštěva knihovny 1. A
10. Třídní schůzky v 15 hodin všichni
15. Nábor OU a PŠ Hlučín 8. a 9. r. (Geb i Ibs)
16. Nábor SŠ stavební a dřevozpracující 8. a 9. r. (Ibs)
18. Projektový den "50 let upálení Jana Palacha" 2. stupeň (Ibs)
29. Návštěva knihovny - Čtení z knihy  3. A
31. Ukončení 1. pololetí, vydávání výpisu z vysvědčení - vyučování zkráceno na 4 hodiny všichni

kdy co kdo
5. Návštěva archivu města Ostravy 6. B
6. Návštěva knihovny - Čarokrásnické světy 8. A
10.  Vánoce (Don Bosco) 8. A
11. Vánoce (Don Bosco) 3. A, 9. A
11. Návštěva knihovny - Kouzelné Vánoce 2. (Ibs)
13. Beseda v Don Bosco 8., 9. (Ibs)
14. Vánoce (Don Bosco) 6. A, 6. B
18. Vánocemánie - turnaj ve fotbale Ibs
18. Knihvna města Ostravy - Labyrint knih v rámci Grammy(Ibs)
18. Návštěva knihovny - Kouzelné Vánoce 4., 5, (Ibs)
19. Návštěva knihovny - Když přijde zima 1. (Ibs)
19. Návštěva knihovny - Kouzelné Vánoce 3. (Ibs)
20. Návštěva knihovny -"Spolkla mě knihovna" - beseda se spisovatelkou Klárou Smolíkovou v rámci Grammy(Ibs)
21. Návštěva knihovny 1. A
21. Tradiční vánoční turnaj v ringu 2. stupeň
21. Vánocemánie všichni (Ibs)

kdy co kdo
6. Návštěva knihovny 1. A
8. Oříšek hledá talent  taneční kroužek (Ibs)
9. STC Ostrava - Kryt č. 17 (LARP) 8. A
12. Návštěva knihovny - O vlkovi,  který vypadl z knížky přípravka (Ibs)
14. STC Ostrava - Linoryt 6. B
19. Návštěva knihovny 1. B
22. Třídní schůzky!!! všichni
26. Advent (Don Bosco) 4. A
27. Advent (Don Bosco) 3. A
30. Výstava Středoškolák, vysokoškolák 2018 8., 9. (Ibs)

kdy co kdo
2. Návštěva knihovny 1. A
2. Hlavolamy a hry - v rámci projektu Grammy výběr
9. Hlučín, město s řemeslnou tradicí - pořádá Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín  7. - 9. r.
11. Beseda se zástupci Don Bosco 8. a 9. r.
15. Dopravní výchova na ZŠ gen. Janka 4. A
17. STC Ostrava - Fotosyntéza 6. A
18. STC Ostrava - Fotosyntéza 6. B
19. Envofilm 6. B
23. Návštěva knihovny 3. 
25. Návštěva knihovny 8. A
29. - 30. Podzimní prázdniny všichni

kdy co kdo
3. zahájení školního roku (1 vyučovací hodina) všichni
4. - 7. zkrácené vyučování, výuka ve všech třídách do 11:40 hodin všichni
21. Den bez aut  2. stupeň
© 2015 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz