Vedení školy, pedagogové a zaměstnanci

Ředitelka školy: Mgr. Radka Hanusová

  pracoviště Gebauerova pracoviště Ibsenova
Zástupce ředitelky: Ing. Jana Nováková Mgr. Leona Gierc
Výchovná poradkyně: Ing. Jana Nováková Mgr. Leona Gierc
Pedagogický sbor: Mgr. Eva Chrenková (třídní 6. B)
Mgr. Zuzana Keprtová
Luděk Krayzel
Mgr. Lenka Krokoszová (třídní 6. A)
Mgr. Romana Křístková
Mgr. Roman Mrázek (třídní 7. A)
Mgr. Jan Nykl (třídní 9. A)
Mgr. Jitka Ondrisová (třídní 4. A)
Mgr. Aleš Pavelka (třídní 8. A)
Mgr. Hana Písečná (třídní 1. B)
Andrea Ponechalová
Mgr. Dagmar Podborská (třídní 2. A)
Mgr. Lenka Růžičková (třídní 5. A)
Mgr. Marcela Skupinová (třídní 3. A)
Mgr. Radmila Zemanová (třídní 1. A)

Mgr. Jana Boráková (třídní 3. třídy)
Mgr. Helena Gilarová (třídní 1. třídy)
Mgr. Barbora Kaločová
Mgr. Martina Káňová (třídní přípravné třídy)
Mgr. Věra Machanová (třídní 8. třídy)
Mgr. Daniela Ondrisová (třídní 4.+5. třídy)
Mgr. David Otipka (třídní 9. třídy)
Mgr. Stanislav Rupec (třídní 7. třídy)
Mgr. Jiří Šebesta (třídní 6. třídy)
Drahoslava Šromová (třídní 2. třídy)
Mgr. Edwin Krč

Mgr. Hynek Vojtasík

Asistenti: Emilie Čonková
Luděk Krayzel

Dana Mandelíková
Josef Myška
Blanka Myšková
Andrea Ponechalová
Milan Bindatsch 
Bc. Šárka Brychlecová
Bc. Marcela Gardoňová
Mgr. Barbora Kaločová
Věra Kudeljnjaková
Monika Blahová
Renata Polláková
Monika Vaculová
Školní poradenské pracoviště: Mgr. Romana Tatíčková (speciální pedagog)
Mgr. Šárka Zapletalová (školní psycholog)
Mgr. Romana Tatíčková (speciální pedagog)
Mgr. Šárka Zapletalová (školní psycholog)
Školní družina: Mgr. Hana Kunová Bc. Šárka Brychlecová
Bc. Marcela Gardoňová
Školní klub: Věra Stašková  ---
Správní zaměstnanci: Referentka: Jarmila Zouharová
Školník: Miroslav Myška
Uklízečky: Petra Fajkusová, Vlasta Moravcová, Anna Šulová, Jana Wludyková

Údržbář: Mgr. Edwin Krč

Uklízečky: Renáta Bindatschová, Marta Klepáčová, Zdeňka Polhošová

 

© 2015 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz